Flyfoto
Flyfoto
Greåkerveien-107-1
Greåkerveien-107-1
Greåkerveien-107-10
Greåkerveien-107-10
Greåkerveien-107-2
Greåkerveien-107-2
Greåkerveien-107-3
Greåkerveien-107-3
Greåkerveien-107-4
Greåkerveien-107-4
Greåkerveien-107-5
Greåkerveien-107-5
Greåkerveien-107-6
Greåkerveien-107-6
Greåkerveien-107-7
Greåkerveien-107-7
Greåkerveien-107-8
Greåkerveien-107-8
Greåkerveien-107-9
Greåkerveien-107-9

Østfold
Greåkerveien 107

Eierform Selveier
Boligtype Næringstomt
BTA 0m²
Tomteareal 4 386m² (Fellestomt)
Energimerke Selger har ikke energimerket boligen

Velkommen til Greåkerveien 107

Tomten ligger på Greåker mellom Sarpsborg og Fredrikstad. Tomten grenser til Glomma på den ene siden og Greåkerveien på den andre. Tomten har ca 87 meters strandlinje

Beliggenhet

Tomten ligger på Greåker mellom Sarpsborg og Fredrikstad. Tomten grenser til Glomma på den ene siden og Greåkerveien på den andre. Tomten har ca 87 meters strandlinje.

Adkomst

Fra Oslo: ta av fra E6 ved McDonalds (rett før Sandesund bro) i Sarpsborg. Hold til høyre i første rundkjøring og dernest til venstre i neste mot Sarpsborg sentrum (Fv 109). Ta deretter første vei til høyre etter jernbanebroen. Hold til høyre i neste kryss (mot Greåker). Etter noen få km ligger eiendommen på venstre side av veien.

Kort om eiendommen

Tomten ligger på Greåker mellom Sarpsborg og Fredrikstad. Tomten grenser til Glomma på den ene siden og Greåkerveien på den andre. Tomten har ca 87 meters strandlinje

Tomt

4386 kvm. Fellestomt

Tomten har kai og et område med betongstøpt grunn ved kaianlegget. Det er satt opp forstøtningsmur i betong mot Greåkerveien. Kaianlegget virker godt fundamentert men er av eldre dato og må oppgraderes vesentlig om kaien skal benyttes aktivt. Interessenter oppfordres til selv å vurdere tilstand og behov. Det har ikke vært drevet aktiv næringsvirksomhet ved kaianlegget på mange år.

Eiendommen er i dag regulert til næring, men området er avsatt til fremtidig boligformål.

Tomten ligger rett ved et båtverksted/opplag for båt og var tidligere endel av Sarpsborg mekaniske verksted. Naboeiendommen har forkjøpsrett på tomten.

Annet

Det er store utviklingsplaner med ca 200-250 boliger på nabotomten.

Vei, vann og avløp

Offentlig tilknyttet.

Reguleringsmessige forhold

Eiendommen ligger til reguleringsplan: Lande-Greåker. Området er avsatt til boligformål og må reguleres før endelig benyttelse.

Leie

Ca kr 280 000,- pr. år. Dette er avhengig av leieforholdets omfang. Utleier er åpen for å se nærmere på leie ut deler av tomten/området.

Felleskostnader

Det tilkommer ingen felleskostnader.

Leietid

Etter avtale. Løpende avtale er mulig.

Partenes oppsigelsesadgang

Etter avtale.

Krav til sikkerhet / betalingsbetingelser

Depositum/bankgaranti må påregnes.

Overtagelse

Etter nærmere avtale.

Lov om hvitvasking

Eiendomsmegleren er underlagt Lov om hvitvasking. Dette innebærer at eiendomsmegleren har plikt til å melde fra til Økokrim om eventuelle mistenkelige transaksjoner.
Kjøper og selger er forpliktet til å bidra til at eiendomsmegler kan gjennomføre tilfredsstillende kundekontroll i henhold til hvitvaskingsregelverket og må derfor blant annet fremlegge gyldig legitimasjon. Dersom eiendomsmegler ikke får utført slik kontroll, plikter eiendomsmegler å avstå fra å gjennomføre oppdraget/handelen. Eiendomsmeglingsforetaket fraskriver seg ansvar for eventuelle økonomiske krav som følge av ovennevnte forhold.

Trenger du vurdering av egen bolig før du kan by på denne?
Kontakt oss!

Takk for din interesse!

Du hører fra oss så snart som mulig

Sist oppdatert: 07.02.2019 12:31. Saksnr. 17-18-0007

empty