" type="text/javascript"> te
Fasade
Fasade
Fasade
Fasade
Kjokken
Kjokken
Kjokken
Kjokken
Spisestue
Spisestue
Stue
Stue
Stue
Stue
Stue
Stue
Stue
Stue
Bad
Bad
Stue
Stue
Soverom
Soverom
Hall
Hall
Annet
Annet
Annet
Annet
Terrasse
Terrasse
Fasade
Fasade
Fasade
Fasade
Fasade
Fasade
Fasade
Fasade

Viken
Moreneveien 1

Prisantydning
Kr 2 990 000

Eierform Selveier
Boligtype Enebolig
Byggeår 1970
Soverom 2
P-rom / BRA 119 / 190m²
Tomteareal 949m² (Eiet tomt)
Energimerke Selger har ikke energimerket boligen

Visning

25.02 17:00 - 18:00

Velkommen på visning!

Velkommen til Moreneveien 1

Enebolig med solrik beliggenhet i starten av blindvei i et etablert boligområde på Bjørnstad. Barnevennlig område med nærhet til Grålum og til store skogsarealer på Kalnes.

Eiendommen fremstår som forsiktig brukt og godt vedlikeholdt og det er muligheter for 3 soverom.

Areal

Totalt bruttoareal: 208 m2
Totalt bruksareal: 190 m2
Totalt primærrom: 119 m2

De oppgitte arealene er hentet fra rapport datert 06.02.20 utført av Terje Westby. Arealene er beregnet og rom er definert etter dagens faktiske bruk, uavhengig av hva som er godkjent av bygningsmyndighetene. Vedlagte plantegninger er ikke målbare.

Innhold

Enebolig på ett plan med kjeller.

1. etasje: Vindfang, entre, kjøkken, stue, spisestue, tv-stue (soverom), bad, 2 soverom og trapperom.

Kjeller: Trappegang, vaskerom og diverse rom.

Garasje.

Tomt

949 kvm. Eiet tomt.

Tomten er pent opparbeidet med romslig steinlagt gårdsplass, samt tilsådd plen og beplantning.

Byggemåte

Sandholdig grunn. Sålefundamenter av betong. Ringmur er oppført i lettklinkerblokker som er pusset og malt. Drenering fra byggeår. Ett hjørne i kjeller viste høy fuktighet da takstmann målte, ellers begrenset fuktinnhold på målinger.
Yttervegger er oppført i lett bindingsverk fra byggeåret. Utvendig trekledning som er overflatebehandlet. Godt vedlikeholdt.
Vinduer med karmer og rammer i tre hovedsakelig fra byggeår. Vanlig slitasje med tanke på alder.
Sperretak av tre, type sal, muligens plassbygd. Yttertak tekket med betongtakstein. Dette ble skiftet i 2015.

Opplysninger om byggemåte er hentet fra vedlagte tilstandsrapport utført av Terje Westby.

Ferdigattest/Midlertidig brukstillatelse

Det foreligger ferdigattest på eiendommen datert 26.11.1970. Denne kan fås ved henvendelse til megler.

Kjøper overtar eiendommen slik den fremstår på visning.

Standard

Eiendommen fremstår som forsiktig brukt og godt vedlikeholdt med tanke på byggeår.

Enkelt utstyrt kjøkken med hvite slette fronter fra byggeåret.

Badet er modernisert i senere tid med blant annet nytt vinylbelegg på gulv og våtromsplater på vegger. Badekar er fjernet til fordel for dusj mot gulv.

Romslig stue med utgang til overbygd veranda.

Opprinnelig 3 soverom, men ett er fjernet til fordel for større stue.

Innvendige overflater består i hovedsak av vinyl, teppe og parkett på gulvene. Det er tapet, strie og våtromsplater på vegger. Malte plater i himlinger.

Hvitevarer utover integrerte medfølger ikke.

Oppvarming

Boligen har pipestokk som er anboret med kombiovn; parafin og ved. For øvrig er det elektrisk oppvarming.

Fra 01.01.2020 vil oppvarming med fossil olje eller parafin bli forbudt. Alle som bruker fossil fyringsolje og parafin til oppvarming i boliger må bytte til en annen oppvarmingskilde innen gitt dato. Det blir ikke forbudt å eie en oljefyr, parafinkamin eller oljetank, men du kan ikke lenger bruke fossilt brensel til oppvarming. Kjøper overtar ansvaret og risikoen, herunder må bære kostnadene, for dette.

Energimerke

Alle eiendommer som selges/leies ut skal ha energiattest. Unntak gjelder blant annet for frittstående bygninger med bruksareal mindre enn 50 m². Det er eier som plikter å fremlegge energiattest og er selv ansvarlig for at opplysningene er riktig. For ytterligere informasjon se www.energimerking.no. Dersom eier har energimerket eiendommen vil komplett energiattest fås ved henvendelse til megler.

Eier har ikke energimerket eiendommen, og interessentene må derfor legge til grunn at eiendommen har energimerke G.

Diverse

Opprinnelig var det 3 soverom i boligen, men hjemmelshaver har omgjort ett av soverommene til en større stue. Dette kan med enkle grep tilbakeføres ved behov for et soverom til.

Takstein, renner og nedløp ble skiftet i 2015.

Utvendige vann- og avløpsledninger skiftet i 2000.

Beliggenhet

Eiendommen ligger solrikt til i blindvei, i et etablert boligområde på Bjørnstad. Boligområdet er barnevennlig og har nærhet til Grålum, samtidig har det nærhet til store skogsarealer på Kalnes. Fra eiendommen er det gangavstand til skoler, barnehager, idrettsplass, bussholdeplass og butikk. Det er også kort avstand til næringsområdene på Grålum og Bjørnstad, som er under stadig utvikling med nye virksomheter, samt til sykehuset på Kalnes. Avstanden til Sarpsborg sentrum og alle sentrums fasiliteter er ca. 4 km.

Adkomst

Fra Sarpsborg sentrum følger du hovedveien i retning Grålum. Følg Bjørnstadveien videre fra rundkjøringen ved Quality på Grålum. Ta så til venstre inn i Gudbrandsvei og følg denne frem til du kan ta til høyre inn i Moreneveien. Eiendommen ligger som første eiendom på venstre side.

Det vil bli skiltet ved fellesvisninger.

Parkering

Garasje og biloppstillingsmuligheter på tomten.

Vei, vann og avløp

Offentlig tilknyttet.

Reguleringsforhold

Eiendommen ligger i regulert område og omhandles av reguleringsplan: Gang-/sykkelvei langs Gamle Kongevei. Formål: Bolig. Plan godkjent: 13.09.1990.

Arealplanene er under rullering. Rulleringen kan resultere i endringer av både kart og bestemmelser.

Eiendommen ligger innenfor et aktsomhetsområde med mulighet for marin leire, og grunnen kan derfor bestå av løsmasser, herunder kvikkleire. Kommunens aktsomhetskart er imidlertid svært grovmasket.

For ordens skyld; arealplanene inneholder ikke alle opplysninger knyttet til kulturminner. Tiltakshaver oppfordres til å sjekke kulturminnebaser.

Prisantydning inkludert omkostninger

2 990 000,- (Prisantydning)

Omkostninger
11 500,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))
2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))
172,- (Pantattest kjøper)
585,- (Tingl.gebyr pantedokument)
585,- (Tingl.gebyr skjøte)
74 750,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 2 990 000,-))
--------------------------------------------------------
90 392,- (Omkostninger totalt)
--------------------------------------------------------
3 080 392,- (Totalpris inkl. omkostninger)

NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.

Eiendommens utgifter

Kommunale avgifter utgjør kr. 17 513,- for inneværende år. Eiendomsskatt utgjør kr 5 600,- av dette beløpet.

De kommunale avgiftene omfatter vann- og avløpsgebyr, renovasjonsgebyr samt feie- og tilsynsavgift. Det gjøres oppmerksom på at det kan forekomme variasjon i avgiftene som følge av forbruk og eventuelle kommunale endringer av gebyr/avgift.

Formuesverdi

Formuesverdi for 2017 var kr. 591 535,- i følge Skatteetaten. Beløpet forutsetter at eier bor fast i boligen.

Ved eventuell øvrig bruk av eiendommen (f.eks. fritidsbolig, pendlerbolig eller utleie) vil sekundær formuesverdi være kr. 2 129 525,-

Tinglyste heftelser og rettigheter

Følgende er tinglyst og vil følge eiendommen:
- Fredningsvedtak datert 22.06.1992 (overført fra hovedbøl 2047/1).
- Borett datert 26.06.2008 (blir slettet ved salg).

I tillegg har kommunen legalpant som sikkerhet for betaling av kommunale avgifter.

Kjøpers bank vil få pant etter ovennevnte.

Betalingsvilkår

Kjøpesum inkludert omkostninger må være innbetalt og disponibelt på meglers klientkonto senest 2 virkedager før overtakelse. I tillegg må eventuelle pantedokumenter tilknyttet lån som skal tinglyses være mottatt innen samme frist.

Overtakelse

Etter avtale med selger. Ved ønske om overtakelsesdato må det tas forbehold om dette i budet.

Avhendingsloven

Eiendommen selges «som den er» og overtas av kjøper slik den fremstår på visning, jf. avhendingsloven § 3-9. Dette innebærer at selger fraskriver seg ansvar ut over det som følger av avhendingsloven §§ 3-7 og 3-8. For kjøper betyr dette at eiendommen først har en mangel dersom det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen og dette har virket inn på avtalen, eller eiendommen er i vesentlig dårligere stand enn kjøper hadde grunn til å regne med ut fra kjøpesummen og forholdene ellers.

Alle interessenter oppfordres derfor til å sette seg godt inn i samtlige opplysninger som fremkommer i salgsoppgaven da denne danner grunnlaget for avtalen som inngås med selger. I tillegg oppfordrer vi interessenter til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagmann. Forhold som er eller burde ha vært oppdaget på visning vil normalt ikke være en mangel. Dette kan gjelde også der feilen ikke er beskrevet i salgsoppgaven.

Det forutsettes at hjemmel til eiendommen overføres til kjøper. Dersom dette ikke er ønskelig må det tas forbehold i budet.

Boligselgerforsikring

Selger har tegnet Boligselgerforsikring hos Anticimex Forsikring AB. Forsikringen dekker selgers ansvar etter avhendingsloven og innebærer at Anticimex vil behandle en eventuell reklamasjon på vegne av selger.

Selgers egenerklæring er inntatt i salgsoppgaven og interessenter bør sette seg inn i dokumentet før bud inngis.

Kopi av forsikringsvilkårene kan fås ved henvendelse til megler.

Boligkjøperforsikring

Kjøper har anledning til å tegne Boligkjøperforsikring gjennom HELP forsikring. Dette er en rettshjelpforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Kjøper kan også tegne tilleggsforsikringen Boligkjøperforsikring PLUSS. Boligkjøperforsikring PLUSS gir advokathjelp innenfor en rekke privatrettslige områder som f.eks. arv, naboforhold og plan- og bygningsrett. Ta kontakt med megler for ytterligere informasjon eller se www.help.no.

Boligkjøperforsikring må tegnes senest på kontraktsmøtet.

Det gjøres oppmerksom på at RE/MAX mottar kostnadsgodtgjørelse for formidling av forsikringen.

Løsøre og tilbehør

Det er full avtalefrihet om hva som skal følge med ved salg av bolig og fritidsbolig. Eiendomsbransjens liste over løsøre og tilbehør som følger med ved boligsalg legges til grunn dersom ikke noe annet avtales eller fremgår av salgsoppgaven.

Lovpålagte tiltak mot hvitvasking

Eiendomsmeglerforetak er forpliktet til å gjennomføre kundetiltak ovenfor både kjøper og selger. Begge partene må derfor bl.a. fremlegge gyldig legitimasjon og redegjøre for formålet med salget eller kjøpet. For ikke-fysiske personer må det i tillegg redegjøres for hvem som eventuelt er reelle rettighetshavere. Dersom slike kundetiltak ikke kan gjennomføres vil vi være pålagt å avstå fra å gjennomføre handelen. Vi er også forpliktet til å melde fra til Økokrim dersom handelen fremstår som mistenkelig.

Personopplysningsloven

Vi gjør oppmerksom på at interessenter kan bli registrert for videre oppfølging.

Meglers vederlag

Meglers provisjon betales av selger og er avtalt til
kr 40 000,-

Selger dekker i tillegg påløpte utlegg og vederlag i forbindelse med salget.

Trenger du vurdering av egen bolig før du kan by på denne?
Kontakt oss!

Takk for din interesse!

Du hører fra oss så snart som mulig

Bilde av megler

Geir Inge Rangøy Johannessen
Eiendomsmegler MNEF

Tel. 90 29 97 97
geir.johannessen@remax.no

Utskriftsvennlig versjon Selge egen bolig?

Sist oppdatert: 17.02.2020 13:31. Saksnr. 16-20-0015