" type="text/javascript"> te
20160407_cam_11_birdview
20160407_cam_11_birdview
20160421_cam_07_final_image_LR
20160421_cam_07_final_image_LR
20160421_cam_09_final_imag_LR
20160421_cam_09_final_imag_LR
20160421_cam_11_final_image_LR
20160421_cam_11_final_image_LR
20160421_cam_12_final_image_LR
20160421_cam_12_final_image_LR
20160421_cam_20_final_image_LR
20160421_cam_20_final_image_LR
20160426_cam12_LR
20160426_cam12_LR
20160426_cam14_LR
20160426_cam14_LR
20160426_cam15_LR
20160426_cam15_LR
20160426_cam17_LR
20160426_cam17_LR
20160426_cam18_LR
20160426_cam18_LR
20160427_cam13_LR
20160427_cam13_LR
20160427_cam19_LR
20160427_cam19_LR
20160427_cam22_LR
20160427_cam22_LR
20160427_cam23_LR
20160427_cam23_LR
20160427_cam24_LR
20160427_cam24_LR

Østfold
Tindlund Park

Prisantydning
Kr 3 690 000 -
Kr 4 560 000

Eierform Eierseksjon
Boligtype Leilighet
P-rom 30 m2 - 107 m2
Tomteareal 0m² (Fellestomt)
Energimerke Selger har ikke energimerket boligen

Velkommen til Tindlund Park

Om prosjektet

Tindlund Park - når utsikten teller
Tindlund Park ligger på et høydedrag plassert i aksen mellom Sarpsborg og Fredrikstad - der byene møtes. Med 180° panorama gir dette en fantastisk utsikt for en rekke av leilighetene. Med flotte utearealer med park og eget vannspeil er dette et av Østfolds mest spennede boligprosjekt.
Prosjektet ligger med umiddelbar nærhet til fylkesvei 109. Det er kort vei til E6, og det nye Sykehuset Østfold på Kalnes er kun 6 kilometer unna.

VANNSPEILET ER SELVE HJERTET
Tindlund Park har en unik beliggenhet i det tidligere steinbruddet, med høye fjellvegger i nord og åpent sydvestvendt uterom. Volummessig skaper de to buede lamellblokkene og de tre punkthusene et spennende, indre uterom med en park med beplantning og vannspeil. Dette gjenspeiler det tidligere tjernet, som har vært så viktig for så mange mennesker.

NATURSTEIN, TRE OG GLASS
Materialer og farger er en betydelig del av Tindlund Park. Fasader er utført i lys og mørk tegl, kombinert med lette glassrekkverk ved de inntrukne balkongene. I de flotte inngangspartiene finner du naturstein, glassdetaljer og trekledning.

KORT VEI TIL DET SOM ER VIKTIG
Butikker, apotek, skoler og barnehager i området ligger innen gangavstand, og det er kort avstand til offentlig kommunikasjon. Fylkesvei 109 ligger i umiddelbar nærhet. Det er kort vei til E6, og det nye Sykehuset Østfold på Kalnes er kun 6 km unna. Det er henholdsvis 6 km til Sarpsborg sentrum og 12 km til Fredrikstad sentrum.

Fra industrihistorie og steinhoggervirksomhet til boliger i "Høla"
Skal det noe sted passe med boliger i solide materialer, må det være i det tidligere steinbruddet i Høla. Både tematisk og estetisk har prosjektet hentet inspirasjon fra den tidligere virksomheten. Her ble i tidligere tider blokk etter blokk kilt ut av fjellet av dyktige steinarbeidere.

FINESTE AV DET FINE
Det er steinhoggernes arbeiderhistorie som her er hogget ut av grunnfjellet, så å si. Steinhoggere i selskapet C.A. Forsberg forsynte helt fra 1890-årene til 1970-tallet byer som London, Paris og Amsterdam med gatestein. Den finkornede og blåaktige granitten i Greåkerfjellet ble regnet som blant den fineste i steinhoggerfylket Østfold.

ET ELDORADO FOR BARNA
Det er mange foreldre som opp igjennom årene har vært bekymret for barna sine fordi de var i Høla. Det var nemlig et yndet lekested. Og det var faktisk ikke helt ufarlig. For det var opptil ti meter høye kanter ned mot dammene, der barna brukte å bade. I smådammene rundt fant de frosker, salamandere og andre småkryp.

HISTORIEN GIR NY HISTORIE
Mange har et sterkt forhold til Høla, enten de er etterkommere av de mange steinhoggerne som arbeidet der, eller de har tilbrakt store deler av barndommen i og rundt badedammene. Disse menneskene vil nok se at vi har prøvd å videreføre Hølas sjel i utforming, materialvalg og estetikk. For området har en altfor viktig historie til å glemmes.

Arkitektens vurdering
Tindlund Park har en unik beliggenhet i det tidligere steinbruddet med høye fjellvegger i nord og åpent sydvestvendt uterom. Volummessig skaper de to buede lamellblokkene og de tre punkthusene et spennende, indre uterom med vannspeil, som gjenspeiler det tidligere tjernet.

Uteområdets fjellvegger i nord rammer inn prosjektet med fellestunet og vannspeilet som selve hjertet i landskapsrommet.

LYSFORHOLD OG UTSIKT
Leilighetene er til største del gjennomgående, med fine lysforhold og gode planløsninger, samtlige leiligheter har sydvestvendte balkonger/terrasser med vid utsikt.

KVALITET
Materialer og overflater er valgt med tanke på kvalitet og lang levetid. Fasadene har to kulører tegl - lys tegl på tårnene i de buede lamellblokkene og mørk tegl på mellombygningene - for å bryte opp volumene å skape et lett uttrykk. Punkthusene har et moderne uttrykk med lys tegl og trekledning på inntrukne fasadepartier. Det er en sjelden mulighet å flytte til boliger med en unik og spennende beliggenhet i det tidligere steinbruddet.

Tindlund Park- første byggetrinn
Prosjektet Tindlund Parks første byggetrinn med til sammen 65 selveierleiligheter er nå påbegynt. Parkeringsanlegg og boder for lammellblokk syd og punktblokkene skal bygges uavhengig av forhåndssalget av leiligheter. Før byggearbeidet for leilighetene settes i gang må det selges et antall leiligheter.

FØRSTE BYGGETRINN
Det er bygg E - F - G - H på planoversikten, som nå legges ut for salg. Leilighetene får et bruksareal i størrelsen 49,5 til 144 kvm. De fleste leilighetene er gjennomgående med god takhøyde og store vindusflater. Samtlige leiligheter har syd eller vestvendte balkonger/terrasser, enten med vid utsikt eller nærhet til et indre uterom med vannspeil, som er selve hjertet i prosjektet. Balkonger/terrasser er i størrelse fra 7,5 til 32,5 kvm. Noen av leilighetene har både balkong og takterrasse.

I første byggetrinn er det til sammen 21+ ulike leilighetstyper (variant A og B på enkelte av leilighetene). Det blir stort felles bod- og parkeringsanlegg i kjeller der leilighetene disponerer biloppstillingsplasser og sportsboder. Alle etasjer har adkomst med heis. De store volumene fra det tidligere steinbruddet er utnyttet til å lage et ekstra romslig anlegg, slik at de som ønsker ekstra bod og/eller garasjeplass har mulighet til å kjøpe dette, så langt plassen tillater det.
(Selveierleiligheter organisert som et eierseksjonssameie).

Byggemåte

Bygningene oppføres med bærekonstruksjoner av stål og betong. Etasjeskillene utføres i betong og/eller betongelementer.

Fasadene bygges opp som isolerte bindingsverksvegger, hovedsakelig kledd med tegl. På mindre deler benyttes kledning av tre og/eller plater.

Terrasse og balkonggulv er å anse som en utvendig konstruksjon. Mindre ansamlinger av vann vil derfor kunne forekomme på gulvflaten etter regnvær. Drypp fra overliggende balkong og rekkverk må påregnes ved regnvær. Utvendige rekkverk blir utført i stål og glass. Takterrasser/balkonger får gulv utført i trykkimpregnert tre som standard. Terrasser på bakkeplan får betong eller trykkimpregnert tre som standard belegg. Disse terrassene blir ikke levert med glassrekkverk.

Innvendige vegger bygges med stålstendere, isoleres og kles med gipsplater. Vegger mellom leiligheter, mot fellesarealer og heissjakter oppføres hovedsakelig i plasstøpt betong. Enkelte vegger kan bli oppført i murverk eller lydisolerte gipsvegger.

Standard

For beskrivelse av innvendig standard se vedlagte leveransebeskrivelse for Tindlund Park.

Tilvalgsmuligheter

Utover de tilvalgsmuligheter som er beskrevet i leveransebeskrivelsen, vil det bli gitt mulighet for individuell tilpassing og tilvalg. Tilvalgene gjelder overflater, enkelte veggplasseringer, fargevalg m.m. Selger vil i god tid før innredningsarbeidene starter utarbeide en tilvalgsmeny hvor priser og frister for beslutninger vil fremkomme. Det tas forbehold om at tilvalgsmulighetene vil bli begrenset etter som arbeidene skrider frem på byggeplassen.

Beliggenhet

Leilighetene ligger sentralt på Tindlund, kort avstand til Sarpsborg sentrum og alle byens fasiliteter. Gangavstand til barne- og ungdomsskole, nærbutikk, kjøpesenter og store skogsområder for lek og rekreasjon. Beliggenheten på Tindlund er svært sentral midt i Østfold med kun 4 km til Sarpsborg sentrum og 11 km til Fredrikstad sentrum. Det er gode bussforbindelser til Sarpsborg sentrum, Fredrikstad, samt videre med ekspressbusser til Oslo og utlandet få minutter unna. Med bil er du på E6 på under 4 minutter og videre til Oslo på under en time.

Adkomst

Fra Sarpsborg sentrum følger du fylkesvei 109 i retning Fredrikstad. Ta av til høyre på Nye Tindlundvei ved Tindlundhallen og ta første til venstre inn i Valhallveien. Følg veien videre og ta til venstre inn i Trollfaret (Høla).

Vei, vann og avløp

Offentlig tilknyttet.

Reguleringsforhold

Tomten er en del av reguleringsplanen "Tindlund Park" vedtatt av bystyret i Sarpsborg 24.09.2015. Plan ID: 010521059.

Informasjon om sameiet

Sameiet
Sameiet Tindlund Park 1, org. nr 921 187 254

Forretningsfører
Fram Forvaltning AS

Fellesutgifter
Størrelsen på fellesutgiftene bestemmes av de tjenestene sameiet ønsker å kjøpe. Det som betegnes som fellesutgifter skal dekke sameiets ordinære driftsutgifter. Et foreløpig budsjett tilsier at felleskostnaden vil utgjøre ca. 32,- kr. pr. kvm. BRA/mnd. Det skal dekke utgifter til forsikring av bygningsmassen, felles strøm, oppvarming av fellesarealer, parkering, stell av grøntarealer, snømåking og feiing. Videre service på heis, porter, søppelanlegg osv.

Et eget budsjett vil være vedlegg til kontrakten og bli utlevert i forkant av kontraktsmøte.

Fra forretningsfører faktureres i tillegg kostnader til Radio/TV/nettilgang, for prosjektets standard pakke. Utbygger velger leverandør og standard pakke, etter en tilbudsrunde. Det blir også fakturert et a`konto beløp for gassforbruk, vann til oppvarming og varmt forbruksvann.

Avregning foretas årlig. Det innebærer at målere må avleses og resultatet oversendes forretningsfører, som foretar en avregning. Avregningen danner grunnlag for det man endelig betaler for varmt vann og eventuell gassbruk.

Kommunale avgifter betales direkte av hver enkelt.

Forsikring
Bygg og eiendom vil være forsikret av utbygger frem til overtagelse, deretter tegnes fullverdiforsikring gjennom eierseksjonssameiet. Kjøper må selv tegne innbo- og løsøreforsikring.

Leilighetstyper

Leilighetstype: 01
Bra: 83,5 kvm.
P-rom: 79,8 kvm.

Denne endeleiligheten finnes i første, andre og tredje etasje i E-bygget.

TREROMS
Denne treroms endeleiligheten gir mange muligheter, ikke minst på grunn av sin spennende vinkelutforming.

Det er to soverom hvor hovedsoverommet har walk-in closet. Det ligger i en egen fløy sammen med entré, bad og garderobe. Selve entreen er romslig og fører frem til en stor stue og kjøkken i åpen løsning. Her er det gode muligheter for å møblere i soner for opphold og bespisning.

Store vinduer og skyvedør fra gulv til tak sørger for mye innslipp av lys.
Fra stuen er det utgang til en romslig hjørnebalkong.

Det er lagt opp til at gasspeis kan integreres i boligens interiør, dersom det er ønskelig.

Til leilighetstype 1 følger det med en biloppstillingsplass i parkeringsanlegget, samt en sportsbod på 5 kvm.
Det er mulighet for å kjøpe ekstra bod- og parkeringsplass.

HEIS OG TRAPPEROM
Heis og trapperom til øvrige etasjer, inngangsparti og parkeringsanlegg ligger rett utenfor døren.

Leilighetstype: 02A
Bra: 49,7 kvm.
P-rom: 46 kvm.

Denne leiligheten finnes i første og andre etasje i E-bygget, andre etasje i bygg F, andre og fjerde etasje i bygg G, og i første, andre og tredje etasje i H-bygget.

TOROMS
Dette er en kompakt og arealeffektiv toroms leilighet. Fra en romslig entré har du direkte adkomst til badet og en åpen stue og kjøkkenløsning.
Kjøkkenet er adskilt stuen med en disk.
Det er også en innvendig bod praktisk plassert ved entreen. Soverommet har to skyvedører slik at arealutnyttelsen av rommet blir best mulig.
Fra stuen kan du gå rett ut på balkongen. En stor skyvedør gjør at mye lys slipper inn i leiligheten. Lyse farger på vegger og gulv sørger for å utnytte lyset.

Det er lagt opp til at gasspeis kan integreres i boligens interiør, dersom det er ønskelig.

Til leilighetstype 2A følger det med en biloppstillingsplass i parkeringsanlegget, samt en sportsbod på 5 kvm.
Det er mulighet for å kjøpe ekstra bod- og parkeringsplass.

HEIS OG TRAPPEROM
Heis og trapperom til øvrige etasjer, inngangsparti og parkeringsanlegg ligger rett utenfor døren.

Leilighetstype: 02B
Bra: 49,7 kvm.
P-rom: 46 kvm.

Denne leiligheten finnes i andre og fjerde etasje i E-bygget, andre etasje i bygg F, første og andre etasje i bygg G, samt første og andre etasje i H-bygget.

TOROMS
Dette er en kompakt og arealeffektiv toroms leilighet. Fra en romslig entré har du direkte adkomst til badet og en åpen stue- og kjøkkenløsning.
Kjøkken med rom til en liten spiseplass.
Det er også en innvendig bod praktisk plassert ved entreen. Soverommet har to skyvedører slik at arealutnyttelsen av rommet blir best mulig.
Fra stuen kan du gå rett ut på balkongen. En stor skyvedør gjør at mye lys slipper inn i leiligheten. Lyse farger på vegger og gulv sørger for å utnytte lyset.

Det er lagt opp til at gasspeis kan integreres i boligens interiør, dersom det er ønskelig.

Til leilighetstype 2B følger det med en biloppstillingsplass i parkeringsanlegget, samt en sportsbod på 5 kvm.
Det er mulighet for å kjøpe ekstra bod- og parkeringsplass.

HEIS OG TRAPPEROM
Heis og trapperom til øvrige etasjer, inngangsparti og parkeringsanlegg ligger rett utenfor døren.

Leilighetstype: 03
Bra: 73,2 kvm.
P-rom: 70,2 kvm.

Denne leiligheten finnes i første etasje og bygg E og F.

TO- TIL TREROMS
Dette er en kompakt og arealeffektiv to- til treroms leilighet. Det ene soverommet kan fjernes til fordel for en større stue.

Fra en romslig entré med innvendig bod har du direkte adkomst til baderom, soverom og til en en åpen stue og kjøkkenløsning.

Fra stuen kan du gå rett ut på balkongen. En stor skyvedør gjør at mye lys slipper inn i leiligheten. Lyse farger på vegger og gulv sørger for å utnytte lyset.

Det er lagt opp til at gasspeis kan integreres i boligens interiør, dersom det er ønskelig.

Til leilighetstype 3 følger det med en biloppstillingsplass i parkeringsanlegget, samt en sportsbod på 5 kvm.
Det er mulighet for å kjøpe ekstra bod- og parkeringsplass.

HEIS OG TRAPPEROM
Heis og trapperom til øvrige etasjer, inngangsparti og parkeringsanlegg ligger rett utenfor døren.

Leilighetstype: 04
Bra: 69,4 kvm.
P-rom: 65,9 kvm.

Denne leiligheten finnes i første etasje i bygg E.

TREROMS
Denne treroms leiligheten har en spennende planløsning med sin triangelform. Leiligheten er delt i to soner hvor entré, to soverom og bad ligger for seg, og den åpne stue og kjøkkenløsningen vender ut mot balkongen.

Plasseringen av kjøkkenet i vinkel gjør det mulig å dele i soner for bespisning og opphold. Fra stuen kan du gå rett ut på balkongen som ligger på bakkeplan. De store vinduene i foldedøren ut mot balkongen sørger for å slippe inn mye lys i den åpne løsningen.
Innvendig bod med god lagringsplass er plassert med inngang fra stuen.

Gjennomgående lyse farger på vegger og gulv sørger for å utnytte lyset.

Det er lagt opp til at gasspeis kan integreres i boligens interiør, dersom det er ønskelig.

Til leilighetstype 4 følger det med en biloppstillingsplass i parkeringsanlegget, samt en sportsbod på 5 kvm.
Det er mulighet for å kjøpe ekstra bod- og parkeringsplass.

Dette er en speilvendt versjon av type 5.

HEIS OG TRAPPEROM
Heis og trapperom til øvrige etasjer, inngangsparti og parkeringsanlegg ligger rett utenfor døren.

Leilighetstype: 05
Bra: 70,5 kvm.
P-rom: 66,8 kvm.

Denne leiligheten finnes i første etasje i bygg F.

TREROMS
Denne treroms leiligheten har en spennende planløsning med sin triangelform. Leiligheten er delt i to soner hvor entré, to soverom og bad ligger for seg, og den åpne stue og kjøkkenløsningen vender ut mot balkongen.

Plasseringen av kjøkkenet i vinkel gjør det mulig å dele i soner for bespisning og opphold. Fra stuen kan du gå rett ut på balkongen som ligger på bakkeplan. De store vinduene i foldedøren ut mot balkongen sørger for å slippe inn mye lys i den åpne løsningen.
Innvendig bod med god lagringsplass er plassert med inngang fra stuen.

Gjennomgående lyse farger på vegger og gulv sørger for å utnytte lyset.

Det er lagt opp til at gasspeis kan integreres i boligens interiør, dersom det er ønskelig.

Til leilighetstype 5 følger det med en biloppstillingsplass i parkeringsanlegget, samt en sportsbod på 5 kvm.
Det er mulighet for å kjøpe ekstra bod- og parkeringsplass.

Dette er en speilvendt versjon av type 4.

HEIS OG TRAPPEROM
Heis og trapperom til øvrige etasjer, inngangsparti og parkeringsanlegg ligger rett utenfor døren.

Leilighetstype: 06
Bra: 83,2 kvm.
P-rom: 77,4 kvm.

Denne leiligheten ligger i første etasje i bygg F og bygg G.

TREROMS
Denne treroms leiligheten er arealeffektiv og velfungerende. Entreen deler leiligheten i en rolig sone med to soverom, samt en oppholdssone med åpen stue og kjøkkenløsning og bad. Leiligheten har også to innvendige boder(disponible rom) hvor det største er praktisk plassert i entreen for lagring av yttertøy etc.

Planløsningen i stuen gir store muligheter for møblering i soner for opphold og bespisning.
Fra stuen kan du gå rett ut på balkongen som ligger på bakkeplan. En stor skyvedør gjør at mye lys slipper inn i leiligheten. Gjennomgående lyse farger på vegger og gulv sørger for å utnytte lyset.

Det er lagt opp til at gasspeis kan integreres i boligens interiør, dersom det er ønskelig.

Til leilighetstype 6 følger det med en biloppstillingsplass i parkeringsanlegget, samt en sportsbod på 5 kvm.
Det er mulighet for å kjøpe ekstra bod- og parkeringsplass.

HEIS OG TRAPPEROM
Heis og trapperom til øvrige etasjer, inngangsparti og parkeringsanlegg ligger rett utenfor døren.

Leilighetstype: 07
Bra: 72,8 kvm.
P-rom: 68,7 kvm.

Denne leiligheten finnes i første etasje i F-bygget.

TREROMS
Denne treroms leiligheten har en spennende planløsning med sin triangelform. Leiligheten er delt i to soner hvor entré, to soverom og bad ligger for seg, og den åpne stue og kjøkkenløsningen vender ut mot balkongen.

Plasseringen av kjøkkenet i vinkel gjør det mulig å dele i soner for bespisning og opphold. Fra stuen kan du gå rett ut på balkongen som ligger på bakkeplan. De store vinduene i foldedøren ut mot balkongen sørger for å slippe inn mye lys i den åpne løsningen.
Innvendig bod med god lagringsplass er plassert med inngang fra stuen.

Gjennomgående lyse farger på vegger og gulv sørger for å utnytte lyset.

Det er lagt opp til at gasspeis kan integreres i boligens interiør, dersom det er ønskelig.

Til leilighetstype 7 følger det med en biloppstillingsplass i parkeringsanlegget, samt en sportsbod på 5 kvm.
Det er mulighet for å kjøpe ekstra bod- og parkeringsplass.

HEIS OG TRAPPEROM
Heis og trapperom til øvrige etasjer, inngangsparti og parkeringsanlegg ligger rett utenfor døren.

Leilighetstype: 08
Bra: 77,5 kvm.
P-rom: 72,6 kvm.

Denne leiligheten finnes i første etasje i G-bygget.

TREROMS
Denne treroms leiligheten har en spennende planløsning med sin triangelform. Leiligheten er delt i to soner hvor entré, to soverom og bad ligger for seg, og den åpne stue og kjøkkenløsningen vender ut mot balkongen.

Plasseringen av kjøkkenet i vinkel gjør det mulig å dele i soner for bespisning og opphold. Fra stuen kan du gå rett ut på balkongen som ligger på bakkeplan. De store vinduene i foldedøren ut mot balkongen sørger for å slippe inn mye lys i den åpne løsningen.
Innvendig bod med god lagringsplass er plassert med inngang fra stuen.

Gjennomgående lyse farger på vegger og gulv sørger for å utnytte lyset.

Det er lagt opp til at gasspeis kan integreres i boligens interiør, dersom det er ønskelig.

Til leilighetstype 8 følger det med en biloppstillingsplass i parkeringsanlegget, samt en sportsbod på 5 kvm.
Det er mulighet for å kjøpe ekstra bod- og parkeringsplass.

HEIS OG TRAPPEROM
Heis og trapperom til øvrige etasjer, inngangsparti og parkeringsanlegg ligger rett utenfor døren.

Leilighetstype: 09
Bra: 83,9 kvm.
P-rom: 80,8 kvm.

Denne leiligheten finnes i første etasje i G-bygget.

TREROMS
Dette er en treroms leilighet med vinkelformet planløsning. Det er to soverom, hvor det største soverommet ligger i tilknytning til entreen og garderobe. Soverom nummer to ligger vegg i vegg med bad og innvendig bod.

Entreen er romslig og fører frem til stue og kjøkken i åpen løsning.
Det vinkelformede kjøkkenet skaper et naturlig skille mellom den åpne stue og kjøkkenløsningen og resten av leiligheten. Størrelsen på stue og kjøkken legger til rette for en egen sone for opphold og bespisning.

Det er direkte adkomst fra stue til balkong. Store vindusflater mot sørvest, gjør at mye lys slipper inn i stue og kjøkken.

Det er lagt opp til at gasspeis kan integreres i boligens interiør, dersom dette er ønskelig.

Til leilighetstype 9 følger det med en biloppstillingsplass i parkeringsanlegget, samt en sportsbod på 5 kvm.
Det er mulighet for å kjøpe ekstra bod- og parkeringsplass.

HEIS OG TRAPPEROM
Heis og trapperom til øvrige etasjer, inngangsparti og parkeringsanlegg ligger rett utenfor døren.

Leilighetstype: 10
Bra: 84,6 kvm.
P-rom: 80,9 kvm.

Denne leiligheten finnes i første, andre og tredje etasje i H-bygget.

TREROMS
Dette er en treroms leilighet med vinkelformet planløsning. Det er to soverom, hvor det største soverommet med walk-in closet ligger i en egen fløy sammen med entré, bad og garderobe.

Hallen er romslig og fører frem til stue og kjøkken i åpen løsning. Stuen er stor og åpen med kjøkkenavdelingen tilbaketrukket. Dette gir gode
muligheter for å møblere i soner for opphold og bespisning.
Det er direkte adkomst fra stue til en stor balkong via foldedør som også sørger for mye lysinnslipp.

Det er lagt opp til at gasspeis kan integreres i boligens interiør, dersom dette er ønskelig.

Til leilighetstype 10 følger det med en biloppstillingsplass i parkeringsanlegget, samt en sportsbod på 5 kvm.
Det er mulighet for å kjøpe ekstra bod- og parkeringsplass.

Planløsningen er en speilvendt av leilighet type 17.

HEIS OG TRAPPEROM
Heis og trapperom til øvrige etasjer, inngangsparti og parkeringsanlegg ligger rett utenfor døren.

Leilighetstype: 11
Bra: 73,9 kvm.
P-rom: 70,2 kvm.

Denne endeleiligheten ligger i første etasje i H-bygget.

TREROMS
Dette er en treroms endeleilighet med vinkelformet planløsning. Det er to soverom hvor det største soverommet ligger i tilknytning til entreen og garderobe. Soverom nummer to ligger vegg i vegg med bad og innvendig bod.

Entreen er romslig og fører frem til stue og kjøkken i åpen løsning.
Det vinkelformede kjøkkenet skaper et naturlig skille mellom den åpne stue- og kjøkkenløsningen og resten av leiligheten.

Det er direkte adkomst fra stue til en stor balkong. Som endeleilighet har denne leiligheten en hjørnebalkong med gode lysforhold. Store
vindusflater mot sørvest, gjør at mye lys slipper inn i stue og kjøkken.

Det er lagt opp til at gasspeis kan integreres i boligens interiør, dersom dette er ønskelig.

Til leilighetstype 11 følger det med en biloppstillingsplass i parkeringsanlegget, samt en sportsbod på 5 kvm.
Det er mulighet for å kjøpe ekstra bod- og parkeringsplass.

HEIS OG TRAPPEROM
Heis og trapperom til øvrige etasjer, inngangsparti og parkeringsanlegg ligger rett utenfor døren.

Leilighetstype: 12
Bra: 102,9 kvm.
P-rom: 99,2 kvm.

Denne leiligheten finnes i andre, tredje og fjerde etasje i E-bygget.

FIREROMS
Dette er en tre- til fireroms leilighet med en spennende vinkelformet planløsning. Leiligheten har tre soverom, en romslig hall og to bad.
Hovedsoverommet har eget walk-in closet og ligger i en egen fløy med entré, hovedbad og garderobe.
Bad nummer to/gjestebad med dusj er plassert i aksen mellom stue og soverom nummer to og tre (gjesterom).
Kjøkkenet er sentralt plassert med stue og spisestue på hver sin side.
Planløsningen for oppholdsrommet gir store variasjonsmuligheter for møblering i soner for opphold og bespisning.
Fra stuen er det direkte adkomst til balkong. Foldedør med store vindusflater mot sørvest sikrer godt lysinnslipp til stue og kjøkken.

Det er lagt opp til at gasspeis kan integreres i boligens interiør, dersom dette er ønskelig.

Til leilighetstype 12 følger det med en biloppstillingsplass i parkeringsanlegget, samt en sportsbod på 5 kvm.
Det er mulighet for å kjøpe ekstra bod- og parkeringsplass.

Planløsningen er en speilvendt av leilighet type 13.

HEIS OG TRAPPEROM
Heis og trapperom til øvrige etasjer, inngangsparti og parkeringsanlegg ligger rett utenfor døren.

Leilighetstype: 13
Bra: 104,1 kvm.
P-rom: 100,4 kvm.

Denne leiligheten finnes i andre, tredje og fjerde etasje i F-bygget.

FIREROMS
Dette er en tre- til fireroms leilighet med en spennende vinkelformet planløsning. Leiligheten har tre soverom, en romslig hall og to bad.
Hovedsoverommet har eget walk-in closet og ligger i en egen fløy med entré, hovedbad og garderobe.
Bad nummer to/gjestebad med dusj er plassert i aksen mellom stue og soverom nummer to og tre (gjesterom).
Kjøkkenet er sentralt plassert med stue og spisestue på hver sin side.
Planløsningen for oppholdsrommet gir store variasjonsmuligheter for møblering i soner for opphold og bespisning.
Fra stuen er det direkte adkomst til balkong. Foldedør med store vindusflater mot sørvest sikrer godt lysinnslipp til stue og kjøkken.

Det er lagt opp til at gasspeis kan integreres i boligens interiør, dersom dette er ønskelig.

Til leilighetstype 13 følger det med en biloppstillingsplass i parkeringsanlegget, samt en sportsbod på 5 kvm.
Det er mulighet for å kjøpe ekstra bod- og parkeringsplass.

Planløsningen er en speilvendt av leilighet type 12.

HEIS OG TRAPPEROM
Heis og trapperom til øvrige etasjer, inngangsparti og parkeringsanlegg ligger rett utenfor døren.

Leilighetstype: 14
Bra: 106,5 kvm.
P-rom: 102,8 kvm.

Denne leiligheten finnes i andre, tredje og fjerde etasje i F-bygget.

FIREROMS
Dette er en tre- til fireroms leilighet med en spennende vinkelformet planløsning. Leiligheten har tre soverom, en romslig hall og to bad.
Hovedsoverommet har eget walk-in closet og ligger i en egen fløy med entré, hovedbad og garderobe.
Bad nummer to/gjestebad med dusj er plassert i aksen mellom stue og soverom nummer to og tre (gjesterom).
Kjøkkenet er sentralt plassert med stue og spisestue på hver sin side.
Planløsningen for oppholdsrommet gir store variasjonsmuligheter for møblering i soner for opphold og bespisning.
Fra stuen er det direkte adkomst til balkong. Foldedør med store vindusflater mot sørvest sikrer godt lysinnslipp til stue og kjøkken.

Det er lagt opp til at gasspeis kan integreres i boligens interiør, dersom dette er ønskelig.

Til leilighetstype 14 følger det med en biloppstillingsplass i parkeringsanlegget, samt en sportsbod på 5 kvm.
Det er mulighet for å kjøpe ekstra bod- og parkeringsplass.

HEIS OG TRAPPEROM
Heis og trapperom til øvrige etasjer, inngangsparti og parkeringsanlegg ligger rett utenfor døren.

Leilighetstype: 15
Bra: 111,3 kvm.
P-rom: 107,6 kvm.

Denne typen leilighet finner du andre, tredje og fjerde etasje i G-bygget.

FIREROMS
Dette er en tre- til fireroms leilighet med en spennende vinkelformet planløsning. Leiligheten har tre soverom, en romslig hall og to bad.
Hovedsoverommet har eget walk-in closet og ligger i en egen fløy med entré, hovedbad og garderobe.
Bad nummer to/gjestebad med dusj er plassert i aksen mellom stue og soverom nummer to og tre (gjesterom).
Kjøkkenet er sentralt plassert med stue og spisestue på hver sin side.
Planløsningen for oppholdsrommet gir store variasjonsmuligheter for møblering i soner for opphold og bespisning.
Fra stuen er det direkte adkomst til balkong. Foldedør med store vindusflater mot sørvest sikrer godt lysinnslipp til stue og kjøkken.

Det er lagt opp til at gasspeis kan integreres i boligens interiør, dersom dette er ønskelig.

Til leilighetstype 15 følger det med en biloppstillingsplass i parkeringsanlegget, samt en sportsbod på 5 kvm.
Det er mulighet for å kjøpe ekstra bod- og parkeringsplass.

HEIS OG TRAPPEROM
Heis og trapperom til øvrige etasjer, inngangsparti og parkeringsanlegg ligger rett utenfor døren.

Leilighetstype: 16
Bra: 94 kvm.
P-rom: 90,3 kvm.

Denne typen leilighet finner du andre og tredje og etasje i G-bygget.

TRE- TIL FIREROMS
Dette er en fireroms leilighet. Den gir mange muligheter, ikke minst på grunn av sin spennende vinkelutforming. Leiligheten har tre soverom, en romslig hall og bad. Hovedsoverommet ligger i en egen fløy, sammen med entré, bad og walk-in closet. Selve entreen er romslig og fører frem til stue og kjøkken i åpen løsning.

Planløsningen for oppholdsrommet gir store variasjonsmuligheter for møblering i soner for opphold og bespisning.
Den åpne kjøkkenløsningen inkluderer en sentralt plassert kjøkkenøy som definerer kjøkkenområdet fra resten av stue og spisestue i den åpne løsningen. Fra stuen er det direkte adkomst til balkong. Foldedør med store vindusflater mot sørvest sikrer godt lysinnslipp til stue og kjøkken.

Det er lagt opp til at gasspeis kan integreres i boligens interiør, dersom dette er ønskelig.

Til leilighetstype 16 følger det med en biloppstillingsplass i parkeringsanlegget, samt en sportsbod på 5 kvm.
Det er mulighet for å kjøpe ekstra bod- og parkeringsplass.

HEIS OG TRAPPEROM
Heis og trapperom til øvrige etasjer, inngangsparti og parkeringsanlegg ligger rett utenfor døren.

Leilighetstype: 17
Bra: 83,8 kvm.
P-rom: 80,1 kvm.

Denne endeleiligheten finnes i andre etasje i H-bygget.

TREROMS
Dette er en treroms endeleilighet med vinkelformet planløsning. Det er to soverom, hvor det største soverommet med walk-in closet ligger i en egen fløy sammen med entré, bad og garderobe.

Entreen er romslig og fører frem til stue og kjøkken i åpen løsning. Stuen er stor og åpen med kjøkkenavdelingen tilbaketrukket. Dette gir gode muligheter for å møblere i soner for opphold og bespisning.
Det er direkte adkomst fra stue til en stor balkong via foldedør som også sørger for mye lysinnslipp. Legg merke til at leiligheten har en hjørnebalkong
og vinduer langs hele sørveggen.

Det er lagt opp til at gasspeis kan integreres i boligens interiør, dersom dette er ønskelig.

Til leilighetstype 17 følger det med en biloppstillingsplass i parkeringsanlegget, samt en sportsbod på 5 kvm.
Det er mulighet for å kjøpe ekstra bod- og parkeringsplass.

Planløsningen er en speilvendt av leilighet type 10.

HEIS OG TRAPPEROM
Heis og trapperom til øvrige etasjer, inngangsparti og parkeringsanlegg ligger rett utenfor døren.

Leilighetstype: 18
Bra: 100,1 kvm.
P-rom: 95,5 kvm.

Denne leiligheten ligger i tredje etasje i bygg E, F og G.

TREROMS
Dette er en stor treroms leilighet med to soverom, to bad og eget vaskerom/grovkjøkken.
En romslig entré med garderobe fører frem til stue og kjøkken i åpen løsning med utgang til en stor balkong med utsikt. To doble skyvedører gir fantastisk lysinnslipp og maksimal romfølelse.

Kjøkkenet ligger tilbaketrukket i den åpne løsningen med en barløsning som avgrenser kjøkkensonen.

Soverommene har hvert sitt tilstøtende bad. Hovedsoverommet har i tillegg walk-in closet. Soverom nummer to er utnyttet fullt ut ved at det er skyvedører inn på hver side av rommet, med seng som romdeler.
Denne leiligheten har eget separat vaskerom/grovkjøkken.

Det er lagt opp til at gasspeis kan integreres i boligens interiør, dersom dette er ønskelig.

Til leilighetstype 18 følger det med en biloppstillingsplass i parkeringsanlegget, samt en sportsbod på 5 kvm.
Det er mulighet for å kjøpe ekstra bod- og parkeringsplass.

HEIS OG TRAPPEROM
Heis og trapperom til øvrige etasjer, inngangsparti og parkeringsanlegg ligger rett utenfor døren.

Leilighetstype: 19A
Bra: 83,2 kvm.
P-rom: 77,3 kvm.

Denne endeleiligheten finnes i fjerde etasje i bygg E og i femte etasje i bygg F og G.

TREROMS
Dette er en treroms endeleilighet mot nord, med to soverom, bad, gjestetoalett og innvendig bod. Den sentralt plasserte entreen tar deg til øvrige rom i leiligheten; soverom, bad/wc, stue og kjøkken i åpen løsning.
Fra stuen er det utgang til både balkong og takterrasse som gir rikelig med plass til å nyte livet ute i frisk luft. Takterrassen har tak, slik at du kan sitte tørt ute uansett vær. Doble skyvedører og vinduer på to sider gir godt lysinnslipp.
Kjøkkenet ligger tilbaketrukket i den åpne løsningen, med en disk som avgrenser kjøkkensonen. Dette gir gode muligheter for å møblere for opphold og bespisning.
Hovedsoverommet er romslig med eget walk-in closet. Soverom nummer to ligger vegg i vegg med gjestetoalett.

Det er lagt opp til at gasspeis kan integreres i boligens interiør, dersom dette er ønskelig.

Til leilighetstype 19A følger det med en biloppstillingsplass i parkeringsanlegget, samt en sportsbod på 5 kvm.
Det er mulighet for å kjøpe ekstra bod- og parkeringsplass.

HEIS OG TRAPPEROM
Heis og trapperom til øvrige etasjer, inngangsparti og parkeringsanlegg ligger rett utenfor døren.

Leilighetstype: 19B
Bra: 83,2 kvm.
P-rom: 77,3 kvm.

Denne endeleiligheten finnes i femte etasje i bygg E og F, i fjerde etasje i bygg E og tredje etasje i bygg og H.

TREROMS
Dette er en treroms endeleilighet mot sør, med to soverom, bad, gjestetoalett og innvendig bod. Den sentralt plasserte entreen tar deg til øvrige rom i leiligheten; soverom, bad/wc, stue og kjøkken i åpen løsning.
Fra stuen er det utgang til både balkong og takterrasse, som gir rikelig med plass til å nyte livet ute i frisk luft. Takterrassen har tak, slik at du kan sitte tørt ute uansett vær. Doble skyvedører og vinduer på to sider gir godt lysinnslipp.
Kjøkkenet ligger tilbaketrukket i den åpne løsningen, med en disk som avgrenser kjøkkensonen. Dette gir gode muligheter for å møblere for opphold og bespisning.
Hovedsoverommet er romslig med eget walk-in closet. Soverom nummer to ligger vegg i vegg med gjestetoalett.

Det er lagt opp til at gasspeis kan integreres i boligens interiør, dersom dette er ønskelig.

Til leilighetstype 19B følger det med en biloppstillingsplass i parkeringsanlegget, samt en sportsbod på 5 kvm.
Det er mulighet for å kjøpe ekstra bod- og parkeringsplass.

HEIS OG TRAPPEROM
Heis og trapperom til øvrige etasjer, inngangsparti og parkeringsanlegg ligger rett utenfor døren.

Leilighetstype: 20A
Bra: 144 kvm.
P-rom: 140,3 kvm.

Denne leiligheten finnes i sjette etasje i bygg E og G, og i syvende etasje i F-bygget.

FIREROMS
Dette er en fireroms leilighet med tre soverom, to fullverdige bad, vaskerom/grovkjøkken og en stor og åpen løsning for stue og kjøkken.
Planløsningen gjør at kjøkken og spisestue er plassert adskilt fra resten av stuen slik at det blir tydelige definerte soner.
Denne toppleiligheten er utvilsomt en av de flotteste leilighetene i området Sarpsborg/Fredrikstad. Du får virkelig nyte godt av Tindlund Parks beliggenhet. Vinduer i alle himmelretninger gjør at du får det maksimale ut av utsikten. Her får du "penthouse"- følelsen og kan ta heis rett opp i leiligheten.
Fra stuen er det adkomst til stor terrasse i hele leilighetens bredde via to doble skyvedører. Skyvedørene og vinduene sikrer godt lys fra alle sider.
Hovedsoverommet med eget walk-in closet og eget bad ligger i en "privat" del av leiligheten. Soverom nummer to og tre ligger adskilt i en egen "gjesteavdeling" sammen med gjestebad.

Det er lagt opp til at gasspeis kan integreres i boligens interiør, dersom dette er ønskelig.

Til leilighetstype 20A følger det med to biloppstillingsplasser i parkeringsanlegget, samt en sportsbod på 5 kvm.
Det er mulighet for å kjøpe ekstra bod- og parkeringsplass.

HEIS OG TRAPPEROM
Ta heis direkte fra leiligheten til øvrige etasjer, inngangsparti og parkeringsanlegg eller benytt trapperom.

Leilighetstype: 20B
Bra: 144 kvm.
P-rom: 140,3 kvm.

Denne leiligheten er plassert i fjerde etasje i bygg H.

FIREROMS
Dette er en fireroms leilighet med tre soverom, to fullverdige bad, vaskerom/grovkjøkken og en stor og åpen løsning for stue og kjøkken.
Planløsningen gjør at kjøkken og spisestue er plassert adskilt fra resten av stuen slik at det blir tydelige definerte soner.
Denne toppleiligheten er utvilsomt en av de flotteste leilighetene i området Sarpsborg/Fredrikstad. Du får virkelig nyte godt av Tindlund Parks beliggenhet. Vinduer i alle himmelretninger gjør at du får det maksimale ut av utsikten. Her får du "penthouse"- følelsen og kan ta heis rett opp i leiligheten.
Fra stuen er det utgang til stor terrasse i hele leilighetens bredde via to doble skyvedører, samt en egen takterrasse.Skyvedørene og vinduene sikrer godt lys fra alle sider.
Hovedsoverommet med eget walk-in closet og eget bad ligger i en "privat" del av leiligheten. Soverom nummer to og tre ligger adskilt i en egen "gjesteavdeling" sammen med gjestebad.

Det er lagt opp til at gasspeis kan integreres i boligens interiør, dersom dette er ønskelig.

Til leilighetstype 20B følger det med to biloppstillingsplasser i parkeringsanlegget, samt en sportsbod på 5 kvm.
Det er mulighet for å kjøpe ekstra bod- og parkeringsplass.

HEIS OG TRAPPEROM
Ta heis direkte fra leiligheten til øvrige etasjer, inngangsparti og parkeringsanlegg eller benytt trapperom.

Leilighetstype: 21A
Bra: 83,2 kvm.
P-rom: 77,3 kvm.

Denne endeleiligheten finnes i femte etasje i bygg E og i sjette etasje i bygg F.

TREROMS
Dette er en treroms endeleilighet mot nordvest. Den har to soverom, bad, gjestetoalett og innvendig bod. Entreen tar deg til øvrige rom i leiligheten: soverom, bad/wc, stue og kjøkken i åpen løsning. Fra stuen er det adkomst til balkong med mulighet til å nyte den fantastiske utsikten.
Skyvedører med store vinduer og vinduer på endevegg mot nord sikrer godt lysinnslipp i hele leiligheten.

Kjøkkenet ligger tilbaketrukket i den åpne løsningen med bardisk som avgrenser kjøkkensonen. Dette gir gode muligheter for å møblere i soner for opphold og bespisning.

Hovedsoverommet er romslig med eget walk-in closet. Soverom nummer to ligger vegg i vegg med gjestetoalett.

Det er lagt opp til at gasspeis kan integreres i boligens interiør, dersom dette er ønskelig.

Til leilighetstype 21A følger det med en biloppstillingsplass i parkeringsanlegget, samt en sportsbod på 5 kvm.
Det er mulighet for å kjøpe ekstra bod- og parkeringsplass.

HEIS OG TRAPPEROM
Heis og trapperom til øvrige etasjer, inngangsparti og parkeringsanlegg ligger rett utenfor døren.

Leilighetstype: 21B
Bra: 83,2 kvm.
P-rom: 77,3 kvm.

Denne endeleiligheten finnes i sjette etasje i bygg F og i femte etasje i bygg G.

TREROMS
Dette er en treroms endeleilighet mot sør. Den har to soverom, bad, gjestetoalett og innvendig bod. Entreen tar deg til øvrige rom i leiligheten:
soverom, bad/wc, stue og kjøkken i åpen løsning. Fra stuen er det adkomst til balkong med mulighet til å nyte den fantastiske utsikten.
Skyvedører med store vinduer og vinduer på endevegg mot sør sikrer godt lysinnslipp i hele leiligheten.

Kjøkkenet ligger tilbaketrukket i den åpne løsningen med bardisk som avgrenser kjøkkensonen. Dette gir gode muligheter for å møblere i soner for opphold og bespisning.

Hovedsoverommet er romslig med eget walk-in closet. Soverom nummer to ligger vegg i vegg med gjestetoalett.

Det er lagt opp til at gasspeis kan integreres i boligens interiør, dersom dette er ønskelig.

Til leilighetstype 21B følger det med en biloppstillingsplass i parkeringsanlegget, samt en sportsbod på 5 kvm.
Det er mulighet for å kjøpe ekstra bod- og parkeringsplass.

HEIS OG TRAPPEROM
Heis og trapperom til øvrige etasjer, inngangsparti og parkeringsanlegg ligger rett utenfor døren.

Prisantydning inkludert omkostninger

1 890 000,- (Prisantydning)

Omkostninger

--------------------------------------------------------
1 890 000,- (Totalpris inkl. omkostninger)

NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.

Innflytting/overtagelse

Innflytting etter nærmere avtale. De fleste leilighetene er så og si innflyttingsklare.

Hver kjøper vil ved overtagelse få tildelt FDV-dokumentasjon som viser hvilke materialer, produkter og fargevalg som er benyttet i leiligheten, og i tillegg adresselister med oversikt over kontaktpersoner-/firma som har forestått de forskjellige arbeider og leveranser.

Løsøre og tilbehør

Det er full avtalefrihet om hva som skal følge med ved salg av bolig og fritidsbolig. Norges Eiendomsmeglerforbunds standardliste over løsøre og tilbehør som følger med ved boligsalg legges til grunn dersom ikke noe annet fremgår av salgsoppgaven.

Lovpålagte tiltak mot hvitvasking

Eiendomsmeglerforetak er forpliktet til å foreta kundekontroll av både kjøper og selger. Begge partene må derfor bl.a. fremlegge gyldig legitimasjon. Dersom slik kundekontroll ikke kan gjennomføres vil vi være pålagt å avstå fra å gjennomføre handelen. Vi er også forpliktet til å melde fra til Økokrim dersom handelen fremstår som mistenkelig.

Personopplysningsloven

Vi gjør oppmerksom på at interessenter kan bli registrert for videre oppfølging.

Solgt ihht. bustadoppføringsloven

Eiendommen selges ihht bustadoppføringsloven og dens bestemmelser om garanti og sikring av innbetalte midler. Kjøpesummen vil ikke overføres før oppgjørsavdelingen har mottatt ferdigattest/midlertidig brukstillatelse eller nødvendige garantier.

Trenger du vurdering av egen bolig før du kan by på denne?
Kontakt oss!

Takk for din interesse!

Du hører fra oss så snart som mulig

Bilde av megler

Geir Inge Rangøy Johannessen
Eiendomsmegler MNEF

Tel. 90 29 97 97
geir.johannessen@remax.no

Utskriftsvennlig versjon Selge egen bolig?

Boliger

Bolig Addresse Soverom P-rom / BRA Pris
1 (Solgt) Tindlund Park GH0301 3 30 / 94m² Kr 3 950 000
2 (Solgt) Tindlund Park GH0303 3 107 / 111m² Kr 4 560 000
3 Tindlund Park GH0204 3 107 / 111m² Kr 4 340 000
4 (Solgt) Tindlund ParkFH0201 3 102 / 106m² Kr 4 090 000
5 (Solgt) Tindlund Park FH0204 3 100 / 104m² Kr 3 990 000
6 (Solgt) Tindlund Park EH0303 2 79 / 83m² Kr 3 690 000
7 (Solgt) Tindlund Park 16 3 99 / 102m² Kr 3 990 000
8 (Solgt) Tindlund Park EH0301 3 99 / 102m² Kr 4 200 000
9 (Solgt) Tindlund Park FH0301 3 102 / 106m² Kr 4 380 000
10 (Solgt) Tindlund Park FH0303 2 100 / 104m² Kr 4 200 000
11 (Solgt) Tindlund Park FH0401 3 102 / 106m² Kr 4 550 000

Sist oppdatert: 09.10.2020 12:21. Saksnr. 16-18-9001