" type="text/javascript"> te
Velkommen til Nye Tindlundvei 13B
Velkommen til Nye Tindlundvei 13B
Områdebilde
Områdebilde
Godt utstyrt kjøkken
Godt utstyrt kjøkken
Spisestuen
Spisestuen
Spisestuen
Spisestuen
Stuen
Stuen
Vedovn i stuen
Vedovn i stuen
Stuen
Stuen
Entre/hall
Entre/hall
Bad
Bad
Opplegg til vaskemaskin på badet
Opplegg til vaskemaskin på badet
Soverom
Soverom
Soverom
Soverom
Soverom
Soverom
Uteområde med utgang fra stuen
Uteområde med utgang fra stuen
Gårdsplassen
Gårdsplassen
Fasade fra inngangsparti
Fasade fra inngangsparti
Garasjeplass i felles garasje i kjeller
Garasjeplass i felles garasje i kjeller
Områdebilde
Områdebilde
Plantegning 3D
Plantegning 3D
Plantegning 2D
Plantegning 2D

Viken
Nye Tindlundvei 13B

Prisantydning
Kr 1 200 000

Eierform Borettslag
Boligtype Annet
Byggeår 2006
Soverom 3
P-rom / BRA 84 / 86m²
Tomteareal 2 057m² (Festet fellestomt)
Energimerke Selger har ikke energimerket boligen

Velkommen til Nye Tindlundvei 13B

Nye Tindlundvei 13B er beliggende i et hyggelig nabolag sentralt på Tindlund. Her bor du i nærheten av det meste. Det er kort vei til både Sarpsborg og Fredrikstad, gangavstand til barne- og ungdomsskole, idrettsanlegg med svømmehall, videregående skole, barnehager og et utvalg av butikker og kjøpesentre.
Meget pen og praktisk innredet leilighet med 3 soverom.
Parkeringsplass i felles garasjeanlegg i kjeller.

Areal og innhold

Totalt bruttoareal: 90 m2
Totalt bruksareal: 86 m2
Totalt primærrom: 84 m2

Leiligheten ligger i 1. etasje og inneholder:

Entre/gang, 3 soverom, bad/wc/vaskerom, stue, kjøkken og bod.

Bod og parkering i felles garasjeanlegg tilkommer.

De oppgitte arealene er hentet fra rapport datert 21.01.20 utført av Terje Westby. Arealene er beregnet og rom er definert etter dagens faktiske bruk, uavhengig av hva som er godkjent av bygningsmyndighetene. Vedlagte plantegninger er ikke målbare.

Tomt

Festet fellestomt på 2023 kvm.
Tomten er flat og godt arrondert. Tilsådd med gressplen og gode uteområder. Asfaltert tilkomstvei.

Byggemåte

Støpt plate mot mark. Sålefundamenter av betong og ringmur i lettklinkerblokker på støpt gulv på mark.
Lett bindingsverk på støpt dekke.
Vinduer med karmer og rammer i tre og isolerglass.
Saltak i tre tekket med betongtakstein.
For ytterligere informasjon se vedlagt verditakst fra Terje Westby.

Ferdigattest/Midlertidig brukstillatelse

Ferdigattest datert 22.06.2009 foreligger hos Sarpsborg kommune. Megler besitter kopi av denne.

Standard

Meget pen og praktisk innredet leilighet med 3 soverom.
Pent og godt utstyrt kjøkken med malte profilerte fronter. Ny ventilatorhette og det er nylig skiftet hurtigbereder i benkeskap.
Lyst pent flislagt bad med varmekabler i gulvet. Badet innehar toalett, servant med skap under og dusjkabinett. Det er opplegg til vaskemaskin på badet.
Lys og trivelig stue som har godt med lysinnslipp. Fra stuen er det utgang til god uteplass på terreng. Vedovn i stuen som varmer godt og gir en hyggelig atmosfære.
Mekanisk avtrekk.

På gulvene er det parkett og fliser. (Ny parkett etter vannskade på kjøkken). Vegger har malte flater og fliser. I himling er det malte flater.

Hvitevarer bortsett fra integrerte medfølger ikke.

Oppvarming

Elektrisk oppvarming samt vedfyring. Det er varmekabler i gulv på badet.

Eier har ikke energimerket eiendommen, og interessentene må derfor legge til grunn at eiendommen har energimerke G.

Energimerke

Alle eiendommer som selges/leies ut skal ha energiattest. Unntak gjelder blant annet for frittstående bygninger med bruksareal mindre enn 50 m². Det er eier som plikter å fremlegge energiattest og er selv ansvarlig for at opplysningene er riktig. For ytterligere informasjon se www.energimerking.no. Dersom eier har energimerket eiendommen vil komplett energiattest fås ved henvendelse til megler.

Beliggenhet

Nye Tindlundvei 13B er beliggende i et hyggelig nabolag sentralt på Tindlund. Her bor du i nærheten av det meste. Det er kort vei til både Sarpsborg og Fredrikstad, gangavstand til barne- og ungdomsskole, idrettsanlegg med svømmehall, videregående skole, barnehager og et utvalg av butikker og kjøpesentre. Kort vei til det nye næringsområdet på Grålum og det nye Østfoldsykehuset på Kalnes. Gode bussforbindelser til Sarpsborg og Fredrikstad.
Et barnevennlig og rolig område som består av eneboliger og leiligheter.

Adkomst

Kjør Fv 109 fra Sarpsborg mot Fredrikstad og ta til høyre inn på Nye Tindlund vei, ved Tindlund barne- og ungdomsskole. Eiendommen ligger deretter på venstre side etter ca. 200 meter.

Det blir skiltet ved fellesvisning.

Parkering

Parkeringsplass i felles garasjeanlegg i kjeller. Parkeringsmuligheter på fellestomten.

Vei, vann og avløp

Offentlig tilknyttet.

Reguleringsforhold

Regulert område. Reguleringsbestemmelser til reguleringsplan for Rv 109-Storveien.
Megler besitter kopi av reguleringsplaner med bestemmelser. Vi oppfordrer interessenter til å gjøre seg kjent med disse. Dersom det er ønskelig med ytterligere opplysninger knyttet til reguleringsforhold så oppfordrer vi interessenter til å kontakte Sarpsborg kommune.

Informasjon om borettslaget

Leiligheten er tilknyttet Nye Tindlund borettslag. Borettslaget består av 10 leiligheter.
Forretningsfører er Sarpsborg og Omegn boligbyggelag.

Vedtekter, budsjett og regnskap fra borettslaget kan fåes ved henvendelse til megler.

Følgende påkostninger er foretatt de senere år:
- Vannlekkasje i garasje er reparert.
- Nye sprosser i 8 av leilighetene.

Boligselskapet er tilknyttet sikringsordning.
Borettslaget har IN-ordning og andelseiere kan derfor om ønskelig betale ned hele eller deler av sin andel fellesgjeld. Ta kontakt med megler for vilkår og mer informasjon om IN-ordningen.

Det er forkjøpsrett for borettslagets medlemmer, og medlemmer tilknyttet boligbyggelaget borettslaget er tilknyttet. Forkjøpsretten avklares etter budaksept.
Kjøper må godkjennes av styret. Godkjenning kan ikke nektes uten saklig grunn.

Iht. borettslagsloven kan man bare eie en andel i borettslaget. Kun fysiske personer kan være andelseiere.

Dyrehold
Det er forbudt å holde dyr i borettslaget.
Selv om det er forbudt med dyrehold, kan brukeren av boligen søke styrets godkjennelse til det. Dersom gode grunner taler for dyreholdet, og det ikke er til ulempe for de andre brukerne av eiendommen, bil søknaden bli innvilget og skjema om "Avtale om dyrehold" må undertegnes.

Prisantydning inkludert omkostninger

1 200 000,- (Prisantydning)
702 836,- (Andel av fellesgjeld)
--------------------------------------------------------
1 902 836,- (Pris inkl. fellesgjeld)

Omkostninger
172,- (Pantattest kjøper)
480,- (Tingl.gebyr BRL-skjøte - Statens Kartverk)
480,- (Tingl.gebyr pantedokument BRL - Statens Kartverk)
--------------------------------------------------------
1 132,- (Omkostninger totalt)
--------------------------------------------------------
1 903 968,- (Totalpris inkl. omkostninger)

NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.

Eiendommens utgifter

Felleskostnader pr. mnd. er kr. 7 914,- som inkluderer renter, avdrag, vedlikehold, kabel-tv, utvendig forsikring, festeavgift, kommunale avgifter, eiendomsskatt, andre driftskostnader m.m.

Formuesverdi

Formuesverdi for 2017 var kr. 676 473,- ifølge Skatteetaten. Beløpet forutsetter at eier bor fast i boligen.

Ved eventuell øvrig bruk av eiendommen (f.eks. fritidsbolig, pendlerbolig eller utleie) vil sekundær formuesverdi være kr. 2 435 302,-

Andel fellesgjeld

Lånenr. 12114810744, DNB Bank ASA
Annuitetslån, 4 terminer pr. år.
Rentesats pr. 24.01.2020: 2,7 % pa.
Antall terminer til innfrielse: 74
Saldo pr. 24.01.2020: kr. 4 475 530,-
Andel av saldo: kr. 702 837,-
Første termin/første avdrag: 30.09.2015 ( siste termin 30.06.2038)
Lånet er åpent for individuell nedbetaling av fellesgjeld.

Tinglyste heftelser og rettigheter

Eiendommen overdras fri for pengeheftelser, med unntak av eventuelle erklæringer, avtaler, servitutter og panteheftelser som fremgår av salgsoppgaven og skal følge med eiendommen ved salg. Kjøpers bank vil få prioritet etter disse.

Undersøkelse

Interessentene plikter å undersøke eiendommen grundig før bud inngis. Eventuelle feil og mangler som kunne vært oppdaget ved slik undersøkelse, vil normalt ikke kunne påberopes av kjøper som mangel senere. Ved tvangssalg vil det ofte være svært varierende i hvilken utstrekning eier selv bistår med aktuelle opplysninger til kjøperen og medhjelper. Medhjelper vil derfor ofte ikke kjenne eiendommen utover de opplysninger som følger av denne salgsoppgaven med vedlegg, samt av slik undersøkelse som også kjøper har anledning til å foreta.

Feil og mangler

Ifølge tvangsfullbyrdelsesloven § 11-39 har kjøperen kun begrenset adgang til å påberope eventuelle mangler ved eiendommen. Eiendom kjøpt på tvangssalg overtas som hovedregel i den stand den befinner seg. Det bemerkes at lov om avhending av fast eigedom ikke får anvendelse ved tvangssalg. I følge tvbl. § 11-39 foreligger en mangel når:

(a) formuesgodet ikke svarer til opplysninger om vesentlige forhold som medhjelperen har gitt, og som kan antas å ha innvirket på kjøpet.

(b) medhjelperen har forsømt å gi opplysning om vesentlige forhold som denne måtte kjenne til og som kjøperen hadde grunn til å regne med å få, såfremt unnlatelsen kan antas å ha innvirket på kjøpet, eller

(c) formuesgodet er i vesentlig dårligere stand enn kjøperen hadde grunn til å regne med.

Dersom mangel foreligger, kan kjøperen kreve prisavslag. Kjøperen kan ikke heve kjøpet på grunn av mangler. Erstatning kan bare kreves av medhjelperen dersom denne har utvist skyld eller det foreligger annet særskilt rettsgrunnlag. Kjøpesummen må betales selv om prisavslag kreves. Loven har særskilte regler om prisavslag og om fremgangsmåten ved mangelskrav. Det henvises i den forbindelse også til tvbl. § 11-40 og § 11-41.

Kjøpekontrakt

Det utstedes ikke kjøpekontrakt ved tvangssalg. Stadfestelseskjennelsen er bekreftelsen på at handel er kommet i stand.

Rydding/rengjøring

Tvangsfullbyrdelsesloven legger ikke opp til at eiendom som tvangsselges skal være ryddet eller rengjort ved kjøpers overtakelse. Kjøper må derfor være forberedt på selv å måtte besørge/bekoste dette. I tilfelle selger og kjøper avtaler at selger skal ordne rydding og rengjøring, vil ev. avtalebrudd fra selgers side normalt ikke berettige kjøper til prisavslag/erstatning i forbindelse med tvangssalget og/eller oppgjøret.

Budgivning

Bud inngis skriftlig på vedlagt budskjema. Det gjøres spesielt oppmerksom på at budet må som hovedregel være bindende for budgiver i minimum 6 uker. For andelsleiligheter er bindingstiden minimum 3 uker. Retten kan unntaksvis ta hensyn til bud med bindingstid ned til 15 dager. For nærmere informasjon se budskjema samt vedlagt informasjonsskriv.

Lovpålagte tiltak mot hvitvasking

Eiendomsmeglerforetak er forpliktet til å gjennomføre kundetiltak ovenfor både kjøper og selger. Begge partene må derfor bl.a. fremlegge gyldig legitimasjon og redegjøre for formålet med salget eller kjøpet. For ikke-fysiske personer må det i tillegg redegjøres for hvem som eventuelt er reelle rettighetshavere. Dersom slike kundetiltak ikke kan gjennomføres vil vi være pålagt å avstå fra å gjennomføre handelen. Vi er også forpliktet til å melde fra til Økokrim dersom handelen fremstår som mistenkelig.

Personopplysningsloven

Vi gjør oppmerksom på at interessenter kan bli registrert for videre oppfølging.

Overtakelse

Partene har en måneds ankefrist fra det tidspunkt Tingretten stadfester budet. Dette vil si at handelen ikke endelig har kommet i stand før ankefristens utløp. Oppgjørsdag / overtakelse er normalt tre måneder fra den dag medhjelper(megler) oversender budet til Tingretten for stadfestelse. Dersom eiendommen er fraflyttet, kan det være mulig å overta eiendommen før fastsatt oppgjørsdag dersom kjøpesummen er innbetalt. Overtakelse kan likevel ikke skje før en måned etter at budet er stadfestet. Kjøpesummen skal innbetales til meglers klientkonto.

Tvangssalg

Dette er et tvangssalg hvor megler er oppnevnt som medhjelper av Tingretten. Tvangssalg reguleres av tvangsfullbyrdelsesloven av 26. juni 1992 nr. 86. Lov om avhending av fast eiendom gjelder ikke ved tvangssalg.

Meglers vederlag

Fastsatt pris fra Sarpsborg Tingrett.

Trenger du vurdering av egen bolig før du kan by på denne?
Kontakt oss!

Takk for din interesse!

Du hører fra oss så snart som mulig

Bilde av megler

Geir Inge Rangøy Johannessen
Eiendomsmegler MNEF

Tel. 90 29 97 97
geir.johannessen@remax.no

Utskriftsvennlig versjon Selge egen bolig?

Sist oppdatert: 20.02.2020 11:31. Saksnr. 16-19-0073