" type="text/javascript"> te
Fasade
Fasade
Kjokken
Kjokken
Spisestue
Spisestue
corona
corona
Spisestue
Spisestue
Stue
Stue
Stue
Stue
Stue
Stue
Stue
Stue
Bad
Bad
Stue
Stue
Soverom
Soverom
Soverom
Soverom
Soverom
Soverom
Soverom
Soverom
Entre
Entre
Entre
Entre
Fasade
Fasade
Terrasse
Terrasse
Fasade
Fasade
Omradebilde
Omradebilde

Viken
Skolegata 1

Prisantydning
Kr 1 950 000

Eierform Eierseksjon
Boligtype Leilighet
Byggeår 1896
Soverom 2
P-rom / BRA 83 / 86m²
Tomteareal 326m² (Eiet tomt)
Energimerke Selger har ikke energimerket boligen

Velkommen til Skolegata 1

Halvpart av tomannsbolig i stille og rolige omgivelser tross sin sentrale beliggenhet. Meget gode sol- og lysforhold.
Boligen har behov for oppgraderinger.

Areal og innhold

Totalt bruttoareal: 96 m2
Totalt bruksareal: 86 m2
Totalt primærrom: 83 m2

Halvpart av tomannsbolig (horisontaldelt) med alt på èn flate i 1. etasje:

Entré/hall, kjøkken, stue, bad/vaskerom, 2 soverom og bod.

I tillegg disponeres bod på ca 4 kvm i felles kjeller og bod på ca 15 kvm i felles garasje.

De oppgitte arealene er hentet fra rapport datert 09.12.19 utført av Takstmann Erik Pedersen. Arealene er beregnet og rom er definert etter dagens faktiske bruk, uavhengig av hva som er godkjent av bygningsmyndighetene. Vedlagte plantegninger er ikke målbare.

Tomt

Eiet tomt på 326 kvm.

Tomten er opparbeidet med gruset innkjøring/gårdsplass og bak garasje er det felles uteplass.
Meget gode sol- og lysforhold.
Eiendommen selges i henhold til bestemmelsene i Lov om tvangsfullbyrdelse.

Byggemåte

Boligen er fundamentert på antatt faste stabile masser. Støpt betongdekke til grunn i kjeller. Grunnmur av granitt og etasjeskillere i tre. Det er en del skjevheter og knirk i gulv. Dette anses som normalt på et så gammelt bygg.


Det er ukjent alder på drenering og det måles forhøyede verdier i kjeller.

Antatt opprinnelig tømmerhus som er påmontert liggende kledning. Ukjent isolasjon. Noe værslitasje og etterslep på vedlikehold bemerkes.

Vinduer med rammer og karmer i tre og isolerglass fra 1986/1987. Ytterdør i tre med ukjent alder. Værslitasje utvendig dørblad.

Saltakkonstruksjon med oppløft tekket med betong takstein. Takrenner og nedløp av plastbelagt stål. Noe sprekkdannelser og værslitasje bemerkes.

Opplysninger er hentet fra vedlagte tilstandsrapport.

Ferdigattest/Midlertidig brukstillatelse

Kopi av midlertidig brukstillatelse eller ferdigattest kan ikke leveres, da dette ikke finnes i kommunens arkiver.

Standard

Boligen har en eldre standard og oppgraderinger må påregnes.

Eldre kjøkken med profilerte fronter og heltre benkeplate. Dobbel kum med ett greps blandebatteri. Underbygget oppvaskmaskin og frittstående kjøl/frys og komfyr.

Badet er også av høy alder. Baderomsinnredning, speilskap med belysning, gulvfestet wc og badekar med dusj. Det er opplegg for vaskemaskin.

For øvrig er det i boligen vinylbelegg, laminatfliser og laminatgulv. På vegger er det baderomstapet, MDF panel, fliser, malt mur og malt tapet. Takessplater i himlinger.

Adgang til utleie

Eiendommen har ikke separat utleieenhet. Det vil normalt være anledning til utleie av hele eiendommen eller enkeltrom så lenge det som leies ut er godkjent for varig opphold og har forsvarlig radonnivå.

Oppvarming

Elektrisitet, varmepumpe og ved. Det er varmekabler i gulv på badet.

Energimerke

Alle eiendommer som selges/leies ut skal ha energiattest. Unntak gjelder blant annet for frittstående bygninger med bruksareal mindre enn 50 m². Det er eier som plikter å fremlegge energiattest og er selv ansvarlig for at opplysningene er riktig. For ytterligere informasjon se www.energimerking.no. Dersom eier har energimerket eiendommen vil komplett energiattest fås ved henvendelse til megler.

Eier har ikke energimerket eiendommen, og interessentene må derfor legge til grunn at eiendommen har energimerke G.

Konsesjon

Det er ikke konsesjonsplikt på eiendommen.

Odel

Det er ikke odel på eiendommen.

Beliggenhet

Boligen ligger meget sentralt plassert på Skarmyra med kun få minutters gange til gågaten og jernbanestasjonen. Kort vei til skoler, barnehage og de fleste servicetilbud. Stille og rolige omgivelser tross sin sentrale beliggenhet.

Adkomst

Fra Oslo: Følg E6 mot Moss og ta av på avkjøring 14 (Patterødkrysset). Ta så første til høyre i rundkjøring og kjør gjennom tunnel videre til Moss sentrum. I rundkjøring ved Esso kjører du rett frem inn i Klostergata og ta første vei til høyre inn i Welhavens gate. Ta så første til venstre inn i Løkkegata. Følg denne gjennom ett par svinger. Skolegata tar av til høyre et stykke inn i Løkkegata. Eiendommen er så beliggende på venstre side.
Det vil bli skiltet ved fellesvisninger.

Parkering

Garasjeplass og parkering i gaten etter gjeldende bestemmelser.

Vei, vann og avløp

Offentlig tilknyttet.

Reguleringsforhold

Eiendommen ligger i uregulert område og omhandles av kommuneplanens arealdel. Den nye jernbanetraseen til Moss stasjon er tegnet inn med tunnel under bakken rett nord og vest for eiendommen, og en kulvert der tunnelen kommer opp av bakken er tegnet inn vest for eiendommen. Det vil derfor bli byggeaktivitet i området når dette skal gjennomføres. Interessenter oppfordres selv til å undersøke dette innen budgiving.

Prisantydning inkludert omkostninger

1 950 000,- (Prisantydning)

Omkostninger
172,- (Pantattest kjøper)
585,- (Tingl.gebyr pantedokument)
585,- (Tingl.gebyr skjøte)
48 750,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 1 950 000,-))
--------------------------------------------------------
50 092,- (Omkostninger totalt)
--------------------------------------------------------
2 000 092,- (Totalpris inkl. omkostninger)

NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.

Eiendommens utgifter

Kommunale avgifter utgjør kr. 14 112 pr år, fordelt over 6 terminer. Eiendomsskatt utgjør kr 5 459,- av dette beløpet.

Det er vannmåler på eiendommen. Oppgitte sum for kommunale avgifter vil derfor variere avhengig av forbruk. De kommunale avgiftene omfatter vann- og avløpsgebyr, renovasjonsgebyr samt feie- og tilsynsavgift. Det gjøres oppmerksom på at det kan forekomme variasjon i avgiftene som følge av forbruk og eventuelle kommunale endringer av gebyr/avgift.

Tinglyste heftelser og rettigheter

Følgende er tinglyst og vil følge eiendommen:

- ingen servitutter heller rettigheter registrert.

I tillegg har kommunen legalpant som sikkerhet for betaling av kommunale avgifter.

Kjøpers bank vil få pant etter ovennevnte.

Leiligheten/boligen overdras fri for pengeheftelser.

Undersøkelse

Interessentene plikter å undersøke eiendommen grundig før bud inngis. Eventuelle feil og mangler som kunne vært oppdaget ved slik undersøkelse, vil normalt ikke kunne påberopes av kjøper som mangel senere. Ved tvangssalg vil det ofte være svært varierende i hvilken utstrekning eier selv bistår med aktuelle opplysninger til kjøperen og medhjelper. Medhjelper vil derfor ofte ikke kjenne eiendommen utover de opplysninger som følger av denne salgsoppgaven med vedlegg, samt av slik undersøkelse som også kjøper har anledning til å foreta.

Feil og mangler

Ifølge tvangsfullbyrdelsesloven § 11-39 har kjøperen kun begrenset adgang til å påberope eventuelle mangler ved eiendommen. Eiendom kjøpt på tvangssalg overtas som hovedregel i den stand den befinner seg. Det bemerkes at lov om avhending av fast eigedom ikke får anvendelse ved tvangssalg. I følge tvbl. § 11-39 foreligger en mangel når:

(a) formuesgodet ikke svarer til opplysninger om vesentlige forhold som medhjelperen har gitt, og som kan antas å ha innvirket på kjøpet.

(b) medhjelperen har forsømt å gi opplysning om vesentlige forhold som denne måtte kjenne til og som kjøperen hadde grunn til å regne med å få, såfremt unnlatelsen kan antas å ha innvirket på kjøpet, eller

(c) formuesgodet er i vesentlig dårligere stand enn kjøperen hadde grunn til å regne med.

Dersom mangel foreligger, kan kjøperen kreve prisavslag. Kjøperen kan ikke heve kjøpet på grunn av mangler. Erstatning kan bare kreves av medhjelperen dersom denne har utvist skyld eller det foreligger annet særskilt rettsgrunnlag. Kjøpesummen må betales selv om prisavslag kreves. Loven har særskilte regler om prisavslag og om fremgangsmåten ved mangelskrav. Det henvises i den forbindelse også til tvbl. § 11-40 og § 11-41.

Kjøpekontrakt

Det utstedes ikke kjøpekontrakt ved tvangssalg. Stadfestelseskjennelsen er bekreftelsen på at handel er kommet i stand.

Rydding/rengjøring

Tvangsfullbyrdelsesloven legger ikke opp til at eiendom som tvangsselges skal være ryddet eller rengjort ved kjøpers overtakelse. Kjøper må derfor være forberedt på selv å måtte besørge/bekoste dette. I tilfelle selger og kjøper avtaler at selger skal ordne rydding og rengjøring, vil ev. avtalebrudd fra selgers side normalt ikke berettige kjøper til prisavslag/erstatning i forbindelse med tvangssalget og/eller oppgjøret.

Budgivning

Bud inngis skriftlig på vedlagt budskjema. Det gjøres spesielt oppmerksom på at budet må som hovedregel være bindende for budgiver i minimum 6 uker. For andelsleiligheter er bindingstiden minimum 3 uker. Retten kan unntaksvis ta hensyn til bud med bindingstid ned til 15 dager. For nærmere informasjon se budskjema samt vedlagt informasjonsskriv.

Lovpålagte tiltak mot hvitvasking

Eiendomsmeglerforetak er forpliktet til å gjennomføre kundetiltak ovenfor både kjøper og selger. Begge partene må derfor bl.a. fremlegge gyldig legitimasjon og redegjøre for formålet med salget eller kjøpet. For ikke-fysiske personer må det i tillegg redegjøres for hvem som eventuelt er reelle rettighetshavere. Dersom slike kundetiltak ikke kan gjennomføres vil vi være pålagt å avstå fra å gjennomføre handelen. Vi er også forpliktet til å melde fra til Økokrim dersom handelen fremstår som mistenkelig.

Personopplysningsloven

Vi gjør oppmerksom på at interessenter kan bli registrert for videre oppfølging.

Overtakelse

Partene har en måneds ankefrist fra det tidspunkt Tingretten stadfester budet. Dette vil si at handelen ikke endelig har kommet i stand før ankefristens utløp. Oppgjørsdag / overtakelse er normalt tre måneder fra den dag medhjelper(megler) oversender budet til Tingretten for stadfestelse. Dersom eiendommen er fraflyttet, kan det være mulig å overta eiendommen før fastsatt oppgjørsdag dersom kjøpesummen er innbetalt. Overtakelse kan likevel ikke skje før en måned etter at budet er stadfestet. Kjøpesummen skal innbetales til meglers klientkonto.

Tvangssalg

Dette er et tvangssalg hvor megler er oppnevnt som medhjelper av Tingretten. Tvangssalg reguleres av tvangsfullbyrdelsesloven av 26. juni 1992 nr. 86. Lov om avhending av fast eiendom gjelder ikke ved tvangssalg.

Trenger du vurdering av egen bolig før du kan by på denne?
Kontakt oss!

Takk for din interesse!

Du hører fra oss så snart som mulig

Bilde av megler

Geir Inge Rangøy Johannessen
Eiendomsmegler MNEF

Tel. 90 29 97 97
geir.johannessen@remax.no

Utskriftsvennlig versjon Selge egen bolig?

Sist oppdatert: 30.04.2020 09:21. Saksnr. 16-19-0202