" type="text/javascript"> te
Velkommen til Struerveien 1A
Velkommen til Struerveien 1A
Stuen med utgang til balkong
Stuen med utgang til balkong
Stuen
Stuen
Stuen
Stuen
Vedovn i stuen
Vedovn i stuen
Kjøkken
Kjøkken
Kjøkken
Kjøkken
Gang
Gang
Bad med opplegg til vaskemaskin
Bad med opplegg til vaskemaskin
Soverom
Soverom
Soverom
Soverom
Annet
Annet
Utsikt fra balkongen
Utsikt fra balkongen
Balkongen
Balkongen
Fasade fra inngangsparti
Fasade fra inngangsparti
Områdebilde
Områdebilde
Oversiktsbilde
Oversiktsbilde
Plantegning 3D
Plantegning 3D
Plantegning 2D
Plantegning 2D

Viken
Struerveien 1A

Prisantydning
Kr 1 290 000

Eierform Borettslag
Boligtype Leilighet
Byggeår 1954
Soverom 2
P-rom / BRA 60 / 60m²
Tomteareal 7 238m² (Festet fellestomt)
Energimerke Selger har ikke energimerket boligen

Visning

26.02 17:00 - 18:00

Velkommen på visning!

Velkommen til Struerveien 1A

Leiligheten ligger i et etablert boligområde på Alvim.
Barneskole, barnehage, dagligvarebutikk og buss ligger i grei nærhet.
Leiligheten ligger i 2. etasje og fremstår med behov for oppussing.
Fint alternativ for de som ønsker å bo sentralt.

Areal og innhold

Totalt bruttoareal: 64 m2
Totalt bruksareal: 60 m2
Totalt primærrom: 60 m2

Leiligheten ligger i 2. etasje og inneholder:

Entre/gang, 2 soverom, kjøkken, stue og bad/wc.

En bod i kjeller og en bod på loft tilkommer.

De oppgitte arealene er hentet fra rapport datert 24.01.20 utført av Terje Westby. Arealene er beregnet og rom er definert etter dagens faktiske bruk, uavhengig av hva som er godkjent av bygningsmyndighetene. Vedlagte plantegninger er ikke målbare.

Tomt

Festet fellestomt på 7238 kvm.
Tomten er flat og opparbeidet med grøntarealer og biloppstillingsplasser. Det er opparbeidet lekeplass på tomten.

Byggemåte

Ringmur i betong. Antatt lett betong og bindingsverk. Pusset fasadeplater. Vinduer med to lag isolerglass. Saltak i tre tekket med betongtakstein.
For ytterligere informasjon se vedlagt takst fra Terje Westby.

Ferdigattest/Midlertidig brukstillatelse

Ferdigattest datert 26.11.1954 foreligger. Megler besitter kopi av denne.

Standard

Leiligheten ligger i 2. etasje og fremstår med behov for oppussing.
Kjøkken er enkelt utstyrt med malte fronter, muligens fra byggeåret.
Bad innehar dusjkabinett, wc og servant. Det er opplegg til vaskemaskin på badet. Badet ble fornyet av borettslaget i 1996.
Fra stuen er det utgang til balkong. Vedovn i stuen.
Automatsikringer ble skiftet i 1997.

Det er i all hovedsak vinyl og laminat på gulvene. På vegger er det malt tapet, fliser og brystpanel. I himling er det malt og malt trepanel.

Hvitevarer bortsett fra integrerte medfølger ikke.

Oppvarming

Elektrisk oppvarming og med ved.

Eier har ikke energimerket eiendommen, og interessentene må derfor legge til grunn at eiendommen har energimerke G.

Energimerke

Alle eiendommer som selges/leies ut skal ha energiattest. Unntak gjelder blant annet for frittstående bygninger med bruksareal mindre enn 50 m². Det er eier som plikter å fremlegge energiattest og er selv ansvarlig for at opplysningene er riktig. For ytterligere informasjon se www.energimerking.no. Dersom eier har energimerket eiendommen vil komplett energiattest fås ved henvendelse til megler.

Beliggenhet

Leiligheten ligger i et etablert boligområde på Alvim.
Barneskole, barnehage, dagligvarebutikk og buss ligger i grei nærhet. Videre er det kort vei til Amfi Borg storsenter, MC Donalds og E6. Ca. 3 km. til Sarpsborg sentrum. Fint alternativ for de som ønsker å bo sentralt.

Adkomst

Fra Sarpsborg sentrum ned Korsgata og Torsbekkdalen. Kjør under Sandesundbrua og ta første vei til høyre inn Tunebakken og videre til venstre inn Doktor Johnsensgate - deretter første til høyre inn Ludvig Engesvei. Kjør ca. 400 m og ta til venstre opp Struerveien. Leiligheten ligger i siste blokk på venstre side.

Det vil bli skiltet ved fellesvisning

Parkering

Biloppstillingsplass på felles parkeringsplass.

Vei, vann og avløp

Offentlig tilknyttet.

Reguleringsforhold

Området er i hovedsak utbygget med blokker.

Informasjon om borettslaget

Leiligheten er tilknyttet Alvim Borettslag, orgnr. 848 473 332.
Borettslaget består av 48 leiligheter.
Forretningsfører er Sarpsborg og Omegn boligbyggelag.

Følgende påkostninger er foretatt de senere år:
1996 - Nye vann- og avløpsrør fra boligene.
Oppussing av bad med fliser og belegg.
1997 - Utskifting av hele el.anlegget.
1999 - Utskifting av alle vinduer.
2011 - Rehabilitering med bl. a. bytte av fasader, etterisolering, arrondering og asfaltering av fellesarealer.
2018 - Vedtatt på GF at det lages inntil 12 P-plasser ved hver blokk, slik at alle leiligheter får tildelt en plass som merkes med leilighetsnr.

Iht. borettslagsloven kan man bare eie en andel i borettslaget. Kun fysiske personer kan være andelseiere.

Det er forkjøpsrett for borettslagets medlemmer, og medlemmer tilknyttet boligbyggelaget borettslaget er tilknyttet. Forkjøpsretten avklares etter budaksept.
Kjøper må godkjennes av styret. Godkjenning kan ikke nektes uten saklig grunn.

Boligselskapet er ikke tilknyttet sikringsordning.
Det er ikke innført IN-ordning i borettslaget.

Dyrehold
Det er forbudt å holde dyr i borettslaget.
Selv om det er forbudt mot dyrehold, kan brukeren av boligen søke styrets godkjenning til dette.
Det skal søkes om dyrehold før anskaffelse av hund eller katt.

Prisantydning inkludert omkostninger

1 290 000,- (Prisantydning)
271 172,- (Andel av fellesgjeld)
--------------------------------------------------------
1 561 172,- (Pris inkl. fellesgjeld)

Omkostninger
172,- (Pantattest kjøper)
480,- (Tingl.gebyr BRL-skjøte - Statens Kartverk)
480,- (Tingl.gebyr pantedokument BRL - Statens Kartverk)
--------------------------------------------------------
1 132,- (Omkostninger totalt)
--------------------------------------------------------
1 562 304,- (Totalpris inkl. omkostninger)

NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.

Eiendommens utgifter

Felleskostnader pr. mnd. kr. 4 660,- inkl. renter, avdrag, kabel-tv, utvendig forsikring, vedlikehold, festeavgift, kommunale avgifter, eiendomsskatt m.m.

Formuesverdi

Formuesverdi for 2017 var kr. 455 066,- ifølge Skatteetaten. Beløpet forutsetter at eier bor fast i boligen.

Ved eventuell øvrig bruk av eiendommen (f.eks. fritidsbolig, pendlerbolig eller utleie) vil sekundær formuesverdi være kr. 1 638 237,-

Andel fellesgjeld

Lånenr. 12125528064, DNB Bank ASA
Annuitetslån, 4 terminer pr. år
Rentesats pr. 19.03.2019: 2,25 % pa.
Antall terminer til innfrielse: 76
Saldo pr. 19.03.2019: 13 016 272,-
Andel av saldo: 271 172,-
Første termin/første avdrag: 30.06.2013 (siste termin 31.12.2037)

Tinglyste heftelser og rettigheter

Eiendommen overdras fri for pengeheftelser, med unntak av eventuelle erklæringer, avtaler, servitutter og panteheftelser som fremgår av salgsoppgaven og skal følge med eiendommen ved salg. Kjøpers bank vil få prioritet etter disse.

Undersøkelse

Interessentene plikter å undersøke eiendommen grundig før bud inngis. Eventuelle feil og mangler som kunne vært oppdaget ved slik undersøkelse, vil normalt ikke kunne påberopes av kjøper som mangel senere. Ved tvangssalg vil det ofte være svært varierende i hvilken utstrekning eier selv bistår med aktuelle opplysninger til kjøperen og medhjelper. Medhjelper vil derfor ofte ikke kjenne eiendommen utover de opplysninger som følger av denne salgsoppgaven med vedlegg, samt av slik undersøkelse som også kjøper har anledning til å foreta.

Feil og mangler

Ifølge tvangsfullbyrdelsesloven § 11-39 har kjøperen kun begrenset adgang til å påberope eventuelle mangler ved eiendommen. Eiendom kjøpt på tvangssalg overtas som hovedregel i den stand den befinner seg. Det bemerkes at lov om avhending av fast eigedom ikke får anvendelse ved tvangssalg. I følge tvbl. § 11-39 foreligger en mangel når:

(a) formuesgodet ikke svarer til opplysninger om vesentlige forhold som medhjelperen har gitt, og som kan antas å ha innvirket på kjøpet.

(b) medhjelperen har forsømt å gi opplysning om vesentlige forhold som denne måtte kjenne til og som kjøperen hadde grunn til å regne med å få, såfremt unnlatelsen kan antas å ha innvirket på kjøpet, eller

(c) formuesgodet er i vesentlig dårligere stand enn kjøperen hadde grunn til å regne med.

Dersom mangel foreligger, kan kjøperen kreve prisavslag. Kjøperen kan ikke heve kjøpet på grunn av mangler. Erstatning kan bare kreves av medhjelperen dersom denne har utvist skyld eller det foreligger annet særskilt rettsgrunnlag. Kjøpesummen må betales selv om prisavslag kreves. Loven har særskilte regler om prisavslag og om fremgangsmåten ved mangelskrav. Det henvises i den forbindelse også til tvbl. § 11-40 og § 11-41.

Kjøpekontrakt

Det utstedes ikke kjøpekontrakt ved tvangssalg. Stadfestelseskjennelsen er bekreftelsen på at handel er kommet i stand.

Rydding/rengjøring

Tvangsfullbyrdelsesloven legger ikke opp til at eiendom som tvangsselges skal være ryddet eller rengjort ved kjøpers overtakelse. Kjøper må derfor være forberedt på selv å måtte besørge/bekoste dette. I tilfelle selger og kjøper avtaler at selger skal ordne rydding og rengjøring, vil ev. avtalebrudd fra selgers side normalt ikke berettige kjøper til prisavslag/erstatning i forbindelse med tvangssalget og/eller oppgjøret.

Budgivning

Bud inngis skriftlig på vedlagt budskjema. Det gjøres spesielt oppmerksom på at budet må som hovedregel være bindende for budgiver i minimum 6 uker. For andelsleiligheter er bindingstiden minimum 3 uker. Retten kan unntaksvis ta hensyn til bud med bindingstid ned til 15 dager. For nærmere informasjon se budskjema samt vedlagt informasjonsskriv.

Forsikring

Gjensidige Forsikring med polisenr. 87369610.

Lovpålagte tiltak mot hvitvasking

Eiendomsmeglerforetak er forpliktet til å foreta kundekontroll av både kjøper og selger. Begge partene må derfor bl.a. fremlegge gyldig legitimasjon. Dersom slik kundekontroll ikke kan gjennomføres vil vi være pålagt å avstå fra å gjennomføre handelen. Vi er også forpliktet til å melde fra til Økokrim dersom handelen fremstår som mistenkelig.

Personopplysningsloven

Vi gjør oppmerksom på at interessenter kan bli registrert for videre oppfølging.

Overtakelse

Partene har en måneds ankefrist fra det tidspunkt Tingretten stadfester budet. Dette vil si at handelen ikke endelig har kommet i stand før ankefristens utløp. Oppgjørsdag / overtakelse er normalt tre måneder fra den dag medhjelper(megler) oversender budet til Tingretten for stadfestelse. Dersom eiendommen er fraflyttet, kan det være

Tvangssalg

Dette er et tvangssalg hvor megler er oppnevnt som medhjelper av Tingretten.Tvangssalg reguleres av tvangsfullbyrdelsesloven av 26. juni 1992 nr. 86. Lov om avhending av fast eiendom gjelder ikke ved tvangssalg.

Meglers vederlag

Fastsatt av Sarpsborg Tingrett.

Trenger du vurdering av egen bolig før du kan by på denne?
Kontakt oss!

Takk for din interesse!

Du hører fra oss så snart som mulig

Bilde av megler

Geir Inge Rangøy Johannessen
Eiendomsmegler MNEF

Tel. 90 29 97 97
geir.johannessen@remax.no

Utskriftsvennlig versjon Selge egen bolig?

Sist oppdatert: 14.02.2020 14:11. Saksnr. 16-19-0048