Gårdsplassen
Gårdsplassen
Kallastenveien 72
Kallastenveien 72
Eldre oversiktsbilde
Eldre oversiktsbilde
Romslig og hyggelig kjøkken
Romslig og hyggelig kjøkken
Eik profilerte fronter på kjøkken
Eik profilerte fronter på kjøkken
Trivelig stue
Trivelig stue
Stuen
Stuen
Stuen
Stuen
Flislagt bad
Flislagt bad
Soverom
Soverom
Soverom
Soverom
Deilig beliggenhet i landlige områder
Deilig beliggenhet i landlige områder
Kontor
Kontor
Loftet
Loftet
Stallen med 4 (6) bokser
Stallen med 4 (6) bokser
Loft
Loft
Gårdsplassen med driftsbygninger
Gårdsplassen med driftsbygninger
Bolighuset og driftsbygningen
Bolighuset og driftsbygningen
Eldre oversiktsbilde
Eldre oversiktsbilde

Østfold
Kallastenveien 72

Prisantydning
Kr 4 270 000

Eierform Selveier
Boligtype Landbrukseiendom
Byggeår 1810
Soverom 2
P-rom / BRA 68 / 92m²
Tomteareal 146 800m² (Eiet tomt)
Energimerke Selger har ikke energimerket boligen

Velkommen til Kallastenveien 72

Småbruk med landlig, rolig og meget bra beliggenhet på toppen av Jelsnes, nord i Sarpsborg kommune, til salgs. Gode lys- og solforhold og flott turterreng rett utenfor døra. Ideell eiendom for hesteinteresserte, entreprenører med behov av noe lagerplass etc. Meget barnevennlig og rolig område med lite trafikk. Kort gange til barneskole. Ca 900 meter til Glomma/Mingevannet med båt og bademuligheter.
Eiendommen består av våningshus, driftsbygning, dobbel garasje, garasje/verksted og velstelt stall med 4 (6) bokser.
Totalt er eiendommen på ca. 146,8 dekar, herav 21,4 dekar dyrket mark.
Småbruk med landlig og rolig beliggenhet. Barnevennlig område med lite trafikk. Turterreng i umiddelbar nærhet og det er flott utsikt.
Hele det elektriske anlegget og VVS anlegg er nytt.

Areal og innhold

Totalt bruttoareal: 100 m2
Totalt bruksareal: 92 m2
Totalt primærrom: 68 m2

Det er totalt 3 bygg oppført på eiendommen:

Våningshus:
Ca 100 kvm BTA. Vindfang/gang/trapperom, stue, kjøkken, vaskerom, dusj/wc, 2 soverom og bod.
Lagringsloft.

Stall:
Ca 158 kvm BTA. Opprinnelig innredet med 6 bokser, men deler av stallen er omgjort til kontor og det er pr nå 4 stallbokser.

Driftsbygning/garasje:
Ca 290 kvm BTA. Verksted, lager og garasje. Det er 4 garasjeporter og 3 doble slagdører.

Tomt

146800 kvm. Eiet tomt

Eiet tomt på ca. 146,8 dekar. Tomtearealet fordeles som følgende: Ca.21 dekar dyrket mark, ca. 5,6 dekar skog høy bonitet, ca. 15,7 dekar skog middels bonitet, ca. 74,5 dekar skog lav bonitet og ca. 25,5 dekar uproduktiv skog. Tomten rundt bolighuset i Kallastenveien 70 er pent opparbeidet og
beplantet.

Byggemåte

Våningshus:
Ringmur i granitt/sten. Yttervegger og bærevegger i tømmer og utvendig trekledning. Saltak i tre tekket med betongtakstein. Nye vinduer med isolerglass i hovedplan.

Stall:
Grunnmur fundamenter på antatt fast grunn. Yttervegger oppført i lettklinkerblokker, isoblokk. Saltak i tre tekket med betongtakstein. Leddport med elektrisk åpner.

Driftsbygning/garasje:
Ringmur i betong og støpte gulv. Vegger som lett bindingsverk med trekledning. Saltak i tre, tekket med profilerte stålplater. Verkstedet er isolert og har leddet port. I tillegg er det 2 doble slagdører og 3 vippeporter.

Opplysninger om byggemåte er hentet fra vedlagte takst utført av Terje Westby.

Ferdigattest/Midlertidig brukstillatelse

Kopi av midlertidig brukstillatelse eller ferdigattest kan ikke leveres, da dette ikke finnes i kommunens arkiver.

Standard

Eiendommen er påkostet siden kjøp og fremstår med normal god standard.
Bolighuset har relativt nytt kjøkken med eik profilerte fronter. Flislagt bad med servant, toalett og dusjhjørne. Vaskerom med ny 200 liters varmtvannsbereder og skap for rør i rør system.
Innvendige overflater består hovedsakelig av laminat, fliser og vinyl på gulv. Det er fliser og MDF panel på vegger. Malte himlinger.
Hvitevarer utover integrerte medfølger ikke.

Stallen og øvrige driftsbygninger fremstår som velstelte og i god stand, uten store vedlikeholdsbehov.

Adgang til utleie

Ja. Boligen er pr i dag utleid.

Oppvarming

Oppvarming med elektriske panelovner og varmekabler i golv på badet.

Energimerke

Alle eiendommer som selges/leies ut skal ha energiattest. Unntak gjelder blant annet for frittstående bygninger med bruksareal mindre enn 50 m². Det er eier som plikter å fremlegge energiattest og er selv ansvarlig for at opplysningene er riktig. For ytterligere informasjon se www.energimerking.no. Dersom eier har energimerket eiendommen vil komplett energiattest fås ved henvendelse til megler.
Selger har ikke energimerket boligen.

Diverse

Hele det elektriske anlegget og VVS anlegg er nytt. Naboeiendommen Kallastenveien 70, hadde tidligere innkjøring til over selgende eiendom, men dette er nå endret slik at selgende eiendom har hele gårdstunet for seg selv, og naboeiendommen har innkjøring på andre siden av boligen. I den forbindelse vil det også bli gjort en grensejustering. Konf megler.

Konsesjon

Eiendommen er over 100 dekar og er derfor konsesjonspliktig.

Odel

Det hviler ikke odel på eiendommen.

Beliggenhet

Småbruk med landlig, rolig og meget bra beliggenhet på toppen av Jelsnes, nord i Sarpsborg kommune, til salgs. Gode lys- og solforhold og flott turterreng rett utenfor døra. Ideell eiendom for hesteinteresserte, entreprenører med behov av noe lagerplass etc. Meget barnevennlig og rolig område med lite trafikk. Kort gange til barneskole. Ca 900 meter til Glomma/Mingevannet med båt og bademuligheter. Det er ca 10-15 min kjøring til Sarpsborg sentrum

Adkomst

Fra Sarpsborg: Kjør retning Kurland og ta til høyre inn på Kurlandveien etter Borg Bryggerier. Følg denne i ca. 7 km og ta så til høyre inn på Jelsnesveien i T-kryss. Følg veien ca. 3 km og hold til venstre inn på Kallastenveien. Følg veien ca. 1 km til du er på toppen og eiendommen ligger på høyre side.
Det vil bli skiltet ved fellesvisning.

Parkering

Det er godt med parkeringsmuligheter både inne og ute på tomten.

Vei, vann og avløp

Offentlig vei og vann. Privat avløp. Det er kommunalt pålegg om å tilkoble kommunalt avløp. Det er kjøpers ansvar og kostnad, å sørge for tilfredsstillende avløp på eiendommen.

Reguleringsforhold

Eiendommen ligger i uregulert område og omhandles av Kommuneplanens arealdel 2015-2026 med tilhørende temakart. Formål: Bebyggelse og anlegg. LNFR areal for spredt bolig- fritids- eller næringsbebyggelse mv.

Annet: Arealplan er under rullering. Rulleringen kan resultere i endringer av både kart og bestemmelser.

Del av eiendom ligger innenfor et aktsomhetsområde med mulighet for marin leire, og grunnen kan derfor bestå av løsmasser, herunder kvikkleire. Kommunens aktsomhetskart er imidlertid svært grovmasket.

Megler besitter kopi av reguleringsplaner med bestemmelser. Vi oppfordrer interessenter til å gjøre seg kjent med disse. Dersom det er ønskelig med ytterligere opplysninger knyttet til reguleringsforhold så oppfordrer vi interessenter til å kontakte Sarpsborg kommune.

Prisantydning inkludert omkostninger

4 270 000,- (Prisantydning)

Omkostninger
172,- (Panteattest kjøper)
525,- (Tingl.gebyr pantedokument)
525,- (Tingl.gebyr skjøte)
106 750,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 4 270 000,-))
--------------------------------------------------------
107 972,- (Omkostninger totalt)
--------------------------------------------------------
4 377 972,- (Totalpris inkl. omkostninger)

NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.

Eiendommens utgifter

Kommunale avgifter på kr 5 132,- for 2018.
De kommunale avgiftene omfatter eiendomsskatt, vann- og renovasjonsgebyr samt feie- og tilsynsavgift. Det gjøres oppmerksom på at det kan forekomme variasjon i avgiftene som følge av forbruk og eventuelle kommunale endringer av gebyr/avgift.

Formuesverdi

Formuesverdi for 2017 var kr. 152 212,- i følge Skatteetaten. Beløpet forutsetter at eier bor fast i boligen.

Tinglyste heftelser og rettigheter

Følgende er tinglyst og vil følge eiendommen:
- Dok 990013, datert 09.09.1971: Elektriske kraftlinjer.

Kommunen har legalpant som sikkerhet for betaling av kommunale avgifter. Legalpant er pant som følger av loven, og som ikke tinglyses. Legalpant følger derfor eiendommen ved salg. På eiendommen kan det være tinglyst erklæringer som f eks rett for kommunen til å vedlikeholde rørsystemer for vann- og kloakk. Disse erklæringene vil følge eiendommen ved salg. Kontakt megler for nærmere informasjon.

Betalingsvilkår

Kjøpesum inkludert omkostninger må være innbetalt og disponibelt på meglers klientkonto senest 2 virkedager før overtagelse. I tillegg må eventuelle pantedokumenter tilknyttet lån som skal tinglyses være mottatt innen samme frist.

Overtakelse

Etter avtale med selger. Ved ønske om overtagelsesdato må det tas forbehold om dette i budet.

Avhendingsloven

Eiendommen selges «som den er» og overtas av kjøper slik den fremstår på visning, jf. avhendingsloven § 3-9. Dette innebærer at selger fraskriver seg ansvar ut over det som følger av avhendingsloven §§ 3-7 og 3-8. For kjøper betyr dette at eiendommen først har en mangel dersom det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen og dette har virket inn på avtalen, eller eiendommen er i vesentlig dårligere stand enn kjøper hadde grunn til å regne med ut fra kjøpesummen og forholdene ellers.

Alle interessenter oppfordres derfor til å sette seg godt inn samtlige opplysninger som fremkommer i salgsoppgaven da denne danner grunnlaget for avtalen som inngås med selger. I tillegg oppfordrer vi interessenter til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagmann. Forhold som er eller burde ha vært oppdaget på visning vil normalt ikke være en mangel. Dette kan gjelde også der feilen ikke er beskrevet i salgsoppgaven.

Det forutsettes at hjemmel til eiendommen overføres til kjøper. Dersom dette ikke er ønskelig må det tas forbehold i budet.

Boligselgerforsikring

Selger har tegnet Boligselgerforsikring hos Protector Forsikring ASA. Forsikringen dekker selgers ansvar etter avhendingsloven og innebærer at Protector vil behandle en eventuell reklamasjon på vegne av selger. Selgers egenerklæring er inntatt i salgsoppgaven og interessenter bør sette seg inn i dokumentet før bud inngis.
Kopi av forsikringsvilkårene kan fås ved henvendelse til megler

Boligkjøperforsikring

Kjøper har anledning til å tegne Boligkjøperforsikring hos HELP. Dette er en rettshjelpforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Forsikringen har ingen egenandel.

Boligkjøperforsikring må tegnes senest på kontraktsmøtet. Ta kontakt med megler for ytterligere informasjon eller se www.help.no.

Det gjøres oppmerksom på at RE/MAX mottar kostnadsgodtgjørelse for formidling av forsikringen.

Løsøre og tilbehør

Det er full avtalefrihet om hva som skal følge med ved salg av bolig og fritidsbolig. Norges Eiendomsmeglerforbunds standardliste over løsøre og tilbehør som følger med ved boligsalg legges til grunn dersom ikke noe annet fremgår av salgsoppgaven.

Lovpålagte tiltak mot hvitvasking

Eiendomsmeglerforetak er forpliktet til å foreta kundekontroll av både kjøper og selger. Begge partene må derfor bl.a. fremlegge gyldig legitimasjon. Dersom slik kundekontroll ikke kan gjennomføres vil vi være pålagt å avstå fra å gjennomføre handelen. Vi er også forpliktet til å melde fra til Økokrim dersom handelen fremstår som mistenkelig.

Personopplysningsloven

Vi gjør oppmerksom på at interessenter kan bli registrert for videre oppfølging.

Trenger du vurdering av egen bolig før du kan by på denne?
Kontakt oss!

Takk for din interesse!

Du hører fra oss så snart som mulig

Bilde av megler

Geir Inge Rangøy Johannessen
Eiendomsmegler MNEF

Tel. 90 29 97 97
geir.johannessen@remax.no

Utskriftsvennlig versjon Selge egen bolig?

Sist oppdatert: 20.06.2019 08:41. Saksnr. 16-19-0023

empty