" type="text/javascript"> te
Velkommen til Ulstensvei 41!
Velkommen til Ulstensvei 41!
Stue
Stue
Stue
Stue
Fra stue er det utgang til sydvestvendt balkong og platting.
Fra stue er det utgang til sydvestvendt balkong og platting.
Soverom
Soverom
Soverom
Soverom
Bad
Bad
Sydvestvendt balkong
Sydvestvendt balkong
Nedgang fra balkong til platting
Nedgang fra balkong til platting
Platting
Platting
Solrik platting
Solrik platting
Plantegning
Plantegning

Viken
Ulstens vei 41

Prisantydning
Kr 1 400 000

Eierform Borettslag
Boligtype Leilighet
Byggeår 1959
Soverom 2
P-rom / BRA 66 / 66m²
Tomteareal 2 638m² (Festet fellestomt)
Energimerke Selger har ikke energimerket boligen

Velkommen til Ulstens vei 41

En 3-roms leilighet i 1. etasje med sydvendt uteplass.

Leiligheten er beliggende i et sentralt og rolig boområde på Nedre Lande.
Herfra har du gangavstand til sentrum, flere kjøpesentre og flotte friområder.

Få minutter med bil til påkjøring til E6.

Areal

Totalt bruttoareal: 70 m2
Totalt bruksareal: 66 m2
Totalt primærrom: 66 m2

De oppgitte arealene er hentet fra rapport datert 28.08.21 utført av Terje Westby.
Arealene er beregnet og rom er definert etter dagens faktiske bruk, uavhengig av hva som er godkjent av bygningsmyndighetene. Vedlagte plantegninger er ikke målbare.

Innhold

Leiligheten ligger i 1. etasje og inneholder:

Vindfang/entre, 2 soverom, stue, kjøkken og bad/wc.

Det tilkommer 2 kjellerboder, samt andel i felles vaskerom i kjeller.
På loft er det 1 bod.

Tomt

Festet fellestomt på 2638 kvm.

Tomten er pent opparbeidet med gressplen og diverse beplantning. I tillegg er det asfaltert gårdsplass.

Byggemåte

Sålefundamenter av betong. Ringmur i betong. Støpte kjellergulv.
Lett bindingsverk på tradisjonelle trebjelkelag.
Utvendig trekledning som er overflatebehandlet.
Vinduer med karmer og rammer i tre og isolerglass.

Iflg. boligopplysninger er ytterveggene etterisolert og kledd om og vinduer skiftet perioden i 2005-06.
Saltak i tre med betongtakstein som ble skiftet i 1985.

For ytterligere informasjon se vedlagt takst fra Terje Westby.

Standard

Leiligheten har en god planløsning, men har behov for oppussing på overflater.

Kjøkken har malte profilerte fronter og normalt utstyrt. Vanlig slitasje.

Lys stue med utgang til en solrik sydvestvendt balkong. Fra balkong er det trapp ned til en flott platting. Så uteplassen gir rom for en god "utestue".

Leiligheten har 2 fine soverom.

Flislagt eldre bad som innehar servant, toalett og badekar.

Det er i all hovedsak laminat, malt, vinyl, fliser og tre på gulvene. Malte MDF-plater, tapet, fliser og malt panel på veggene. I himling er det malte plater og trepanel.

Hvitevarer bortsett fra integrerte medfølger ikke.

Oppvarming

Elektrisk oppvarming. Det er vedovn i stuen.

Eier har ikke energimerket eiendommen, og interessentene må derfor legge til grunn at eiendommen har energimerke G.

Energimerke

Alle eiendommer som selges/leies ut skal ha energiattest. Unntak gjelder blant annet for frittstående bygninger med bruksareal mindre enn 50 m². Det er eier som plikter å fremlegge energiattest og er selv ansvarlig for at opplysningene er riktig. For ytterligere informasjon se www.energimerking.no. Dersom eier har energimerket eiendommen vil komplett energiattest fås ved henvendelse til megler.

Beliggenhet

Leiligheten er beliggende i et sentralt og rolig boområde på Nedre Lande.
Kort avstand til Sarpsborg sentrum med alle fasiliteter og gode kulturtilbud, samt til flere kjøpesentre.
Barnevennlig boområde som i tillegg har kort vei til skole, barnehage og idrettsanlegg.
Gangavstand til flotte Tunevannet med bademuligheter, friområde og flere flotte turstier.
Fra eiendommen er det gode bussforbindelser til både Sarpsborg og Fredrikstad.
Få minutter med bil til påkjøring til E6.

Adkomst

Fra Sarpsborg sentrum, følg Olav Haraldssons gate mot Tune og ta til høyre inn Ulstens vei etter ca. 1 km. Følg veien nedover og eiendommen ligger på venstre side.

Det vil bli skiltet ved fellesvisning.

Parkering

Parkering i gårdsplass. Gjester henvises til parkeringsplasser på utsiden av gårdsplassene.
Borettslaget har noen garasjer.

Vei, vann og avløp

Offentlig tilknyttet.

Reguleringsforhold

Eiendommen ligger i uregulert område.

Informasjon om borettslaget

Leiligheten er tilknyttet Ulstensvei borettslag. Borettslaget består av 12 leiligheter.
Forretningsfører er Sarpsborg og Omegns Boligbyggelag.

Følgende påkostninger er foretatt:
- Omtekking av tak (Zanda takstein) og nye takrenner i 1985.
- Nye balkonger i 1985.
- Etterisolering og ny kledning i 2005-06.
- Utvidelse av balkonger og nye balkongdører og vinduer i 2005-06.
- Garasje er oppført ny og fjernet gammel i 2020.
- Oppgradert diverse elektrisk i 2020.
- Rehabilitering av piper og utbedret noe ventilasjon i 2020.
- Skiftet ut alle calling anlegg i 2020.
- Ferdigstilling av vannmålere og opprydding av felles utearealer i 2020.

Følgende påkostninger er planlagt:
- Ferdigstillelse garasjene utvendig og innvendig.
- Oppgradere noe av det elektriske i kjellere.
- Opprydding av boder og plasser i kjellere som er fellesareal.
- Diverse oppgradering/vedlikehold av fellesareal ute.

Borettslaget har ikke IN-ordning.
Borettslaget har ikke inngått avtale om sikringsordning. Dette innebærer at borettslagets andelseiere vil være ansvarlig for andre andelseiere felleskostnader dersom disse ikke blir betalt.

Det er forkjøpsrett for borettslagets medlemmer, og medlemmer tilknyttet boligbyggelaget borettslaget er tilknyttet. Forkjøpsretten avklares etter budaksept.

Dyrehold er tillatt.
All anskaffelse av dyr skal søkes om via styret før anskaffelse. Alt dyrehold skal godkjennes av styret.

Kjøper må godkjennes av styret. Godkjenning kan ikke nektes uten saklig grunn.

Iht. borettslagsloven kan man bare eie en andel i borettslaget. Kun fysiske personer kan være andelseiere.

Om du vurderer å legge inn bud, så sett deg inn i vedtekter, husordensregler, regnskap, budsjett og årsberetning (lastes ned fra nett-salgsoppgaven på FINN eller hjemmesider). Det må påregnes trappevask og dugnadsplikt, samt at det forefinnes konkrete regler om husdyrhold, fremleie og bruk av fellesarealer (om ikke annet er spesielt opplyst).

Dokumenter for borettslaget kan fås ved henvendelse til megler.

Prisantydning inkludert omkostninger

1 400 000,- (Prisantydning)
329 018,- (Andel av fellesgjeld)
--------------------------------------------------------
1 729 018,- (Pris inkl. fellesgjeld)

Omkostninger
172,- (Pantattest kjøper)
480,- (Tingl.gebyr BRL-skjøte - Statens Kartverk)
480,- (Tingl.gebyr pantedokument BRL - Statens Kartverk)
--------------------------------------------------------
1 132,- (Omkostninger totalt)
--------------------------------------------------------
1 730 150,- (Totalpris inkl. omkostninger)

NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.

Eiendommens utgifter

Felleskostnader pr. mnd. utgjør kr. 4 515,- og inkluderer avdrag, renter, kabel-tv, vedlikehold, eiendomsskatt, kommunale avgifter, utvendig forsikring, festeavgift m.m.

Formuesverdi

Formuesverdi for 2020 var kr. 512 260,- ifølge Skatteetaten. Beløpet forutsetter at eier bor fast i boligen.

Ved eventuell øvrig bruk av eiendommen (f.eks. fritidsbolig, pendlerbolig eller utleie) vil sekundær formuesverdi være kr. 1 844 137,-.

Andel fellesgjeld

Lånenummer: 16363105924, DNB Bank ASA
Annuitetslån, 4 terminer pr. år.
Rentesats per 26.08.2021: 1.6% pa.
Antall terminer til innfrielse: 96
Saldo per 26.08.2021: 3 933 977,-
Andel av saldo: 329 018,-
Første termin: 31.12.2020. Første avdrag: 30.03.2021 ( siste termin 30.06.2045 )

Undersøkelse

Interessentene plikter å undersøke eiendommen grundig før bud inngis. Eventuelle feil og mangler som kunne vært oppdaget ved slik undersøkelse, vil normalt ikke kunne påberopes av kjøper som mangel senere. Ved tvangssalg vil det ofte være svært varierende i hvilken utstrekning eier selv bistår med aktuelle opplysninger til kjøperen og medhjelper. Medhjelper vil derfor ofte ikke kjenne eiendommen utover de opplysninger som følger av denne salgsoppgaven med vedlegg, samt av slik undersøkelse som også kjøper har anledning til å foreta.

Feil og mangler

Ifølge tvangsfullbyrdelsesloven § 11-39 har kjøperen kun begrenset adgang til å påberope eventuelle mangler ved eiendommen. Eiendom kjøpt på tvangssalg overtas som hovedregel i den stand den befinner seg. Det bemerkes at lov om avhending av fast eigedom ikke får anvendelse ved tvangssalg. I følge tvbl. § 11-39 foreligger en mangel når:

(a) formuesgodet ikke svarer til opplysninger om vesentlige forhold som medhjelperen har gitt, og som kan antas å ha innvirket på kjøpet.

(b) medhjelperen har forsømt å gi opplysning om vesentlige forhold som denne måtte kjenne til og som kjøperen hadde grunn til å regne med å få, såfremt unnlatelsen kan antas å ha innvirket på kjøpet, eller

(c) formuesgodet er i vesentlig dårligere stand enn kjøperen hadde grunn til å regne med.

Dersom mangel foreligger, kan kjøperen kreve prisavslag. Kjøperen kan ikke heve kjøpet på grunn av mangler. Erstatning kan bare kreves av medhjelperen dersom denne har utvist skyld eller det foreligger annet særskilt rettsgrunnlag. Kjøpesummen må betales selv om prisavslag kreves. Loven har særskilte regler om prisavslag og om fremgangsmåten ved mangelskrav. Det henvises i den forbindelse også til tvbl. § 11-40 og § 11-41.

Kjøpekontrakt

Det utstedes ikke kjøpekontrakt ved tvangssalg. Stadfestelseskjennelsen er bekreftelsen på at handel er kommet i stand.

Rydding/rengjøring

Tvangsfullbyrdelsesloven legger ikke opp til at eiendom som tvangsselges skal være ryddet eller rengjort ved kjøpers overtakelse. Kjøper må derfor være forberedt på selv å måtte besørge/bekoste dette. I tilfelle selger og kjøper avtaler at selger skal ordne rydding og rengjøring, vil ev. avtalebrudd fra selgers side normalt ikke berettige kjøper til prisavslag/erstatning i forbindelse med tvangssalget og/eller oppgjøret.

Budgivning

Bud inngis skriftlig på vedlagt budskjema. Det gjøres spesielt oppmerksom på at budet må som hovedregel være bindende for budgiver i minimum 6 uker. For andelsleiligheter er bindingstiden minimum 3 uker. Retten kan unntaksvis ta hensyn til bud med bindingstid ned til 15 dager. For nærmere informasjon se budskjema samt vedlagt informasjonsskriv.

Forsikring

Gjensidige Forsikring ASA med polisenr. 87371837.

Lovpålagte tiltak mot hvitvasking

Eiendomsmeglerforetak er forpliktet til å gjennomføre kundetiltak ovenfor både kjøper og selger. Begge partene må derfor bl.a. fremlegge gyldig legitimasjon og redegjøre for formålet med salget eller kjøpet. For ikke-fysiske personer må det i tillegg redegjøres for hvem som eventuelt er reelle rettighetshavere. Dersom slike kundetiltak ikke kan gjennomføres vil vi være pålagt å avstå fra å gjennomføre handelen. Vi er også forpliktet til å melde fra til Økokrim dersom handelen fremstår som mistenkelig.

Personopplysningsloven

Vi gjør oppmerksom på at interessenter kan bli registrert for videre oppfølging.

Overtakelse

Partene har en måneds ankefrist fra det tidspunkt Tingretten stadfester budet. Dette vil si at handelen ikke endelig har kommet i stand før ankefristens utløp. Oppgjørsdag / overtakelse er normalt tre måneder fra den dag medhjelper(megler) oversender budet til Tingretten for stadfestelse. Dersom eiendommen er fraflyttet, kan det være mulig å overta eiendommen før fastsatt oppgjørsdag dersom kjøpesummen er innbetalt. Overtakelse kan likevel ikke skje før en måned etter at budet er stadfestet. Kjøpesummen skal innbetales til meglers klientkonto.

Tvangssalg

Dette er et tvangssalg hvor megler er oppnevnt som medhjelper av Tingretten. Tvangssalg reguleres av tvangsfullbyrdelsesloven av 26. juni 1992 nr. 86. Lov om avhending av fast eiendom gjelder ikke ved tvangssalg.

Meglers vederlag

Faste satser fra Søndre Østfold Tingrett, samt utlegg.

Trenger du vurdering av egen bolig før du kan by på denne?
Kontakt oss!

Takk for din interesse!

Du hører fra oss så snart som mulig

Bilde av megler

Geir Inge Rangøy Johannessen
Eiendomsmegler MNEF

Tel. 90 29 97 97
geir.johannessen@remax.no

Utskriftsvennlig versjon Selge egen bolig?

Sist oppdatert: 25.09.2021 13:31. Saksnr. 16-21-0183