Jellestadveien-35-21
Jellestadveien-35-21
Jellestadveien-35-22
Jellestadveien-35-22
Flyfoto markert
Flyfoto markert
Jellestadveien-35-1
Jellestadveien-35-1
Jellestadveien-35-10
Jellestadveien-35-10
Jellestadveien-35-11
Jellestadveien-35-11
Jellestadveien-35-12
Jellestadveien-35-12
Jellestadveien-35-13
Jellestadveien-35-13
Jellestadveien-35-14
Jellestadveien-35-14
Jellestadveien-35-15
Jellestadveien-35-15
Jellestadveien-35-16
Jellestadveien-35-16
Jellestadveien-35-17
Jellestadveien-35-17
Jellestadveien-35-18
Jellestadveien-35-18
Jellestadveien-35-19
Jellestadveien-35-19
Jellestadveien-35-2
Jellestadveien-35-2
Jellestadveien-35-20
Jellestadveien-35-20
Jellestadveien-35-23
Jellestadveien-35-23
Jellestadveien-35-3
Jellestadveien-35-3
Jellestadveien-35-4
Jellestadveien-35-4
Jellestadveien-35-5
Jellestadveien-35-5
Jellestadveien-35-6
Jellestadveien-35-6
Jellestadveien-35-7
Jellestadveien-35-7
Jellestadveien-35-8
Jellestadveien-35-8
Jellestadveien-35-9
Jellestadveien-35-9

Østfold
Jellestadveien 35

Prisantydning
Kr 19 000 000

Eierform Selveier
Boligtype Næringsbygg
Byggeår 2006
BTA 2535m²
Tomteareal 10 818m² (Eiet tomt)
Energimerke Selger har ikke energimerket boligen

Velkommen til Jellestadveien 35

Areal og innhold

Totalt bruttoareal: 2535 m2
Bygg A: 705 kvm.
Bygg B: 1 830 kvm

Bygg A - Næringseiendom/lager:
Alt på en flate og inneholder lager, kontor og våtrom.

Bygg B - Kontor/administrasjon/lager:
1. etasje har en lager/produksjonsdel med takhøyde på ca 7,1 meter. For øvrig innholder det vindfang, resepsjon, møterom, kontorer og trapperom. I 2. etasje er det trapperom, møterom, kantine, kontordel, garderober og wc.

Tomt

10818 kvm. Eiet tomt
Tomten er relativt flat og er stort sett opparbeidet med asfaltert dekke, beregnet for tyngre kjøretøy. Tomten er delvis inngjerdet.

Byggemåte

Bygg A - Næringseiendom/lager:
Oppført på antatt oppukket grunn. Sålefundamenter av betong. Ringmur i randisolert betong eller tilsvarende. Støpt stabil og god plate mot mark. Tradisjonelt stålbygg, isolerte vegger og med gitterdragere i stål, opplektet, isolert og tekket med Zarnafil på yttertaket. Innvendig høyde på ca 6 meter. Elektrisk drevet leddport i god høyde. I bygget er det satt inn en modul med kontor og våtrom.

Bygg B - Kontor/administrasjon/lager:
Sålefundamenter av betong på antatt oppukket grunn. Sålefundamenter av betong. Ringmur i randoisolert betong. Støpt solid plate mot mark. Stålbygg med isolerte stålkassetter. Yttertakverk, type sal, opplektet og tekket med profilerte stålplater. Betong elementer mellom øvrige plan. Vinduer med isolerglass.

Opplysninger om byggemåte er hentet fra verdi- og lånetakst utført av Terje Westby.

- Gammelt bygg fikk nytt tak ca 2012.
- Gammelt bygg har 2 porter, 1 i hver ende.

Standard

Eiendommen fremstår som godt vedlikeholdt.

Oppvarming

Gammelt bygg er elektrisk oppvarmet. Produksjonsdelen har oppvarming via elektriske vifteovner. I den administrative delen er det vannbåren varme drevet av gass og ventilasjonsanlegg med både kjøling og varme. Produksjonsdelen i nytt bygg er oppvarmet med gassbrennere.

Nytt bygg har service avtaler på gass, ventilasjon, elektrisk, brann, porter etc

Eier har ikke energimerket eiendommen, og interessentene må derfor legge til grunn at eiendommen har energimerke G.

Energimerke

Alle eiendommer som selges/leies ut skal ha energiattest. Unntak gjelder blant annet for frittstående bygninger med bruksareal mindre enn 50 m². Det er eier som plikter å fremlegge energiattest og er selv ansvarlig for at opplysningene er riktig. For ytterligere informasjon se www.energimerking.no. Dersom eier har energimerket eiendommen vil komplett energiattest fås ved henvendelse til megler.

Diverse

Deler av tomten (ca 2 daa) kan vurderes fradelt og solgt separat (se vedlagte kart side 13 i prospektet, mrk. X). Dette området har tidligere vært benyttet til boligformål (huset ble revet et par år tilbake), men er nå en del av næringsområdet. Dette området bør kunne få direkte adkomst fra tilliggende vei. Dette må sjekkes ytterligere før evt. seperat salg av dette. Det står et lagertelt på dette arealet. Teltet følger ikke salget.

Beliggenhet

Eiendommen ligger rett syd for Kampenes, ca 210 meter fra Fv 111. Det er ca 4-5 km til Sarpsborg sentrum. Gode tilfartsveier også for større kjøretøy.

Adkomst

Fra Sarpsborg følg Fv 118 ut av byen mot Borgenhaugen. I rundkjøring ved Tine Meierier følg Fv 111 mot Rakkestad. Ta til venstre ved skilt mot Jellestad næringsområde. Ta første til høyre inn på Jellestadveien og følg denne et stykke og du får eiendommen på høyre side.

Parkering

Meget godt med parkeringsmuligheter på tomten.

Vei, vann og avløp

Offentlig tilknyttet.

Reguleringsforhold

Reguleringsbestemmelser til reguleringsplan: Kampenes industriområde Bredmyra. Formål: Industri, høyspentledning. Plan godkjent 13.11.1986.

Informasjon fra kommunen: Rullering av arealplanen igangsettes sommeren 2017. Rulleringen kan resultere i endringer av både kart og bestemmelser.

Eiendommens utgifter

Kr. 45 724 for 2016. Eiendsomsskatt utgjør kr 43 064,- av dette beløpet.

Det er vannmåler på eiendommen. Oppgitte sum for kommunale avgifter vil derfor variere avhengig av forbruk. De kommunale avgiftene omfatter vann- og avløpsgebyr, renovasjonsgebyr samt feie- og tilsynsavgift. Det gjøres oppmerksom på at det kan forekomme variasjon i avgiftene som følge av forbruk og eventuelle kommunale endringer av gebyr/avgift.

Formuesverdi

Formuesverdi for 2017 var kr. ,- i følge Skatteetaten. Beløpet forutsetter at eier bor fast i boligen.

Ved eventuell øvrig bruk av eiendommen (f.eks. fritidsbolig, pendlerbolig eller utleie) vil sekundær formuesverdi være kr. ,-

Prisantydning inkludert omkostninger

19 000 000,- (Prisantydning)

Omkostninger
475 000,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 19 000 000,-))
172,- (Panteattest kjøper)
525,- (Tingl.gebyr pantedokument)
525,- (Tingl.gebyr skjøte)
--------------------------------------------------------
476 222,- (Omkostninger totalt)
--------------------------------------------------------
19 476 222,- (Totalpris inkl. omkostninger)

NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.

Betalingsvilkår

Kjøpesum inkludert omkostninger må være innbetalt og disponibelt på meglers klientkonto senest 2 virkedager før overtagelse. I tillegg må eventuelle pantedokumenter tilknyttet lån som skal tinglyses være mottatt innen samme frist.

Overtagelse

Etter avtale med selger. Ved ønske om overtagelsesdato må det tas forbehold om dette i budet.

Avhendingsloven

Eiendommen og dens tilbehør selges "as is".
Salget forutsettes gjennomført mellom profesjonelle parter. Det er utarbeidet en perm med dokumentasjon knyttet til eiendommen som er tilgjengelig på meglers kontor. Budgivere oppfordres til å gjennomgå dokumentasjonen grundig, samt å gjennomføre en grundig teknisk besiktigelse av eiendommen med fagfolk. Budgivere gjøres oppmerksom på at kjøpekontrakten bygger på at kjøper skal stå i stilling som om forsvarlige undersøkelser er gjort, uavhengig av hvilke undersøkelser kjøper faktisk har foretatt.
Prospektet er basert på opplysninger gitt av selger, av selgers rådgivere eller offentlige instanser. Det forutsettes at innholdet er korrekt, men samtidig fraskrives ansvaret for et hvert tap som følge av opplysninger som er misvisende, feilaktige eller ufullstendige.
Eiendomsmeglingsloven § 6 - 7 fravikes. Oppdragstaker har foretatt de undersøkelser og den tilrettelegging og formidling av informasjon som anses formålstjenlig. Ansvar for tap som skyldes øvrige forhold enn det som fremkommer av salgsoppgaven kan ikke gjøres gjeldende mot oppdragstaker.
Meglers kjøpekontrakt for næringseiendom vil bli benyttet. Denne tilsier bl.a 1 års reklamasjonsfrist. Konferer megler for ytterligere info. Bestemmelsene i § 6-4, §6-5, §7-1, §7-2 første til tredje ledd, §7-4 første og tredje ledd og §8-8 i lov om eiendomsmegling er fraveket helt eller delvis da salget ikke er i forbrukerforhold.
Opplysningene i salgsoppgaven er godkjent av selger. Alle interessenter oppfordres imidlertid til grundig besiktigelse av eiendommen, gjerne sammen med fagmann før bud inngis.

Lovpålagte tiltak mot hvitvasking

Eiendomsmeglerforetak er forpliktet til å foreta kundekontroll av både kjøper og selger. Begge partene må derfor bl.a. fremlegge gyldig legitimasjon. Dersom slik kundekontroll ikke kan gjennomføres vil vi være pålagt å avstå fra å gjennomføre handelen. Vi er også forpliktet til å melde fra til Økokrim dersom handelen fremstår som mistenkelig.

Personopplysningsloven

Vi gjør oppmerksom på at interessenter kan bli registrert for videre oppfølging.

Trenger du vurdering av egen bolig før du kan by på denne?
Kontakt oss!

Takk for din interesse!

Du hører fra oss så snart som mulig

Sist oppdatert: 04.07.2019 08:01. Saksnr. 17-18-0035

empty