te

himmel 130

Fremtiden er lys for unge læringsvillige eiendomsmeglere

Kjære unge eiendomsmegler og fullmektig! Hvordan går det med deg? 

Lars Hjelset
Kjededirektør Salg og Kompetanse
RE/MAX Norge 

 

Er du fornøyd med dine resultater? Er du fornøyd med lønnen i forhold til arbeidsinnsatsen? Velger kundene deg når du er i konkurranse med flere meglere?

 

Kan du svare JA på disse spørsmålene, er du i mindretall blant eiendomsmeglere. Faktisk er det slik at de fleste eiendomsmeglere i Norge selger færre enn tretti boliger årlig. Det tilsvarer en provisjonsbasert lønn på mindre enn 500.000 kr i året. Men likevel løper du sikkert på visninger i helgene og befaringer på kveldene, mens kompiser og venninner går på kino.

Tung start

Var det dette du så for deg da du valgte en tre års bachelorutdannelse og to år som fullmektig? Eller så du kanskje for deg millionlønn og champagneskåling i et eiendomsmarked som når stadige nye høyder?

Dine forventninger lå sikkert et sted midt imellom. Du så kanskje for deg at det ikke var så krevende å få tak i dem som skal selge bolig og du regnet sikkert ikke med at konkurransen skulle være så beintøff når du først kommer deg på befaring og får lov å vise frem din kompetanse? Er virkeligheten slik at det er de mest erfarne på ditt kontor som får tildelt flest leads?

Vurderer du rett og slett å bytte yrke? I så fall bør du vente litt med det.

Nye muligheter

De neste 10 årene blir nemlig veldig spennende for din yrkesgruppe, på godt og vondt. Store endringer vil åpne for nye muligheter for alle, men kanskje spesielt for deg som ung megler. Digitalisering, GDPR og andre strukturelle endringer vil endre forutsetningene for suksess. Lang erfaring er gjerne ansett som en fordel i de fleste yrker, men ved hjelp av gode systemer for prospektering, tidsstyring, kunde- og interessentoppfølging kan «ferske» meglere raskt bli minst like gode som de med lang fartstid.

Det er velkjent at kundenes lojalitet står for fall. Det blir stadig vanskeligere å basere seg på tidligere relasjoner når nye tilbud og muligheter øker i takt med digital påvirkning. Også eiendomsmeglere merker dette. Tilgangen til kunder fra eget nettverk er synkende og denne trenden er økende.
 

Endringsvillighet

Meglere må derfor omstille seg raskt i takt med endringene. Noen tror at det å selge bolig er en transaksjonsjobb som ved hjelp av digitalisering kan bli en selvbetjeningsløsning. Vi som driver med eiendomsmegling til daglig og studerer kundefeedback, vet at dette faller på sin egen urimelighet.

Folk flest forstår at det ikke er selve transaksjonen de betaler for, men trygghet gjennom hele prosessen og selve salgsarbeidet. Altså den delen som er basert på «human touch». Betalingsvilligheten kommer til å bestå, selv om meglere vil bruke færre timer på selve transaksjonsarbeidet. De gode meglerne vet nemlig å fylle den sparte tiden med kundeoppfølging og salgsarbeid.

Så nå kan vi jo spørre oss: Hvilken kunnskap, egenskaper og holdninger må eiendomsmeglere inneha fremover?

Trenden er tydelig: Erfaring, fartstid og gamle relasjoner blir stadig mer underordnet, parallelt med at endringsvillighet, digital kompetanse og salgsfokus blir viktigere. Kundene kommer ikke til å ville betale for papirflytting lenger, men de vil ha stor betalingsvillighet når de treffer en megler som forstår behovet deres, evner å forhandle godt og er flink med digitale verktøy.


Digital kompetanse

Mulighetene for deg som er ung er mange og spennende. Der hvor «erfarne» meglerne prøver å flyte på gamle relasjoner, kan du enkelt vinne ved å bruke digitale løsninger til å jobbe raskere, mer effektivt og skaffe deg flere oppdrag gjennom kontinuerlig kundearbeid.

Om du jobber på et kontor der du opplever at de mer «erfarne» meglerne blir prioritert, bør du stampe i gulvet og fortelle din leder at det er du som er fremtiden, og at han burde bruke mye ressurser på deg. De beste lederne i meglerbransjen vet dette, og investerer mye i coaching og salgstrening for unge meglere.

 

Still krav

Har lederen din vært med deg ut på befaringer og gitt deg direkte feedback og nyttig coaching? Har du blitt fortalt at du må ha minst tre befaringer per uke for å lykkes, og at det kreves gode rutiner for å oppnå dette? Har du fått hjelp med å lage rutiner for prospektering, leadshåndtering og oppfølging? Har dere jobbet sammen i budprosesser slik at lederen fungerer som sparringspartner?

Dersom du ikke kan svare et entydig JA på alle disse spørsmålene, må du be om å få slik oppfølging. Pass samtidig på å fortelle at den investeringen sannsynligvis er den mest lønnsomme aktiviteten din leder kan gjøre, selv om han megler selv og «ikke får tiden til å strekke til». Får du ikke gehør, bør du så fort som mulig finne deg en ny arbeidsgiver.

Kjære unge eiendomsmegler; fremtiden er lys for deg! Bare sørg for å ha en arbeidsgiver som forstår verdien av unge, lærevillige medarbeidere.

 

Lars Hjelset
Kjededirektør Salg og Kompetanse
RE/MAX Norge