01Fasade
01Fasade
01Fasade_1
01Fasade_1
01Fasade_10
01Fasade_10
01Fasade_11
01Fasade_11
01Fasade_12
01Fasade_12
01Fasade_13
01Fasade_13
01Fasade_14
01Fasade_14
01Fasade_15
01Fasade_15
01Fasade_16
01Fasade_16
01Fasade_2
01Fasade_2
01Fasade_3
01Fasade_3
01Fasade_4
01Fasade_4
01Fasade_5
01Fasade_5
01Fasade_6
01Fasade_6
01Fasade_7
01Fasade_7

Østfold
Rosenlund 59 & 61

Prisantydning
Kr 5 900 000

Eierform Selveier
Boligtype Næringsbygg
Byggeår 1987
BTA 325m²
Tomteareal 893m² (Eiet tomt)
Energimerke Selger har ikke energimerket boligen

Velkommen til Rosenlund 59 & 61

Kontorbygg og ubebygget nabotomt selges samlet

Beliggenhet

Eiendommen er beliggende på Rosenlund, et bolig- og næringsområde på Lisleby i Fredrikstad. Det er kort avstand til alle nødvendige fasiliteter i nærområdet, samt til Rolvsøy, Fredrikstad og Sarpsborg via Fv 109.
Få minutters gange til bussholdeplass langs Fv 109. Nøkleby Skole er i umiddelbar nærhet.
Lokalene ligger godt tilbaketrukket i et område uten gjennomgangstrafikk som sikrer et godt og støysvakt miljø.

Adkomst

Se kartskisse.

Kort om eiendommen

Kontorbygg og ubebygget nabotomt selges samlet

Type, eierform og byggeår

Næringsbygg Selveier, oppført i 1987

Innhold

Rosenlund 59: Ubebygget flat tomt 379 kvm opparbeidet med gressplen og hekk-vegetasjon.
Rosenlund 61: Flat tomt 514 kvm opparbeidet med plen og beplantning og bebygget med kontorbygg i 2 etasjer på tilsammen 325 kvm BTA. 1. etg 179 kvm inneholder vindfang, gang, 4 kontorer, spiserom med vinterhage og kjøkken, trapperom, serverrom, teknisk rom, WC, bøttekott. 2. etg146 kvm inneholder 3 kontorer, møterom/spiserom med te-kjøkken, trapperom, WC, arkivrom, kott.
Nye vinduer i 2018
Skifting av 1 fasade
Nye EL-tavler i 2018
Godt dimensjonert ventilasjonsanlegg.

Areal

Totalt bruttoareal: 325 m2

Energimerking

Alle eiendommer som selges/leies ut skal ha energiattest. Unntak gjelder blant annet for frittstående bygninger med bruksareal mindre enn 50 m². Det er eier som plikter å fremlegge energiattest og er selv ansvarlig for at opplysningene er riktig. For ytterligere informasjon se www.energimerking.no. Dersom eier har energimerket eiendommen vil komplett energiattest fås ved henvendelse til megler.

Areal og eierform

893 kvm. Eiet tomt

Parkering

Eiendommen er del i realsameiet for eiendommen 203/482 med en ideell 4/32 -del som benyttes til biloppstillingsplass for Rosenlund 61. Ideell andel tilsvarer 8 parkeringsplasser i umiddelbar nærhet.

Vei, vann og avløp

Offentlig tilknyttet.

Reguleringsmessige forhold

Reguleringsbestemmelser til reguleringsplan: Rosenlund, med formål industri. Godkjent 09.05.1985.

Tinglyste heftelser og rettigheter

Følgende er tinglyst på eiendommene:

- Dok 1000, datert 30.01.1996: Bestemmelse iflg. skjøte.
- Dok 3969, datert 24.04.1996: Bruksrett

Selger arbeider med å få tinglyste rettigheter slettet.

Eiendommen overdras fri for pengeheftelser, med unntak av eventuelle erklæringer, avtaler, servitutter og panteheftelser som fremgår av salgsoppgaven og skal følge med eiendommen ved salg. Kjøpers bank vil få prioritet etter disse.

Kommunen har legalpant som sikkerhet for betaling av kommunale avgifter. Legalpant er pant som følger av loven, og som ikke tinglyses. Legalpant følger derfor eiendommen ved salg. På eiendommen kan det være tinglyst erklæringer som f eks rett for kommunen til å vedlikeholde rørsystemer for vann- og kloakk. Disse erklæringene vil følge eiendommen ved salg. Kontakt megler for nærmere informasjon.

Heftelser / rettigheter

Følgende er tinglyst på eiendommen:
Eiendommen overdras fri for pengeheftelser, med unntak av eventuelle erklæringer, avtaler eller heftelser som fremgår av salgsoppgaven og skal følge med eiendommen ved salg. Kjøpers bank vil få prioritet etter disse.

Ferdigattest/Midlertidig brukstillatelse

Kopi av midlertidig brukstillatelse eller ferdigattest kan ikke leveres, da dette ikke finnes i kommunens arkiver.

Prisantydning

Kr. 5 900 000,-

Beregnet totalkostnad

5 900 000,- (Prisantydning)

Omkostninger
147 500,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 5 900 000,-))
172,- (Panteattest kjøper)
525,- (Tingl.gebyr pantedokument)
525,- (Tingl.gebyr skjøte)

148 722,- (Omkostninger totalt)

6 048 722,- (Totalpris inkl. omkostninger)

Kommunale avgifter

Kr. 18 710,- for 2018. Eiendomsskatt utgjør kr 11 550,- av dette beløpet.
Det er vannmåler på eiendommen. Oppgitte sum for kommunale avgifter vil derfor variere avhengig av forbruk. De kommunale avgiftene omfatter vann- og avløpsgebyr, renovasjonsgebyr samt feie- og tilsynsavgift. Det gjøres oppmerksom på at det kan forekomme variasjon i avgiftene som følge av forbruk og eventuelle kommunale endringer av gebyr/avgift.

Overtagelse

Etter avtale med selger.

Overtagelse

Etter nærmere avtale.

Solgt "som den er"

Eiendommen og dens tilbehør selges "as is".

Salget forutsettes gjennomført mellom profesjonelle parter. Budgivere oppfordres til å gjennomgå dokumentasjonen grundig, samt å gjennomføre en grundig teknisk besiktigelse av eiendommen med fagfolk. Budgivere gjøres oppmerksom på at kjøpekontrakten bygger på at kjøper skal stå i stilling som om forsvarlige undersøkelser er gjort, uavhengig av hvilke undersøkelser kjøper faktisk har foretatt.

Prospektet er basert på opplysninger gitt av selger, av selgers rådgivere eller offentlige instanser. Det forutsettes at innholdet er korrekt. Megler fraskriver seg for ansvaret for et hvert tap som følge av opplysninger som er misvisende, feilaktige eller ufullstendige.

Oppdragstaker har foretatt de undersøkelser og den tilrettelegging og formidling av informasjon som anses formålstjenlig.

Meglers kjøpekontrakt for næringseiendom vil bli benyttet. Denne tilsier bl.a 1 års reklamasjonsfrist. Konferer megler for evt. ytterligere info. Bestemmelsene i § 6-4, §6-5, §7-1, §7-2 første til tredje ledd, §7-4 første og tredje ledd og §8-8 i lov om eiendomsmegling er fraveket helt eller delvis da salget ikke er i forbrukerforhold.

Opplysningene i salgsoppgaven er godkjent av selger. Alle interessenter oppfordres imidlertid til grundig besiktigelse av eiendommen, gjerne sammen med fagmann før bud inngis.

Lov om hvitvasking

Eiendomsmegleren er underlagt Lov om hvitvasking. Dette innebærer at eiendomsmegleren har plikt til å melde fra til Økokrim om eventuelle mistenkelige transaksjoner.
Kjøper og selger er forpliktet til å bidra til at eiendomsmegler kan gjennomføre tilfredsstillende kundekontroll i henhold til hvitvaskingsregelverket og må derfor blant annet fremlegge gyldig legitimasjon. Dersom eiendomsmegler ikke får utført slik kontroll, plikter eiendomsmegler å avstå fra å gjennomføre oppdraget/handelen. Eiendomsmeglingsforetaket fraskriver seg ansvar for eventuelle økonomiske krav som følge av ovennevnte forhold.

Trenger du vurdering av egen bolig før du kan by på denne?
Kontakt oss!

Takk for din interesse!

Du hører fra oss så snart som mulig

Sist oppdatert: 06.09.2019 14:31. Saksnr. 17-18-0038

empty