" type="text/javascript"> te
Velkommen til Opstadveien 7!
Velkommen til Opstadveien 7!
Kjøkken
Kjøkken
Kjøkken
Kjøkken
Corona
Corona
Stue
Stue
Stue
Stue
Bad
Bad
Bad
Bad
Kjøkken
Kjøkken
KJøkken
KJøkken
Stue
Stue
Bad
Bad
Bad
Bad
Terrasse
Terrasse
Terrasse
Terrasse
Fasade fra hagen
Fasade fra hagen
Garasje
Garasje
Oversiktsbilde
Oversiktsbilde
Områdebilde
Områdebilde

Viken
Opstadveien 7

Prisantydning
Kr 3 450 000

Eierform Selveier
Boligtype Tomannsbolig
Byggeår 1930
Soverom 4
P-rom / BRA 174 / 228m²
Tomteareal 848m² (Eiet tomt)
Energimerke F

Visning

20.04 19:30 - 19:30

Velkommen til Opstadveien 7

Tomannsbolig beliggende sentralt på Opstad, rett ved Greåker sentrum. Nærhet til flotte turområder for lek og rekreasjon og til Visterflo med gode bade- og fiskemuligheter. Videre er det kort avstand til skole, barnehage og forretninger. Dobbel garasje.

Areal

Totalt bruksareal: 228 m2
Totalt primærrom: 174 m2

De oppgitte arealene er hentet fra rapport datert utført av Viggo Iversby.

Arealene er beregnet og rom er definert etter dagens faktiske bruk, uavhengig av hva som er godkjent av bygningsmyndighetene. Vedlagte plantegninger er ikke målbare.

Tomt

848 kvm. Eiet tomt.

Tomten er noe skrånet og har et uteområde med enkelt opparbeidet grøntareal og asfaltert gårdsplass. Det er relativt gode solforhold på eiendommen.

Byggemåte

Hovedhus har betongfundamenter og grunnmur av betong, og betonggulv på komprimerte steinmasser eller fjellgrunn.
Bærende yttervegger av bindingsverk som er etterisolert og kledt med vertikal bordkledning.
Etasjeskiller av trebjelkelag fra byggeåret.
Saltak av trekonstruksjon er tekket med betongtakstein.
Vinduer/glassdør av 2- og 3 lags glass av varierende alder.
Enkeltløpet murt pipe av murstein.

Opplysninger om byggemåte er hentet fra vedlagte tilstandsrapport utført av Viggo Iversby.

Ferdigattest/Midlertidig brukstillatelse

Det foreligger ferdigattest på eiendommen datert 31.03.2017. Denne kan fås ved henvendelse til megler.

Kjøper overtar eiendommen slik den fremstår på visning.

Innhold

Halvannen etasjes bolig med underetasje som inneholder 2 leiligheter med felles inngang.

Leilighet 1. etasje og underetasje:
Inngang, trapperom, gang, kjøkken, stue med utgang til veranda og innredet rom.

Leilighet i 2. etasje:
Trapperom, gang, kjøkken, stue, bad, soverom og bod.

Separat dobbelgarasje med plass for 2 små biler.

Standard

Eiendommen fremstår med varierende standard, utførelse og bruksslitasje.

Kjøkkenet i 1. etasje har innredning med malte profilerte skapdører og malt trepanel mellom benkeplate og overskap.
Det er nedfelt dobbel stålkum i benkeplaten, som er av heltre utførelse.
Avsatt plass til kjøleskap, oppvaskmaskin og komfyr og det er forsert kjøkkenventilator over komfyr.

Kjøkkenet i 2. etasje har innredning av nyere årgang og har slette fronter på dører/skuffer.
Det er våtromsplate mellom benkeplate og overskap, og nedfelt enkel stålkum i benkeplaten, som er av laminert utførelse.
Avsatt plass til kjøleskap, oppvaskmaskin og komfyr og det er forsert kjøkkenventilator over komfyr.

Badet i 1. etasje har innredning fra 2010. Det er våtromsbelegg på gulv og våtromsplater på vegger.
Sanitærutstyr og innredning består av dusjkabinett, servant med underskap og gulvmontert toalett.
Ventilasjon av rommet skjer via avtrekksvifte i veggen eller luftevindu. Rommet har 1 sluk under dusjkabinett.

Badet i 2. etasje har keramiske fliser på gulv og malt panel på vegger.
Sanitærutstyr og innredning består av dusjkabinett, servant med underskap og gulvmontert toalett.
Det er plass og opplegg for vaskemaskin. Rommet har 1 sluk under dusjkabinett.

Noen rom har overflater i bra tilstand/kvalitet. Vegg- /gulvoverflater i noen rom i kjeller er nye i 2019. Tilbygg er fra 2010.
Overflater i stue i 1. etasje virket ok. Men noen av de innvendige overflatene i andre rom oppfyller ikke dagens forventninger til overflater, når det gjelder farger, materialvalg og utførelse. Noen steder er det sterk bruksslitasje, og mange malte overflater er falmet og flekket.

Oppvarming

Oppvarming med varmepumpe og elektriske ovner.

Det er pipestokk i boligen, men ingen ildsteder er anboret.

Energimerke

Nederste leilighet: Energikarakter E, Oppvarmingskarakter Oransje.

Øverste leilighet: Energikarakter F, Oppvarmingskarakter Rød.

Komplett energiattest inkludert oppvarmingskarakter kan fås ved henvendelse til megler.

Beliggenhet

Eiendommen ligger sentralt på Opstad, rett ved Greåker sentrum.

Nærhet til flotte turområder for lek og rekreasjon og til Visterflo med gode bade- og fiskemuligheter.

Videre er det kort avstand til skole, barnehage og forretninger.
Fv 109 forbinder Østfoldbyene Sarpsborg og Fredrikstad sammen. Det er således kort vei til alle nødvendige fasiliteter.

Adkomst

Fra Sarpsborg eller Fredrikstad: Følg Fv 109 og ta av mot Greåker/Opstad. Følg Opstadveien rundt Greåker frikirke og opp bakken i ca. 300 meter og eiendommen er beliggende på venstre hånd.

Det vil bli skiltet ved fellesvisninger.

Parkering

Garasje, samt mulighet for biloppstilling på tomten.

Vei, vann og avløp

Offentlig tilknyttet.

Reguleringsforhold

Eiendommen ligger i uregulert område og omhandles av Kommuneplanens arealdel 2015 - 2026.

Kommuneplaner under arbeid:
- InterCity Fredrikstad Sarpsborg
- Fv 109 Alvim - Rolvsøysund bru

Eiendommen ligger innenfor et aktsomhetsområde med mulighet for marin leire, og grunnen kan derfor bestå av løsmasser, herunder kvikkleire. Kommunens aktsomhetskart er imidlertid svært grovmasket.

Dersom det er ønskelig med ytterligere opplysninger knyttet til reguleringsforhold så oppfordrer vi interessenter til å kontakte Sarpsborg kommune.

Prisantydning inkludert omkostninger

3 450 000,- (Prisantydning)

Omkostninger
11 500,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))
2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))
172,- (Pantattest kjøper)
585,- (Tingl.gebyr pantedokument)
585,- (Tingl.gebyr skjøte)
86 250,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 3 450 000,-))
--------------------------------------------------------
101 892,- (Omkostninger totalt)
--------------------------------------------------------
3 551 892,- (Totalpris inkl. omkostninger)

NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.

Eiendommens utgifter

Kommunale avgifter for 2021 har en prognose på:
kr. 18 032,-.
Eiendomsskatt utgjør kr. 5 571,- av dette beløpet.

Det er vannmåler på eiendommen. Oppgitte sum for kommunale avgifter vil derfor variere avhengig av forbruk. De kommunale avgiftene omfatter vann- og avløpsgebyr, renovasjonsgebyr samt feie- og tilsynsavgift. Det gjøres oppmerksom på at det kan forekomme variasjon i avgiftene som følge av forbruk og eventuelle kommunale endringer av gebyr/avgift.

Formuesverdi

Formuesverdi for 2018 var kr. 942 041,- i følge Skatteetaten. Beløpet forutsetter at eier bor fast i boligen.

Ved eventuell øvrig bruk av eiendommen (f.eks. fritidsbolig, pendlerbolig eller utleie) vil sekundær formuesverdi være kr. 3 391 348,-

Tinglyste heftelser og rettigheter

Følgende er tinglyst og vil følge eiendommen:

- Dok. 10277, datert 03.11.2003: Erklæring/avtale om vann/avløpsledning.

- Dok. 983901, datert 05.12.2008: Erklæring/avtale om vann/kloakk, bebyggelse og flere bestemmelser.

I tillegg har kommunen legalpant som sikkerhet for betaling av kommunale avgifter.

Kjøpers bank vil få pant etter ovennevnte.

Betalingsvilkår

Kjøpesum inkludert omkostninger må være innbetalt og disponibelt på meglers klientkonto senest 2 virkedager før overtakelse. I tillegg må eventuelle pantedokumenter tilknyttet lån som skal tinglyses være mottatt innen samme frist.

Overtakelse

Etter avtale med selger. Ved ønske om overtakelsesdato må det tas forbehold om dette i budet.

Eiendommen selges som den er på visning og vil ikke ytterligere bli vasket.

Avhendingsloven

Eiendommen selges «som den er» og overtas av kjøper slik den fremstår på visning, jf. avhendingsloven § 3-9. Dette innebærer at selger fraskriver seg ansvar ut over det som følger av avhendingsloven §§ 3-7 og 3-8. For kjøper betyr dette at eiendommen først har en mangel dersom det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen og dette har virket inn på avtalen, eller eiendommen er i vesentlig dårligere stand enn kjøper hadde grunn til å regne med ut fra kjøpesummen og forholdene ellers.

Alle interessenter oppfordres derfor til å sette seg godt inn i samtlige opplysninger som fremkommer i salgsoppgaven da denne danner grunnlaget for avtalen som inngås med selger. I tillegg oppfordrer vi interessenter til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagmann. Forhold som er eller burde ha vært oppdaget på visning vil normalt ikke være en mangel. Dette kan gjelde også der feilen ikke er beskrevet i salgsoppgaven.

Det forutsettes at hjemmel til eiendommen overføres til kjøper. Dersom dette ikke er ønskelig må det tas forbehold i budet.

Boligselgerforsikring

Selger har ikke tegnet Boligselgerforsikring i forbindelse med salget av eiendommen.

Boligkjøperforsikring

Kjøper har anledning til å tegne Boligkjøperforsikring gjennom HELP forsikring. Dette er en rettshjelpforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Kjøper kan også tegne tilleggsforsikringen Boligkjøperforsikring PLUSS. Boligkjøperforsikring PLUSS gir advokathjelp innenfor en rekke privatrettslige områder som f.eks. arv, naboforhold og plan- og bygningsrett. Ta kontakt med megler for ytterligere informasjon eller se www.help.no.

Boligkjøperforsikring må tegnes senest på kontraktsmøtet.

Det gjøres oppmerksom på at RE/MAX mottar kostnadsgodtgjørelse for formidling av forsikringen.

Løsøre og tilbehør

Det er full avtalefrihet om hva som skal følge med ved salg av bolig og fritidsbolig. Eiendomsbransjens liste over løsøre og tilbehør som følger med ved boligsalg legges til grunn dersom ikke noe annet avtales eller fremgår av salgsoppgaven.

Lovpålagte tiltak mot hvitvasking

Eiendomsmeglerforetak er forpliktet til å gjennomføre kundetiltak ovenfor både kjøper og selger. Begge partene må derfor bl.a. fremlegge gyldig legitimasjon og redegjøre for formålet med salget eller kjøpet. For ikke-fysiske personer må det i tillegg redegjøres for hvem som eventuelt er reelle rettighetshavere. Dersom slike kundetiltak ikke kan gjennomføres vil vi være pålagt å avstå fra å gjennomføre handelen. Vi er også forpliktet til å melde fra til Økokrim dersom handelen fremstår som mistenkelig.

Personopplysningsloven

Vi gjør oppmerksom på at interessenter kan bli registrert for videre oppfølging.

Meglers vederlag

Meglers provisjon er avtalt til kr. 47 000,-

Selger dekker i tillegg påløpte utlegg og vederlag i forbindelse med salget.

Trenger du vurdering av egen bolig før du kan by på denne?
Kontakt oss!

Takk for din interesse!

Du hører fra oss så snart som mulig

Sist oppdatert: 12.04.2021 09:21. Saksnr. 16-21-0014