DJI_0006
DJI_0006
DJI_0007 (1)
DJI_0007 (1)
DJI_0030
DJI_0030
DJI_0002
DJI_0002
DJI_0007
DJI_0007
DJI_0022
DJI_0022
DJI_0026
DJI_0026
Flyfoto markert
Flyfoto markert
Holteskogen område
Holteskogen område
Kart område med ca mål
Kart område med ca mål
Plankart daa
Plankart daa
Sarpsborg
Sarpsborg

Østfold
Holteskogen - næringstomter

Prisantydning
Kr 0

Eierform Selveier
Boligtype Næringstomt
BTA 0m²
Tomteareal 62 000m² (Eiet tomt)
Energimerke Selger har ikke energimerket boligen

Velkommen til Holteskogen - næringstomter

Tomtene ligger attraktivt til, vest for Fv 111 på Kampenes industriområde mellom Sarpsborg og Rakkestad.

Beliggenhet

Tomtene ligger attraktivt til, vest for Fv 111 på Kampenes industriområde mellom Sarpsborg og Rakkestad. Gode muligheter for eksponering og enkel tilgang til hovedvei, som også er meget trafikkert og gir et godt grunnlag for næringsvirksomhet.

Adkomst

Adkomst via Fv 111 med en ringvei rundt hele eiendommen.

Kort om eiendommen

Tomtene ligger attraktivt til, vest for Fv 111 på Kampenes industriområde mellom Sarpsborg og Rakkestad.

Areal og eierform

4,8 mål - 5,0 mål - 14 mål - 7,0 mål - 9,3 mål og 21,9 mål. Arealene er omtrentlige.

Tomt og hage

Tomtene er oppdelt i 6 tomter, på hhv:

Fradeling/oppmåling er under arbeid.
Ved andre arealbehov kan tiltak som f. eks reguleringsendring eller sammenføying vurderes.

Tomtene opparbeides med grovplanert steinplate (kjørbar). Kjøper må selv finplanere i forhold til type bygg, virksomhet mm.

Vei, vann og avløp

Vann og avløp ligger til tomtegrense.
Kjøper må selv strekke strøm og fiber fra intern Trafo på området til egen tomtegrunn. Kabelgrøft må graves og kabel legges i grøntsone enten fra trafo 1 eller trafo 2 (se plassering på vedlagte kart).

Reguleringsmessige forhold

Reguleringsbestemmelser til detaljreguleringsplan for Holteskogen næringsområde, se beskrivelse i prospekt. Det gjøres oppmerksom på at tomten på ca 14 daa ligger under en annen reguleringsplan: Del av Kampenesmyra. Konferer megler for ytterligere informasjon vedrørende dette.

Tinglyste heftelser og rettigheter

Kommunen har legalpant som sikkerhet for betaling av kommunale avgifter. Legalpant er pant som følger av loven, og som ikke tinglyses. Legalpant følger derfor eiendommen ved salg. På eiendommen kan det være tinglyst erklæringer som f eks rett for kommunen til å vedlikeholde rørsystemer for vann- og kloakk. Disse erklæringene vil følge eiendommen ved salg. Kontakt megler for nærmere informasjon.

Overtagelse

Etter avtale med selger. Ved ønske om overtagelsesdato må det tas forbehold om dette i budet.

Overtagelse

Etter nærmere avtale.

Solgt "som den er"

Eiendommen og dens tilbehør selges "as is".

Salget forutsettes gjennomført mellom profesjonelle parter. Budgivere oppfordres til å gjennomgå dokumentasjonen grundig, samt å gjennomføre en grundig teknisk besiktigelse av eiendommen med fagfolk. Budgivere gjøres oppmerksom på at kjøpekontrakten bygger på at kjøper skal stå i stilling som om forsvarlige undersøkelser er gjort, uavhengig av hvilke undersøkelser kjøper faktisk har foretatt.

Prospektet er basert på opplysninger gitt av selger, av selgers rådgivere eller offentlige instanser. Det forutsettes at innholdet er korrekt. Megler fraskriver seg for ansvaret for et hvert tap som følge av opplysninger som er misvisende, feilaktige eller ufullstendige.

Oppdragstaker har foretatt de undersøkelser og den tilrettelegging og formidling av informasjon som anses formålstjenlig.

Meglers kjøpekontrakt for næringseiendom vil bli benyttet. Denne tilsier bl.a 1 års reklamasjonsfrist. Konferer megler for evt. ytterligere info. Bestemmelsene i § 6-4, §6-5, §7-1, §7-2 første til tredje ledd, §7-4 første og tredje ledd og §8-8 i lov om eiendomsmegling er fraveket helt eller delvis da salget ikke er i forbrukerforhold.

Opplysningene i salgsoppgaven er godkjent av selger. Alle interessenter oppfordres imidlertid til grundig besiktigelse av eiendommen, gjerne sammen med fagmann før bud inngis.

Lov om hvitvasking

Eiendomsmegleren er underlagt Lov om hvitvasking. Dette innebærer at eiendomsmegleren har plikt til å melde fra til Økokrim om eventuelle mistenkelige transaksjoner.
Kjøper og selger er forpliktet til å bidra til at eiendomsmegler kan gjennomføre tilfredsstillende kundekontroll i henhold til hvitvaskingsregelverket og må derfor blant annet fremlegge gyldig legitimasjon. Dersom eiendomsmegler ikke får utført slik kontroll, plikter eiendomsmegler å avstå fra å gjennomføre oppdraget/handelen. Eiendomsmeglingsforetaket fraskriver seg ansvar for eventuelle økonomiske krav som følge av ovennevnte forhold.

Trenger du vurdering av egen bolig før du kan by på denne?
Kontakt oss!

Takk for din interesse!

Du hører fra oss så snart som mulig

Sist oppdatert: 02.07.2019 12:21. Saksnr. 17-18-0031

empty