" type="text/javascript"> te
Velkommen til Høgli med naturskjønne omgivelser!
Velkommen til Høgli med naturskjønne omgivelser!
Trivelig stue
Trivelig stue
Stue har godt med lysinnslipp og utgang til balkong
Stue har godt med lysinnslipp og utgang til balkong
Kjøkkeninnredning fra Studio Sigdal i Fredrikstad av typen Uno
Kjøkkeninnredning fra Studio Sigdal i Fredrikstad av typen Uno
Kjøkken har åpen løsning mot stue
Kjøkken har åpen løsning mot stue
Leilighetene har 1-3 soverom
Leilighetene har 1-3 soverom
Balkong med flott utsikt mot Mysen
Balkong med flott utsikt mot Mysen
Fasade
Fasade

Viken
Høgli

Prisantydning
Kr 2 690 000 -
Kr 7 300 000

Eierform Eierseksjon
Boligtype Leilighet
P-rom 44 m2 - 120 m2
Tomteareal 0m² (Eiet tomt)
Energimerke Selger har ikke energimerket boligen

Visning

25.11 11:00 - 17:00

Velkommen til Høgli

30 flotte gjennomgående selveierleiligheter fordelt på 2 blokker.
Alle leiligheter har balkong, parkeringsplass i kjeller og en bod.

Er du på jakt etter en lettstelt og moderne leilighet i landlige omgivelser? Da kan dette være midt i blinken.

Omkranset av natur og skog blir det funksjonelle boliger med godt miljø og inneklima, slik at du kan føle deg trygg hjemme.

I sentrum av Mysen finner du flere aktivitetsplasser for både de unge og voksne.

Togstasjonen er en liten spasertur unna Høgliveien, til stor glede for enhver pendler.

Besøk gjerne prosjektets hjemmeside: www.boihoegli.no

Areal

Fra 49 kvm til 128 kvm.

Byggemåte og leveransebeskrivelse

Utbygger/ Selger: Høgliveien 30 AS
Arkitekt: Kleiva Arkitekter
Eiendomsmegler: Remax Meglerhuset Borg AS

Generelt

Denne leveransebeskrivelsen er utarbeidet for boligprosjektet Høgli i Indre Østfold Kommune. Beskrivelsen er utarbeidet som en orientering om byggets viktigste bestanddeler og funksjoner. Dersom det for prosjektet forekommer avvik mellom prospekt, plantegninger og leveransebeskrivelse, er det denne leveransebeskrivelsen som er gjeldende. Utbygger har rett til å foreta endringer som er hensiktsmessige eller nødvendige (eksempelvis offentlige krav) uten at den generelle standarden forringes.

Prosjektet Høgli består av 30 boliger fordelt på 2 blokkhus, med felles p-kjeller og uteområder.

Prosjektet ligger innenfor detaljreguleringsplan for Høgli, vedtatt 08.09.2020.
Rammetillatelse foreligger for Høgliveien 30 A og B, datert 22.11.2021. Megler besitter kopi av denne.

Det prosjekteres og bygges iht. byggteknisk forskrift 2017 (TEK17).

Mindre endringer av de oppgitte arealene kan forekomme da detaljprosjekteringen kan medføre endringer ved konstruksjoner eller fremføring av tekniske anlegg (f.eks. vann, varme og ventilasjon). Alle tekniske anlegg og fremføringer til disse vil ikke være inntegnet i kontraktstegningene. Utbygger sørger for at endelig plassering er hensiktsmessig ut fra byggets helhetlige utforming.

Endelig plassering av sjakter for elektriske føringer, rør- og ventilasjonsanlegg kan bli endret i forhold til kontrakttegningens plassering etter at detaljprosjekteringen er gjennomført. Salgstegningene i prospektet er ikke egnet for måltaking, da det er de ferdig prosjekterte og detaljerte arbeidstegninger det bygges etter.


Om 3-D illustrasjoner

Prospekt, nettpresentasjoner og annet materiell som tegningsmateriell etc. kan vise elementer som ikke inngår i utbyggers leveranse. Eksempler på dette kan være møblering, fargevalg/ fargesetting, dør- og vindusform, bygningsmessige detaljer i fasader og fellesareal, materialvalg, beplantning m.m.
Tegninger og illustrasjoner i prospektet viser ikke den reelle leveransen, blant annet er oppheng av balkonger, sjakter, evt. innkassinger, vvs-føringer og fordelerskap ikke komplett inntegnet eller vist på illustrasjoner. Det presiseres at kjøkken leveres etter egen kjøkkentegning.

Boligen leveres i samsvar med lydkravene i NS 8174 klasse C. Denne lydklassen tilfredsstiller kravene i Teknisk Forskrift. Vi gjør oppmerksom på at opplevelsen av lyd/støy er individuell, slik at det enkelte kan oppfatte lyd/støy som sjenerende selv om lydkravene er oppfylt.

Høgliveien 30 AS tar ikke på seg ansvar for skadedyr som for eksempel mus, maur og div insekter som kan opptre i boligen. Dette gjelder også dyr av type skjeggkre, sølvkre, saksedyr m.v. Skyldes forholdet at boligen ikke er bygget på godt faglig vis (for eksempel feil montering av musebånd, manglende tetthet, fuktproblemer etc.) vil dette behandles iht. de ordinære reglene om mangler i bustadsoppføringslova.

Det kan forekomme mindre endringer i plassering av vinduer, dører m.m. i den enkelte bolig som følge av konstruksjonsmessige hensyn, og for å sikre uforutsette detaljer av teknisk art som er nødvendig for boligens og byggets funksjoner.

Parkett og fliser tilrettelagt fra selger er utstilt i visningslokalet/showroom på tomten. Selger forbeholder seg retten til å velge flis-/parkett type av tilsvarende kvalitet fra annen anerkjent leverandør.

Boligen får energiklasse C eller bedre.

Det tas forbehold om trykkfeil.

Organisering og fordeling av kostnader til drift av arealer for felles funksjoner

Det vil bli opparbeidet en velforening med pliktig medlemskaps for eneboligtomtene og boligsameiet.
Velforeningen skal drifte og forvalte: felles adkomstvei for vellets medlemmer med tekniske innretninger og anlegg som ligger til veien, felles renovasjonsanlegg, oppstillingplass for renovasjonskjøretøy og felles lekeplasser.


Konstruksjoner

Prosjektets består av to ulike bygningskropper som overbygg og en sammenhengende kjeller med parkering og fellesfunksjoner. Hovedbærekonstruksjon av stål og betong.

Fasadene bygges opp som isolerte bindingsverksvegger. Fasadekledninger av bestandig og vedlikeholdsvennlig type, hovedsakelig trekledning av typen malmet/ubehandlet virke og innslag av platekledninger.
Det vil fremkomme naturlige fargeforskjeller på kledning, herunder patineres malmet kledning etter montasje og grad av eksponering regn/sol.

Terrasse og balkonggulv er å anse som utvendig konstruksjon. Mindre ansamlinger av vann vil derfor kunne forekomme på gulvflaten etter regnvær og snøsmelting. Drypp fra overliggende balkong og rekkverk må påregnes ved regnvær. Utvendige balkongrekkverk blir utført i glass. Balkongene vil bygges i impregnert treverk med takrenner synlig i underkant bak tredrager. Svalganger bak som støvbundet betongkonstruksjon.

Bærende skillevegger mellom boligene i hovedsak betong. Det kan forekomme installasjoner utenpå betongskilleveggen. Ikke-bærende innvendige vegger bygges med tre- eller stålstendere som kles med gipsplater. Lydisolerte og brannsikre vegger mellom boligene.

Generell innvendig takhøyde i boligene er 2,4m. I rom med nedforet himling som for eksempel entrè, gang, bod og bad er det minimum 2,2m.

Leiligheten har én tilhørende p-plass i felles parkeringskjeller. Parkeringskjelleren vil ha felles automatisk port og nødvendige rømningsveier. Alle beboere vil få to garasjeportåpnere hver.
Alle parkeringsplasser vil bli oppmerket. Det må påregnes noen vannansamlinger på kjellergulv (ikke sluk). Det vil bli tilrettelagt for ladeboks til den enkelte p-plass i parkeringskjeller, hvor man kan tegne abonnement hos leverandør.


Utomhusarbeider

Utomhusplanen er veiledende og ikke ferdig detaljert fra utbyggeren. Selger forbeholder seg retten til å foreta endringer med hensyn til utforming og materialvalg.
Utvendig vannkraner vil bli plassert der selger finner dette hensiktsmessig. Alle hageanlegg og fellesområder vil bli opparbeidet.

Utvendig veier og P-plasser etableres med asfaltdekke. Det vil bli opparbeidet noen gjesteparkeringsplasser utenfor porten til p-kjeller. Endringer vil kunne forekomme i forbindelse med detaljprosjektering. Adkomst til hovedinnganger vil ha fast dekke.
Det vil bli opparbeidet to lekeplasser på egnede områder.

Opparbeidelse av utomhus områdene vil foregå på egnet årstid. Endelig ferdigstillelse av utomhus arealer vil først skje når årstiden tillater det.

Felles postkassestativ.

Sportsboder

Hver leilighet får tildelt bruksrett til en stk sportsbod i parkeringskjeller. Det leveres èn stikkontakt pr. bod.


Renovasjon

Det vil bli opparbeidet et renovasjonsanlegg med nedfelte avfallsdunker for sortering iht. kommunens krav. Renovasjonsanlegget er felles mellom eneboligtomtene og boligsameiet. Renovasjonsløsninger tiltenkt plassert på nedsiden av boligsameiet.
Endring av plassering kan forekomme.


Innvendig behandling i leilighet

Himlinger:
Himlinger leveres hovedsakelig som sparklet og malte gipsplater. Rørføringer vil i all hovedsak bli skjult i vegger og bjelkelag, men lokal innkassing/nedforing kan forekomme. Det vil også kunne forekomme nedforing/innkassing i rom det er nødvendig av hensyn til isolasjonskrav, konstruksjon eller tekniske føringer. Innkassinger vil ha den samme overflatebehandling som øvrige overflater.

Gulv:
Gulv på bad, wc og vaskerom med storformat 60x60 fliser. Mosaikkfliser på gulv i dusj sone. Baderom bygges etter teknisk forskrift med flatt våtromsgulv og nedsenket dusjsone med fall til sluk. Vaskerom leveres også med sluk i nedsenket sone. Øvrige rom leveres gulv som 1-stavs hvitpigmentert eikeparkett.

Vegger:
På bad leveres vegger med storformat lyse 60 x 60 fliser. Innvendige vegger sparkles og males i lys farge. Det kan kostnadsfritt velges mellom fire utvalgte standardfarger, begrenset til én farge per rom. For ønsker om avvikende farger og materialvalg henvises det til tilvalgskatalog. Malte gipsvegger kan vise synlige skjøter ved ulik lyssetting.
På wc og vaskerom vil det bli levert malte vegger og sokkelflis mot gulv.

Kjøkken:

Det er medregnet kjøkkeninnredning fra Studio Sigdal i Fredrikstad av typen Uno, her kan det kostnadsfritt velges mellom 4 ulike forhåndsbestemte farger/paletter på standarsleveransen.
Benkeplate i laminat 30 millimeter tykk i type 558 betong. Her kan det kostnadsfritt velges mellom flere ulike uttrykk og farger.
Det leveres singel oppvaskkum med ettgreps blandebatteri med stengeventil for oppvaskmaskin. Her kan det velges mellom to ulike forhåndsbestemte typer blandebatteri fra Tapwell kostnadsfritt.
Det leveres integrerte hvitevarer fra anerkjent produsent med oppvaskmaskin, kjøl/frys, komfyr og induksjons koketopp. Avtrekkshette over koketopp leveres. Det er ikke anledning til å flytte på ventilasjon eller avløp og vanntilførsel.

For hver leilighet vil det bli utarbeidet standard kjøkkentegning fra kjøkkenleverandør. Kjøpere vil kunne få muligheter for individuell tilpassing og velge design på innredning, med valgte kjøkkenleverandør for prosjektet innenfor gitte frister.

Bad:

Det leveres en baderomsmodul fra Viking Bad. Denne består av et servantskap, servant med ettgreps servantbatteri, speil med lyslist samt stikkontakt. Modulens bredde varierer mellom baderommene. I tillegg monteres dusjbatteri og dusjvegger av glass. Det leveres veggmontert klosett i hvitt porselen.
Det kan forekomme terskel/ nivåforskjell mellom bad og tilliggende rom.

Garderobe:

Det leveres ikke garderobeskap som standard, men dette kan bestilles i forbindelse med tilvalgsprosessen. Mulig plassering er antydet på tegning. Det tas forbehold om at plassering av garderobeskap må tilpasses detaljprosjekterte løsninger.

Innvendige dører:

Boligene leveres med klassisk hvite kompaktdører med dempelist, karmer og glatte gerikter i hvit utførelse og synlige spikerhull. Dørvridere leveres i blank eller børstet utførelse. Valg av andre innerdører gjøres som tilvalg.

Vinduer/balkongdører:

Det leveres alubeslåtte trevinduer med energiglass iht isolasjonskrav. Balkongdører som skyve- eller slagdør iht tegning.

Listverk:

I rom med parkett monteres gulvlist i eik med samme uttrykk som gulv. Belistning mot mur- eller betongvegg monteres med skruer. Vindusposter/smyg leveres listefritt med gips. Overgang mellom vegg og tak leveres uten lister. Øvrig belistning med synlig spiker/skruehull.


Tekniske installasjoner

Oppvarming:

Energibrønner med felles vann til vann varmepumpe. Alle leilighetene vil få vannbåren gulvvarme med egen termostat til hvert rom. Boder får ikke gulvvarme.

Elektrisk:

Boligene leveres hovedsakelig med skjult elektrisk anlegg, med unntak av enkelte punkter og anlegg på lydvegger / betongvegger som stedvis får åpent anlegg.
Alle rom får stikkontakter og lampepunkter som dekker krav etter gjeldende NEK. Det leveres LED spotter i himling på bad og entré. Der himlingsaggregat tar mye takplass vil det bli vegglys i entre. LED lampe i wc og bod. Det leveres også belysning under overskap på kjøkken.
Nedforede himlinger leveres med lampepunkt i tak og stikk høyt på vegg i kjøkken- og stuedel med egen bryter.
På balkong / terrasse leveres lys på vegg, samt et dobbelt stikk på vegg.

Det forberedes for ettermontasje av utvendig solskjerming/screen i fasade. Solskjerming kan bestilles som tilvalg.

Det blir tilrettelagt for tilvalg på ladeboks til garasje.


Sanitær:

Komplett utvendig og innvendig sanitærarbeider leveres ihht. forskrift. Hovedstoppekran leveres i hver leilighet, og monteres i rørskap. Det er avsatt plass og monteres opplegg for vaskemaskin på bad, vaskerom eller bod, som anvist på tegning. Vaskemaskin følger ikke leveransen.

Ventilasjon:

Hver leilighet utstyres med eget separat balansert ventilasjonsanlegg med varmegjenvinning. Plassering av aggregat er ikke endelig bestemt, men plasseres fortrinnsvis i himling i entre.

Tv/Data:

Boligene blir levert med NEK 700 standard med trådløsdekning for Internett og TV. Utbygger vil innhente samlet tilbud for prosjektet og gjøre kollektiv avtale med binding til signalleverandør.
Det leveres ekstra spikerslag til der TV er tegnet inn på salgstegningene. Dette kan ikke flyttes, og spikerslag som ønskes plassert andre steder kan bestilles ekstra som tilvalg.

Brannslukningsutstyr:

Det leveres boligsprinkel, brannalarmanlegg og brannslukningsutstyr iht forskrift. Sprinkel med synlige sprinkelhoder.


Tilvalgsmuligheter

Utover de tilvalgsmuligheter som er beskrevet i prospektet, vil det bli gitt mulighet for individuell tilpassing og tilvalg. Tilvalgene gjelder overflater, enkelte veggplasseringer, fargevalg m.m.
Selger utarbeider en tilvalgsbrosjyre hvor priser og frister for beslutninger vil fremkomme. Det tas forbehold om at tilvalgsmulighetene vil bli begrenset ettersom arbeidene skrider frem på byggeplassen.

Det vil ikke være anledning til å trekke ut leveranser eller benytte annen leverandør enn hva utbygger har engasjert i prosjektet. Det er ikke anledning til å flytte på ventilasjon, elektriske installasjoner eller vann og avløpsopplegg, dog vil endelig plassering av stikk inngå i tilvalgsmøte med elektriker.

Det gis ikke fradrag i kjøpesum ved tilvalg selv om kjøper evt. ser på ny utførelse som rimeligere enn standardutførelsen.

Noen av plantegningene viser en stiplet linje som indikerer mulighetene for et ekstra soverom. Denne endringen er forslagsmessig og må besørges/bekostes gjennom tilvalgsprosessen.

Det kan maksimalt gjøres tilvalg- og endringsbestillinger for 15% av kjøpesummen.


FDV

Ved overlevering vil det leveres enkel FDV/brukerveiledning til hver bolig- og sameiet. Ved forespørsler/ønske om ytterligere dokumentasjon kan dette bestilles av rådgiver/entreprenør mot godtgjørelse.

Forbehold

Ved salg av boliger som skal oppføres senere enn salgstidspunktet er utbygger avhengig av en viss fleksibilitet for å sikre at prosjektet kan gjennomføres på en rasjonell og effektiv måte, samt at det kan gjøres tilpasninger og endringer som viser seg å være nødvendige eller hensiktsmessige.
Før og i utbyggingsfasen er det derfor nødvendig å ta visse forbehold. Forbeholdene utgjør en del av kjøpekontrakten og kjøper oppfordres til å gjøre seg godt kjent med dem.

Forbehold relatert til forhåndssalg, organisering av prosjektet og nødvendige endringer er i tillegg spesifikt regulert i kjøpekontrakten. Det kan også fremgå konkretiserte forbehold på illustrasjoner og tegninger.

Bygging forventes igangsatt i løpet 2. kvartal 2022 og forventes ferdigstilt ca. 18 måneder etter oppstart. Byggestart er avhengig av tilfredsstillende forhåndssalg slik regulert i kjøpekontrakten.
Byggestart er videre avhengig av at igangsettingstillatelse gis fra Indre Østfold kommune i god tid før byggestart og at utbygger v/styret fatter vedtak om igangsetting av utbyggingen. Det vil kunne gjøres forberedende grunnarbeider i forbindelse med opparbeidelse av vei og infrastruktur, uten at dette beregnes som byggetid.

Det tas generelt forbehold om myndighetenes saksbehandlingstid for nødvendige offentlige godkjennelser og eventuell justering av fremdrift for overtagelse/innflytting, hjemmelsoverføring med videre som følge av dette. Utbygger må rette seg etter eventuelle offentlige pålegg i byggesaken som ikke er kjent på salgstidspunktet. Slike pålegg kan få betydning for leveransen.

På salgstidspunkt er ikke alle forhold relatert til utomhusarealer avklart, og det kan forekomme endringer av støttemurer, beplantning, veier, etc. Landskapsplanen er foreløpig. Utomhusarealer blir ferdigstilt så fort årstid og fremdrift tillater det. Det vil således kunne være utomhusarbeider som gjenstår etter at boligene er innflyttet. Det beplantes med ungtrær og -busker, som ved overtakelse ikke vil tilsvare illustrasjonene i prospektet med fullvoksne trær og planter. Beplantning og eksisterende vegetasjon kan påvirke utsikt fra boligene.

Det kan forekomme avvik fra oppgitt areal på boliger, rom og terrasser. Arealer på de enkelte rom kan ikke summeres til boligenes totalareal. Det gjøres oppmerksom på at skisser, perspektiver, utomhusplan, plantegninger og bilder i prospektet kun er av illustrativ karakter, og inneholder detaljer som farger, innredninger, møblering, beplantning og arkitektoniske detaljer mv. som ikke inngår i leveransen. Plantegninger og illustrasjoner som viser ulike innredningsløsninger er ment som illustrasjoner for mulige løsninger. Disse løsningene inngår ikke i leveransen. Tegningene i prospektet bør ikke benyttes som grunnlag for nøyaktig møbelstilling.
Det kan være forskjeller mellom leveransebeskrivelsen og plantegninger. I slike tilfeller er det alltid leveransebeskrivelsen som gjelder. Tilsvarende gjelder ved forskjeller mellom leveransebeskrivelse og prospekt/internettside.

Alle opplysninger er gitt med forbehold om rett til endringer som er hensiktsmessige og nødvendige, forutsatt at det ikke reduserer den generelle standard vesentlig. Kjøper aksepterer, uten prisjustering, at utbygger har rett til å foreta slike endringer. Eksempler på slike endringer kan være innkassing av tekniske anlegg, andre endringer av boligens areal, uteareal, bæresystem, søyler eller liknende.
Det tas forbehold om endringer i utførelse og materialvalg, tekniske installasjoner, herunder sjakter og føringsveier for VVS-installasjoner.

Tekniske rørføringer vil i hovedsak bli skjult bak innkassinger. Det tas forbehold om endelig plassering og størrelse av sjakter, da dette kan måtte endres gjennom detaljprosjekteringen.

Utbygger vil organisere parkering på den måten som anses mest hensiktsmessig, for eksempel som del av sameiets fellesareal med dertil tilhørende bruksretter, seksjonert som tilleggsareal til den enkelte bolig eller som et garasjeandelslag/-sameie.

Utbygger kan endre priser og betingelser på usolgte boliger uten forutgående varsel. Utbygger står fritt til å bestemme bolignummer samt endre antall seksjoner i sameiet.
Det utearealet, herunder deler av grøntdrag, som hører til de respektive byggetrinn vil bli ferdigstilt i sammenheng med det enkelte byggetrinn.

Utbygger vil også måtte tinglyse nye erklæringer/rettigheter på seksjonene som selges, og som har med prosjektet å gjøre. Dette er f.eks heftelser med rettigheter til felles kommunikasjonsakser, teknisk infrastruktur, og andre anlegg og installasjoner i anledning prosjektet, og avklaring/etablering av rettighet i forhold til omkringliggende grunneiendommer og allmennheten. Dette er nye heftelser/rettigheter som en kjøper må akseptere.

Iht. Lov av 6. mars 2009 nr. 11 om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering mv., er megler pliktig til å gjennomføre legitimasjonskontroll av involverte parter. Dersom partene ikke oppfyller krav til legitimasjon eller megler har mistanke om at transaksjonen har tilknytning til utbytte av en straffbar handling, kan megler stanse gjennomføringen av transaksjonen.

Utbygger forbeholder seg retten til å innhente gjeldsopplysninger av kjøper.

Utbygger kan akseptere eller forkaste enhver kjøpsbekreftelse fra interessent, herunder bl.a. akseptere salg til selskaper samt salg av flere boliger til samme kjøper. Det kan uansett ikke erverves mer enn to leiligheter. Utbygger kan uten nærmere begrunnelse nekte godkjenning av kjøp. Ervervet vil etter slik godkjenning kunne tinglyses direkte til tredjemann, men utbygger vil i forhold til oppgjør og kontraktsvilkår for øvrig kun forholde seg til kjøper. Det vises for øvrig til Lov om eierseksjoner § 23.

Kjøper kan ikke uten utbyggers samtykke videreselge kjøpekontrakten før overtakelse. Samtykke kan nektes på fritt grunnlag. Dersom utbygger gir samtykke, kan utbygger fastsette nærmere vilkår for gjennomføringen av videresalget og oppgjøret for dette.
Utbygger krever et honorar stort kr. 30 000,- for et evt. samtykke til videresalg.

Meglers vederlag dekkes av utbygger med kr. 45 000,- pr. solgte leilighet.

Generelle beskrivelser av prosjektet i salgs- og markedsføringsmateriell vil ikke passe for alle boliger. Interessenter oppfordres derfor særskilt til å vurdere dette (solforhold, utsikt, beliggenhet i forhold til terreng og omkringliggende bygningsmasse mv.) før budgivning.

Det tas forbehold om trykkfeil i leveransebeskrivelsen og øvrig salgsmateriale. Illustrasjoner og perspektivtegninger i prospektet kan ha mangler og avvik fra endelig ferdigstillelse.

Tomt

Eiendommen skal seksjoneres, og hver kjøper eier en ideell del av tomten, med tilhørende vei.

Tomten vil opparbeides i henhold til vedlagte utomhusplan, med de krav som fremgår av reguleringsbestemmelsene i forhold til opparbeidelse av gangstier, lekeplasser og grøntareal.
Eksakt tomteareal vil foreligge etter sammenføying/fradeling ved endelig oppmåling utført av kommunen.

Parkering

Leiligheten har én tilhørende p-plass i felles parkeringskjeller. Det er heis fra parkeringskjeller til svalgangene i bygget.

Selger forbeholder seg retten til å organisere parkering og boder på den måten som anses mest hensiktsmessig. Parkeringsanlegget er tenkt anlagt som en del av sameiets fellesareal med dertil tilhørende ikke tinglyste bruksretter.
Det vil bli tilrettelagt for ladeboks til den enkelte p-plass i parkeringskjeller, hvor man kan tegne abonnement hos leverandør.

Reguleringsforhold

Prosjektet ligger innenfor detaljreguleringsplan for Høgli, vedtatt 08.09.2020.

Tinglyste heftelser og rettigheter

Dagboknr 5575, tinglyst 01.10.1997, type heftelse: Bestemmelse om veg.

For mer informasjon om bestemmelse, ta kontakt med meglerforetakets representant.

Kommunen har legalpant som sikkerhet for betaling av kommunale avgifter. Legalpant er pant som følger av loven, og som ikke tinglyses. Legalpant følger derfor eiendommen ved salg. På eiendommen kan det være tinglyst erklæringer som for eksempel rett til å vedlikehold av rørsystemer for vann- og kloakk. Erklæringene vil følge eiendommen ved salg.

Vei, vann og avløp

Boligen vil være tilknyttet offentlig vei, vann og avløp.

Formuesverdi

Da boligen selges som nybygg under oppføring er formuesverdien ikke fastsatt på nåværende tidspunkt.
Formuesverdi fastsettes etter ferdigstillelse av boligen og i forbindelse med første likningsoppgjør. Formuesverdien fastsettes med bakgrunn i en kvadratmeterpris som årlig bestemmes av Statistisk Sentralbyrå. Formuesverdi for primærboliger og sekundærboliger er hhv. 25 % og 90% av boligens verdi. Se skatteetaten.no for mer informasjon og beregning.

Sameiet

Eierseksjonen vil inngå i et eierseksjonssameie. Seksjonsnummer og eierbrøk bestemmes i forbindelse med seksjoneringen. Sameiet vil ivareta forvaltning av fellesarealer innenfor eiendommen.
Det foreligger utkast til vedtekter for Eierseksjonssameiet Høglia.

Det gjøres spesielt oppmerksom på at det ikke er anledning til å erverve mer enn to boligseksjoner i samme sameie jmf. eierseksjonsloven § 22. Bestemmelsen gjelder både fysiske og juridiske personer.

Selger vil på vegne av alle kjøpere/sameiet engasjere forretningsfører til å forestå driften av Sameiet for første driftsår. Forretningsfører har utarbeidet forslag til driftsbudsjett for eierseksjonssameiet.

Fram Forvaltning AS er valgt til forretningsfører.

Utkast til vedtekter for sameiet er utarbeidet. Det forutsettes at kjøper aksepterer vedtektene som grunnlag for avtalen.
Ønskes kopi av vedtektene ta kontakt med megler.

Utkast til vedtekter for sameiet og vellet er utarbeidet.
Det forutsettes at kjøper aksepterer vedtektene som grunnlag for avtalen.
Megler besitter kopi av disse.

Priser

Fra 2 690 000,- til 7 300 000,-

Omkostninger

Kjøper skal i tillegg til kjøpesummen betale følgende omkostninger:

Dokumentavgiften utgjør 2,5 % av tomtens salgsverdi på tinglysingstidspunktet for den enkelte seksjon. P.t. er tomteverdien antatt å være ca. NOK 350 000,-. Dette gir en dokumentavgift på ca. kr. 8 750,- for boligen. Det tas forbehold om endring i gebyrer, tomteverdien og dokumentavgift på tinglysingstidspunktet.

Tinglysingsgebyr for skjøte kr. 585,-
Tinglysingsgebyr og attestgebyr for hvert pantedokument kr. 585,-
Gebyr for pantattest kr.172,-

Som startkapital for sameiet skal hver seksjonskjøper innbetale til sameiet kr. 80,- pr. m2 ved overtagelse av leilighet.
Oppstartskapital blir overført til forretningsfører når sameiet er etablert og oppgjørsmegler har fått utbetalingsanvisning av sameiets styre. Beløpet er å anse som innskuddskapital til sameiet som ikke tilbakebetales.

Kommunale avgifter

Renovasjon er inkludert i felleskostnadene. Andre kommunale avgifter, inkludert eiendomsskatt og vann/avløp, betales direkte av hver enkelt seksjonseier.

Felleskostnader

Felleskostnader vil avhenge av hvilke tjenester sameiet ønsker utført i felles regi, og fordeles iht. vedtektene. Felleskostnadene er stipulert til ca. kr. 33,- -36,- pr. kvm BRA pr. mnd. og skal dekke bl.a. avsetning til vedlikehold fellesarealer/evt. garasje, a konto fjernvarme, abonnement kabel-tv/internett, forretningsførsel, forsikring bygg og fellesarealer og andre driftskostnader.
Endelig budsjett fastsettes etter overtagelse og etter samråd med valg av styre og sameiets tjenestebehov.

Det tas forbehold om endringer i stipulerte fellesutgifter, da dette er basert på erfaringstall.

Bustadoppføringslova

Boligene selges i henhold til Bustadoppføringslova som regulerer forbrukers rettigheter ved kjøp av bolig under oppføring. Bustadoppføringslova kommer ikke til anvendelse dersom kjøper er profesjonell eller anses som profesjonell/investor, eller når leiligheten er ferdigstilt.

Betalingsplan

10 % av kjøpesummen innbetales til meglers klientkonto så snart garanti jf. Bustadoppføringslova § 12 er stilt og kjøper har mottatt faktura. Delinnbetalingen må være fri egenkapital, dvs. at det ikke kan tas pant i kjøpt eiendom for dette beløpet. Megler fakturerer kjøper for beløpet.

Resterende del av kjøpesummen samt omkostninger betales uoppfordret og må være disponibelt på meglers klientkonto senest 2 virkedager før overtagelse. I tillegg må eventuelle pantedokumenter tilknyttet lån som skal tinglyses være mottatt innen samme frist.

Innbetalt beløp sikres på klientkonto eller mot bankgaranti. Påløpte renter tilfaller Kjøper frem til skjøte er tinglyst på Kjøper, med mindre Selger får disposisjonsretten over beløpet som en følge av at det stilles garanti medhold av buofl. § 47. Kjøper er ikke forpliktet til å betale noen del av kontraktssummen eller tilvalg-/endringsbestillinger før selgeren har stilt sikkerhet, jf. buofl. § 12.

Garantier

Det stilles garantier i henhold til Bustadoppføringslovas bestemmelser. Garanti etter § 12 vil bli stilt i forbindelse med avtaleinngåelse. Garantien skal være pålydende 3% av kjøpesummen i byggetiden og 5% av kjøpesummen i 5 år etter overlevering.

Ferdigattest/midlertidig brukstillatelse

Selger er ansvarlig for at det blir utstedt ferdigattest før overtakelse.
Manglende ferdigattest er allikevel ikke til hinder for overtakelse dersom de gjenstående arbeidene er av en slik karakter at kommunen finner det ubetenkelig å utstede midlertidig brukstillatelse. I midlertidig brukstillatelse skal det fremgå hvilke arbeider som gjenstår og en frist for ferdigstillelse.

Kjøpekontrakt

Kjøpekontrakt følger som vedlegg til salgsoppgaven og forutsettes signert av partene ca. en uke etter aksept av bud.

Tinglysing av hjemmel

Dersom annet ikke er avtalt forutsettes det at skjøte/hjemmelsdokument tinglyses på kjøper i etterkant av overtakelse.

Lovpålagte tiltak mot hvitvasking

Eiendomsmeglerforetak er forpliktet til å gjennomføre kundetiltak ovenfor både kjøper og selger. Begge partene må derfor bl.a. fremlegge gyldig legitimasjon og redegjøre for formålet med salget eller kjøpet. For ikke-fysiske personer må det i tillegg redegjøres for hvem som eventuelt er reelle rettighetshavere. Dersom slike kundetiltak ikke kan gjennomføres vil vi være pålagt å avstå fra å gjennomføre handelen. Vi er også forpliktet til å melde fra til Økokrim dersom handelen fremstår som mistenkelig.

Personopplysningsloven

Vi gjør oppmerksom på at interessenter kan bli registrert for videre oppfølging.

Trenger du vurdering av egen bolig før du kan by på denne?
Kontakt oss!

Takk for din interesse!

Du hører fra oss så snart som mulig

Boliger

Bolig Addresse Soverom P-rom / BRA Pris
1 (Solgt) Høgli BH0302 3 92 / 97m² Kr 5 300 000
2 (Solgt) Høgli BH0303 3 120 / 128m² Kr 7 100 000
3 Høgli AH0101 2 87 / 92m² Kr 4 800 000
4 Høgli AH0102 2 66 / 72m² Kr 3 850 000
5 Høgli AH0103 2 76 / 80m² Kr 4 250 000
6 (Solgt) Høgli AH0104 1 44 / 49m² Kr 2 690 000
7 Høgli AH0105 2 64 / 69m² Kr 3 590 000
8 Høgli AH0106 2 81 / 86m² Kr 4 650 000
9 (Solgt) Høgli AH0201 2 87 / 92m² Kr 4 900 000
10 Høgli AH0202 2 66 / 72m² Kr 3 950 000
11 Høgli AH0203 2 76 / 80m² Kr 4 350 000
12 Høgli AH0204 1 44 / 49m² Kr 2 790 000
13 Høgli AH0205 2 64 / 69m² Kr 3 690 000
14 (Solgt) Høgli AH0206 2 81 / 86m² Kr 4 750 000
15 (Solgt) Høgli AH0301 3 94 / 99m² Kr 5 550 000
16 Høgli AH0302 3 92 / 97m² Kr 5 300 000
17 (Solgt) Høgli AH0303 3 120 / 128m² Kr 7 300 000
18 Høgli BH0101 2 87 / 92m² Kr 4 900 000
19 Høgli BH0102 2 66 / 72m² Kr 3 850 000
20 Høgli BH0103 2 76 / 80m² Kr 4 250 000
21 Høgli BH0104 1 44 / 49m² Kr 2 690 000
22 Høgli BH0105 2 64 / 69m² Kr 3 590 000
23 Høgli BH0106 2 81 / 86m² Kr 4 550 000
24 (Solgt) Høgli BH0201 2 87 / 92m² Kr 5 000 000
25 (Solgt) Høgli BH0202 2 66 / 72m² Kr 3 950 000
26 Høgli BH0203 2 76 / 80m² Kr 4 350 000
27 Høgli BH0204 1 44 / 49m² Kr 2 790 000
28 (Solgt) Høgli BH0205 2 64 / 69m² Kr 3 690 000
29 (Solgt) Høgli BH0301 3 94 / 99m² Kr 5 750 000
30 (Solgt) Høgli BH0206 2 81 / 86m² Kr 4 650 000

Sist oppdatert: 25.11.2021 16:11. Saksnr. 16-21-9007