Flatebyveien-7-9-17
Flatebyveien-7-9-17
Flatebyveien-7-9-1
Flatebyveien-7-9-1
Flatebyveien-7-9-10
Flatebyveien-7-9-10
Flatebyveien-7-9-11
Flatebyveien-7-9-11
Flatebyveien-7-9-12
Flatebyveien-7-9-12
Flatebyveien-7-9-13
Flatebyveien-7-9-13
Flatebyveien-7-9-14
Flatebyveien-7-9-14
Flatebyveien-7-9-16
Flatebyveien-7-9-16
Flatebyveien-7-9-18
Flatebyveien-7-9-18
Flatebyveien-7-9-19
Flatebyveien-7-9-19
Flatebyveien-7-9-2
Flatebyveien-7-9-2
Flatebyveien-7-9-20
Flatebyveien-7-9-20
Flatebyveien-7-9-21
Flatebyveien-7-9-21
Flatebyveien-7-9-22
Flatebyveien-7-9-22
Flatebyveien-7-9-23
Flatebyveien-7-9-23
Flatebyveien-7-9-24
Flatebyveien-7-9-24
Flatebyveien-7-9-25
Flatebyveien-7-9-25
Flatebyveien-7-9-26
Flatebyveien-7-9-26
Flatebyveien-7-9-3
Flatebyveien-7-9-3
Flatebyveien-7-9-4
Flatebyveien-7-9-4
Flatebyveien-7-9-5
Flatebyveien-7-9-5
Flatebyveien-7-9-6
Flatebyveien-7-9-6
Flatebyveien-7-9-7
Flatebyveien-7-9-7
Flatebyveien-7-9-15
Flatebyveien-7-9-15
Flatebyveien-7-9-8
Flatebyveien-7-9-8
Flatebyveien-7-9-9
Flatebyveien-7-9-9
Kart close
Kart close
Kart far
Kart far
Kart gnr 144 bnr 41 i Halden
Kart gnr 144 bnr 41 i Halden

Østfold
Flatebyveien 7-9

Prisantydning
Kr 0

Eierform Selveier
Boligtype Næringsbygg
Byggeår 1965
BTA 5150m²
Tomteareal 15 271m² (Eiet tomt)
Energimerke Selger har ikke energimerket boligen

Velkommen til Flatebyveien 7-9

Eiendommen ligger på Flateby industriområde i Tistedal, snaue 5 km øst for Halden sentrum.

1.Etasje: Produksjon og lagerarealer, ca 4500 kvm. Kontorarealer ca 300 kvm
2.Etasje: Kontorarealer ca 300 kvm
Det er gode muligeter for utvidelser i form av tilbygg på eiendommen.

Eiendommen består av eiet tomt 15271,6 kvm og totalt 5150 kvm bygningsmasse; Industrilokaler og lager med varierende fri takhøyde 5 og 7 meter samt kontorfløy fordelt på 2 etasjer.

Areal og innhold

1.Etasje: Produksjon og lagerarealer, ca 4500 kvm. Kontorarealer ca 300 kvm
2.Etasje: Kontorarealer ca 300 kvm
Det er gode muligeter for utvidelser i form av tilbygg på eiendommen.

Eiendommen består av eiet tomt 15271,6 kvm og totalt 5150 kvm bygningsmasse; Industrilokaler og lager med varierende fri takhøyde 5 og 7 meter samt kontorfløy fordelt på 2 etasjer.

Tomt

15271 kvm. Eiet tomt

Ferdigattest/Midlertidig brukstillatelse

Ferdigattest foreligger.

Standard

Deler av eiendommen har gjennom årene gjennomgått oppgraderinger og vedlikeholdsarbeider. Vinduer er dels skiftet og fasader skiftet / bygget om. Innvendige arealer oppgradert i deler av bygget.

Energimerke

Eier har energimerket eiendommen, og eiendommen har energimerke E.
Komplett energiattest fås ved henvendelse til megler.

Komplett energiattest inkludert oppvarmingskarakter kan fås ved henvendelse til megler.

Beliggenhet

Eiendommen ligger på Flateby industriområde i Tistedal, snaue 5 km øst for Halden sentrum.
Avstand til Sarpsborg ca 30 km
Avstand til Oslo ca 120 km
Avstand til Gøteborg ca 190 km
Avstand til Stockholm ca 490 km

Adkomst

Fra Halden; Følg FV 21 Aremarkveien ca 5 km østover til Tistedal Flatebyveien ligger med adkomst via Skolegata.

Vei, vann og avløp

Offentlig tilknyttet.

Reguleringsforhold

Reguleringsbestemmelser "del av Flateby Industriområde". Industriformål. BYA 55%. Byggehøyde max 9.5m og ikke overstige kote 95.

Eiendommens utgifter

Kommunale avgifter pr år inkl mva og eiendomsskatt kr. 107.428,-

Betalingsvilkår

Kjøpesum inkludert omkostninger må være innbetalt og disponibelt på meglers klientkonto senest 2 virkedager før overtagelse. I tillegg må eventuelle pantedokumenter tilknyttet lån som skal tinglyses være mottatt innen samme frist.

Overtagelse

Etter avtale med selger. Ved ønske om overtagelsesdato må det tas forbehold om dette i budet.

Solgt 'som den er'

Eiendommen og dens tilbehør selges "as is" i form av salg av alle aksjene i eiendomsselskapet. "Meglerstandard oktober 2015 for salg av aksjeselskap med oppgjørsansvarlig" legges til grunn. Kjøpekontrakten kan gjennomgås etter nærmere avtale med megler. Dersom Kjøper ønsker å reservere seg mot noen av bestemmelsene i kjøpekontrakten må dette uttrykkelig fremkomme av budet. Meglerforetaket har ikke sjekket skatt-, avgifts- eller regnskapsmessige forhold. Interessenter forutsettes å avklare dette med sine egne rådgivere og eventuelt Selskapets revisor. Salget forutsettes gjennomført mellom profesjonelle parter. Det forutsettes at interessenter gjennomgår alle opplysninger i salgsoppgaven grundig, foretar egne undersøkelser herunder besiktigelse av eiendommen, og dersom interessenten ikke anser seg selv som tilstrekkelig bygningskyndig, undersøker eiendommen nøye sammen med egen bygningskyndig representant. Kjøper kan ikke fremme noen form for krav overfor selger tilknyttet forhold kjøper ble kjent med eller burde blitt kjent med i forbindelse med sin gjennomgåelse av eiendommen. Budgivere gjøres oppmerksom på at kjøpekontrakten bygger på at kjøper skal stå i stilling som om forsvarlige undersøkelser er gjort, uavhengig av hvilke undersøkelser kjøper faktisk har foretatt. Videre gjøres det oppmerksom på at selger står fritt til å bestemme kjøper og har videre rett til å akseptere eller forkaste ethvert bud.
Prospektet er basert på opplysninger gitt av selger, av selgers rådgivere eller offentlige instanser. Det forutsettes at innholdet er korrekt, men samtidig fraskrives ansvaret for et hvert tap som følge av opplysninger som er misvisende, feilaktige eller ufullstendige. Opplysningene i salgsoppgaven er godkjent av selger. Eiendomsmeglingsloven § 6 - 7 fravikes. Oppdragstaker har foretatt de undersøkelser og den tilrettelegging og formidling av informasjon som anses formålstjenlig. Ansvar for tap som skyldes øvrige forhold enn det som fremkommer av salgsoppgaven kan ikke gjøres gjeldende mot oppdragstaker.
Bestemmelsene i § 6-4, §6-5, §7-1, §7-2 første til tredje ledd, §7-4 første og tredje ledd og §8-8 i lov om eiendomsmegling er fraveket helt eller delvis da salget ikke er i forbrukerforhold.

Lovpålagte tiltak mot hvitvasking

Eiendomsmeglerforetak er forpliktet til å foreta kundekontroll av både kjøper og selger. Begge partene må derfor bl.a. fremlegge gyldig legitimasjon. Dersom slik kundekontroll ikke kan gjennomføres vil vi være pålagt å avstå fra å gjennomføre handelen. Vi er også forpliktet til å melde fra til Økokrim dersom handelen fremstår som mistenkelig.

Personopplysningsloven

Vi gjør oppmerksom på at interessenter kan bli registrert for videre oppfølging.

Trenger du vurdering av egen bolig før du kan by på denne?
Kontakt oss!

Takk for din interesse!

Du hører fra oss så snart som mulig

Sist oppdatert: 09.10.2019 12:21. Saksnr. 17-18-0030