" type="text/javascript"> te
Velkommen til Tolfshusveien 29A, presentert av Eiendomsmegler Jostein Engen.
Velkommen til Tolfshusveien 29A, presentert av Eiendomsmegler Jostein Engen.
Tenk deg dette utsynet fra balkong eller terrasse.
Tenk deg dette utsynet fra balkong eller terrasse.
Beliggende rett ut mot jorder og åkre.
Beliggende rett ut mot jorder og åkre.
Tolshusveien er et barnevennlig og rolig boligområde.
Tolshusveien er et barnevennlig og rolig boligområde.
God plass med flere ulike muligheter.
God plass med flere ulike muligheter.
Nærhet til alt Tomter sentrum måtte by på.
Nærhet til alt Tomter sentrum måtte by på.
Solfylt og pent.
Solfylt og pent.
Undersøk selv om dette kan være noe for deg.
Undersøk selv om dette kan være noe for deg.

Viken
Tolfshusveien 29A

Prisantydning
Kr 2 200 000

Eierform Selveier
Boligtype Boligtomt
Tomteareal 920m² (Eiet tomt)
Energimerke Selger har ikke energimerket boligen

Velkommen til Tolfshusveien 29A

- Pent beliggenhet kant til kant med jorder.
- Gode solforhold.
- Kort vei ned til sentrum.
- Flere muligheter for utnyttelse av eiendommen.
- Mulighet for å bygge en stor enebolig.
- Evt. 2 eneboliger med utleiedeler eller 2 små hus med 2 boenheter, mange muligheter.

Tomt

920 kvm. Eiet tomt

Konsesjon

Det er ikke konsesjonsplikt, men kjøper må fylle ut fylle ut en egenerklæring om konsesjonsfrihet.

Odel

Det er ikke odel på eiendommen.

Beliggenhet

Eiendommen ligger i et veletablert boligområde bestående av spredt enebolig bebyggelse i Tomter. Det er ca. 1 km til Tomter sentrum hvor man har jernbanestasjon, butikker, cafe, bibliotek, post i butikk, skoler og barnehager. Eiendommen er meget solrikt og i barnevennlige omgivelser i et landlig område.

Herfra er det gangavstand til Tomter sentrum med barnehage, barneskole, butikker og tog, samt idrettsplass med kunstgressbane og lysløyper.

Hobøl har også ridesenter, skytebane for miniatyrskytterlag, flott trial-bane, Granskollen skianlegg med 8 hoppbakker, samt lekeplasser, flere ballinger, samt nærhet til merkede tur- og friluftsområder på Thonsåsen.

Speiderhytta i Gaupesteinsmarka holder åpent hver søndag i vinterhalvåret og siste helg i august hvert år, arrangeres Tomter dagene med blant annet konserter og aktiviteter for barna.

Tomter er et attraktivt sted å bo for pendlere, med regelmessige togavganger fra Mysen til Ski og Oslo S/Nasjonalteateret. Togturen til Oslo tar ca. 35 minutter og til Ski tar det ca. 10 minutter.

Med bil kjører du i dag til Oslo på ca. 40 minutter og til Ski på ca. 15 minutter.
Utbyggingen av E-18 til 4-felts motorvei gjennom Follo, vil i løpet av få år redusere reisetiden til Oslo og Follo ytterligere. Nye Follobanen er planlagt ferdigstilt 2021 og da vil det ta 11 minutter med tog fra Ski til Oslo S!

Adkomst

Enkel adkomst fra Tomter sentrum.

Parkering

Parkering på egen eiendom.

Vei, vann og avløp

Eiendommen har adkomst via kommunal vei.
Vann: Privat vann via Hobøl vannverk
Avløp: Privat septiktank med spredning i grunn. Det må påregnes fremtidig krav om tilkobling til nytt anlegg
Kommunen jobber med å lage nytt VA anlegg rundt tomten nå, og da er det tenkt tilkobling til offentlig punkt i hjørnet av tomten, mellom de 2 eiendommene.

Reguleringsforhold

Eiendommen ligger i et uregulert område, men er i kommuneplan datert 2015-2026 avsatt til boligformål.

Utsnitt av planen med tilhørende bestemmelser kan fås ved henvendelse til megler.

Prisantydning inkludert omkostninger

2 200 000,- (Prisantydning)

Omkostninger
172,- (Pantattest kjøper)
585,- (Tingl.gebyr pantedokument)
585,- (Tingl.gebyr skjøte)
11 500,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))
2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))
55 000,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 2 200 000,-))
--------------------------------------------------------
70 642,- (Omkostninger totalt)
--------------------------------------------------------
2 270 642,- (Totalpris inkl. omkostninger)

NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.

Eiendommens utgifter

Alle som søker om tilknytning til det kommunale vann- og/eller avløpsnettet, må i tillegg søke om sanitærabonnement.
Abonnementsgebyr per boenhet er kr. 1 688.
Ny pris per m³ vann er kr. 13,75.
Tilknytningsavgift er kr. 9 375.

Formuesverdi

Tomtens formuesverdi er ikke fastsatt. Ved førstegangs verdsetting skal formuesverdi verken overstige 80 prosent av eiendommens kostpris eller 80 prosent av eiendommens markedsverdi.

Tinglyste heftelser og rettigheter

Følgende er tinglyst og vil følge eiendommen:

1960/834-1/87 Erklæring/avtale 04.03.1960
Vedtak av det offentliges vilkår for statstilskudd i forbindelse med vannforsyningsanlegg

1994/131-1/87 Jordskifte 07.01.1994

I tillegg har eiendommen tinglyst veirett over eiendommen gnr.3/bnr.14

I tillegg har kommunen legalpant som sikkerhet for betaling av kommunale avgifter.
Kjøpers bank vil få pant etter ovennevnte.
Opplysningger kan fås ved henvendelse til eiendomsmegler.

Betalingsvilkår

Kjøpesum inkludert omkostninger må være innbetalt og disponibelt på meglers klientkonto senest 2 virkedager før overtakelse. I tillegg må eventuelle pantedokumenter tilknyttet lån som skal tinglyses være mottatt innen samme frist.

Overtakelse

Etter avtale med selger. Ved ønske om overtakelsesdato må det tas forbehold om dette i budet.

Avhendingsloven

Eiendommen selges «som den er» og overtas av kjøper slik den fremstår på visning, jf. avhendingsloven § 3-9. Dette innebærer at selger fraskriver seg ansvar ut over det som følger av avhendingsloven §§ 3-7 og 3-8. For kjøper betyr dette at eiendommen først har en mangel dersom det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen og dette har virket inn på avtalen, eller eiendommen er i vesentlig dårligere stand enn kjøper hadde grunn til å regne med ut fra kjøpesummen og forholdene ellers.

Alle interessenter oppfordres derfor til å sette seg godt inn i samtlige opplysninger som fremkommer i salgsoppgaven da denne danner grunnlaget for avtalen som inngås med selger. I tillegg oppfordrer vi interessenter til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagmann. Forhold som er eller burde ha vært oppdaget på visning vil normalt ikke være en mangel. Dette kan gjelde også der feilen ikke er beskrevet i salgsoppgaven.

Det forutsettes at hjemmel til eiendommen overføres til kjøper. Dersom dette ikke er ønskelig må det tas forbehold i budet.

Boligkjøperforsikring

Kjøper har anledning til å tegne Boligkjøperforsikring gjennom HELP forsikring. Dette er en rettshjelpforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Kjøper kan også tegne tilleggsforsikringen Boligkjøperforsikring PLUSS. Boligkjøperforsikring PLUSS gir advokathjelp innenfor en rekke privatrettslige områder som f.eks. arv, naboforhold og plan- og bygningsrett. Ta kontakt med megler for ytterligere informasjon eller se www.help.no.

Boligkjøperforsikring må tegnes senest på kontraktsmøtet.

Det gjøres oppmerksom på at RE/MAX mottar kostnadsgodtgjørelse for formidling av forsikringen.

Lovpålagte tiltak mot hvitvasking

Eiendomsmeglerforetak er forpliktet til å gjennomføre kundetiltak ovenfor både kjøper og selger. Begge partene må derfor bl.a. fremlegge gyldig legitimasjon og redegjøre for formålet med salget eller kjøpet. For ikke-fysiske personer må det i tillegg redegjøres for hvem som eventuelt er reelle rettighetshavere. Dersom slike kundetiltak ikke kan gjennomføres vil vi være pålagt å avstå fra å gjennomføre handelen. Vi er også forpliktet til å melde fra til Økokrim dersom handelen fremstår som mistenkelig.

Personopplysningsloven

Vi gjør oppmerksom på at interessenter kan bli registrert for videre oppfølging.

Meglers vederlag

Meglers vederlag betales av selger og er avtalt til:
Provisjon: Fastpris 28 500,-
Oppgjør: 6 900,-
Markedsføring: 4 000,-

Selger dekker i tillegg påløpte utlegg i forbindelse med salget.

Salgsoppgaven

Salgsoppgaven er sist oppdatert 22.05.2020

Trenger du vurdering av egen bolig før du kan by på denne?
Kontakt oss!

Takk for din interesse!

Du hører fra oss så snart som mulig

Bilde av megler

Jostein Engen
Daglig Leder/ Eiendomsmegler MNEF

Tel. 95 76 71 14
jostein.engen@remax.no

Utskriftsvennlig versjon Selge egen bolig?

Sist oppdatert: 15.07.2020 00:41. Saksnr. 15-20-0012