" type="text/javascript"> te
INFOGRAFIC tomt 1D_31052019
INFOGRAFIC tomt 1D_31052019
Signalbygg til salg eller leie på tomt A
Signalbygg til salg eller leie på tomt A
Rygge flyfoto rundkjøring
Rygge flyfoto rundkjøring
corona
corona
2015.05.08_INFOGRAFIC 1
2015.05.08_INFOGRAFIC 1
LOGO
LOGO
1
1
2
2
TomteomrdeRygge10
TomteomrdeRygge10
TomteomrdeRygge1markert
TomteomrdeRygge1markert
TomteomrdeRygge2
TomteomrdeRygge2
TomteomrdeRygge3
TomteomrdeRygge3
TomteomrdeRygge4
TomteomrdeRygge4
TomteomrdeRygge5markert
TomteomrdeRygge5markert
TomteomrdeRygge6markert
TomteomrdeRygge6markert
TomteomrdeRygge7markert
TomteomrdeRygge7markert
TomteomrdeRygge8
TomteomrdeRygge8
TomteomrdeRygge9
TomteomrdeRygge9
Tomteområde-Rygge-1-markert
Tomteområde-Rygge-1-markert

Østfold
Østre Huggenesvei

Prisantydning
Kr 0

Eierform Selveier
Boligtype Næringstomt
BTA 0m²
Tomteareal 21 000m² (Eiet tomt)
Energimerke Selger har ikke energimerket boligen

Velkommen til Østre Huggenesvei

Les mer på prosjektets hjemmeside www.ryggepark.no

Matrikkel

Gnr. 156 Bnr. 16 i Moss kommune

Beliggenhet

Rygge Næringspark Østfold er et nytt område rett ved avkjøring nr. 12 fra E6, og i forlengelse av flystripen i nord. Området er oppdelt i ulike tomter med noe differensiering på regulering og byggehøyder. Nærmest E6 ligger Cirkle K sin veiservice-stasjon og Mc Donalds med umiddelbar adkomst fra E6 og profileringsmuligheter mot E6. Tesla har landets største ladestasjon vis-a vis. Volmax har kjøpt en tomt på 20 mål og prosjekterer et nytt lastebilanlegg for salg og service. Det er ca 50 km til Oslo og ca 50 km til riksgrensen Svinesund, tilsvarende ca 30 minutters kjøretid hver vei.

Adkomst

Adkomst direkte fra E6.

Kort om eiendommen

Les mer på prosjektets hjemmeside www.ryggepark.no

Energimerking

Alle eiendommer som selges/leies ut skal ha energiattest. Unntak gjelder blant annet for frittstående bygninger med bruksareal mindre enn 50 m². Det er eier som plikter å fremlegge energiattest og er selv ansvarlig for at opplysningene er riktig. For ytterligere informasjon se www.energimerking.no. Dersom eier har energimerket eiendommen vil komplett energiattest fås ved henvendelse til megler.

Areal og eierform

40000 kvm. Eiet tomt

Tomt og hage

Eiet tomt tilsammen ca 70 dekar. BYA 75% inkludert parkering 18kvm BRA pr parkeringsplass.
Tomt A ca 6000 kvm, gnr/bnr 56/16. Umiddelbar adkomst fra E6.
Tomt B ca 8000 kvm gnr/bnr 56/74 er solgt til Cirkle K som åpner stasjon juni 2016.
Tomt C Ca 3000 kvm gnr/bnr 56/75. Avsatt til serveringsformål og solgt til Mc Donalds, åpner 2018.
Tomt D ca 4000 kvm avsatt til overnattingsformål, er foreløpig ikke klargjort for salg.
På deler av tomt F har Tesla etablert landets største ladestasjon.
På tomt I og deler av H er planagt et stort nytt lastebilanlegg for Volmax (20 mål).

Tomt G og deler av tomt H tilsammen ca 24 mål er solgt for videre eiendomsutvikling. Ta kontakt for informasjon.

Eierskap til respektive tomter er organisert som aksjeselskaper.

Tomtene er flate. Tomt G og H er opparbeidet av Grimsrud.

Vei, vann og avløp

Offentlig og privat.

Reguleringsmessige forhold

Rygge Kommune områderegulering for Huggenesskogen. Arkivsak 08/1425.

Tinglyste rettigheter og forpliktelser

Det er innhentet kopi av servitutter som kan være av interesse å lese innen budgivning. Megler besitter kopi av disse.

Prisantydning

Konf. megler

Overtakelse

Etter nærmere avtale.

Solgt "som den er"

Eiendommen og dens tilbehør selges "as is".

Salget forutsettes gjennomført mellom profesjonelle parter. Budgivere oppfordres til å gjennomgå dokumentasjonen grundig, samt å gjennomføre en grundig teknisk besiktigelse av eiendommen med fagfolk. Budgivere gjøres oppmerksom på at kjøpekontrakten bygger på at kjøper skal stå i stilling som om forsvarlige undersøkelser er gjort, uavhengig av hvilke undersøkelser kjøper faktisk har foretatt.

Prospektet er basert på opplysninger gitt av selger, av selgers rådgivere eller offentlige instanser. Det forutsettes at innholdet er korrekt. Megler fraskriver seg for ansvaret for et hvert tap som følge av opplysninger som er misvisende, feilaktige eller ufullstendige.

Oppdragstaker har foretatt de undersøkelser og den tilrettelegging og formidling av informasjon som anses formålstjenlig.

Meglers kjøpekontrakt for næringseiendom vil bli benyttet. Denne tilsier bl.a 1 års reklamasjonsfrist. Konferer megler for evt. ytterligere info. Bestemmelsene i § 6-4, §6-5, §7-1, §7-2 første til tredje ledd, §7-4 første og tredje ledd og §8-8 i lov om eiendomsmegling er fraveket helt eller delvis da salget ikke er i forbrukerforhold.

Opplysningene i salgsoppgaven er godkjent av selger. Alle interessenter oppfordres imidlertid til grundig besiktigelse av eiendommen, gjerne sammen med fagmann før bud inngis.

Lov om hvitvasking

Eiendomsmegleren/Remax er underlagt Lov om hvitvasking. Dette innebærer at eiendomsmegleren har plikt til å melde fra til Økokrim om eventuelle mistenkelige transaksjoner.
Kjøper og selger er forpliktet til å bidra til at eiendomsmegler kan gjennomføre tilfredsstillende kundekontroll i henhold til hvitvaskingsregelverket og må derfor blant annet fremlegge gyldig legitimasjon. Dersom eiendomsmegler ikke får utført slik kontroll, plikter eiendomsmegler å avstå fra å gjennomføre oppdraget/handelen. Eiendomsmeglingsforetaket fraskriver seg ansvar for eventuelle økonomiske krav som følge av ovennevnte forhold.

Trenger du vurdering av egen bolig før du kan by på denne?
Kontakt oss!

Takk for din interesse!

Du hører fra oss så snart som mulig

Sist oppdatert: 12.08.2021 10:11. Saksnr. 17-18-0041