" type="text/javascript"> te
Omradebilde
Omradebilde
Omradebilde
Omradebilde
Omradebilde
Omradebilde
Omradebilde
Omradebilde
Omradebilde
Omradebilde
Omradebilde
Omradebilde
Omradebilde
Omradebilde
Omradebilde
Omradebilde
Omradebilde
Omradebilde
Omradebilde
Omradebilde
Omradebilde
Omradebilde
Kart
Kart

Østfold
Bassengveien 31

Prisantydning
Kr 1 000 000

Eierform Selveier
Boligtype Boligtomt
Tomteareal 943m² (Festet tomt)
Energimerke Selger har ikke energimerket boligen

Velkommen til Bassengveien 31

Eiendommen har beliggenhet i et stille og rolig boområde. Kort avstand til skole, idrettsanlegg, barnehage og bademuligheter. Flotte rekreasjonsmuligheter i umiddelbar nærhet.

Tomt

943 kvm. Festet tomt

Grunneier er Bjørn Hauge
Festeavgiften er kr. 1 531,- pr. år.
Neste regulering i 2020 (konsumprisindeks)
Festeavtalen utløper 01.09.2027

Diverse

Ny eier av tomten må opparbeide en ny innkjørsel til Bassengveien 30 samt et vendeareal på tomten til Bassengveien 30. Kjøper må søke Sarpsborg kommune med en målsatt plan som viser vei og vendeareal samt sikt trekanter i tilknytting til offentlig vei. Vanligvis skjer dette i forbindelse med byggesaken hvor det er utarbeidet en utomhusplan. Veien må bli opparbeidet før den nåværende tilknyttingen stenges. Veiretten over Bassengveien 31 vil bli tinglyst med en rett for Bassengveien 30 til bruk i all framtid.

Konsesjon

Det er ikke konsesjon.

Odel

Det er ikke odel.

Beliggenhet

Eiendommen har beliggenhet i et stille og rolig boområde. Kort avstand til skole, idrettsanlegg, barnehage og bademuligheter. Flotte rekreasjonsmuligheter i umiddelbar nærhet.

Adkomst

Ta av til høyre ved bensinstasjonen på Klavestadhaugen/Sandbakken. Følg veien, tomten har beliggenhet på venstre side.

Parkering

Det blir parkering på tomten.

Vei, vann og avløp

Offentlig vann og avløp ligger til tomtegrensen.

Reguleringsforhold

Eiendommen ligger i regulert område og omhandles av reguleringsbestemmelser til reguleringsplan: Bjerkholt/Sandbakken med formål: Bolig. Plan godkjent 27.11.1978.

Arealplanen er under regulering. Rulleringen kan resultere i endringer av både kart og bestemmelser.

For ordens skyld: arealplanene inneholder ikke alle opplysninger knyttet til kulturminner. Tiltakshaver oppfordres til å sjekke kulturminnebaser.

Megler besitter kopi av reguleringsplaner med bestemmelser. Vi oppfordrer interessenter til å gjøre seg kjent med disse. Dersom det er ønskelig med ytterligere opplysninger knyttet til reguleringsforhold så oppfordrer vi interessenter til å kontakte Sarpsborg kommune.

Prisantydning inkludert omkostninger

1 000 000,- (Prisantydning)

Omkostninger
11 100,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))
2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))
172,- (Panteattest kjøper)
525,- (Tingl.gebyr pantedokument)
525,- (Tingl.gebyr skjøte)
25 000,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 1 000 000,-))
--------------------------------------------------------
40 122,- (Omkostninger totalt)
--------------------------------------------------------
1 040 122,- (Totalpris inkl. omkostninger)

NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.

Eiendommens utgifter

Kommunale avgifter er ikke beregnet da tomten ikke er bebygd.

Festeavgift kr 1 531,- pr år.

Tinglyste heftelser og rettigheter

Det er tinglyst en festekontrakt på tomten.

Tomten overdras fri for pengeheftelser.

Kommunen har legalpant som sikkerhet for betaling av kommunale avgifter. Legalpant er pant som følger av loven, og som ikke tinglyses. Legalpant følger derfor eiendommen ved salg. På eiendommen kan det være tinglyst erklæringer som f eks rett for kommunen til å vedlikeholde rørsystemer for vann- og kloakk. Disse erklæringene vil følge eiendommen ved salg. Kontakt megler for nærmere informasjon.

Betalingsvilkår

Kjøpesum inkludert omkostninger må være innbetalt og disponibelt på meglers klientkonto senest 2 virkedager før overtakelse. I tillegg må eventuelle pantedokumenter tilknyttet lån som skal tinglyses være mottatt innen samme frist.

Overtakelse

Etter avtale med selger. Ved ønske om overtakelsesdato må det tas forbehold om dette i budet.

Avhendingsloven

Eiendommen selges «som den er» og overtas av kjøper slik den fremstår på visning, jf. avhendingsloven § 3-9. Dette innebærer at selger fraskriver seg ansvar ut over det som følger av avhendingsloven §§ 3-7 og 3-8. For kjøper betyr dette at eiendommen først har en mangel dersom det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen og dette har virket inn på avtalen, eller eiendommen er i vesentlig dårligere stand enn kjøper hadde grunn til å regne med ut fra kjøpesummen og forholdene ellers.

Alle interessenter oppfordres derfor til å sette seg godt inn samtlige opplysninger som fremkommer i salgsoppgaven da denne danner grunnlaget for avtalen som inngås med selger. I tillegg oppfordrer vi interessenter til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagmann. Forhold som er eller burde ha vært oppdaget på visning vil normalt ikke være en mangel. Dette kan gjelde også der feilen ikke er beskrevet i salgsoppgaven.

Det forutsettes at hjemmel til eiendommen overføres til kjøper. Dersom dette ikke er ønskelig må det tas forbehold i budet.

Boligselgerforsikring

Selger har ikke tegnet Boligselgerforsikring i forbindelse med salget av eiendommen.

Lovpålagte tiltak mot hvitvasking

Eiendomsmeglerforetak er forpliktet til å foreta kundekontroll av både kjøper og selger. Begge partene må derfor bl.a. fremlegge gyldig legitimasjon. Dersom slik kundekontroll ikke kan gjennomføres vil vi være pålagt å avstå fra å gjennomføre handelen. Vi er også forpliktet til å melde fra til Økokrim dersom handelen fremstår som mistenkelig.

Personopplysningsloven

Vi gjør oppmerksom på at interessenter kan bli registrert for videre oppfølging.

Meglers vederlag

Meglers vederlag betales av selger og er avtalt til: 40.000,-
Selger dekker i tillegg påløpte utlegg i forbindelse med salget.

Trenger du vurdering av egen bolig før du kan by på denne?
Kontakt oss!

Takk for din interesse!

Du hører fra oss så snart som mulig

Sist oppdatert: 26.11.2019 08:41. Saksnr. 16-19-0101