" type="text/javascript"> te
Forside
Forside
Kart markert
Kart markert
Reguleringsplan
Reguleringsplan
corona
corona
Prosjekt kart
Prosjekt kart
Fasade Nord Vest
Fasade Nord Vest
Fasade Sør Øst
Fasade Sør Øst

Viken
Nedre Vetaberget

Prisantydning
Kr 2 193 000

Eierform Eierseksjon
Boligtype Boligtomt
Tomteareal 2 973m² (Fellestomt)
Energimerke Selger har ikke energimerket boligen

Velkommen til Nedre Vetaberget

Tomt

Prosjektet Nedre Vetaberget er et regulert boligområde med 11 bygningskropper beliggende i et etablert og sentralt boligområde mellom Sarpsborg og Fredrikstad.
Selger ønsker å selge 4 boligtomter i felt B1, iht vedlagte plankart. Det totale arealet på området B1 er på ca. 2.970 kvm og dette arealet blir fordelt på nevnte 4 tomter slik det er mest hensiktsmessig, og tildelt eget gnr/bnr. Alle tomtene vil i tillegg få bruksrett til en andel av fellesarealene i det regulerte området.
På hver tomt kan det oppføres en 4-manns eller 5-manns bolig med BYA inntil 260 kvm.
Nødvendig infrastruktur som vei, elektrisitet, vann og avløp vil bli ført frem til hver tomt av selger.
Eiendommen er ferdig regulert. Første 4-mannsbolig er byggesøkt, godkjent og IG er gitt. Resterende boligmasse må kjøper selv byggesøke
Kjøper forplikter seg til og oppføre boligmasse lignende vedlagte tegninger/skisser slik at det blir en helhet i hele det regulerte området.

Beliggenhet

Eiendommene ligger i et etablert og sentralt boligområde mellom Sarpsborg og Fredrikstad. Området byr på et variert turterreng for både gående og syklende. Fra eiendommen er det gangavstand til barne- og ungdomsskole på Grålum, samt Greåker videregående skole, butikker, legekontor, bussholdeplass og idrettsanlegg. Det er kort kjøreavstand til E6, samt til det nye sentralsykehuset på Kalnes, Inspiria Science Center og Badeland på Grålum.

Adkomst

Se vedlagte kart.

Parkering

1 p-plass til hver boenhet må opparbeides på egen tomt. Gjesteparkering/fellesparkeringer på fellesområdene vil bli opparbeidet av selger.

Vei, vann og avløp

Offentlig tilknyttet.

Prisantydning inkludert omkostninger

2 193 000,- (Prisantydning)

Omkostninger
172,- (Pantattest kjøper)
585,- (Tingl.gebyr pantedokument)
585,- (Tingl.gebyr skjøte)
54 820,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 2 193 000,-))
--------------------------------------------------------
56 162,- (Omkostninger totalt)
--------------------------------------------------------
2 249 162,- (Totalpris inkl. omkostninger)

NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.

Betalingsvilkår

Kjøpesum inkludert omkostninger må være innbetalt og disponibelt på meglers klientkonto senest 2 virkedager før overtakelse. I tillegg må eventuelle pantedokumenter tilknyttet lån som skal tinglyses være mottatt innen samme frist.

Overtakelse

Etter avtale med selger.

Avhendingsloven

Eiendommen selges «som den er» og overtas av kjøper slik den fremstår på visning, jf. avhendingsloven § 3-9. Dette innebærer at selger fraskriver seg ansvar ut over det som følger av avhendingsloven §§ 3-7 og 3-8. For kjøper betyr dette at eiendommen først har en mangel dersom det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen og dette har virket inn på avtalen, eller eiendommen er i vesentlig dårligere stand enn kjøper hadde grunn til å regne med ut fra kjøpesummen og forholdene ellers.

Alle interessenter oppfordres derfor til å sette seg godt inn i samtlige opplysninger som fremkommer i salgsoppgaven da denne danner grunnlaget for avtalen som inngås med selger. I tillegg oppfordrer vi interessenter til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagmann. Forhold som er eller burde ha vært oppdaget på visning vil normalt ikke være en mangel. Dette kan gjelde også der feilen ikke er beskrevet i salgsoppgaven.

Det forutsettes at hjemmel til eiendommen overføres til kjøper. Dersom dette ikke er ønskelig må det tas forbehold i budet.

Lovpålagte tiltak mot hvitvasking

Eiendomsmeglerforetak er forpliktet til å gjennomføre kundetiltak ovenfor både kjøper og selger. Begge partene må derfor bl.a. fremlegge gyldig legitimasjon og redegjøre for formålet med salget eller kjøpet. For ikke-fysiske personer må det i tillegg redegjøres for hvem som eventuelt er reelle rettighetshavere. Dersom slike kundetiltak ikke kan gjennomføres vil vi være pålagt å avstå fra å gjennomføre handelen. Vi er også forpliktet til å melde fra til Økokrim dersom handelen fremstår som mistenkelig.

Personopplysningsloven

Vi gjør oppmerksom på at interessenter kan bli registrert for videre oppfølging.

Meglers vederlag

Meglers provisjon er avtalt til kr 35.000,- pr solgte tomt. Mva tilkommer. Selger dekker i tillegg påløpte utlegg og vederlag i forbindelse med salget.

Trenger du vurdering av egen bolig før du kan by på denne?
Kontakt oss!

Takk for din interesse!

Du hører fra oss så snart som mulig

Bilde av megler

Geir Inge Rangøy Johannessen
Eiendomsmegler MNEF

Tel. 90 29 97 97
geir.johannessen@remax.no

Utskriftsvennlig versjon Selge egen bolig?

Sist oppdatert: 16.03.2020 08:21. Saksnr. 16-20-0026