Jellestadveien-1-18
Jellestadveien-1-18
Fly
Fly
Jellestadveien-1-10
Jellestadveien-1-10
Jellestadveien-1-11
Jellestadveien-1-11
Jellestadveien-1-12
Jellestadveien-1-12
Jellestadveien-1-13
Jellestadveien-1-13
Jellestadveien-1-14
Jellestadveien-1-14
Jellestadveien-1-15
Jellestadveien-1-15
Jellestadveien-1-16
Jellestadveien-1-16
Jellestadveien-1-17
Jellestadveien-1-17
Jellestadveien-1-19
Jellestadveien-1-19
Jellestadveien-1-2
Jellestadveien-1-2
Jellestadveien-1-20
Jellestadveien-1-20
Jellestadveien-1-21
Jellestadveien-1-21
Jellestadveien-1-22
Jellestadveien-1-22
Jellestadveien-1-23
Jellestadveien-1-23
Jellestadveien-1-3
Jellestadveien-1-3
Jellestadveien-1-4
Jellestadveien-1-4
Jellestadveien-1-5
Jellestadveien-1-5
Jellestadveien-1-6
Jellestadveien-1-6
Jellestadveien-1-7
Jellestadveien-1-7
Jellestadveien-1-8
Jellestadveien-1-8
Jellestadveien-1-9
Jellestadveien-1-9
Jellestadveien-1
Jellestadveien-1
Skrå
Skrå

Østfold
Jellestadveien 1

Prisantydning
Kr 16 500 000

Eierform Selveier
Boligtype Næringsbygg
Byggeår 1986
BTA 4695m²
Tomteareal 10 642m² (Eiet tomt)
Energimerke Selger har ikke energimerket boligen

Velkommen til Jellestadveien 1

Salgsobjektet er 100 % av aksjene i Østfoldbygg IV AS, org nr 992238143, som igjen er eier og hjemmelshaver av Eiendommen.

Kort om eiendommen

Salgsobjektet er 100 % av aksjene i Østfoldbygg IV AS, org nr 992238143, som igjen er eier og hjemmelshaver av Eiendommen.

Type, eierform og byggeår

Næringsbygg Selveier, oppført i 1986, modernisert i 1997

Byggemåte

Bygningene er fundamentert på betongbanketter, ringmurer og plate på mark. De er bygget i stålkontruksjoner, bortsett fra kontorfløyen som er bygget trekonstruksjoner og stålpaneler utvendig.

Innhold

Eldste fløy inneholder 5 kontorer, spiserom, showrom, garderober, vaskerom, datarom, adkomst, mellomgang/korridorer.

Produksjonsdel inneholder verkstedhadd, bedriftskontorer, toaletter, kompressorrom, traforom, lakkavdeling med stor lakkeringshall, lagerrom for lakk og mellomlager.

Nyeste bygningskropp inneholder lager.

Messanin inneholder trappegang, kontor og showrom.

Innvendig høyde i eldste bygningskropp (produksjon): ca 550 cm.
Innvendig høyde i nyeste bygningskropp: ca 650 cm.

Areal

Totalt bruttoareal: 4695 m2

Standard

Bygningen er oppført i 1986. Det er i flere omganger senere foretatt ombygginger, tilbygginger og oppgraderinger av eiendommen.

Kontorfløyen er pusset opp i 2005.

Dette er et typisk lokale for produksjon, men kan også anvendes som rent lager.

Oppvarming

Elektrisk oppvarming.

Eier har energimerket eiendommen:
- Kontordel har oppvarmingskarakter RØD og energikarakter F.
- Lagerdel har oppvarmingskarakter RØD og energikarakter E.

Energimerking

Alle eiendommer som selges/leies ut skal ha energiattest. Unntak gjelder blant annet for frittstående bygninger med bruksareal mindre enn 50 m². Det er eier som plikter å fremlegge energiattest og er selv ansvarlig for at opplysningene er riktig. For ytterligere informasjon se www.energimerking.no. Dersom eier har energimerket eiendommen vil komplett energiattest fås ved henvendelse til megler.

Annet

Store deler av eiendommen står ledig, mens resten er leid ut til Pure Wheels AS. Kjøper kan således overta eiendommen med gode leieinntekter omgående. Det oppfordres interessenter til å se nærmere på leiekontrakt mm, konf. megler for dokumenter. Det gjøres oppmerksom på at det er eiendomselskapet som eier bygget (Østfoldbygg IV AS) som selges. Interessenter må således gjøre seg kjent med regnskaper og selv gjøre sine vurderinger i forhold til skattemessige forhold, avskrivinger mm. Det gjøres oppmerksom på at man slipper dok.avg i forbindelse med kjøp av AS. Ved budgiving vil man således by på eiendommen i AS'et og selv ha tatt hensyn til en evt. skatterabatt i forhold til fremtidige avskrivningsmuilgheter mm. Ta gjerne kontakt med en revisor el vedr. dette. Regnskap mm kan fåes av megler.

Areal og eierform

10642 kvm. Eiet tomt.

Tomt og hage

Tomten er flat og danner en hjørnetomt mellom Jellestadveien og Brusemyrveien. Store deler av tomten er utbygget, men det er opparbeidet noe grøntarealer samt fast dekke med muligheter for utelagring og biloppstilling.

Parkering

Godt med parkering på tomten.

Vei, vann og avløp

Offentlig tilknyttet.

Reguleringsmessige forhold

Reguleringsbestemmelser til reguleringsplan: Kampenes Sør. Formål: Industri, kjørevei, isolasjonsbelte/beplantningsbelte. Godkjent: 11.11.1983.

Kommuneplanens arealdel 2015-2026. Formål: Næringsbebyggelse. Godkjent: 18.06.2015.

Tinglyste heftelser og rettigheter

Kommunen har legalpant som sikkerhet for betaling av kommunale avgifter. Legalpant er pant som følger av loven, og som ikke tinglyses. Legalpant følger derfor eiendommen ved salg. På eiendommen kan det være tinglyst erklæringer som f eks rett for kommunen til å vedlikeholde rørsystemer for vann- og kloakk. Disse erklæringene vil følge eiendommen ved salg. Kontakt megler for nærmere informasjon.

Heftelser / rettigheter

Følgende er tinglyst på eiendommen:
Eiendommen overdras fri for pengeheftelser, med unntak av eventuelle erklæringer, avtaler eller heftelser som fremgår av salgsoppgaven og skal følge med eiendommen ved salg. Kjøpers bank vil få prioritet etter disse.

Ferdigattest/Midlertidig brukstillatelse

Det foreligger midlertidig brukstillatelse på eiendommen.
Megler besitter kopi av denne.

Prisantydning

Kr. 16 500 000,-

Beregnet totalkostnad

16 500 000,- (Prisantydning)

Omkostninger
412 500,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 16 500 000,-))
172,- (Panteattest kjøper)
525,- (Tingl.gebyr pantedokument)
525,- (Tingl.gebyr skjøte)

413 722,- (Omkostninger totalt)

16 913 722,- (Totalpris inkl. omkostninger)

Kommunale avgifter

Kommunale avgifter: Kr. 115 396 for 2015 fordelt over 4 terminer. Eiendomsskatt utgjør kr 112 511,- av de kommunale avgiftene. Det er vannmåler på eiendommen. Oppgitte sum for kommunale avgifter vil derfor variere avhengig av forbruk. De kommunale avgiftene omfatter vann- og avløpsgebyr, renovasjonsgebyr samt feie- og tilsynsavgift. Det gjøres oppmerksom på at det kan forekomme variasjon i avgiftene som følge av forbruk og eventuelle kommunale endringer av gebyr/avgift.

Overtagelse

Avklares i forbindelse med budgivning.

Overtagelse

Etter nærmere avtale.

Solgt "som den er"

Eiendommen og dens tilbehør selges "as is".

Salget forutsettes gjennomført mellom profesjonelle parter. Budgivere oppfordres til å gjennomgå dokumentasjonen grundig, samt å gjennomføre en grundig teknisk besiktigelse av eiendommen med fagfolk. Budgivere gjøres oppmerksom på at kjøpekontrakten bygger på at kjøper skal stå i stilling som om forsvarlige undersøkelser er gjort, uavhengig av hvilke undersøkelser kjøper faktisk har foretatt.

Prospektet er basert på opplysninger gitt av selger, av selgers rådgivere eller offentlige instanser. Det forutsettes at innholdet er korrekt. Megler fraskriver seg for ansvaret for et hvert tap som følge av opplysninger som er misvisende, feilaktige eller ufullstendige.

Oppdragstaker har foretatt de undersøkelser og den tilrettelegging og formidling av informasjon som anses formålstjenlig.

Meglers kjøpekontrakt for næringseiendom vil bli benyttet. Denne tilsier bl.a 1 års reklamasjonsfrist. Konferer megler for evt. ytterligere info. Bestemmelsene i § 6-4, §6-5, §7-1, §7-2 første til tredje ledd, §7-4 første og tredje ledd og §8-8 i lov om eiendomsmegling er fraveket helt eller delvis da salget ikke er i forbrukerforhold.

Opplysningene i salgsoppgaven er godkjent av selger. Alle interessenter oppfordres imidlertid til grundig besiktigelse av eiendommen, gjerne sammen med fagmann før bud inngis.

Lov om hvitvasking

Eiendomsmegleren er underlagt Lov om hvitvasking. Dette innebærer at eiendomsmegleren har plikt til å melde fra til Økokrim om eventuelle mistenkelige transaksjoner.
Kjøper og selger er forpliktet til å bidra til at eiendomsmegler kan gjennomføre tilfredsstillende kundekontroll i henhold til hvitvaskingsregelverket og må derfor blant annet fremlegge gyldig legitimasjon. Dersom eiendomsmegler ikke får utført slik kontroll, plikter eiendomsmegler å avstå fra å gjennomføre oppdraget/handelen. Eiendomsmeglingsforetaket fraskriver seg ansvar for eventuelle økonomiske krav som følge av ovennevnte forhold.

Trenger du vurdering av egen bolig før du kan by på denne?
Kontakt oss!

Takk for din interesse!

Du hører fra oss så snart som mulig

Sist oppdatert: 28.02.2019 15:31. Saksnr. 17-18-0034

empty