Fasade
Fasade
Fasade
Fasade
Omradebilde
Omradebilde
Entre
Entre
Hall
Hall
Kjokken
Kjokken
Kjokken
Kjokken
Kjokken
Kjokken
Stue
Stue
Stue
Stue
Stue
Stue
Soverom
Soverom
Soverom
Soverom
Soverom
Soverom
Omradebilde
Omradebilde
Omradebilde
Omradebilde
Omradebilde
Omradebilde
Omradebilde
Omradebilde
Fasade
Fasade
Fasade
Fasade
Fasade
Fasade

Østfold
Borghilds gate 43 D

Prisantydning
Kr 1 390 000

Eierform Borettslag
Boligtype Leilighet
Byggeår 1920
Soverom 1
P-rom / BRA 0 / 54m²
Tomteareal 2 894m² (Fellestomt)
Energimerke G

Visning

20.10 14:00 - 17:00

Velkommen til Borghilds gate 43 D

Leiligheten ligger meget sentralt til i et etablert boområde like ved Kulåsparken i Sarpsborg sentrum. Det er gangavstand til byens gågate, torget, kjøpesenter og buss- og jernbanestasjon.

Areal og innhold

Totalt bruksareal: 54 m2

Innhold: Gang, kjøkken, stue, soverom, bad og bod.

De oppgitte arealene er beregnet og rom er definert etter dagens faktiske bruk, uavhengig av hva som er godkjent av bygningsmyndighetene. Vedlagte plantegninger er ikke målbare.

Tomt

2894 kvm. Fellestomt.

Flat fellestomt som er opparbeidet med gressplen, hekk og beplantning.

Byggemåte

Det er støpte fundamenter på leiregrunn. Ringmuren er av støpt betong med sparestein. Ytterveggene er antatt oppført av reist plank som senere er foret ut og etterisolert med 5 cm mineralull. Utvendige fasader er kledd med nyere liggende trepanel som er beiset/malt. Yttertaket er en mansard konstruksjon. Taket er tekket dels med betongtakstein og dels med papp. Taktekket er skiftet i senere år ifølge hjemmelshaver.

Ferdigattest/Midlertidig brukstillatelse

Eiendommen har vært brukt til boligformål siden 1920. Kommunen opplyser at det ikke foreligger ferdigattest eller midlertid brukstillatelse for eiendommen. Vi gjør for ordens skyld oppmerksom på at kommunen ikke utsteder ferdigattest på tiltak omsøkt før 1998. Kjøper overtar eiendommen slik den fremstår på visning.

Standard

Leiligheten har behov for oppgradering.
Kjøkken har innredning med hvite profilerte fronter. Hvitevarer følger med.
Romslig og lys stue.
Enkelt bad med toalett, servant og dusj mot gulv. Badet har inngang fra soverommet.
Soverom har skyvedørsgarderobe.
Loft og kjeller har egen stor bod og fellesarealer.

Adgang til utleie

Andelseier kan ikke uten samtykke fra styret i borettslaget overlate bruken av boligen til andre. Med samtykke kan andelseier overlate boligen til andre i inntil tre år hvis andelseier har bodd i boligen i minst ett av de to siste år. Utleie i andre tilfeller kan godtas ved særlige grunner, jf. burettslagslova § 5-6. Se også borettslagets vedtekter og konferer megler ved spørsmål.

Oppvarming

Elektrisk oppvarming. Det er pipe i leiligheten og mulighet for å sette inn vedovn. Det opplyses fra borettslaget at pipa er rehabilitert innvendig med ny stålforing.

Energimerke

Selger har ikke energimerket boligen.

Alle eiendommer som selges/leies ut skal ha energiattest. Unntak gjelder blant annet for frittstående bygninger med bruksareal mindre enn 50 m². Det er eier som plikter å fremlegge energiattest og er selv ansvarlig for at opplysningene er riktig. For ytterligere informasjon se www.energimerking.no. Dersom eier har energimerket eiendommen vil komplett energiattest fås ved henvendelse til megler.

Konsesjon

Det er ikke konsesjonsplikt på eiendommen.

Odel

Det er ikke odel på eiendommen.

Beliggenhet

Leiligheten ligger i Sarpsborg sentrum med alle byens fasiliteter i kort gangavstand.
Umiddelbar nærhet til Kulåsparken med mulighet for lek og rekreasjon, samt tennisbaner.
Det er korte avstander til nødvendige skoletilbud og barnehage. Eiendommen har en sentral beliggenhet samtidig som den er godt tilbaketrukket fra trafikk- og støybildet

Adkomst

Borghildsgate 43 B ligger like ved banene til Sarpsborg Tennisklubb ved Kulåsparken. Det blir skiltet til fellesvisning.

Parkering

Parkering på gårdsplassen etter avtale med de andre beboerne. Ellers parkering i offentlig gate etter gjeldende regler.

Vei, vann og avløp

Offentlig.

Reguleringsforhold

Området er uregulert. Kommuneplanens arealdel 2013-2023 er gjeldende. Formål: Boligbebyggelse. Delutredningene Verneverdivurdering og Estetiske retningslinjer gjelder for hele sentrumsområdet. Bygning og enhetlig område har vernegrad 3.

Informasjon om borettslaget

Leiligheten er tilknyttet Sarpsborg Kooperative Borettslag AL. Borettslaget består av 48 leiligheter.
Forretningsfører er Vigres Regnskapsbyrå AS

Følgende påkostninger er foretatt de senere år:
En del vinduer er skiftet samt kledning. Borettslaget har utbedret kloakkledninger og forefallende vedlikehold. Snømåking og hagearbeid utføres på dugnad.

Følgende påkostninger er planlagt:
Borettslaget skal ta opp et nytt lån på 500.000,- som medfører at husleien vil stige med ca. kr. 200,- pr. mnd.

Det er ikke IN-ordning eller husleietapsforsikring.

Det er forkjøpsrett for øvrige andelseiere i borettslaget.

I henhold til borettslagets vedtekter må kjøper godkjennes av styret som ny andelseier. Dersom slik godkjenning ikke gis må likevel kjøper gjennomføre kjøpet og selv sørge for godkjennelse eller videresalg av leiligheten. Kjøper vil i så fall ikke ha rett til å ta eiendommen i bruk, jf. borettslagslovens § 4-5 (2).

Dyrehold er tillatt etter søknad til de andre beboerne i huset. Styret skal godkjenne søknaden.

Beboerens må selv klippe gress og busker og rydde snø på vinteren.

Iht. borettslagsloven kan man bare eie en andel i borettslaget. Kun fysiske personer kan være andelseiere.

Dokumenter for borettslaget kan fås ved henvendelse til megler.

Prisantydning inkludert omkostninger

1 390 000,- (Prisantydning)
67 364,- (Andel av fellesgjeld)
--------------------------------------------------------
1 457 364,- (Pris inkl. fellesgjeld)

Omkostninger
4 100,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))
2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))
172,- (Panteattest kjøper)
430,- (Tingl.gebyr BRL-skjøte - Statens Kartverk)
430,- (Tingl.gebyr pantedokument BRL - Statens Kartverk)
--------------------------------------------------------
7 932,- (Omkostninger totalt)
--------------------------------------------------------
1 465 296,- (Totalpris inkl. omkostninger)

NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.

Eiendommens utgifter

Felleskostnadene utgjør kr. 3 350,- pr. Mnd og inkluderer Renter og avdrag på lån, kommunale avgifter, vedlikehold, forsikring, TV og internett. (boks hentes hos Get på Greåker).
Oversikt over fordelingen av felleskostnadene foreligger ikke fra forretningsfører.

Formuesverdi

Formuesverdi for 2017 var kr. 403 946,- i følge Skatteetaten. Beløpet forutsetter at eier bor fast i boligen.

Ved eventuell øvrig bruk av eiendommen (f.eks. fritidsbolig, pendlerbolig eller utleie) vil sekundær formuesverdi være kr. 1 454 206,-

Andel fellesgjeld

Andel fellesgjeld er kr. 67 364,- pr. 04.09.2019.

Lånenr.:12133287556
Lånebeløp: 3279854
Avdragsfrihet: Nei
Rentebetingelser: 4,1 % flytende
Lånets løpetid: 15.05.2036

Tinglyste heftelser og rettigheter

Leiligheten/boligen overdras fri for pengeheftelser. Vi gjør oppmerksom på at sameiet har legalpant for krav som følger av sameieforholdet etter eierseksjonsloven § 31. Pantet er begrenset oppad til 2G (G = folketrygdens grunnbeløp).

Betalingsvilkår

Kjøpesum inkludert omkostninger må være innbetalt og disponibelt på meglers klientkonto senest 2 virkedager før overtakelse. I tillegg må eventuelle pantedokumenter tilknyttet lån som skal tinglyses være mottatt innen samme frist.

Overtakelse

Etter avtale med selger. Ved ønske om overtakelsesdato må det tas forbehold om dette i budet.

Avhendingsloven

Eiendommen selges «som den er» og overtas av kjøper slik den fremstår på visning, jf. avhendingsloven § 3-9. Dette innebærer at selger fraskriver seg ansvar ut over det som følger av avhendingsloven §§ 3-7 og 3-8. For kjøper betyr dette at eiendommen først har en mangel dersom det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen og dette har virket inn på avtalen, eller eiendommen er i vesentlig dårligere stand enn kjøper hadde grunn til å regne med ut fra kjøpesummen og forholdene ellers.

Alle interessenter oppfordres derfor til å sette seg godt inn samtlige opplysninger som fremkommer i salgsoppgaven da denne danner grunnlaget for avtalen som inngås med selger. I tillegg oppfordrer vi interessenter til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagmann. Forhold som er eller burde ha vært oppdaget på visning vil normalt ikke være en mangel. Dette kan gjelde også der feilen ikke er beskrevet i salgsoppgaven.

Det forutsettes at hjemmel til eiendommen overføres til kjøper. Dersom dette ikke er ønskelig må det tas forbehold i budet.

Boligselgerforsikring

Selger har tegnet Boligselgerforsikring hos Protector Forsikring ASA. Forsikringen dekker selgers ansvar etter avhendingsloven og innebærer at Protector vil behandle en eventuell reklamasjon på vegne av selger. Selgers egenerklæring er inntatt i salgsoppgaven og interessenter bør sette seg inn i dokumentet før bud inngis.
Kopi av forsikringsvilkårene kan fås ved henvendelse til megler

Boligkjøperforsikring

Kjøper har anledning til å tegne Boligkjøperforsikring gjennom HELP forsikring. Dette er en rettshjelpforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Kjøper kan også tegne tilleggsforsikringen Boligkjøperforsikring PLUSS. Boligkjøperforsikring PLUSS gir advokathjelp innenfor en rekke privatrettslige områder som f.eks. arv, naboforhold og plan- og bygningsrett. Ta kontakt med megler for ytterligere informasjon eller se www.help.no.

Boligkjøperforsikring må tegnes senest på kontraktsmøtet.

Det gjøres oppmerksom på at RE/MAX mottar kostnadsgodtgjørelse for formidling av forsikringen.

Løsøre og tilbehør

Det er full avtalefrihet om hva som skal følge med ved salg av bolig og fritidsbolig. Norges Eiendomsmeglerforbunds standardliste over løsøre og tilbehør som følger med ved boligsalg legges til grunn dersom ikke noe annet fremgår av salgsoppgaven.

Lovpålagte tiltak mot hvitvasking

Eiendomsmeglerforetak er forpliktet til å gjennomføre kundetiltak ovenfor både kjøper og selger. Begge partene må derfor bl.a. fremlegge gyldig legitimasjon og redegjøre for formålet med salget eller kjøpet. For ikke-fysiske personer må det i tillegg redegjøres for hvem som eventuelt er reelle rettighetshavere. Dersom slike kundetiltak ikke kan gjennomføres vil vi være pålagt å avstå fra å gjennomføre handelen. Vi er også forpliktet til å melde fra til Økokrim dersom handelen fremstår som mistenkelig.

Personopplysningsloven

Vi gjør oppmerksom på at interessenter kan bli registrert for videre oppfølging.

Meglers vederlag

Meglers vederlag betales av selger og er avtalt til: 38 000,-
Selger dekker i tillegg påløpte utlegg i forbindelse med salget.

Trenger du vurdering av egen bolig før du kan by på denne?
Kontakt oss!

Takk for din interesse!

Du hører fra oss så snart som mulig

Sist oppdatert: 10.10.2019 08:31. Saksnr. 16-19-0151