" type="text/javascript"> te
Velkommen til St. Halvards vei 5!
Velkommen til St. Halvards vei 5!
Inngangsparti
Inngangsparti
Dobbel garasje
Dobbel garasje
Corona
Corona
Stuen
Stuen
Stuen
Stuen
Stuen
Stuen
Spisestue
Spisestue
Kjøkken
Kjøkken
Kjøkken
Kjøkken
Kjøkken
Kjøkken
Soverom 1
Soverom 1
Soverom 2
Soverom 2
Bad
Bad
Gang
Gang
Kjeller
Kjeller
Fasadebilde
Fasadebilde
Inngangsparti
Inngangsparti
Fasadebilde
Fasadebilde
St. Halvardsvei 5 - 1. Etasje
St. Halvardsvei 5 - 1. Etasje
St. Halvardsvei 5 - 2. Etasje
St. Halvardsvei 5 - 2. Etasje
St. Halvardsvei 5 - Kjeller
St. Halvardsvei 5 - Kjeller
St. Halvardsvei 5
St. Halvardsvei 5

Viken
St. Halvards vei 5

Prisantydning
Kr 2 600 000

Eierform Selveier
Boligtype Enebolig
Byggeår 1924
Soverom 2
P-rom / BRA 92 / 150m²
Tomteareal 430m² (Eiet tomt)
Energimerke Selger har ikke energimerket boligen

Velkommen til St. Halvards vei 5

Velkommen til St. Halvards vei 5!

Enebolig med dobbel garasje og eiet tomt.

St. Halvards vei 5 ligger i Sarpsborg sentrum med kort gangavstand til Sandesundsveien barneskole, Storbyen kjøpesenter, bussterminalen, byens torg og alle fasiliteter som sentrum kan by på.
Boligen ligger en kort spasertur unna Kulåsparken som har gode turmuligheter og kulturtilbud.

Areal og innhold

Totalt bruttoareal: 163 m2
Totalt bruksareal: 150 m2
Totalt primærrom: 92 m2

Primærrom: 1. etasje: Vindfang, trapperom, kjøkken, stue, spisestue og wc. 2. etasje: Trappegang, 2 soverom og bad.

De oppgitte arealene er hentet fra rapport datert 30.11.20 utført av Terje Westby. Arealene er beregnet og rom er definert etter dagens faktiske bruk, uavhengig av hva som er godkjent av bygningsmyndighetene. Vedlagte plantegninger er ikke målbare.

Tomt

Eiet tom på 430 kvm.
Flat tomt som er opparbeidet med gårdsplass, enkel beplantning, integrerte uteplasser og plen. På gårdsplassen er det biloppstillingsmuligheter for flere enheter.

Byggemåte

Boligen er iht. tilstandsrapport oppført i tre/mur.
Antatt blåleiregrunn. Sålefundamenter av betong.
Ringmur oppført i betong med sparestein, men vi utelukker heller ikke granittblokker i deler av grunnmuren. Mye pussflass utvendig og små rift.
Yttervegger oppført i bindingsverk. Utvendig kledning er muligens skiftet etter originalt byggeår, men ikke sikkert.
Saltak i tre tekket med sementstein.
Vinduer og dører med karmer og rammer i tre og isolerglass fra noe varierende alder.
Boligen mangler takrenner. Nedløpene sitter fast på yttervegg. Dette anbefales å få på plass raskt.

Selger har fått utarbeidet en tilstandsrapport for eiendommen. Rapporten er en teknisk gjennomgang av boligen og angir eventuelle byggetekniske avvik. I takstrapporten fremkommer det som takstmann mener kjøper bør være særskilt oppmerksom på, herunder: Tilstandsgrad 3 på taktekking, her takstmann beskriver at yttertaket er tekket med sementstein, det er eldre stein og anbefales å byttes ut.
Badet i andre etasje har fått tilstandsgrad 3 og bør totalrenoveres, det er utført som egeninnsats, det er ikke dokumentasjon på at membran er utført riktig.

Tilstandsrapporten utarbeidet av Terje Wesby, følger vedlagt i salgsoppgaven. Interessenter må sette seg inn i dokumentene før bud inngis.

Ferdigattest/Midlertidig brukstillatelse

Det foreligger ferdigattest på eiendommen datert 18.02.1924, i tillegg til ferdigattest fra 15.10.1971 på bad og wc.
Kopi kan fås ved henvendelse til megler.

Kjøper overtar eiendommen slik den fremstår på visning.

Standard

Boligen har en tradisjonell planløsning.

Hvit kjøkkeninnredning med profilerte fronter. God plass til oppbevaring med både over- og underskap.
Kun integrerte hvitevarer på kjøkkenet følger med boligen.

Badet ligger i boligens 2. etasje er flislagt og innehar dusjkabinett, servant og toalett.
Boligen har også et eget toalettrom i 1. etasje.

2 fine soverom.

Ellers i boligen er det laminat og parkett på gulv og MDF-plater, brystpanel, malt panel og malt strie på veggene. I himling er det takess og malt.

Adgang til utleie

Eiendommen har ikke separat utleieenhet. Det vil normalt være anledning til utleie av hele eiendommen eller enkeltrom så lenge det som leies ut er godkjent for varig opphold og har forsvarlig radonnivå.

Oppvarming

Boligen varmes opp ved hjelp av panelovner og varmepumpe.

Eier har ikke energimerket eiendommen, og interessentene må derfor legge til grunn at eiendommen har energimerke G.

Energimerke

Alle eiendommer som selges/leies ut skal ha energiattest. Unntak gjelder blant annet for frittstående bygninger med bruksareal mindre enn 50 m². Det er eier som plikter å fremlegge energiattest og er selv ansvarlig for at opplysningene er riktig. For ytterligere informasjon se www.energimerking.no. Dersom eier har energimerket eiendommen vil komplett energiattest fås ved henvendelse til megler.

Beliggenhet

St. Halvards vei 5 ligger i Sarpsborg sentrum med kort gangavstand til Sandesundsveien barneskole, Storbyen kjøpesenter, bussterminalen, byens torg og alle fasiliteter som sentrum kan by på.
Kort avstand til ungdomsskole, St. Olav videregående, barnehager, Sarpsborghallen med svømmehall og lekeplass.

Boligen ligger en kort spasertur unna Kulåsparken som har gode turmuligheter og kulturtilbud.
Busstopp like ved med forbindelse både til sentrum og andre områder, bl.a. mot Fredrikstad.
Det er kort vei til påkjøring til E6.

Adkomst

Fra Sarpsborg sentrum:
Fra bussterminalen Korsgata, ta tredje avkjørsel i rundkjøringen inn på Storgata. Følg så veien i 1,3 km, sving deretter inn til Harald Hårfagres gate etter 40 meter vil du komme inn på Dronningens Gate hvor du bak svingen ser boligen på venstre hånd.

Det vil bli skiltet med visningsskilt ved fellesvisninger.

Parkering

Boligen har en dobbel garasje og plass til parkering på egen tomt.

Ellers parkering i offentlig gate etter gjeldende regler.

Vei, vann og avløp

Offentlig tilknyttet.

Reguleringsforhold

Eiendommen ligger i et uregulert område, men er i kommuneplan sentrum 2019-2031 datert 20.06.2019 avsatt til Sentrumsformål.

Arealplan er under rullering. Rulleringen kan resultere i endringer av både kart og bestemmelser. Eiendommen ligger innenfor et aktsomhetsområde med mulighet for marin leire, og grunnen kan derfor bestå av løsmasser, herunder kvikkleire. Kommunens aktsomhetsplan er imidlertid svært grovmasket.
Vi oppfordrer interessenter til å gjøre seg godt kjent med dette. Dersom det er ønskelig med ytterligere opplysninger knyttet til reguleringsforhold så oppfordrer vi interessenter til å kontakte Sarpsborg kommune.

Prisantydning inkludert omkostninger

2 600 000,- (Prisantydning)

Omkostninger
172,- (Pantattest kjøper)
585,- (Tingl.gebyr pantedokument)
585,- (Tingl.gebyr skjøte)
65 000,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 2 600 000,-))
--------------------------------------------------------
66 342,- (Omkostninger totalt)
--------------------------------------------------------
2 666 342,- (Totalpris inkl. omkostninger)

NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.

Eiendommens utgifter

Kommunale avgifter utgjør kr. 13 010,34,- for inneværende år, og er fordelt på 4 terminer.
Eiendomsskatt utgjør kr. 4 915,- av dette beløpet.

De kommunale avgiftene omfatter vann- og avløpsgebyr, renovasjonsgebyr samt feie- og tilsynsavgift. Det gjøres oppmerksom på at det kan forekomme variasjon i avgiftene som følge av forbruk og eventuelle kommunale endringer av gebyr/avgift.

Formuesverdi

Formuesverdi for 2018 var kr. 802 957,- ifølge Skatteetaten. Beløpet forutsetter at eier bor fast i boligen.

Ved eventuell øvrig bruk av eiendommen (f.eks. fritidsbolig, pendlerbolig eller utleie) vil sekundær formuesverdi være kr. 2 890 644,-.

Tinglyste heftelser og rettigheter

Følgende er tinglyst og vil følge eiendommen:

- Opprettelse av matrikkelenheten tinglyst 07.06.1923 med dagboknr. 900218-1.
Dette er et eldre dokument som er vanskelig å tyde, kontakt megler dersom du ønsker kopi av dokumentet.

I tillegg har kommunen legalpant som sikkerhet for betaling av kommunale avgifter.

Kjøpers bank vil få pant etter ovennevnte.

Undersøkelse

Interessentene plikter å undersøke eiendommen grundig før bud inngis. Eventuelle feil og mangler som kunne vært oppdaget ved slik undersøkelse, vil normalt ikke kunne påberopes av kjøper som mangel senere. Ved tvangssalg vil det ofte være svært varierende i hvilken utstrekning eier selv bistår med aktuelle opplysninger til kjøperen og medhjelper. Medhjelper vil derfor ofte ikke kjenne eiendommen utover de opplysninger som følger av denne salgsoppgaven med vedlegg, samt av slik undersøkelse som også kjøper har anledning til å foreta.

Feil og mangler

Ifølge tvangsfullbyrdelsesloven § 11-39 har kjøperen kun begrenset adgang til å påberope eventuelle mangler ved eiendommen. Eiendom kjøpt på tvangssalg overtas som hovedregel i den stand den befinner seg. Det bemerkes at lov om avhending av fast eigedom ikke får anvendelse ved tvangssalg. I følge tvbl. § 11-39 foreligger en mangel når:

(a) formuesgodet ikke svarer til opplysninger om vesentlige forhold som medhjelperen har gitt, og som kan antas å ha innvirket på kjøpet.

(b) medhjelperen har forsømt å gi opplysning om vesentlige forhold som denne måtte kjenne til og som kjøperen hadde grunn til å regne med å få, såfremt unnlatelsen kan antas å ha innvirket på kjøpet, eller

(c) formuesgodet er i vesentlig dårligere stand enn kjøperen hadde grunn til å regne med.

Dersom mangel foreligger, kan kjøperen kreve prisavslag. Kjøperen kan ikke heve kjøpet på grunn av mangler. Erstatning kan bare kreves av medhjelperen dersom denne har utvist skyld eller det foreligger annet særskilt rettsgrunnlag. Kjøpesummen må betales selv om prisavslag kreves. Loven har særskilte regler om prisavslag og om fremgangsmåten ved mangelskrav. Det henvises i den forbindelse også til tvbl. § 11-40 og § 11-41.

Kjøpekontrakt

Det utstedes ikke kjøpekontrakt ved tvangssalg. Stadfestelseskjennelsen er bekreftelsen på at handel er kommet i stand.

Rydding/rengjøring

Tvangsfullbyrdelsesloven legger ikke opp til at eiendom som tvangsselges skal være ryddet eller rengjort ved kjøpers overtakelse. Kjøper må derfor være forberedt på selv å måtte besørge/bekoste dette. I tilfelle selger og kjøper avtaler at selger skal ordne rydding og rengjøring, vil ev. avtalebrudd fra selgers side normalt ikke berettige kjøper til prisavslag/erstatning i forbindelse med tvangssalget og/eller oppgjøret.

Budgivning

Bud inngis skriftlig på vedlagt budskjema. Det gjøres spesielt oppmerksom på at budet må som hovedregel være bindende for budgiver i minimum 6 uker. For andelsleiligheter er bindingstiden minimum 3 uker. Retten kan unntaksvis ta hensyn til bud med bindingstid ned til 15 dager. For nærmere informasjon se budskjema samt vedlagt informasjonsskriv.

Lovpålagte tiltak mot hvitvasking

Eiendomsmeglerforetak er forpliktet til å gjennomføre kundetiltak ovenfor både kjøper og selger. Begge partene må derfor bl.a. fremlegge gyldig legitimasjon og redegjøre for formålet med salget eller kjøpet. For ikke-fysiske personer må det i tillegg redegjøres for hvem som eventuelt er reelle rettighetshavere. Dersom slike kundetiltak ikke kan gjennomføres vil vi være pålagt å avstå fra å gjennomføre handelen. Vi er også forpliktet til å melde fra til Økokrim dersom handelen fremstår som mistenkelig.

Personopplysningsloven

Vi gjør oppmerksom på at interessenter kan bli registrert for videre oppfølging.

Overtakelse

Partene har en måneds ankefrist fra det tidspunkt Tingretten stadfester budet. Dette vil si at handelen ikke endelig har kommet i stand før ankefristens utløp. Oppgjørsdag / overtakelse er normalt tre måneder fra den dag medhjelper(megler) oversender budet til Tingretten for stadfestelse. Dersom eiendommen er fraflyttet, kan det være mulig å overta eiendommen før fastsatt oppgjørsdag dersom kjøpesummen er innbetalt. Overtakelse kan likevel ikke skje før en måned etter at budet er stadfestet. Kjøpesummen skal innbetales til meglers klientkonto.

Tvangssalg

Dette er et tvangssalg hvor megler er oppnevnt som medhjelper av Tingretten. Tvangssalg reguleres av tvangsfullbyrdelsesloven av 26. juni 1992 nr. 86. Lov om avhending av fast eiendom gjelder ikke ved tvangssalg.

Meglers vederlag

Satser fra Sarpsborg Tingrett.

Trenger du vurdering av egen bolig før du kan by på denne?
Kontakt oss!

Takk for din interesse!

Du hører fra oss så snart som mulig

Bilde av megler

Geir Inge Rangøy Johannessen
Eiendomsmegler MNEF

Tel. 90 29 97 97
geir.johannessen@remax.no

Utskriftsvennlig versjon Selge egen bolig?

Sist oppdatert: 21.04.2021 07:31. Saksnr. 16-20-0134