" type="text/javascript"> te
Velkommen til Skjebergveien 544!
Velkommen til Skjebergveien 544!
Landlige omgivelser
Landlige omgivelser
Kjøkken
Kjøkken
Corona
Corona
Kjøkken
Kjøkken
Utsikt fra kjøkkenvindu
Utsikt fra kjøkkenvindu
Stuen
Stuen
Stuen
Stuen
Utsikt fra stuen
Utsikt fra stuen
Dusjrom
Dusjrom
Gang
Gang
Trapperom 2. etasje
Trapperom 2. etasje
Soverom
Soverom
Soverom
Soverom
Alkove
Alkove
Skjebergveien-544-7421
Skjebergveien-544-7421
Uthus som er i dårlig forfatning
Uthus som er i dårlig forfatning
Gode solforhold
Gode solforhold

Viken
Skjebergveien 544

Prisantydning
Kr 1 790 000

Eierform Selveier
Boligtype Enebolig
Byggeår 1900
Soverom 2
P-rom / BRA 77 / 92m²
Tomteareal 3 672m² (Eiet tomt)
Energimerke Selger har ikke energimerket boligen

Velkommen til Skjebergveien 544

Eiendommen har flott beliggenhet i landlige omgivelser i Skjeberg. Eiendommen ligger i skogkanten og det er vid vestvendt utsikt over jorder og kulturlandskapet.
Kort gang/sykkelavstand til Stasjonsbyen med butikker, bensinstasjon og treningssenter, samt skole og barnehage med sykkel- og gangvei helt fram.
Det er heller ikke lang avstand til vakre Høysand med restauranter, flott badestrand, minigolf, tennisbane, båtmarina og muligheter for fiske, samt Feriehjemmet med nydelig badestrand og serveringssted.
En kort kjøretur unna er Skjebergkilen Marina med stor båthavn og restaurant.
Enkel adkomst til E6 mot Oslo og Sverige.
Eiendommen har enkel standard og omfattende modernisering og vedlikehold må gjøres både inn- og utvendig.

Areal

Totalt bruttoareal: 120 m2
Totalt bruksareal: 92 m2
Totalt primærrom: 77 m2

De oppgitte arealene er hentet fra Eiendomsverdi. Vedlagte plantegninger er ikke målbare.

Innhold

Boligen har 2 etasjer og inneholder:

1. etasje: Gang, kjøkken, stue og rom med dusj og elektrisk do.

2. etasje: Trappegang, 2 soverom/disponible rom og
2 alkover.

2 uthus i dårlig forfatning.

Tomt

Eiet tomt på hele 3672 kvm.

Tomten er forholdsvis flat og delvis naturtomt. Opparbeidet med gressarealer, diverse beplantning og naturlig vegetasjon.
Stor tomt som er vestvendt og solrik hele dagen.

Byggemåte

Grunnmur i granitt. Eiendommen er antatt oppført i reisverk. Utvendig kledd med panel.
Saltak tekket med takstein.
Enkle koblede vinduer i dårlig forfatning.
Behov for betydelig rehabiliteringsarbeide.

Ferdigattest/Midlertidig brukstillatelse

Kommunen opplyser at det ikke foreligger ferdigattest eller midlertid brukstillatelse for eiendommen.

Vi gjør for ordens skyld oppmerksom på at kommunen ikke utsteder ferdigattest på tiltak omsøkt før 1998.
Kjøper overtar eiendommen slik den fremstår på visning.

Standard

Eiendommen har enkel standard og omfattende modernisering og vedlikehold må gjøres både inn- og utvendig.
Det er innlagt offentlig vann og strøm i boligen.
Det er ikke offentlig avløp nær eiendommen og det må monteres minirenseannlegg eller annen godkjent avløpsordning i denne forbindelse. Kjøper er selv ansvarlig for denne kostnaden.

Oppvarming

Vedfyring.

Eier har ikke energimerket eiendommen, og interessentene må derfor legge til grunn at eiendommen har energimerke G.

Energimerke

Alle eiendommer som selges/leies ut skal ha energiattest. Unntak gjelder blant annet for frittstående bygninger med bruksareal mindre enn 50 m². Det er eier som plikter å fremlegge energiattest og er selv ansvarlig for at opplysningene er riktig. For ytterligere informasjon se www.energimerking.no. Dersom eier har energimerket eiendommen vil komplett energiattest fås ved henvendelse til megler.

Diverse

Selger har arvet eiendommen og kjenner ikke eiendommen som bruker. Interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, og gjerne sammen med fagmann, før budgiving.
Eiendommen vil ikke bli ytterligere ryddet/rengjort.

Beliggenhet

Eiendommen har flott beliggenhet i landlige omgivelser i Skjeberg.
Eiendommen ligger i skogkanten og det er vid vestvendt utsikt over jorder og kulturlandskapet.
Kort gang/sykkelavstand til Stasjonsbyen med butikker, bensinstasjon og treningssenter, samt skole og barnehage med sykkel- og gangvei helt fram.
Det er heller ikke lang avstand til vakre Høysand med restauranter, flott badestrand, minigolf, tennisbane, båtmarina og muligheter for fiske, samt Feriehjemmet med nydelig badestrand og serveringssted.
En kort kjøretur unna er Skjebergkilen Marina med stor båthavn og restaurant.
Gode turområder i umiddelbar nærhet med skogen som nærmeste nabo.
Det er relativt gode bussforbindelser til Sarpsborg sentrum og enkel adkomst til E6 mot Oslo og Sverige.

Adkomst

Følg Skjebergveien (Fv 127) mot Skjeberg. Ta av til venstre inn traktorveien i svingen rett etter Skjeberg Kirke. Eiendommen ligger på høyre side.

Det vil bli satt opp visningsskilt under felles visning.

Parkering

Biloppstillingsmuligheter på egen tomt.

Vei, vann og avløp

Tilknyttet offentlig vann og privat gråvannsanlegg. Adkomst via privat vei. Kostnader til vedlikehold og drift av veien fordeles mellom brukerne.
Det er ikke offentlig avløp nær eiendommen og det må monteres minirenseannlegg eller annen godkjent avløpsordning i denne forbindelse. Kjøper er selv ansvarlig for denne kostnaden.

Reguleringsforhold

Eiendommen ligger i uregulert område og omhandles av Kommunedelplan Sarpsborg arealdel 2015-2026. Formål: LNFR areal for spredt bolig- fritids eller næringsbebyggelse. Ikrafttredelse: 18.06.2015.

Vi oppfordrer interessenter til å gjøre seg godt kjent med dette. Dersom det er ønskelig med ytterligere opplysninger knyttet til reguleringsforhold så oppfordrer vi interessenter til å kontakte Sarpsborg kommune.

Prisantydning inkludert omkostninger

1 790 000,- (Prisantydning)

Omkostninger
11 500,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))
2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))
172,- (Pantattest kjøper)
585,- (Tingl.gebyr pantedokument)
585,- (Tingl.gebyr skjøte)
44 750,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 1 790 000,-))
--------------------------------------------------------
60 392,- (Omkostninger totalt)
--------------------------------------------------------
1 850 392,- (Totalpris inkl. omkostninger)

NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.

Eiendommens utgifter

Kommunale avgifter er pr. år kr. 11 066,02 og er fordelt på 4 terminer.
Eiendomsskatt utgjør kr. 4 416,12 av dette beløpet.

De kommunale avgiftene omfatter vann, renovasjonsgebyr, tilsynsgebyr slam, samt feie- og tilsynsavgift. Det gjøres oppmerksom på at det kan forekomme variasjon i avgiftene som følge av forbruk og eventuelle kommunale endringer av gebyr/avgift.

Formuesverdi

Formuesverdi for 2018 var kr. 472 183,- ifølge Skatteetaten. Beløpet forutsetter at eier bor fast i boligen.

Ved eventuell øvrig bruk av eiendommen (f.eks. fritidsbolig, pendlerbolig eller utleie) vil sekundær formuesverdi være kr. 1 699 859,-.

Tinglyste heftelser og rettigheter

Følgende er tinglyst og vil følge eiendommen:

- Bestemmelse om gjerde, tgl. 11.06.1956 med dagboknr. 301703-1.
- Jordskifte, tgl. 16.03.1973 med dagboknr. 301981-1

Megler besitter kopi av disse.

I tillegg har kommunen legalpant som sikkerhet for betaling av kommunale avgifter.

Kjøpers bank vil få pant etter ovennevnte.

Betalingsvilkår

Kjøpesum inkludert omkostninger må være innbetalt og disponibelt på meglers klientkonto senest 2 virkedager før overtakelse. I tillegg må eventuelle pantedokumenter tilknyttet lån som skal tinglyses være mottatt innen samme frist.

Overtakelse

Etter avtale med selger. Ved ønske om overtakelsesdato må det tas forbehold om dette i budet.

Avhendingsloven

Eiendommen selges «som den er» og overtas av kjøper slik den fremstår på visning, jf. avhendingsloven § 3-9. Dette innebærer at selger fraskriver seg ansvar ut over det som følger av avhendingsloven §§ 3-7 og 3-8. For kjøper betyr dette at eiendommen først har en mangel dersom det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen og dette har virket inn på avtalen, eller eiendommen er i vesentlig dårligere stand enn kjøper hadde grunn til å regne med ut fra kjøpesummen og forholdene ellers.

Alle interessenter oppfordres derfor til å sette seg godt inn i samtlige opplysninger som fremkommer i salgsoppgaven da denne danner grunnlaget for avtalen som inngås med selger. I tillegg oppfordrer vi interessenter til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagmann. Forhold som er eller burde ha vært oppdaget på visning vil normalt ikke være en mangel. Dette kan gjelde også der feilen ikke er beskrevet i salgsoppgaven.

Det forutsettes at hjemmel til eiendommen overføres til kjøper. Dersom dette ikke er ønskelig må det tas forbehold i budet.

Boligselgerforsikring

Selger har ikke tegnet Boligselgerforsikring i forbindelse med salget av eiendommen.

Boligkjøperforsikring

Kjøper har anledning til å tegne Boligkjøperforsikring gjennom HELP forsikring. Dette er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Kjøper kan også tegne tilleggsforsikringen Boligkjøperforsikring PLUSS. Boligkjøperforsikring PLUSS gir advokathjelp innenfor en rekke privatrettslige områder som f.eks. arv, naboforhold og plan- og bygningsrett. Ta kontakt med megler for ytterligere informasjon eller se www.help.no.

Boligkjøperforsikring må tegnes senest på kontraktsmøtet.

Det gjøres oppmerksom på at RE/MAX mottar kostnadsgodtgjørelse for formidling av forsikringen.

Løsøre og tilbehør

Det er full avtalefrihet om hva som skal følge med ved salg av bolig og fritidsbolig. Eiendomsbransjens liste over løsøre og tilbehør som følger med ved boligsalg legges til grunn dersom ikke noe annet avtales eller fremgår av salgsoppgaven.

Lovpålagte tiltak mot hvitvasking

Eiendomsmeglerforetak er forpliktet til å gjennomføre kundetiltak ovenfor både kjøper og selger. Begge partene må derfor bl.a. fremlegge gyldig legitimasjon og redegjøre for formålet med salget eller kjøpet. For ikke-fysiske personer må det i tillegg redegjøres for hvem som eventuelt er reelle rettighetshavere. Dersom slike kundetiltak ikke kan gjennomføres vil vi være pålagt å avstå fra å gjennomføre handelen. Vi er også forpliktet til å melde fra til Økokrim dersom handelen fremstår som mistenkelig.

Personopplysningsloven

Vi gjør oppmerksom på at interessenter kan bli registrert for videre oppfølging.

Meglers vederlag

Meglers provisjon kr. 40 000,-. Selger dekker i tillegg vederlag og utlegg i forbindelse med salget.

Trenger du vurdering av egen bolig før du kan by på denne?
Kontakt oss!

Takk for din interesse!

Du hører fra oss så snart som mulig

Bilde av megler

Geir Inge Rangøy Johannessen
Eiendomsmegler MNEF

Tel. 90 29 97 97
geir.johannessen@remax.no

Utskriftsvennlig versjon Selge egen bolig?

Sist oppdatert: 18.09.2020 12:41. Saksnr. 16-20-0096