" type="text/javascript"> te
Markeringen av tomten er ikke nøyaktig, kun ment som en illustrasjon for tomtens størrelse
Markeringen av tomten er ikke nøyaktig, kun ment som en illustrasjon for tomtens størrelse
Tomten ligger praktisk til, mellom Sarpsborg og Fredrikstad
Tomten ligger praktisk til, mellom Sarpsborg og Fredrikstad
Tomten er på 1125,8 kvm.
Tomten er på 1125,8 kvm.
Tomten har innkjøring via Vetabekkveien
Tomten har innkjøring via Vetabekkveien
Tomten ligger i et rolig og barnevennlig område
Tomten ligger i et rolig og barnevennlig område
Tomt Vetabekkveien
Tomt Vetabekkveien
Tomt Vetabekkveien
Tomt Vetabekkveien
Tomt Vetabekkveien
Tomt Vetabekkveien
Tomt Vetabekkveien
Tomt Vetabekkveien
Tomt Vetabekkveien
Tomt Vetabekkveien
Tomt Vetabekkveien
Tomt Vetabekkveien
Tomt Vetabekkveien
Tomt Vetabekkveien

Viken
Vetabekkveien, gnr. 2075 bnr. 363

Prisantydning
Kr 1 990 000

Eierform Selveier
Boligtype Boligtomt
Tomteareal 1 125m² (Eiet tomt)
Energimerke Selger har ikke energimerket boligen

Velkommen til Vetabekkveien, gnr. 2075 bnr. 363

Solrik tomt på 1 125,8 kvm beliggende på Greåker. Sentral plassering mellom Sarpsborg og Fredrikstad, her får du en tomt som ligger fredelig, men samtidig med nærhet til butikker, treningssenter, turområder og har gode bussforbindelser mm. Tomten ligger i et barnevennlig, etablert og uregulert område.

Tomt

1125 kvm. Eiet tomt.

Beliggenhet

Tomten ligger solrikt til i Vetabekkveien som er en blindvei uten gjennomgangstrafikk.

Det er kort vei til butikker på Greåker og Grålum. Gode bussforbindelser til Sarpsborg og Fredrikstad, og enkel adkomst til E6 mot Oslo og Sverige samt til sykehuset på Kalnes.

Det er sykkelavstand til Tunevannet med fine tur og bademuligheter, samt store skogsområder i nærmiljøet. Tindlund barne- og ungdomsskole er kun en kort gange unna med fortau og gangfelt, og Greåker vgs. ligger like ved.

Sarpsborg sentrum og byens fasiliteter ligger ca. 5 km unna.

Adkomst

Fra Sarpsborg, Amfi Borg: Følg Fv 109 mot Fredrikstad i ca. 3,6 km sving til venstre inn på Fv 114 (ved 109 senteret). Følg veien til du kommer under broen ta så inn til venstre på Eikveien. Sving inn til høyre på Vetabekkveien mellom Helsehuset og Bilbutikken 0-100. Følg så veien helt inn. Tomten ligger mellom Vetabekkveien 22 og 26.

Vei, vann og avløp

Offentlig tilknyttet.

Reguleringsforhold

Eiendommen ligger i et uregulert område, men er i Kommuneplanens arealdel 2015 - 2026 datert 18.06.2015 avsatt til Bebyggelse og anlegg.
Med kommuneplan under arbeid InterCity Fredrikstad Sarpsborg som er et forslag til ny kommuneplan.

InterCity Fredrikstad Sarpsborg er forslag på jernbanetiltak, tiltak på fylkesvei og kommunalvei.
Se vedlegg "områdeanalyse" hvor det er tegnet inn hensynssone.
Ifølge selger er det ikke mulig å bygge bolig eller garasje på den delen av tomten nå, men det er en del av tomten hvor det er naturlig å ha parkeringsplass og heller bygge bolig lengre opp på tomten hvor det ikke er hensynssone.
For mer informasjon kontakt bane NOR, Viken fylkeskommune og Sarpsborg kommune.

Eiendommen ligger helt eller delvis innenfor et område med mulighet for marin leire, og grunnen kan derfor bestå av løsmasser, herunder kvikkleire. Kommunens aksomhetskart er imidlertid svært grovmasket. Se vedlegg "områdeanalyse".
Selger har videre undersøkt dette, det er ikke påvist kvikkleire på tomten per 29.08.2019.
Geoteknisk rapport kan fås ved henvendelse til megler.

Prisantydning inkludert omkostninger

1 990 000,- (Prisantydning)

Omkostninger
172,- (Pantattest kjøper)
585,- (Tingl.gebyr pantedokument)
585,- (Tingl.gebyr skjøte)
49 750,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 1 990 000,-))
--------------------------------------------------------
51 092,- (Omkostninger totalt)
--------------------------------------------------------
2 041 092,- (Totalpris inkl. omkostninger)

NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.

Formuesverdi

Tomtens formuesverdi er ikke fastsatt. Ved førstegangs verdsetting skal formuesverdi verken overstige 80 prosent av eiendommens kostpris eller 80 prosent av eiendommens markedsverdi.

Tinglyste heftelser og rettigheter

Følgende er tinglyst og vil følge eiendommen:

-Tinglyst 01.12.1874, Dagboksnr.909512 Rettsbok Ekspropriasjonstakst vedr. jernbanen, dette er et eldre dokument som er vanskelig å tyde, men kan fås ved henvendelse til megler.

- Tinglyst 19.08.1932, Dagboksnr. 900289 Bestemmelse om vannledning, dette er et eldre dokument som er vanskelig å tyde, men kan fås ved henvendelse til megler.

- Tinglyst 07.12.1934, Dagboksnr. 900236 Bestemmelse om veg, dette er et eldre dokument som er vanskelig å tyde, men kan fås ved henvendelse til megler.

- Tinglyst 29.06.1936 Dagboknr. 300957 Bestemmelse om veg, dette er et eldre dokument som er vanskelig å tyde, men kan fås ved henvendelse til megler.

- Gnr.2075 bnr. 318 har adkomstmulighet via Evensens vei til Dalveien, hvis Sarpsborg kommune senere skulle forlange det. Tinglyst 04.02.1992 med dagboksnr. 1215.

- Eiendommen har tinglyst veirett/adkomstrett over gnr.2078 bnr. 22, iht. erklæring/avtale tinglyst 24.11.2020 med dagboksnr. 3384410.
Dette gir rett til adkomst og bruk av veien til eiendommen. Veien klassifiseres som privat vei og rettighetshaver forplikter seg til å bidra med sin andel av drifts- og vedlikeholdsansvar for adkomstveien. Eier av veien er Sarpsborg Kommune.

- Sarpsborg Kommune har tinglyst rett til å tiltrede for å anlegge, drifte og vedlikeholde rørledninger og kummer på eiendommen iht. erklæring/avtale tinglyst 24.11.2020 med dagboksnr. 3384016.

- Dalveien 23 (gnr. 2075 og bnr. 27) har tinglyst rett til å ha og vedlikeholde ledninger (og eventuelt anlegg) for vann- og avløp på eiendommen iht. erklæring/avtale tinglyst 24.11.2020 med dagboksnr. 3383998.


De tinglyste dokumentene med forklaring, vilkår og kart kan fås ved henvendelse til megler.

I tillegg har kommunen legalpant som sikkerhet for betaling av kommunale avgifter.

Kjøpers bank vil få pant etter ovennevnte.

Betalingsvilkår

Kjøpesum inkludert omkostninger må være innbetalt og disponibelt på meglers klientkonto senest 2 virkedager før overtakelse. I tillegg må eventuelle pantedokumenter tilknyttet lån som skal tinglyses være mottatt innen samme frist.

Overtakelse

Etter avtale med selger. Ved ønske om overtakelsesdato må det tas forbehold om dette i budet.

Avhendingsloven

Eiendommen selges «som den er» og overtas av kjøper slik den fremstår på visning, jf. avhendingsloven § 3-9. Dette innebærer at selger fraskriver seg ansvar ut over det som følger av avhendingsloven §§ 3-7 og 3-8. For kjøper betyr dette at eiendommen først har en mangel dersom det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen og dette har virket inn på avtalen, eller eiendommen er i vesentlig dårligere stand enn kjøper hadde grunn til å regne med ut fra kjøpesummen og forholdene ellers.

Alle interessenter oppfordres derfor til å sette seg godt inn i samtlige opplysninger som fremkommer i salgsoppgaven da denne danner grunnlaget for avtalen som inngås med selger. I tillegg oppfordrer vi interessenter til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagmann. Forhold som er eller burde ha vært oppdaget på visning vil normalt ikke være en mangel. Dette kan gjelde også der feilen ikke er beskrevet i salgsoppgaven.

Det forutsettes at hjemmel til eiendommen overføres til kjøper. Dersom dette ikke er ønskelig må det tas forbehold i budet.

Lovpålagte tiltak mot hvitvasking

Eiendomsmeglerforetak er forpliktet til å gjennomføre kundetiltak ovenfor både kjøper og selger. Begge partene må derfor bl.a. fremlegge gyldig legitimasjon og redegjøre for formålet med salget eller kjøpet. For ikke-fysiske personer må det i tillegg redegjøres for hvem som eventuelt er reelle rettighetshavere. Dersom slike kundetiltak ikke kan gjennomføres vil vi være pålagt å avstå fra å gjennomføre handelen. Vi er også forpliktet til å melde fra til Økokrim dersom handelen fremstår som mistenkelig.

Personopplysningsloven

Vi gjør oppmerksom på at interessenter kan bli registrert for videre oppfølging.

Meglers vederlag

Meglers vederlag betales av selger og er avtalt til: kr.45.000,-

Selger dekker i tillegg påløpte utlegg i forbindelse med salget.

Trenger du vurdering av egen bolig før du kan by på denne?
Kontakt oss!

Takk for din interesse!

Du hører fra oss så snart som mulig

Sist oppdatert: 17.06.2021 12:21. Saksnr. 16-21-0005