01Fasade
01Fasade
01Fasade_1
01Fasade_1
01Fasade_10
01Fasade_10
01Fasade_11
01Fasade_11
01Fasade_12
01Fasade_12
01Fasade_13
01Fasade_13
01Fasade_14
01Fasade_14
01Fasade_15
01Fasade_15
01Fasade_16
01Fasade_16
01Fasade_17
01Fasade_17
01Fasade_18
01Fasade_18
01Fasade_19
01Fasade_19
01Fasade_2
01Fasade_2
01Fasade_20
01Fasade_20
01Fasade_21
01Fasade_21
01Fasade_22
01Fasade_22
01Fasade_23
01Fasade_23
01Fasade_3
01Fasade_3
01Fasade_4
01Fasade_4
01Fasade_5
01Fasade_5
01Fasade_6
01Fasade_6
01Fasade_7
01Fasade_7
01Fasade_8
01Fasade_8
01Fasade_9
01Fasade_9

Østfold
Iddeveien 70 & 72

Prisantydning
Kr 3 290 000

Eierform Selveier
Boligtype Næringsbygg
BTA 501m²
Tomteareal 4 364m² (Eiet tomt)
Energimerke Selger har ikke energimerket boligen

Velkommen til Iddeveien 70 & 72

Eiendommen består av to nabotomter som i dag benyttes som en enhet, men som også kan deles. Gnr 169 bnr 2 har tomtestørrelse 2471 kvm og gnr 169 bnr 3 tomtestørrelse 1893 kvm. Begge med med adkomst fra Iddeveien og har adresser hhv Iddeveien 70 og 72.

Beliggenhet

Eiendommen ligger ved Øberg på begynnelsen av Iddslette inntil RV 22, ca 1 km syd for Fredriksten Festning.

Adkomst

Adkomst direkte fra Iddeveien.

Kort om eiendommen

Eiendommen består av to nabotomter som i dag benyttes som en enhet, men som også kan deles. Gnr 169 bnr 2 har tomtestørrelse 2471 kvm og gnr 169 bnr 3 tomtestørrelse 1893 kvm. Begge med med adkomst fra Iddeveien og har adresser hhv Iddeveien 70 og 72.

Type, eierform og byggeår

Areal: 4 364 kvm, Eierform: Eiet tomt

Byggemåte

Opplysninger hentet fra tidligere takst:
Kontorbygg
Bygget på fast grunn med fundamenter og grunnmur av støpt betong. Drenering fra 2004.
Yttervegger oppført i bindingsverk med overflatebehandlet panel utvendig og plater innvendigpå vegger og himling. Vinduer med karmer og rammer i tre og 2 lags isolerglass, noen eldre. Trebjelkelag i etasjeskillere. Støpt kjellergulv. Sperretak i tre pålagt undertak, lekting og betongtakstein. Moderne kjøkkeninnredning.
Verkstedbygg
Vegger av mur og tre, tak av tre med papptekking, støpt gulv. Delvis tapsererte og male overflater, enkel kjøkkeninnredning, delvis lagt laminatgulv i sosiale rom.
Vaskebygg / bod
Grunnmur i lettklinkerblokker, støpt gulv, trevegger, sperretak i tre.

Innhold

Eiendommen er opprustet og omgjort fra boligeiendom til næringseiendom og består av et tidligere bolighus som er konvertert til kontorformål og et verkstedbygg samt store utendørsarealer.
Kontorygget består av kjeller som inneholder bodareal, 1. etg som inneholder kontorer, møterom, kjøkken og garderober. Verkstedbygg inneholder verksted, lager, sosiale rom. I tillegg finnes en frittstående vaskebygg/bod på ca 10 kvm til oppbevaring av høytrykkspyler etc.

Areal

Totalt 501 kvm.
Kontorbygget består av kjeller BTA 67 kvm, 1. etg BTA 121 kvm og 2. etg BTA 43 kvm.
Verkstedbygg 260 kvm BTA.
Vaskebod 10 kvm BTA.

Oppvarming

Kontorbygg eletrisk.

Energimerking

Alle eiendommer som selges/leies ut skal ha energiattest. Unntak gjelder blant annet for frittstående bygninger med bruksareal mindre enn 50 m². Det er eier som plikter å fremlegge energiattest og er selv ansvarlig for at opplysningene er riktig. For ytterligere informasjon se www.energimerking.no. Dersom eier har energimerket eiendommen vil komplett energiattest fås ved henvendelse til megler.

Areal og eierform

Areal: 4 364 kvm, Eierform: Eiet tomt.

Eiendommen består av to nabotomter som i dag benyttes som en enhet, men som også kan deles. Gnr 169 bnr 2 har tomtestørrelse 2471 kvm og gnr 169 bnr 3 tomtestørrelse 1893 kvm. Begge med med adkomst fra Iddeveien og har adresser hhv Iddeveien 70 og 72.

Tomt og hage

Flat tomt med plass til oppstilling av større kjøretøy og redskap.

Parkering

Rikelig med parkering på egen tomt.

Vei, vann og avløp

Offentlig tilknyttet.

Reguleringsmessige forhold

Eiendommen ligger i uregulert område og omhandles av Komuneplanens arealdel for Halden 2011-2023.

Tinglyste heftelser og rettigheter

Kommunen har legalpant som sikkerhet for betaling av kommunale avgifter. Legalpant er pant som følger av loven, og som ikke tinglyses. Legalpant følger derfor eiendommen ved salg. På eiendommen kan det være tinglyst erklæringer som f eks rett for kommunen til å vedlikeholde rørsystemer for vann- og kloakk. Disse erklæringene vil følge eiendommen ved salg. Kontakt megler for nærmere informasjon.

Heftelser / rettigheter

Følgende er tinglyst på eiendommen:

- dok 2674, datert 29.05.1985: Erklæring/avtale.
- dok 2307, datert 11.06.1999: Målebrev.

Eiendommen overdras fri for pengeheftelser, med unntak av eventuelle erklæringer, avtaler eller heftelser som fremgår av salgsoppgaven og skal følge med eiendommen ved salg. Kjøpers bank vil få prioritet etter disse.

Prisantydning

Kr. 3 290 000,-

Beregnet totalkostnad

3 290 000,- (Prisantydning)

Omkostninger
82 250,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 3 290 000,-))
172,- (Panteattest kjøper)
525,- (Tingl.gebyr pantedokument)
525,- (Tingl.gebyr skjøte)

83 472,- (Omkostninger totalt)

3 373 472,- (Totalpris inkl. omkostninger)

Kommunale avgifter

Kr. 29 375 pr. år inkl mva og eiendomsskatt.

Overtagelse

Etter avtale med selger. Ved ønske om overtagelsesdato må det tas forbehold om dette i budet.

Overtagelse

Etter nærmere avtale.

Solgt "som den er"

Eiendommen og dens tilbehør selges "as is".

Salget forutsettes gjennomført mellom profesjonelle parter. Budgivere oppfordres til å gjennomgå dokumentasjonen grundig, samt å gjennomføre en grundig teknisk besiktigelse av eiendommen med fagfolk. Budgivere gjøres oppmerksom på at kjøpekontrakten bygger på at kjøper skal stå i stilling som om forsvarlige undersøkelser er gjort, uavhengig av hvilke undersøkelser kjøper faktisk har foretatt.

Prospektet er basert på opplysninger gitt av selger, av selgers rådgivere eller offentlige instanser. Det forutsettes at innholdet er korrekt. Megler fraskriver seg for ansvaret for et hvert tap som følge av opplysninger som er misvisende, feilaktige eller ufullstendige.

Oppdragstaker har foretatt de undersøkelser og den tilrettelegging og formidling av informasjon som anses formålstjenlig.

Meglers kjøpekontrakt for næringseiendom vil bli benyttet. Denne tilsier bl.a 1 års reklamasjonsfrist. Konferer megler for evt. ytterligere info. Bestemmelsene i § 6-4, §6-5, §7-1, §7-2 første til tredje ledd, §7-4 første og tredje ledd og §8-8 i lov om eiendomsmegling er fraveket helt eller delvis da salget ikke er i forbrukerforhold.

Opplysningene i salgsoppgaven er godkjent av selger. Alle interessenter oppfordres imidlertid til grundig besiktigelse av eiendommen, gjerne sammen med fagmann før bud inngis.

Lov om hvitvasking

Eiendomsmegleren er underlagt Lov om hvitvasking. Dette innebærer at eiendomsmegleren har plikt til å melde fra til Økokrim om eventuelle mistenkelige transaksjoner.
Kjøper og selger er forpliktet til å bidra til at eiendomsmegler kan gjennomføre tilfredsstillende kundekontroll i henhold til hvitvaskingsregelverket og må derfor blant annet fremlegge gyldig legitimasjon. Dersom eiendomsmegler ikke får utført slik kontroll, plikter eiendomsmegler å avstå fra å gjennomføre oppdraget/handelen. Eiendomsmeglingsforetaket fraskriver seg ansvar for eventuelle økonomiske krav som følge av ovennevnte forhold.

Trenger du vurdering av egen bolig før du kan by på denne?
Kontakt oss!

Takk for din interesse!

Du hører fra oss så snart som mulig

Sist oppdatert: 11.05.2019 02:31. Saksnr. 17-18-0032

empty