" type="text/javascript"> te
Meieribakken-6-8094
Meieribakken-6-8094
Meieribakken-6-8089
Meieribakken-6-8089
Meieribakken-6-8068
Meieribakken-6-8068
Meieribakken-6-8070
Meieribakken-6-8070
Meieribakken-6-8073
Meieribakken-6-8073
Meieribakken-6-8077
Meieribakken-6-8077
Meieribakken-6-8074
Meieribakken-6-8074
Meieribakken-6-8076
Meieribakken-6-8076
Meieribakken-6-8067
Meieribakken-6-8067
Meieribakken-6-8072
Meieribakken-6-8072
Meieribakken-6-8071
Meieribakken-6-8071
Floorplan letterhead - Meieribakken 6 - 1. Etasje - 2D Floor Plan
Floorplan letterhead - Meieribakken 6 - 1. Etasje - 2D Floor Plan
Floorplan letterhead - Meieribakken 6 - 1. Etasje - 3D Floor Plan
Floorplan letterhead - Meieribakken 6 - 1. Etasje - 3D Floor Plan
Meieribakken-6-8079
Meieribakken-6-8079
Meieribakken-6-8084
Meieribakken-6-8084
Meieribakken-6-8085
Meieribakken-6-8085
Meieribakken-6-8082
Meieribakken-6-8082
Meieribakken-6-8083
Meieribakken-6-8083
Meieribakken-6-8080
Meieribakken-6-8080
Meieribakken-6-8081
Meieribakken-6-8081
Meieribakken-6-8087
Meieribakken-6-8087
Meieribakken-6-8078
Meieribakken-6-8078
Meieribakken-6-8096
Meieribakken-6-8096
Meieribakken-6-8088
Meieribakken-6-8088
Meieribakken-6-8091
Meieribakken-6-8091
Meieribakken-6-8092
Meieribakken-6-8092
Meieribakken-6-8093
Meieribakken-6-8093
Meieribakken-6-8095
Meieribakken-6-8095

Viken
Meieribakken 6 A/B

Prisantydning
Kr 2 650 000

Eierform Selveier
Boligtype Enebolig
Byggeår 2000
Soverom 2
P-rom / BRA 74 / 324m²
Tomteareal 1 632m² (Eiet tomt)
Energimerke Selger har ikke energimerket boligen

Visning

24.09 16:00 - 17:00

Velkommen til Meieribakken 6 A/B

Kombinert eiendom med leilighet i 2, etasje og med næringsdel i underetasjen,

Eiendommen er beliggende i Ise sentrum ca. 10 km nordøst for Sarpsborg sentrum

God plass til bilparkering på tomt.

Areal

Totalt bruttoareal: 356 m2
Totalt bruksareal: 324 m2
Totalt primærrom: 74 m2

De oppgitte arealene er hentet fra rapport datert 02.09.20 utført av Terje Westby. Arealene er beregnet og rom er definert etter dagens faktiske bruk, uavhengig av hva som er godkjent av bygningsmyndighetene. Vedlagte plantegninger er ikke målbare.

Tomt

1 612 kvm eiet tomt, fordelt over 2 parseller: 1058/146 (875 kvm) og 1058/160 (737 kvm).

Byggemåte

Kombinasjonsbygg:
Antatt fast byggegrunn. Mest sannsynlig fjell. Sålefundamenter av betong på fast masse. Ringmur i en kombinasjon av betong og lettklinkerblokker som er overflatebehandlet. Takstmann registrerer både sprekker, riss og pussflass - noe som kan tyde på noe bevegelse og fukt.

Boligdelen er oppført i lett bindingsverk med utvendig trekledning. Preget av være og aldringsslitasje, men kan benyttes en stund til.
Næringsdelen er oppført i lettklinker og betong.

Karmer og rammer i tre og isolerglass fra byggeår. Preges av redusert vedlikehold, samt vær- og aldringsslitasje.

Bygget har både saltak i tre og flatt tak som er lagt med Ytong eller lecadekke. Boligdelen er tekket med profilerte stålplater av ukjent alder. Virker å være i god stand. Næringsdelen har papptekke.

Det vises til vedlagte tilstandsrapport utført av Terje Westby for en mer detaljert beskrivelse av eiendommens byggemåte og stand.

Ferdigattest/Midlertidig brukstillatelse

Det foreligger ferdigattest på eiendommen datert 27.12.2000. Denne kan fås ved henvendelse til megler.

Innhold

Leilighet i 1. etasje: Entre, spisestue/stue, 2 soverom, bad og kjøkken.

Næringslokale i u. etasje: Brukes i dag som karosseri og lakkerings verksted og lokalet består av bla. verksted, to lakkebokser, spiserom, toalett, blanderom og kontor.

Standard

Hele eiendommen fremstår med relativ enkel standard og vedlikehold under gjennomsnittet. Tiltak på kort og lang anbefales.

I leiligheten er det i hovedsak parkett og vinyl på gulvene. Tapet på vegger. Malte plater i himlinger.

Næringsdelen tilfredsstiller mest sannsynlig ikke dagens krav hverken miljømessig eller teknisk til moderne verkstedrift, og det er kjøpers ansvar og kostnad at offentlige krav til bruk tilfredsstilles.

Adgang til utleie

Ja.

Oppvarming og ventilasjon

Oppvarming med elektrisitet og ved.

Det er montert ventilasjonsanlegg med nødvendig utsug for nødvendig avtrekk fra verksteddelen. Tilfredsstiller trolig ikke dagens krav.

Energimerke

Alle eiendommer som selges/leies ut skal ha energiattest. Unntak gjelder blant annet for frittstående bygninger med bruksareal mindre enn 50 m². Det er eier som plikter å fremlegge energiattest og er selv ansvarlig for at opplysningene er riktig. For ytterligere informasjon se www.energimerking.no. Dersom eier har energimerket eiendommen vil komplett energiattest fås ved henvendelse til megler.
Eier har ikke energimerket eiendommen, og interessentene må derfor legge til grunn at eiendommen har energimerke G.

Diverse

Kombinasjonsboligen er pt fullt utleid for kr. 9 000.- pr. mnd. inkl. strøm. Leieforholdet videreføres i handelen og kjøper må selv sørge for evt. oppsigelse/tegne ny kontrakt med leietaker.
Det er ikke forevist noen leiekontrakt og vi forutsetter at husleielovens bestemmelser gjelder i sin helhet.

Næringsdelen er utleid for kr. 16.500.- pr. mnd. inkl. strøm og offentlige kostnader. Det er heller ikke fremlagt leiekontrakt vedrørende dette leieforholdet.

Det er tinglyst adkomst til eiendommen over gnr. 1058 bnr. 42.
Adkomsten som benyttes frem til eiendommen i dag er dog ulovlig oppført og kan ikke benyttes ihht Sarpsborg kommune.

En evt omlegging av dagens veitrase skal iflg tinglyst avtale deles 50/50 med bnr. 42. En ny veitrase er søknadspliktig og kjøper bærer selv ta all risiko og kostnad ved å få dette gjort riktig.

Den opprinnelig adkomsten til eiendommen gikk forøvrig rett nordover langs bygningskroppen, opp bakke og over gårdsplassen til naboeiendommen i nord (Bnr72). Naboeiendom mot syd, gnr. 1058 bnr. 15 fnr 24, har tinglyst rett til å benytte opprinnelig vei over bnr. 146 og bnr. 72/73.

Naboeiendommene gnr. 1058 bnr. 72 og 73 har forkjøpsrett på bnr. 160 til markedspris (tomten som i dag brukes til parkering for bnr. 146 (verkstedet)). Bruk av forkjøpsrett blir ikke avklart innen salg og kjøper bærer selv all risiko i den forbindelse.

Beliggenhet

Eiendommen er beliggende i Ise sentrum ca. 10 km nordøst for Sarpsborg sentrum. Nærmeste sentrale tettsted er Borgenhaugen som ligger ca. 7-8 km fra eiendommen og her finner du alle nødvendige fasiliteter.
Eiendommen ligger noe tilbaketrukket fra Fv 22, som går mellom Sarpsborg og Indre Østfold. Det er også bussforbindelser i begge retninger.

Adkomst

Fra Sarpsborg sentrum: kjør over Sarpefossen og rett frem i 2 rundkjøringer. Hold så inn på Fv 22 Iseveien i den neste rundkjøringen og følg denne i ca. 5,5 km og ta til høyre når du kommer til Ise sentrum, inn Meieribakken. Eiendommen er så beliggende i enden av veien.
Det vil bli skiltet ved fellesvisninger.

Parkering

Godt med biloppstillingsmuligheter på tomten.

Vei, vann og avløp

Offentlig tilknyttet.

Reguleringsforhold

Eiendommen ligger i uregulert område og omhandles av Kommuneplanens arealdel 2015-2026: Bebyggelse og anlegg, datert 18.06.2015.

Eiendommen ligger innenfor et aktsomhetsområde med mulighet for marin leire, og grunnen kan derfor bestå av løsmasser, herunder kvikkleire. Kommunens aktsomhetskart er imidlertid svært grovmasket.

Prisantydning inkludert omkostninger

2 650 000,- (Prisantydning)

Omkostninger
66 250,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 2 650 000,-))
172,- (Pantattest kjøper)
585,- (Tingl.gebyr pantedokument)
585,- (Tingl.gebyr skjøte)
--------------------------------------------------------
67 592,- (Omkostninger totalt)
--------------------------------------------------------
2 717 592,- (Totalpris inkl. omkostninger)

NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.

Eiendommens utgifter

Kombinasjonsbolig på 1058/145 kr 25 546,44. Eiendomsskatt utgjør kr 4 010,40 for boligdel og
kr 9 256,- for næringsdelen.

Ingen kommunale gebyrer registrert på 1058/160.

Tinglyste heftelser og rettigheter

Følgende er tinglyst og vil følge eiendommene:

- Erklæring/avtale datert 04.09.1986 om å betale anleggsbidrag og tilknytningsavgift for vann og avløp. Gjelder for hver tomt som utskilles. Kun tinglyst på bnr. 146

- Erklæring tinglyst 10.09.97. Forkjøpsrett til markedspris, gjelder bnr. 160. Rettighetshaver er gnr. 1058 bnr. 72 og 73

- Bestemmelse om veg datert 10.02.2017 med dokumentnummer 126958. Kun tinglyst på bnr. 146

- Bestemmelse om veg datert 02.01.2017 med dokumentnummer 1673. Kun tinglyst på bnr. 1466

- Bestemmelse om veg datert 06.10.2015 med dokumentnummer 918438.

I tillegg har kommunen legalpant som sikkerhet for betaling av kommunale avgifter.

Kjøpers bank vil få pant etter ovennevnte.

Rettigheter i annen eiendom:

- Bestemmelse om vei tinglyst 06.10.15

- Bestemmelse om vei tinglyst 10.02.17

Undersøkelse

Interessentene plikter å undersøke eiendommen grundig før bud inngis. Eventuelle feil og mangler som kunne vært oppdaget ved slik undersøkelse, vil normalt ikke kunne påberopes av kjøper som mangel senere. Ved tvangssalg vil det ofte være svært varierende i hvilken utstrekning eier selv bistår med aktuelle opplysninger til kjøperen og medhjelper. Medhjelper vil derfor ofte ikke kjenne eiendommen utover de opplysninger som følger av denne salgsoppgaven med vedlegg, samt av slik undersøkelse som også kjøper har anledning til å foreta.

Feil og mangler

Ifølge tvangsfullbyrdelsesloven § 11-39 har kjøperen kun begrenset adgang til å påberope eventuelle mangler ved eiendommen. Eiendom kjøpt på tvangssalg overtas som hovedregel i den stand den befinner seg. Det bemerkes at lov om avhending av fast eigedom ikke får anvendelse ved tvangssalg. I følge tvbl. § 11-39 foreligger en mangel når:

(a) formuesgodet ikke svarer til opplysninger om vesentlige forhold som medhjelperen har gitt, og som kan antas å ha innvirket på kjøpet.

(b) medhjelperen har forsømt å gi opplysning om vesentlige forhold som denne måtte kjenne til og som kjøperen hadde grunn til å regne med å få, såfremt unnlatelsen kan antas å ha innvirket på kjøpet, eller

(c) formuesgodet er i vesentlig dårligere stand enn kjøperen hadde grunn til å regne med.

Dersom mangel foreligger, kan kjøperen kreve prisavslag. Kjøperen kan ikke heve kjøpet på grunn av mangler. Erstatning kan bare kreves av medhjelperen dersom denne har utvist skyld eller det foreligger annet særskilt rettsgrunnlag. Kjøpesummen må betales selv om prisavslag kreves. Loven har særskilte regler om prisavslag og om fremgangsmåten ved mangelskrav. Det henvises i den forbindelse også til tvbl. § 11-40 og § 11-41.

Kjøpekontrakt

Det utstedes ikke kjøpekontrakt ved tvangssalg. Stadfestelseskjennelsen er bekreftelsen på at handel er kommet i stand.

Rydding/rengjøring

Tvangsfullbyrdelsesloven legger ikke opp til at eiendom som tvangsselges skal være ryddet eller rengjort ved kjøpers overtakelse. Kjøper må derfor være forberedt på selv å måtte besørge/bekoste dette. I tilfelle selger og kjøper avtaler at selger skal ordne rydding og rengjøring, vil ev. avtalebrudd fra selgers side normalt ikke berettige kjøper til prisavslag/erstatning i forbindelse med tvangssalget og/eller oppgjøret.

Budgivning

Bud inngis skriftlig på vedlagt budskjema. Det gjøres spesielt oppmerksom på at budet må som hovedregel være bindende for budgiver i minimum 6 uker. For andelsleiligheter er bindingstiden minimum 3 uker. Retten kan unntaksvis ta hensyn til bud med bindingstid ned til 15 dager. For nærmere informasjon se budskjema samt vedlagt informasjonsskriv.

Lovpålagte tiltak mot hvitvasking

Eiendomsmeglerforetak er forpliktet til å gjennomføre kundetiltak ovenfor både kjøper og selger. Begge partene må derfor bl.a. fremlegge gyldig legitimasjon og redegjøre for formålet med salget eller kjøpet. For ikke-fysiske personer må det i tillegg redegjøres for hvem som eventuelt er reelle rettighetshavere. Dersom slike kundetiltak ikke kan gjennomføres vil vi være pålagt å avstå fra å gjennomføre handelen. Vi er også forpliktet til å melde fra til Økokrim dersom handelen fremstår som mistenkelig.

Personopplysningsloven

Vi gjør oppmerksom på at interessenter kan bli registrert for videre oppfølging.

Overtakelse

Partene har en måneds ankefrist fra det tidspunkt Tingretten stadfester budet. Dette vil si at handelen ikke endelig har kommet i stand før ankefristens utløp. Oppgjørsdag / overtakelse er normalt tre måneder fra den dag medhjelper(megler) oversender budet til Tingretten for stadfestelse. Dersom eiendommen er fraflyttet, kan det være mulig å overta eiendommen før fastsatt oppgjørsdag dersom kjøpesummen er innbetalt. Overtakelse kan likevel ikke skje før en måned etter at budet er stadfestet. Kjøpesummen skal innbetales til meglers klientkonto.

Tvangssalg

Dette er et tvangssalg hvor megler er oppnevnt som medhjelper av Tingretten. Tvangssalg reguleres av tvangsfullbyrdelsesloven av 26. juni 1992 nr. 86. Lov om avhending av fast eiendom gjelder ikke ved tvangssalg.

Meglers vederlag

Faste satser fra Sarpsborg tingrett.

Trenger du vurdering av egen bolig før du kan by på denne?
Kontakt oss!

Takk for din interesse!

Du hører fra oss så snart som mulig

Bilde av megler

Geir Inge Rangøy Johannessen
Eiendomsmegler MNEF

Tel. 90 29 97 97
geir.johannessen@remax.no

Utskriftsvennlig versjon Selge egen bolig?

Sist oppdatert: 21.09.2020 14:11. Saksnr. 16-20-0112