" type="text/javascript"> te
Velkommen til Kalaveien 53B!
Velkommen til Kalaveien 53B!
Godt utstyrt kjøkken
Godt utstyrt kjøkken
Kjøkken
Kjøkken
Kjøkken
Kjøkken
Stuen
Stuen
Vedovn i stuen
Vedovn i stuen
Stuen
Stuen
Utgang til solrik balkong fra stuen
Utgang til solrik balkong fra stuen
Gang
Gang
Gang
Gang
Soverom
Soverom
Soverom
Soverom
Bad
Bad
Bad
Bad
Balkong
Balkong
Balkong
Balkong
Utsikt fra balkongen
Utsikt fra balkongen
Inngangsparti
Inngangsparti
Områdebilde
Områdebilde

Viken
Kalaveien 53B

Prisantydning
Kr 1 640 000

Eierform Borettslag
Boligtype Leilighet
Byggeår 1970
Soverom 2
P-rom / BRA 66 / 66m²
Tomteareal 18 935m² (Fellestomt)
Energimerke Selger har ikke energimerket boligen

Velkommen til Kalaveien 53B

Eiendommen ligger sentralt på Klavestadhaugen med gangavstand til skole, barnehage, forretninger, treningssenter og idrettsanlegg.

Gode bussforbindelser til Sarpsborg sentrum som ligger ca. 5 km øst for eiendommen.

Med skogen rett i nærheten, er det rikelig med turmuligheter for tur og rekreasjon.

En pen leilighet som holder en normal standard.

Leiligheten har 2 soverom og det er garasje.

Areal og innhold

Totalt bruttoareal: 70 m2
Totalt bruksareal: 66 m2
Totalt primærrom: 66 m2

Leiligheten ligger i 2. etasje og inneholder:

Vindfang/gang, bad/wc med opplegg til vaskemaskin, stue, spisestue, kjøkken og 2 soverom.

Stor bod på loft og 2 boder i kjeller tilkommer.

Garasje.

De oppgitte arealene er hentet fra rapport datert 17.06.20 utført av Terje Westby. Arealene er beregnet og rom er definert etter dagens faktiske bruk, uavhengig av hva som er godkjent av bygningsmyndighetene. Vedlagte plantegninger er ikke målbare.

Tomt

Fellestomt på 18935 kvm.
Tomten er flat og opparbeidet med romslig asfaltert gårdsplass hvor det er biloppstillingsmuligheter for flere enheter. Store arealer med tilsådd plen.

Byggemåte

Antatt bankett på stabil byggegrunn. Ringmur i betong med sparestein og støpte kjellergulv.
Lett bindingsverk på tradisjonelt trebjelkelag og utvendig trekledning som er overflatebehandlet. Tradisjonell vær- og aldringslitasje.
Vinduer med karmer og rammer i aluminium og isolerglass skiftet i nyere tid.
Saltak i tre tekket med betongtakstein.

For ytterligere informasjon se vedlagt takst fra Terje Westby.

Standard

Leiligheten er beliggende i 2. etasje og har normal standard.
Godt utstyrt kjøkken med slette fronter som er mørk eik beisede.
Fra stuen er det utgang til solrik balkong. Det er montert vedovn i stuen.
Enkelt utstyrt bad som innehar dusjkabinett, servant med underskap, wc og opplegg for vaskemaskin.

Det er i hovedsak laminat, teppe og parkett på gulvene. MDF-plater, tapet og noe skifer på vegger. Malte plater i himlinger.

Oppvarming

Oppvarming med elektrisitet og ved.

Eier har ikke energimerket eiendommen, og interessentene må derfor legge til grunn at eiendommen har energimerke G.

Energimerke

Alle eiendommer som selges/leies ut skal ha energiattest. Unntak gjelder blant annet for frittstående bygninger med bruksareal mindre enn 50 m². Det er eier som plikter å fremlegge energiattest og er selv ansvarlig for at opplysningene er riktig. For ytterligere informasjon se www.energimerking.no. Dersom eier har energimerket eiendommen vil komplett energiattest fås ved henvendelse til megler.

Beliggenhet

Eiendommen ligger sentralt på Klavestadhaugen i et populært område med etablert boligbebyggelse i form av rekkehus og eneboliger.

Kort avstand til skole, barnehage, forretninger, treningssenter og idrettsanlegg.

Gode bussforbindelser til Sarpsborg sentrum som ligger ca. 5 km øst for eiendommen.

Med skogen rett i nærheten, er det rikelig med turmuligheter for tur og rekreasjon.

Det er kort vei til Sarpsborgs skjærgård i Skjeberg/Høysand med muligheter for fiske, bad og restauranter.

Dagligvarehandelen kan gjøres ved bl.a. Rema 1000, Kiwi, Coop Extra og Spar.

Adkomst

Fra Sarpsborg følg Fv 22 mot Ise. Ta til høyre inn Rådhusveien ved XL Bygg. Følg veien en stykke og ta første vei til venstre etter å ha passert Borgen barneskole, inn Kalaveien. Følg Kalaveien et stykke og 4-mannsboligen kommer på høyre side.

Det vil bli skiltet ved fellesvisning.

Parkering

Garasje og biloppstillingsplasser.

Vei, vann og avløp

Offentlig tilknyttet.

Reguleringsforhold

Boligen ligger i uregulert område.

Naboområde er regulert med reguleringsbestemmelser til reguleringsplan for Myrvoll, som har formål: bolig.

Informasjon om borettslaget

Leiligheten er tilknyttet Løken borettslag.
Borettslaget består av 52 leiligheter.
Forretningsfører er Sarpsborg og Omegns Boligbyggelag.

Følgende påkostninger er foretatt de senere år:
- Utskiftning av vinduer, inngangs- og verandadører og kledning i 1991.
- Bygd nye garasjer til alle andelene i 2009.
- Malt utvendig i 2010-11.
- Vedtatt på ekstraordinær generalforsamling om rehabilitering av noen boliger i 2015-16 og 17.

Det er ikke innført IN-ordning i borettslaget.
Boligselskap er ikke tilknyttet sikringsordning.

Iht. borettslagsloven kan man bare eie en andel i borettslaget. Kun fysiske personer kan være andelseiere.

Det er forkjøpsrett for borettslagets medlemmer, og medlemmer tilknyttet boligbyggelaget borettslaget er tilknyttet. Forkjøpsretten avklares etter budaksept.
Kjøper må godkjennes av styret. Godkjenning kan ikke nektes uten saklig grunn.

Om du vurderer å legge inn bud, så sett deg inn i vedtekter, husordensregler, regnskap, budsjett og årsberetning (lastes ned fra nett-salgsoppgaven på FINN eller hjemmesider). Det må påregnes dugnadsplikt, trappevask samt at det forefinnes konkrete regler om husdyrhold, fremleie og bruk av fellesarealer (om ikke annet er spesielt opplyst).

Dokumenter for borettslaget kan fås ved henvendelse til megler.

Prisantydning inkludert omkostninger

1 640 000,- (Prisantydning)
193 780,- (Andel av fellesgjeld)
--------------------------------------------------------
1 833 780,- (Pris inkl. fellesgjeld)

Omkostninger
172,- (Pantattest kjøper)
480,- (Tingl.gebyr BRL-skjøte - Statens Kartverk)
480,- (Tingl.gebyr pantedokument BRL - Statens Kartverk)
--------------------------------------------------------
1 132,- (Omkostninger totalt)
--------------------------------------------------------
1 834 912,- (Totalpris inkl. omkostninger)

NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.

Eiendommens utgifter

Felleskostnader pr. mnd. er kr. 4 616,- som inkluderer renter, avdrag, garasje, utvendig forsikring, kommunale avgifter, eiendomsskatt, kabel-tv, vedlikehold m.m.

Formuesverdi

Formuesverdi for 2018 var kr. 482 133,- i følge Skatteetaten. Beløpet forutsetter at eier bor fast i boligen.

Ved eventuell øvrig bruk av eiendommen (f.eks. fritidsbolig, pendlerbolig eller utleie) vil sekundær formuesverdi være kr. 1 735 677.

Andel fellesgjeld

Lånenr. 12116482256, DNB Bank ASA
Annuitetslån, 4 terminer pr. år
Rentesats pr. 10.06.2020: 2 % pa.
Antall terminer til innfrielse: 56
Saldo pr. 10.06.2020: 2 348 926,-
Andel av saldo: 46 895,-
Første termin/første avdrag: 30.09.2009 (siste termin 31.03.2034)

Lånenr. 12135448328, DNB Bank ASA
Annuitetslån, 4 terminer pr. år
Rentesats pr 10.06.2020: 2 % pa.
Antall terminer til innfrielse: 90
Saldo pr. 10.06.2020: 7 357 436,-
Andel av saldo: 146 886,-
Første termin/første avdrag: 30.12.2017 (siste termin 30.09.2042)

Tinglyste heftelser og rettigheter

Leiligheten/boligen overdras fri for pengeheftelser.

Undersøkelse

Interessentene plikter å undersøke eiendommen grundig før bud inngis. Eventuelle feil og mangler som kunne vært oppdaget ved slik undersøkelse, vil normalt ikke kunne påberopes av kjøper som mangel senere. Ved tvangssalg vil det ofte være svært varierende i hvilken utstrekning eier selv bistår med aktuelle opplysninger til kjøperen og medhjelper. Medhjelper vil derfor ofte ikke kjenne eiendommen utover de opplysninger som følger av denne salgsoppgaven med vedlegg, samt av slik undersøkelse som også kjøper har anledning til å foreta.

Feil og mangler

Ifølge tvangsfullbyrdelsesloven § 11-39 har kjøperen kun begrenset adgang til å påberope eventuelle mangler ved eiendommen. Eiendom kjøpt på tvangssalg overtas som hovedregel i den stand den befinner seg. Det bemerkes at lov om avhending av fast eigedom ikke får anvendelse ved tvangssalg. I følge tvbl. § 11-39 foreligger en mangel når:

(a) formuesgodet ikke svarer til opplysninger om vesentlige forhold som medhjelperen har gitt, og som kan antas å ha innvirket på kjøpet.

(b) medhjelperen har forsømt å gi opplysning om vesentlige forhold som denne måtte kjenne til og som kjøperen hadde grunn til å regne med å få, såfremt unnlatelsen kan antas å ha innvirket på kjøpet, eller

(c) formuesgodet er i vesentlig dårligere stand enn kjøperen hadde grunn til å regne med.

Dersom mangel foreligger, kan kjøperen kreve prisavslag. Kjøperen kan ikke heve kjøpet på grunn av mangler. Erstatning kan bare kreves av medhjelperen dersom denne har utvist skyld eller det foreligger annet særskilt rettsgrunnlag. Kjøpesummen må betales selv om prisavslag kreves. Loven har særskilte regler om prisavslag og om fremgangsmåten ved mangelskrav. Det henvises i den forbindelse også til tvbl. § 11-40 og § 11-41.

Kjøpekontrakt

Det utstedes ikke kjøpekontrakt ved tvangssalg. Stadfestelseskjennelsen er bekreftelsen på at handel er kommet i stand.

Rydding/rengjøring

Tvangsfullbyrdelsesloven legger ikke opp til at eiendom som tvangsselges skal være ryddet eller rengjort ved kjøpers overtakelse. Kjøper må derfor være forberedt på selv å måtte besørge/bekoste dette. I tilfelle selger og kjøper avtaler at selger skal ordne rydding og rengjøring, vil ev. avtalebrudd fra selgers side normalt ikke berettige kjøper til prisavslag/erstatning i forbindelse med tvangssalget og/eller oppgjøret.

Budgivning

Bud inngis skriftlig på vedlagt budskjema. Det gjøres spesielt oppmerksom på at budet må som hovedregel være bindende for budgiver i minimum 6 uker. For andelsleiligheter er bindingstiden minimum 3 uker. Retten kan unntaksvis ta hensyn til bud med bindingstid ned til 15 dager. For nærmere informasjon se budskjema samt vedlagt informasjonsskriv.

Forsikring

Gjensidige Forsikring ASA med polisenr. 87374252.

Lovpålagte tiltak mot hvitvasking

Eiendomsmeglerforetak er forpliktet til å gjennomføre kundetiltak ovenfor både kjøper og selger. Begge partene må derfor bl.a. fremlegge gyldig legitimasjon og redegjøre for formålet med salget eller kjøpet. For ikke-fysiske personer må det i tillegg redegjøres for hvem som eventuelt er reelle rettighetshavere. Dersom slike kundetiltak ikke kan gjennomføres vil vi være pålagt å avstå fra å gjennomføre handelen. Vi er også forpliktet til å melde fra til Økokrim dersom handelen fremstår som mistenkelig.

Personopplysningsloven

Vi gjør oppmerksom på at interessenter kan bli registrert for videre oppfølging.

Overtakelse

Partene har en måneds ankefrist fra det tidspunkt Tingretten stadfester budet. Dette vil si at handelen ikke endelig har kommet i stand før ankefristens utløp. Oppgjørsdag / overtakelse er normalt tre måneder fra den dag medhjelper(megler) oversender budet til Tingretten for stadfestelse. Dersom eiendommen er fraflyttet, kan det være mulig å overta eiendommen før fastsatt oppgjørsdag dersom kjøpesummen er innbetalt. Overtakelse kan likevel ikke skje før en måned etter at budet er stadfestet. Kjøpesummen skal innbetales til meglers klientkonto.

Tvangssalg

Dette er et tvangssalg hvor megler er oppnevnt som medhjelper av Tingretten. Tvangssalg reguleres av tvangsfullbyrdelsesloven av 26. juni 1992 nr. 86. Lov om avhending av fast eiendom gjelder ikke ved tvangssalg.

Meglers vederlag

Faste satser fra Sarpsborg tingrett og utlegg.

Trenger du vurdering av egen bolig før du kan by på denne?
Kontakt oss!

Takk for din interesse!

Du hører fra oss så snart som mulig

Bilde av megler

Geir Inge Rangøy Johannessen
Eiendomsmegler MNEF

Tel. 90 29 97 97
geir.johannessen@remax.no

Utskriftsvennlig versjon Selge egen bolig?

Sist oppdatert: 07.07.2020 20:21. Saksnr. 16-20-0043