Storgata 63F
Storgata 63F
Kjøkken
Kjøkken
Stuen
Stuen
Utgang til balkong fra stuen
Utgang til balkong fra stuen
Vedovn i stuen
Vedovn i stuen
Soverom 1
Soverom 1
Soverom 2
Soverom 2
Bad
Bad
Opplegg til vaskemaskin på bad
Opplegg til vaskemaskin på bad
Utsikt fra balkong
Utsikt fra balkong
Trapp opp til egen inngang
Trapp opp til egen inngang
Fasade mot balkong
Fasade mot balkong
Skolen
Skolen
Plantegning
Plantegning
Plantegning møblert
Plantegning møblert

Østfold
Storgata 63F

Prisantydning
Kr 740 000

Eierform Borettslag
Boligtype Leilighet
Byggeår 2006
Soverom 2
P-rom / BRA 65 / 70m²
Tomteareal 3 860m² (Fellestomt)
Energimerke Selger har ikke energimerket boligen

Velkommen til Storgata 63F

Sentral beliggenhet, solrikt, barnevennlig

Areal og innhold

Leiligheten ligger i 2. etasje og inneholder:

Vindfang/gang, stue med utgang til balkong, kjøkken, 2 soverom og bad/wc med opplegg til vaskemaskin og en bod.

Totalt bruttoareal: 75 m2
Totalt bruksareal: 70 m2
Totalt primærrom: 65 m2

De oppgitte arealene er hentet fra rapport datert 14.02.19 utført av Terje Westby. Arealene er beregnet og rom er definert etter dagens faktiske bruk, uavhengig av hva som er godkjent av bygningsmyndighetene. Vedlagte plantegninger er ikke målbare.

Tomt

3860 kvm. Eiet fellestomt.

Tomten ligger tilbaketrukket fra Storgata og er pent opparbeidet med integrerte uteplasser, samt biloppstillingsmuligheter.

Byggemåte

Antatt støpt plate mot mark. Utvendige fasader er lett bindingsverk på støpt plate og trebjelkelag. Utvendig trekledning som er overflatebehandlet. Vinduer med karmer og rammer i tre og isolerglass. Vinduene er fra byggeåret. Saltak i tre tekket med betongtakstein fra byggeåret. For ytterligere informasjon se vedlagt takst fra Terje Westby.

Standard

Leiligheten fremstår som normal og i god stand. Egen inngang til leiligheten med utvendig trapp.
Kjøkken er tradisjonelt utstyrt med eik profilerte fronter. Stuen har utgang til veranda mot øst.
Badet innehar dusjkabinett, servant, wc og opplegg til vaskemaskin. I tillegg er det mulighet for å dusje rett på gulv med sluk i gulv.
I leiligheten er det sentralstøvsuger, men denne har aldri selger benyttet. Uttaket er i vegg.

Det er i all hovedsak laminat og vinyl på gulv. Malte plater og fliser på vegg. Himling har trepanel.

Hvitevarer utover integrerte medfølger ikke.

Oppvarming

Oppvarming med elektrisitet og ved. Det er vedovn i stuen. På badet er det varmekabler i gulvet.

Eier har ikke energimerket eiendommen, og interessentene må derfor legge til grunn at eiendommen har energimerke G.

Energimerke

Alle eiendommer som selges/leies ut skal ha energiattest. Unntak gjelder blant annet for frittstående bygninger med bruksareal mindre enn 50 m². Det er eier som plikter å fremlegge energiattest og er selv ansvarlig for at opplysningene er riktig. For ytterligere informasjon se www.energimerking.no. Dersom eier har energimerket eiendommen vil komplett energiattest fås ved henvendelse til megler.

Beliggenhet

Boligen ligger sentralt i Rakkestad sentrum tilbaketrukket fra hovedtrafikkbildet i Storgata. Skolen er nærmeste nabo. Det er gangavstand til alle nødvendige fasiliteter.

Adkomst

Fra Sarpsborg følg Fv 111 mot Rakkestad og følg denne til Bergenhuskrysset og sving til venstre inn i Storgata etter Kiwi.
Kjør ca. 200 meter og ta til høyre inn Lundborgveien og så første til venstre og leiligheten ligger på høyre hånd innerst i veien, like før skolen.
Det blir satt opp visningsskilt ved fellesvisninger

Parkering

Vanlig uteparkering.

Vei, vann og avløp

Offentlig tilknyttet.

Reguleringsforhold

Uregulert område.

Informasjon om borettslaget

Leiligheten er tilknyttet Fladland Borettslag, orgnr. 885 909 442. Borettslaget består av 12 leiligheter.
Forretningsfører er Fram Forvaltning AS.

Det praktiseres ikke forkjøpsrett i borettslaget.
Fladeland Borettslag er tilknyttet sikringsordning gjennom IF Skadeforsikring. Sikringsordningen er bedre enn lovkravene og har en dekningsgrad på 36 måneder.

Iht. borettslagsloven kan man bare eie en andel i borettslaget. Kun fysiske personer kan være andelseiere.

Prisantydning inkludert omkostninger

740 000,- (Prisantydning)
639 309,- (Andel av fellesgjeld)
--------------------------------------------------------
1 379 309,- (Pris inkl. fellesgjeld)

Omkostninger
172,- (Panteattest kjøper)
430,- (Tingl.gebyr BRL-skjøte - Statens Kartverk)
430,- (Tingl.gebyr pantedokument BRL - Statens Kartverk)
--------------------------------------------------------
1 032,- (Omkostninger totalt)
--------------------------------------------------------
1 380 341,- (Totalpris inkl. omkostninger)

NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.

Eiendommens utgifter

Felleskostnader pr. mnd er kr. 6 800,- og går til dekning av kommunale avgifter, revisjon, bygningsforsikring, styrehonorar, snøbrøyting, vedlikehold, renter og avdrag m.m.

Formuesverdi

Formuesverdi for 2017 var kr. 476 942,- i følge Skatteetaten. Beløpet forutsetter at eier bor fast i boligen.

Ved eventuell øvrig bruk av eiendommen (f.eks. fritidsbolig, pendlerbolig eller utleie) vil sekundær formuesverdi være kr. 1 716 991,-

Andel fellesgjeld

Lån I: kr. 9 660 000,- annuitetslån med nedbetaling over 27 år fra 2007.
Lån II: kr. 1 400 000,- annuitetslån med nedbetaling over 27 år fra 2010.
I ovennevnte lånekostnader har styret tatt høyde for 2,60 % rente, og lånet er i DNB NOR Bank ASA.

Tinglyste heftelser og rettigheter

Kommunen har legalpant som sikkerhet for betaling av kommunale avgifter. Legalpant er pant som følger av loven, og som ikke tinglyses. Legalpant følger derfor eiendommen ved salg. På eiendommen kan det være tinglyst erklæringer som f eks rett for kommunen til å vedlikeholde rørsystemer for vann- og kloakk. Disse erklæringene vil følge eiendommen ved salg. Kontakt megler for nærmere informasjon.

Undersøkelse

Interessentene plikter å undersøke eiendommen grundig før bud inngis. Eventuelle feil og mangler som kunne vært oppdaget ved slik undersøkelse, vil normalt ikke kunne påberopes av kjøper som mangel senere. Ved tvangssalg vil det ofte være svært varierende i hvilken utstrekning eier selv bistår med aktuelle opplysninger til kjøperen og medhjelper. Medhjelper vil derfor ofte ikke kjenne eiendommen utover de opplysninger som følger av denne salgsoppgaven med vedlegg, samt av slik undersøkelse som også kjøper har anledning til å foreta.

Feil og mangler

Ifølge tvangsfullbyrdelsesloven § 11-39 har kjøperen kun begrenset adgang til å påberope eventuelle mangler ved eiendommen. Eiendom kjøpt på tvangssalg overtas som hovedregel i den stand den befinner seg. Det bemerkes at lov om avhending av fast eigedom ikke får anvendelse ved tvangssalg. I følge tvbl. § 11-39 foreligger en mangel når:

(a) formuesgodet ikke svarer til opplysninger om vesentlige forhold som medhjelperen har gitt, og som kan antas å ha innvirket på kjøpet.

(b) medhjelperen har forsømt å gi opplysning om vesentlige forhold som denne måtte kjenne til og som kjøperen hadde grunn til å regne med å få, såfremt unnlatelsen kan antas å ha innvirket på kjøpet, eller

(c) formuesgodet er i vesentlig dårligere stand enn kjøperen hadde grunn til å regne med.

Dersom mangel foreligger, kan kjøperen kreve prisavslag. Kjøperen kan ikke heve kjøpet på grunn av mangler. Erstatning kan bare kreves av medhjelperen dersom denne har utvist skyld eller det foreligger annet særskilt rettsgrunnlag. Kjøpesummen må betales selv om prisavslag kreves. Loven har særskilte regler om prisavslag og om fremgangsmåten ved mangelskrav. Det henvises i den forbindelse også til tvbl. § 11-40 og § 11-41.

Kjøpekontrakt

Det utstedes ikke kjøpekontrakt ved tvangssalg. Stadfestelseskjennelsen er bekreftelsen på at handel er kommet i stand.

Rydding/rengjøring

Tvangsfullbyrdelsesloven legger ikke opp til at eiendom som tvangsselges skal være ryddet eller rengjort ved kjøpers overtakelse. Kjøper må derfor være forberedt på selv å måtte besørge/bekoste dette. I tilfelle selger og kjøper avtaler at selger skal ordne rydding og rengjøring, vil ev. avtalebrudd fra selgers side normalt ikke berettige kjøper til prisavslag/erstatning i forbindelse med tvangssalget og/eller oppgjøret.

Budgivning

Bud inngis skriftlig på vedlagt budskjema. Det gjøres spesielt oppmerksom på at budet må som hovedregel være bindende for budgiver i minimum 6 uker. For andelsleiligheter er bindingstiden minimum 3 uker. Retten kan unntaksvis ta hensyn til bud med bindingstid ned til 15 dager. For nærmere informasjon se budskjema samt vedlagt informasjonsskriv.

Lovpålagte tiltak mot hvitvasking

Eiendomsmeglerforetak er forpliktet til å foreta kundekontroll av både kjøper og selger. Begge partene må derfor bl.a. fremlegge gyldig legitimasjon. Dersom slik kundekontroll ikke kan gjennomføres vil vi være pålagt å avstå fra å gjennomføre handelen. Vi er også forpliktet til å melde fra til Økokrim dersom handelen fremstår som mistenkelig.

Personopplysningsloven

Vi gjør oppmerksom på at interessenter kan bli registrert for videre oppfølging.

Overtagelse

Partene har en måneds ankefrist fra det tidspunkt Tingretten stadfester budet. Dette vil si at handelen ikke endelig har kommet i stand før ankefristens utløp. Oppgjørsdag / overtakelse er normalt tre måneder fra den dag medhjelper(megler) oversender budet til Tingretten for stadfestelse. Dersom eindommen er fraflyttet, kan det være

Tvangssalg

Dette er et tvangssalg hvor megler er oppnevnt som medhjelper av Tingretten.Tvangssalg reguleres av tvangsfullbyrdelsesloven av 26. juni 1992 nr. 86. Lov om avhending av fast eiendom gjelder ikke ved tvangssalg.

Trenger du vurdering av egen bolig før du kan by på denne?
Kontakt oss!

Takk for din interesse!

Du hører fra oss så snart som mulig

Bilde av megler

Geir Inge Rangøy Johannessen
Eiendomsmegler MNEF

Tel. 90 29 97 97
geir.johannessen@remax.no

Utskriftsvennlig versjon Selge egen bolig?

Sist oppdatert: 11.07.2019 14:11. Saksnr. 16-19-0011

empty