Oversikt markert
Oversikt markert
Stabburveien-2-10
Stabburveien-2-10
Stabburveien-2-9
Stabburveien-2-9
Stabburveien-2-11
Stabburveien-2-11
Stabburveien-2-12
Stabburveien-2-12
Stabburveien-2-13
Stabburveien-2-13
Stabburveien-2-14
Stabburveien-2-14
Stabburveien-2-15
Stabburveien-2-15
Stabburveien-2-16
Stabburveien-2-16
Stabburveien-2-17
Stabburveien-2-17
Stabburveien-2-18
Stabburveien-2-18
Stabburveien-2-19
Stabburveien-2-19
Stabburveien-2-2
Stabburveien-2-2
Stabburveien-2-20
Stabburveien-2-20
Stabburveien-2-21
Stabburveien-2-21
Stabburveien-2-22
Stabburveien-2-22
Stabburveien-2-23
Stabburveien-2-23
Stabburveien-2-24
Stabburveien-2-24
Stabburveien-2-25
Stabburveien-2-25
Stabburveien-2-26
Stabburveien-2-26
Stabburveien-2-27
Stabburveien-2-27
Stabburveien-2-3
Stabburveien-2-3
Stabburveien-2-4
Stabburveien-2-4
Stabburveien-2-5
Stabburveien-2-5
Stabburveien-2-6
Stabburveien-2-6
Stabburveien-2-7
Stabburveien-2-7
Stabburveien-2-8
Stabburveien-2-8
Stabburveien-2-1
Stabburveien-2-1

Østfold
Stabburveien 2

Eierform Selveier
Boligtype Forretning
Byggeår 1985
BTA 995m²
Tomteareal 0m² (Eiet tomt)
Energimerke Selger har ikke energimerket boligen

Velkommen til Stabburveien 2

Forretningslokaler med god beliggenhet i godt etablert næringsområde på Råbekken - Rolvsøy.

Beliggenhet

Eiendommen ligger inntil Stabburveien og er eksponert mot denne i et handelsområde med mye bilrelatert virksomhet. Nærhet til Fv 109 som er en av Østfolds mest trafikkerte veier. Korte avstander både til Fredrikstad og Sarpsborg.

Adkomst

Fra Oslo: ta av fra E6 ved Sarpsborg rett før Sandesundbro (ved McDonalds), og følg veien mot Fredrikstad (Fv 109). Kjør forbi Østfoldhallene og følg veien videre mot Fredrikstad. Ta til høyre i rundkjøringen ved McDonalds/bensinstasjon (rett etter Møller bil på høyre side). Ta til venstre i neste kryss, eiendommen ligger innerst på høyre side.

Kort om eiendommen

Forretningslokaler med god beliggenhet i godt etablert næringsområde på Råbekken - Rolvsøy.

Innhold

Lokalene er delt i 3 lokaler. Det kan enkelt åpnes mellom lokale 1 og 2.

Lokale 1, ligger i 1. etasje:
Ca 540 kvm: Åpent lager/forretningslokale med kjøreport i den ene enden. Separat kundeinngang fra langsiden. Lokalet inneholder enkelt hjørnekontor samt toalett.

Lokale 2, ligger i 1. etasje:
Ca 270 kvm: Kontor/kontorarealer med stort møte/spiserom, gangareal og toaletter.

Lokale 3 ligger i 2. etasje:
Ca 195 kvm: Lokalet inneholder ca 8 kontorer, møterom, lagerrom, wc, kjøkken mm. Lokalene kan leies samlet eller delt etter avtale.

Areal

Totalt bruttoareal: 995 kvm - Arealene kan leies samlet eller delt som nevnt ovenfor. En ytterligere tilpasning kan også vurderes.

Standard

Lokalene i 1. etasje holder en god og tilfredsstillende standard. Lokalene i 2. etasje er av noe enklere kvalitet.

Oppvarming

Hovedsakelig elektrisk oppvarming.

Energimerking

Alle eiendommer som selges/leies ut skal ha energiattest. Unntak gjelder blant annet for frittstående bygninger med bruksareal mindre enn 50 m². Det er eier som plikter å fremlegge energiattest og er selv ansvarlig for at opplysningene er riktig. For ytterligere informasjon se www.energimerking.no. Dersom eier har energimerket eiendommen vil komplett energiattest fås ved henvendelse til megler.

Tomt

Tomten er relativt flat og er opparbeidet med fast dekke for biloppstillingsplasser. Det er også muligheter for lagring på egen grunn.

Parkering

Godt med parkering på tomten.

Vei, vann og avløp

Offentlig tilknyttet.

Reguleringsmessige forhold

Regulert til næringsformål.

Leie

Etter avtale.

Felleskostnader

Tilkommer leien.

Leietid

Etter avtale.

Partenes oppsigelsesadgang

Etter avtale.

Krav til sikkerhet / betalingsbetingelser

Depositum/bankgaranti må påregnes.

Overtagelse

Etter nærmere avtale.

Lov om hvitvasking

Eiendomsmegleren er underlagt Lov om hvitvasking. Dette innebærer at eiendomsmegleren har plikt til å melde fra til Økokrim om eventuelle mistenkelige transaksjoner.
Kjøper og selger er forpliktet til å bidra til at eiendomsmegler kan gjennomføre tilfredsstillende kundekontroll i henhold til hvitvaskingsregelverket og må derfor blant annet fremlegge gyldig legitimasjon. Dersom eiendomsmegler ikke får utført slik kontroll, plikter eiendomsmegler å avstå fra å gjennomføre oppdraget/handelen. Eiendomsmeglingsforetaket fraskriver seg ansvar for eventuelle økonomiske krav som følge av ovennevnte forhold.

Trenger du vurdering av egen bolig før du kan by på denne?
Kontakt oss!

Takk for din interesse!

Du hører fra oss så snart som mulig

Sist oppdatert: 01.04.2019 08:01. Saksnr. 17-18-0043

empty