" type="text/javascript"> te
Markeringen av tomten er ikke nøyaktig, kun ment som en illustrasjon for tomtens størrelse
Markeringen av tomten er ikke nøyaktig, kun ment som en illustrasjon for tomtens størrelse

Viken
Teglverksveien gnr.2081, bnr.135

Prisantydning
Kr 1 000 000

Eierform Selveier
Boligtype Boligtomt
Tomteareal 1 323m² (Eiet tomt)
Energimerke Selger har ikke energimerket boligen

Velkommen til Teglverksveien gnr.2081, bnr.135

Tomten ligger i et rolig og etablert område med lite gjennomgangstrafikk på gamle Yven. Det er barneskole, barnehager, legekontor, helsestasjon og butikk i nærområdet. Kort vei til barne- og ungdomsskole, Badeland, Tunevannet med bade- og fiskemuligheter. Det er turterreng i nærområdet for lek og rekreasjon. På få minutter er du på sykehuset på Kalnes og Inspiria Science Center på Grålum. Området består av eneboliger, rekkehus, båthavn langs Glomma, næringsbebyggelse og store landbruksområder.

Tomt

1323 kvm. Eiet tomt

Diverse

Selger har hatt en Geoteknisk vurdering av området fra 2008.
I denne rapporten er det konkludert med at grunnforholdene på tomten betegnes som vanskelige med kvikkleire og til dels store dybder til fjell.
Se salgsoppgavens vedlegg for å lese rapporten. Se også vedlegg om Kvikkleire fra Sarpsborg kommune.

Beliggenhet

Tomten ligger i et rolig og etablert område med lite gjennomgangstrafikk på gamle Yven.
Kort vei til barne- og ungdomsskole, legekontor, helsestasjon, nærbutikker, Badeland og Tunevannet med bade- og fiskemuligheter.
Det er turterreng i nærområdet for lek og rekreasjon.
På få minutter er du på sykehuset på Kalnes og Inspiria Science Center på Grålum.
Området består av eneboliger, rekkehus, båthavn langs Glomma, næringsbebyggelse og store landbruksområder.

Adkomst

Fra busstasjonen ved Storbyen kjøpesenter:
Ta 3. avkjøring i rundkjøringen inn på Storgata.
Følg veien i 2,6 kilometer, ta så inn til høyre på Teglverksveien.
Tomten ligger på venstre hånd mellom Teglverksveien 18 og Teglverksveien 10.

Reguleringsforhold

Området er regulert til felles parkering (FP1) og konsentrert småhusbebyggelse (KS1) iht. reguleringsplan Teglverksveien datert 28.05.2010 med tilhørende reguleringsbestemmelser.

Mindre deler av tomten er også berørt av: VEG1- Kjørevei, FG3- Felles gangvei, FS1- Frittliggende småhusbebyggelse, FGA8- Felles grøntareal, FLB2- Felles lekeplass, FGA4- Felles grøntareal.
KS1- er satt av for konsentrert småhusbebyggelse. Her nevnes det at det kan oppføres leilighetsbygg i 2 etasjer med en underetasje i tillegg. Det kan bygges inntil 24 boliger i KS1. Reguleringsplan Teglverksveien ligger vedlagt i salgsoppgaven.

Utsnitt av planen med tilhørende bestemmelser kan fås ved henvendelse til megler.

Prisantydning inkludert omkostninger

1 000 000,- (Prisantydning)

Omkostninger
172,- (Pantattest kjøper)
585,- (Tingl.gebyr pantedokument)
585,- (Tingl.gebyr skjøte)
25 000,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 1 000 000,-))
--------------------------------------------------------
26 342,- (Omkostninger totalt)
--------------------------------------------------------
1 026 342,- (Totalpris inkl. omkostninger)

NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.

Formuesverdi

Tomtens formuesverdi er ikke fastsatt. Ved førstegangs verdsetting skal formuesverdi verken overstige 80 prosent av eiendommens kostpris eller 80 prosent av eiendommens markedsverdi.

Tinglyste heftelser og rettigheter

Tomten overdras fri for pengeheftelser.

Betalingsvilkår

Kjøpesum inkludert omkostninger må være innbetalt og disponibelt på meglers klientkonto senest 2 virkedager før overtakelse. I tillegg må eventuelle pantedokumenter tilknyttet lån som skal tinglyses være mottatt innen samme frist.

Overtakelse

Etter avtale med selger. Ved ønske om overtakelsesdato må det tas forbehold om dette i budet.

Avhendingsloven

Eiendommen selges «som den er» og overtas av kjøper slik den fremstår på visning, jf. avhendingsloven § 3-9. Dette innebærer at selger fraskriver seg ansvar ut over det som følger av avhendingsloven §§ 3-7 og 3-8. For kjøper betyr dette at eiendommen først har en mangel dersom det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen og dette har virket inn på avtalen, eller eiendommen er i vesentlig dårligere stand enn kjøper hadde grunn til å regne med ut fra kjøpesummen og forholdene ellers.

Alle interessenter oppfordres derfor til å sette seg godt inn i samtlige opplysninger som fremkommer i salgsoppgaven da denne danner grunnlaget for avtalen som inngås med selger. I tillegg oppfordrer vi interessenter til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagmann. Forhold som er eller burde ha vært oppdaget på visning vil normalt ikke være en mangel. Dette kan gjelde også der feilen ikke er beskrevet i salgsoppgaven.

Det forutsettes at hjemmel til eiendommen overføres til kjøper. Dersom dette ikke er ønskelig må det tas forbehold i budet.

Lovpålagte tiltak mot hvitvasking

Eiendomsmeglerforetak er forpliktet til å gjennomføre kundetiltak ovenfor både kjøper og selger. Begge partene må derfor bl.a. fremlegge gyldig legitimasjon og redegjøre for formålet med salget eller kjøpet. For ikke-fysiske personer må det i tillegg redegjøres for hvem som eventuelt er reelle rettighetshavere. Dersom slike kundetiltak ikke kan gjennomføres vil vi være pålagt å avstå fra å gjennomføre handelen. Vi er også forpliktet til å melde fra til Økokrim dersom handelen fremstår som mistenkelig.

Personopplysningsloven

Vi gjør oppmerksom på at interessenter kan bli registrert for videre oppfølging.

Meglers vederlag

Meglers vederlag betales av selger og er avtalt til: 2,5% av salgspris.

Selger dekker i tillegg påløpte utlegg i forbindelse med salget.

Trenger du vurdering av egen bolig før du kan by på denne?
Kontakt oss!

Takk for din interesse!

Du hører fra oss så snart som mulig

Sist oppdatert: 23.06.2021 11:31. Saksnr. 16-21-0026