Kart
Kart

Østfold
Enggata 97C

Prisantydning
Kr 3 480 000

Eierform Selveier
Boligtype Næringsbygg
Byggeår 1933
BTA 710m²
Tomteareal 418m² (Festet tomt)
Energimerke Selger har ikke energimerket boligen

Velkommen til Enggata 97C

Lager/produksjonsbygg beliggende sentralt i etablert boligområde på Nabbetorp. Bygningsmassen passer fint til mindre bedrifter som er i behov av lager, produksjon eller kanskje som et boligutviklingsprosjekt?

Beliggenhet

Eiendommen ligger sentralt på Nabbetorp i Fredrikstad. Et område som i all hovedsak er utbygget med boliger. Eiendommen ligger høyt og solrikt med blant annet god utsikt sydøstover og ut over Østsiden fotballbane.

Det er ca 5 km til Fredrikstad og 3 km til Sellebakk. Kort avstand til Fv 111 der det er gode bussforbindelser til Østfoldbyene.

Adkomst

Fra Fredrikstad: Følg Fv 110 over Fredrikstadbrua og kjør helt rund i rundkjøring mot Nabbetorp. Ta så til høyre inn på Nabbetorpveien og så nesten umiddelbart til høyre inn på Enggata. Følg så veien til enden forbi stadion og hold venstre inn Lundheimveien og deretter umiddelbart venstre igjen inn stikkvei. Eiendommen ligger så i enden av stikkveien.

Kort om eiendommen

Lager/produksjonsbygg beliggende sentralt i etablert boligområde på Nabbetorp. Bygningsmassen passer fint til mindre bedrifter som er i behov av lager, produksjon eller kanskje som et boligutviklingsprosjekt?

Type, eierform og byggeår

Næringsbygg Selveier, oppført i 1933

Byggemåte

Sålefundamenter av betong og granitt fundamentert til fjell. Utvendige vegger er oppført i delvis teglstein, delvis betong eller ytongblokker som er pusset. Innvendige vegger er oppført både i lett bindingsverk og murverk. Kombinasjon av støpte dekker og trebjelkelag. Utvendig tak er saltak tekket med plater, takstein og papp.
Det vises til vedlagte takstrapport for ytterligere informasjon om eiendommens bebyggelse og stand.

Innhold

U. etg: 160 kvm lager.
1. etg.: 335 kvm lager.
2. etg.: 175 kvm kontor/lager/våtrom.
Loft: 40 kvm lagringsloft.

Eiendommen har tidligere vært et bakeri og er skreddersydd den driften. Lokalene er i hovedsak ryddet, men bakerovner og annet utstyr er fortsatt fastmontert i bygningen og følger i handelen.

Areal

Totalt bruttoareal: 710 kvm.

Standard

Bygningen har behov for tiltak både utvendig og innvendig.

Oppvarming

Elektrisk. Det er en eldre oljefyr på eiendommen, men denne er ikke kontrollert og selger vet ikke noe om tilstand eller funksjonalitet.

Energimerking

Alle eiendommer som selges/leies ut skal ha energiattest. Unntak gjelder blant annet for frittstående bygninger med bruksareal mindre enn 50 m². Det er eier som plikter å fremlegge energiattest og er selv ansvarlig for at opplysningene er riktig. For ytterligere informasjon se www.energimerking.no. Dersom eier har energimerket eiendommen vil komplett energiattest fås ved henvendelse til megler.
Selger har ikke energimerket boligen.

Annet

Det er vareheis i bygget som går fra kjeller til 2. etasje.

Areal og eierform

418 kvm. Festet tomt

Tomt og hage

Tomten er i hovedsak fullt utbygd, men den kommunale nabotomten er benyttet til biloppstillingsplasser etc. Nabotomten har vært brukt til dette i "alle år", men det er ingen kjente tinglyste eller privatrettslige avtaler vedr denne bruk av naboeiendommen.

Parkering

Bygningen opptar stort sett hele tomteområdet, men det er opparbeidet noen biloppstillingsplasser.

Vei, vann og avløp

Offentlig tilknyttet.

Reguleringsmessige forhold

Eiendommen er regulert til bolig/næring.

Reguleringsbestemmelser til reguleringsplan for Nabbetorp, datert 20.01.1992.

Det gjøres oppmerksom på at eiendommen ligger bevaringsverdig område ifølge gammel lov på grunnen.

Megler besitter kopi av reguleringsplaner med bestemmelser. Vi oppfordrer interessenter til å gjøre seg kjent med disse. Dersom det er ønskelig med ytterligere opplysninger knyttet til reguleringsforhold så oppfordrer vi interessenter til å kontakte Fredrikstad kommune.

Tinglyste heftelser og rettigheter

Kommunen har legalpant som sikkerhet for betaling av kommunale avgifter. Legalpant er pant som følger av loven, og som ikke tinglyses. Legalpant følger derfor eiendommen ved salg. På eiendommen kan det være tinglyst erklæringer som f eks rett for kommunen til å vedlikeholde rørsystemer for vann- og kloakk. Disse erklæringene vil følge eiendommen ved salg. Kontakt megler for nærmere informasjon.

Heftelser / rettigheter

Følgende er tinglyst og vil følge eiendommen:
- Festekontrakt, datert 05.08.1933.
- Nye vilkår dater 19.10.2009.

Kommunen har legalpant som sikkerhet for betaling av kommunale avgifter. Legalpant er pant som følger av loven, og som ikke tinglyses. Legalpant følger derfor eiendommen ved salg. På eiendommen kan det være tinglyst erklæringer som f eks rett for kommunen til å vedlikeholde rørsystemer for vann- og kloakk. Disse erklæringene vil følge eiendommen ved salg. Kontakt megler for nærmere informasjon.

Ferdigattest/Midlertidig brukstillatelse

Kopi av midlertidig brukstillatelse eller ferdigattest kan ikke leveres, da dette ikke finnes i kommunens arkiver.

Prisantydning

Kr. 3 480 000,-

Beregnet totalkostnad

3 480 000,- (Prisantydning)

Omkostninger
87 000,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 3 480 000,-))
172,- (Panteattest kjøper)
525,- (Tingl.gebyr pantedokument)
525,- (Tingl.gebyr skjøte)

88 222,- (Omkostninger totalt)

3 568 222,- (Totalpris inkl. omkostninger)

Kommunale avgifter

Kommunale avgifter utgjør kr. Kr. 18 315 pr. år for inneværende år. Eiendomsskatt utgjør kr 7 665,- av dette beløpet.
Det er vannmåler på eiendommen. Oppgitte sum for kommunale avgifter vil derfor variere avhengig av forbruk. De kommunale avgiftene omfatter festeavgift, vann- og avløpsgebyr, renovasjonsgebyr samt feie- og tilsynsavgift. Det gjøres oppmerksom på at det kan forekomme variasjon i avgiftene som følge av forbruk og eventuelle kommunale endringer av gebyr/avgift.

Leieforhold

Det er foreligger leieavtaler med Telia Norge og Telenor vedr leie av plass til mottaker/sender/server. Konf megler for leiekontrakter. Leieinntekter er for tiden kr. 30.000 pr år.

Overtagelse

Etter avtale med selger. Ved ønske om overtagelsesdato må det tas forbehold om dette i budet.

Overtagelse

Etter nærmere avtale.

Solgt "som den er"

Eiendommen og dens tilbehør selges "as is".

Salget forutsettes gjennomført mellom profesjonelle parter. Budgivere oppfordres til å gjennomgå dokumentasjonen grundig, samt å gjennomføre en grundig teknisk besiktigelse av eiendommen med fagfolk. Budgivere gjøres oppmerksom på at kjøpekontrakten bygger på at kjøper skal stå i stilling som om forsvarlige undersøkelser er gjort, uavhengig av hvilke undersøkelser kjøper faktisk har foretatt.

Prospektet er basert på opplysninger gitt av selger, av selgers rådgivere eller offentlige instanser. Det forutsettes at innholdet er korrekt. Megler fraskriver seg for ansvaret for et hvert tap som følge av opplysninger som er misvisende, feilaktige eller ufullstendige.

Oppdragstaker har foretatt de undersøkelser og den tilrettelegging og formidling av informasjon som anses formålstjenlig.

Meglers kjøpekontrakt for næringseiendom vil bli benyttet. Denne tilsier bl.a 1 års reklamasjonsfrist. Konferer megler for evt. ytterligere info. Bestemmelsene i § 6-4, §6-5, §7-1, §7-2 første til tredje ledd, §7-4 første og tredje ledd og §8-8 i lov om eiendomsmegling er fraveket helt eller delvis da salget ikke er i forbrukerforhold.

Opplysningene i salgsoppgaven er godkjent av selger. Alle interessenter oppfordres imidlertid til grundig besiktigelse av eiendommen, gjerne sammen med fagmann før bud inngis.

Lov om hvitvasking

Eiendomsmegleren er underlagt Lov om hvitvasking. Dette innebærer at eiendomsmegleren har plikt til å melde fra til Økokrim om eventuelle mistenkelige transaksjoner.
Kjøper og selger er forpliktet til å bidra til at eiendomsmegler kan gjennomføre tilfredsstillende kundekontroll i henhold til hvitvaskingsregelverket og må derfor blant annet fremlegge gyldig legitimasjon. Dersom eiendomsmegler ikke får utført slik kontroll, plikter eiendomsmegler å avstå fra å gjennomføre oppdraget/handelen. Eiendomsmeglingsforetaket fraskriver seg ansvar for eventuelle økonomiske krav som følge av ovennevnte forhold.

Trenger du vurdering av egen bolig før du kan by på denne?
Kontakt oss!

Takk for din interesse!

Du hører fra oss så snart som mulig

Bilde av megler

Geir Inge Rangøy Johannessen
Eiendomsmegler MNEF

Tel. 90 29 97 97
geir.johannessen@remax.no

Utskriftsvennlig versjon Selge egen bolig?

Sist oppdatert: 16.08.2019 08:41. Saksnr. 17-18-0044

empty