Ilaveien-32-9
Ilaveien-32-9
Ilaveien-32-1
Ilaveien-32-1
Ilaveien-32-10
Ilaveien-32-10
Ilaveien-32-11
Ilaveien-32-11
Ilaveien-32-12
Ilaveien-32-12
Ilaveien-32-13
Ilaveien-32-13
Ilaveien-32-14
Ilaveien-32-14
Ilaveien-32-15
Ilaveien-32-15
Ilaveien-32-16
Ilaveien-32-16
Ilaveien-32-17
Ilaveien-32-17
Ilaveien-32-18
Ilaveien-32-18
Ilaveien-32-19
Ilaveien-32-19
Ilaveien-32-20
Ilaveien-32-20
Ilaveien-32-21
Ilaveien-32-21
Ilaveien-32-22
Ilaveien-32-22
Ilaveien-32-23
Ilaveien-32-23
Ilaveien-32-24
Ilaveien-32-24
Ilaveien-32-25
Ilaveien-32-25
Ilaveien-32-26
Ilaveien-32-26
Ilaveien-32-3
Ilaveien-32-3
Ilaveien-32-4
Ilaveien-32-4
Ilaveien-32-5
Ilaveien-32-5
Ilaveien-32-6
Ilaveien-32-6
Ilaveien-32-7
Ilaveien-32-7
Ilaveien-32-8
Ilaveien-32-8
Ilaveien-32-2
Ilaveien-32-2

Østfold
Ilaveien 32

Prisantydning
Kr 6 900 000

Eierform Selveier
Boligtype Forretning
Byggeår 1948
BTA 716m²
Tomteareal 835m² (Fellestomt)
Energimerke Selger har ikke energimerket boligen

Velkommen til Ilaveien 32

Eiendommen består av 2 gnr / bnr med to bygningskropper som er koblet sammen, benyttes i dag dels som kontor og lager for Heiro bilsalg, Eiendommen kan leies ut som kontor og har et potensiale for utvikling.

Matrikkel

Gnr. 208 Bnr. 756 og Gnr. 208 Bnr. 1695 i Fredrikstad kommune

Beliggenhet

Meget sentral og fin beliggenhet i etablert område rett utenfor bykjernen i Fredrikstad. Enkel adkomst til/fra Fv 109 som raskt fører deg til både til Sarpsborg, Fredrikstad og E6.

Nærområdet

Godt etablert område som består av både bolig og næringsvirksomhet.

Adkomst

Fra Fredrikstad: følg Fv 109 retning Sarpsborg og ta til venstre i 2. rundkjøring ved Glemmen Videregående Skole. Ta så første til høyre ved Joker, inn på Ilaveien. Eiendommen er straks beliggende på venstre hånd.

Kort om eiendommen

Eiendommen består av 2 gnr / bnr med to bygningskropper som er koblet sammen, benyttes i dag dels som kontor og lager for Heiro bilsalg, Eiendommen kan leies ut som kontor og har et potensiale for utvikling.

Type, eierform og byggeår

Forretning Selveier, oppført i 1948

Byggemåte

Det vises til vedlagte takst, utført av Grydeland Eiendom AS, for informasjon om eiendommens byggemåte og stand.

Innhold

Eiendommen går over 3 etasjer og inneholder:

1. etasje: Gang, tekniske rom, arkiv, kontor, 2 stk wc, 2 store undervisningsrom/showrom, lager og garasje.
2. etasje: Resepsjon, kjøkken og kontorer.
3. etasje: Kontorer og minikjøkken.

Areal

Totat. 716 kvm BTA.

1. etasje: 247 kvm.
2. etasje: 294 kvm.
3. etasje: 175 kvm.

Standard

Innvendige overflater består hovedsakelig av fliser og vinyl på gulv. Det er teglstein, mdf-plater stri og malte flater på vegger. Strie og malte flater i himlinger.

Oppvarming

Oppvarming med elektrisitet, samt 2 stk varmepumper.

Energimerking

Alle eiendommer som selges/leies ut skal ha energiattest. Unntak gjelder blant annet for frittstående bygninger med bruksareal mindre enn 50 m². Det er eier som plikter å fremlegge energiattest og er selv ansvarlig for at opplysningene er riktig. For ytterligere informasjon se www.energimerking.no. Dersom eier har energimerket eiendommen vil komplett energiattest fås ved henvendelse til megler.

Annet

Eiendommen selges som salg av aksjeselskapet Ilaveien 32 AS.

Areal og eierform

Gnr 208, bnr 756 og 1695 tilsammen ca 835 kvm eiet tomt. Ca 120 kvm av tomten er i realiteten en del av hagen til naboeiendom.

Tomt og hage

Tomten er noe skrånende. Den er opparbeidet med stor biloppstillingsplass og diverse vegetasjon.

Parkering

Garasjer med to nye porter i aluminium, samt godt med parkeringsmuligheter på tomten.

Vei, vann og avløp

Offentlig tilknyttet.

Reguleringsmessige forhold

Eiendommen ligger i uregulert område og omhandles av Kommuneplan Fredrikstad 2011-2023.

Tinglyste rettigheter og forpliktelser

Kommunen har legalpant som sikkerhet for betaling av kommunale avgifter. Legalpant er pant som følger av loven, og som ikke tinglyses. Legalpant følger derfor eiendommen ved salg. På eiendommen kan det være tinglyst erklæringer som f eks rett for kommunen til å vedlikeholde rørsystemer for vann- og kloakk. Disse erklæringene vil følge eiendommen ved salg. Kontakt megler for nærmere informasjon.

Heftelser / rettigheter

Følgende er tinglyst på eiendommen:

- Dok 3603, datert 21.09.1973: Bestemmelse om bebyggelse.
- Dok 837, datert 28.01.1981: Erklæring/avtale.

Megler besitter kopi av disse.

Eiendommen overdras fri for pengeheftelser, med unntak av eventuelle erklæringer, avtaler eller heftelser som fremgår av salgsoppgaven og skal følge med eiendommen ved salg. Kjøpers bank vil få prioritet etter disse.

Ferdigattest/Midlertidig brukstillatelse

Kopi av midlertidig brukstillatelse eller ferdigattest kan ikke leveres, da dette ikke finnes i kommunens arkiver.

Prisantydning

Kr. 6 900 000,-

Beregnet totalkostnad

Ved salg av Aksjeselskap påløper ike dokumentavgift slik at omkostninger vil primært dreie seg om:

172,- (Panteattest kjøper)
525,- (Tingl.gebyr pantedokument)
525,- (Tingl.gebyr skjøte)

1 222,- (Omkostninger totalt)

Kommunale avgifter

Kr 30 811,- pr år. Eiendomsskatt utgjør kr 22 771,- av dette beløpet.

Det er vannmåler på eiendommen. Oppgitte sum for kommunale avgifter vil derfor variere avhengig av forbruk. De kommunale avgiftene omfatter vann- og avløpsgebyr, renovasjonsgebyr samt feie- og tilsynsavgift. Det gjøres oppmerksom på at det kan forekomme variasjon i avgiftene som følge av forbruk og eventuelle kommunale endringer av gebyr/avgift.

Overtagelse

Etter nærmere avtale.

Solgt "som den er"

Eiendommen og dens tilbehør selges "as is" i form av aksjesalg i Ilaveien 32 AS.

Salget forutsettes gjennomført mellom profesjonelle parter. Budgivere oppfordres til å gjennomgå dokumentasjonen grundig, samt å gjennomføre en grundig teknisk besiktigelse av eiendommen med fagfolk. Budgivere gjøres oppmerksom på at kjøpekontrakten bygger på at kjøper skal stå i stilling som om forsvarlige undersøkelser er gjort, uavhengig av hvilke undersøkelser kjøper faktisk har foretatt.

Prospektet er basert på opplysninger gitt av selger, av selgers rådgivere eller offentlige instanser. Det forutsettes at innholdet er korrekt. Megler fraskriver seg for ansvaret for et hvert tap som følge av opplysninger som er misvisende, feilaktige eller ufullstendige.

Oppdragstaker har foretatt de undersøkelser og den tilrettelegging og formidling av informasjon som anses formålstjenlig.

Meglers kjøpekontrakt for salg av AS vil bli benyttet.
Bestemmelsene i § 6-4, §6-5, §7-1, §7-2 første til tredje ledd, §7-4 første og tredje ledd og §8-8 i lov om eiendomsmegling er fraveket helt eller delvis da salget ikke er i forbrukerforhold.

Opplysningene i salgsoppgaven er godkjent av selger. Alle interessenter oppfordres imidlertid til grundig besiktigelse av eiendommen, gjerne sammen med fagmann før bud inngis.

Lov om hvitvasking

Eiendomsmegleren er underlagt Lov om hvitvasking. Dette innebærer at eiendomsmegleren har plikt til å melde fra til Økokrim om eventuelle mistenkelige transaksjoner.
Kjøper og selger er forpliktet til å bidra til at eiendomsmegler kan gjennomføre tilfredsstillende kundekontroll i henhold til hvitvaskingsregelverket og må derfor blant annet fremlegge gyldig legitimasjon. Dersom eiendomsmegler ikke får utført slik kontroll, plikter eiendomsmegler å avstå fra å gjennomføre oppdraget/handelen. Eiendomsmeglingsforetaket fraskriver seg ansvar for eventuelle økonomiske krav som følge av ovennevnte forhold.

Trenger du vurdering av egen bolig før du kan by på denne?
Kontakt oss!

Takk for din interesse!

Du hører fra oss så snart som mulig

Sist oppdatert: 11.05.2019 01:10. Saksnr. 17-19-0006

empty