15-
15-
14-
14-
17-
17-
18-
18-
19-
19-
20-
20-
16-
16-
11-
11-
12-
12-
10-
10-
11-
11-
10-
10-
12-
12-
13-
13-
6-
6-
1-
1-
2-
2-
3-
3-
4-
4-
5-
5-
7-
7-
8-
8-
9-
9-
1-
1-
13-
13-
14-
14-
15-
15-
16-
16-
17-
17-
18-
18-
19-
19-
2-
2-
20-
20-
21-
21-
22-
22-
23-
23-
24-
24-
25-
25-
26-
26-
27-
27-
28-
28-
29-
29-
3-
3-
30-
30-
31-
31-
32-
32-
33-
33-
34-
34-
35-
35-
36-
36-
37-
37-
38-
38-
39-
39-
4-
4-
40-
40-
41-
41-
42-
42-
43-
43-
44-
44-
45-
45-
46-
46-
47-
47-
48-
48-
49-
49-
5-
5-
50-
50-
51-
51-
52-
52-
53-
53-
54-
54-
55-
55-
56-
56-
57-
57-
58-
58-
59-
59-
60-
60-
61-
61-
62-
62-
63-
63-
64-
64-
65-
65-
66-
66-
67-
67-
7-
7-
68-
68-
69-
69-
9-
9-
8-
8-
6-
6-

Telemark
Frogner Ring 8

Prisantydning
Kr 16 800 000

Eierform Selveier
Boligtype Næringsbygg
Byggeår 1825
BTA 4315m²
Tomteareal 20 423m² (Eiet tomt)
Energimerke Selger har ikke energimerket boligen

Velkommen til Frogner Ring 8

Unik, historisk eiendom med store arealer.

Matrikkel

Gnr. 62 Bnr. 469 i Skien kommune

Beliggenhet

Eiendommen "Frogner Hovedgård" ligger på en høyde på Frogner i Gjerpen - mellom Skien sentrum i vest og Gjerpensdalen i øst. Eiendommen har en meget barnevennlig beliggenhet i et av Skiens beste boligområder. Området er godt tilrettelagt for unge og eldre med skoler, barnehager, forretninger og gode turområder i nærheten. Landlige omgivelser med kort vei til byen.

Nærområdet

Eiendommen er omgitt av dyrket mark og nyere bolighusbebyggelse.

Adkomst

Eiendommen har adkomst fra Frogneralleen og Frognerlia.

Kort om eiendommen

Unik, historisk eiendom med store arealer.

Type, eierform og byggeår

Næringsbygg Selveier, oppført i 1825

Byggemåte

Det vises til vedlagte boligsalgsrapport for beskrivelse av eiendommens byggemåte og stand.

Innhold

Eiendommen består av følgende bygg og inneholder:

Hovedhus:
1. etasje: Stue, entre, undervisningslokale, trapperom, gang, wc og kjøkken.
2. etasje: Bibliotek, møtelokale, trapperom, ganger, 5 stk kontorer, hybelkjøkken og wc.
Kjeller: Teknisk rom/bod
Bygget har i senere år blitt bruk som kontor og møtelokaler og deler av eiendommen er innredet heretter. Bygget fikk restaurert taket i 2005 og malt i 2009.

Østfløyen:
1. etasje: 11 kontorer, wc, gang, trapperom, møtelokale/stue, teknisk rom, lager og 2 boder.
Kjeller: Garderobe/bad, badstue, vaskerom, kontor og trapperom.
Bygget har senest vært innredet med undervisningslokaler i kjeller, kontor i 1. etasje og hybler i 2. etasje. Store deler av bygget har blitt renovert over tid og det ble malt utvendig i 2009.

Hagehuset:
1. etasje: Sommerstue
Bygget er ikke innredet. Nymalt i 2018.

Vestfløyen:
1. etasje: 12 kontorer, 2 kjøkken, tekjøkken, 2 stk bad, 2 stk toalett, bod, teknisk rom og rom under trapp.
2. etasje: 2 stk toalett, 2 stk kjøkken, bad, 3 stk kontorer, 2 stk trapperom, møterom, gang, 9 stk hybelværelser, bod og teknisk rom.
Kjeller: Diverse boder, tekniske rom, ikke-innredet rom, lager og kjølerom.
Bygget har senest vært innredet med kontorlokaler i 1. etasje og 2. etasje. Store deler av bygget har blitt renovert over tid.

Låve:
1. etasje: Kontor, gang ,diverse boder, teknisk rom og fjøs.
2. etasje: Loft
3. etasje: Loft
Kjeller: Lagerplass
Bygget har vært innredet for dyrehushold. Preges av elde og renovering må påregnes.

Verksted:
Garasje: Garderobe, toalett, 2 stk garasjer, verksted, gang, lager, heis og teknisk rom.
1. etasje: Bibliotek, møterom, toalett, HC toalett, gang, 7 stk kontorer, datarom, vvs og heis.
2. etasje: Kontor, entre, kjøkken, HC toalett, møterom og heis.
Bygget er i dag innredet som kontorlokaler og er utleid til formålet. Leieavtalen kan sies opp av begge parter med 6 måneders skriftlig varsel.

Lille garasje:
1. etasje: Lagerplass/garasje
Bygget blir i dag anvendt som lagerplass. Bygget preges av elde og renovering må påregnes.

Jordstampe huset:
1. etasje: Lager
Bygget står i dag tomt og har trolig ikke vært i bruk siden gården var i drift. Preges av elde og renovering må påregnes.

Areal

Totalt Bta: 4 315 kvm.
Totalt Bra: 3 961 kvm.

Hovedhus:
Bta: 497 kvm.
Bra: 423 kvm.

Østfløyen:
Bta: 749 kvm.
Bra: 683 kvm.

Hagehuset:
Bta: 49 kvm.
Bra: 43 kvm.

Vestfløyen:
Bta: 1 120 kvm.
Bra: 1 010 kvm.

Låve:
Bta: 1 165 kvm.
Bra: 1 137 kvm.

Verksted:
Bta: 673 kvm.
Bra: 616 kvm.

Lille garasje:
Bta: 26 kvm.
Bra: 22 kvm.

Jordstampe huset:
Bta: 36 kvm.
Bra: 27 kvm.

Energimerking

Alle eiendommer som selges/leies ut skal ha energiattest. Unntak gjelder blant annet for frittstående bygninger med bruksareal mindre enn 50 m². Det er eier som plikter å fremlegge energiattest og er selv ansvarlig for at opplysningene er riktig. For ytterligere informasjon se www.energimerking.no. Dersom eier har energimerket eiendommen vil komplett energiattest fås ved henvendelse til megler.

Annet

Hovedbygning med østfløy ble fredet allerede i 1923 og var blant de første bygningene som ble fredet i Norge. Fredingen ble utvidet i 1966 til også å omfatte den vinkelformede låven med vestfløy. Hagehuset og deler av utearealet ble foreslått fredet i Statsbyggs landsverneplan. Riksantikvaren fattet vedtak om slik fredning i september 2018.
Hele eiendommen med de åtte kartfestede bygningene er regulerte til bevaring.

Vedlegg:
- Vedlegg 1: Grunnbok og servitutter
- Vedlegg 2: Reguleringsplan
- Vedlegg 3: Diverse kart
- Vedlegg 4: Kulturminnerapport
- Vedlegg 5: Matrikkelrapport
- Vedlegg 6: Informasjon fra kommunen
- Vedlegg 7: Megleropplysninger
- Vedlegg 8: Kommunale avgifter
- Vedlegg 9: Ferdigattest
- Vedlegg 10: Leiekontrakter
- Vedlegg 11: Kjøpekontrakt gjeldende salget
- Vedlegg 12: Tilstandsrapporter
- Vedlegg 13: Verdivurdering

Tomt og hage

Hagen ble rundt 1850 opparbeidet i engelsk landskapsstil. Murer, gangveier og deler av beplantningen er i dag godt bevart. Hovedhuset er plassert med et parklandskap på tre sider. Mot hovedfasaden har parken en formell utforming, mens det er en mer privat utforming mot de to andre sidene. Den "private" delen hav hageanlegget ble utformet i engelsk landskapsstil med snodde stier omgitt av ask og lønn, samt jasmin- og syrinhekker.

Vei, vann og avløp

Offentlig tilknyttet.

Reguleringsmessige forhold

Reguleringsbestemmelser til reguleringsplan for Nordre Frogner.

Tinglyste rettigheter og forpliktelser

Kommunen har legalpant som sikkerhet for betaling av kommunale avgifter. Legalpant er pant som følger av loven, og som ikke tinglyses. Legalpant følger derfor eiendommen ved salg. På eiendommen kan det være tinglyst erklæringer som f eks rett for kommunen til å vedlikeholde rørsystemer for vann- og kloakk. Disse erklæringene vil følge eiendommen ved salg. Kontakt megler for nærmere informasjon.

Heftelser / rettigheter

Følgende er tinglyst på eiendommen:

- Dok 900369, datert 13.02.1924: Fredningsvedtak
- Dok 634254, datert 30.07.2014: Påtegning til Fredningsvedtak
- Dok 400286, datert 13.02.1948: Forkjøpsrett Skien kommune
- Dok 401797, datert 15.08.1966: Fredningsvedtak
- Dok 634254, datert 30.07.2014: Påtegning til Fredningsvedtak

Eiendommen overdras fri for pengeheftelser, med unntak av eventuelle erklæringer, avtaler eller heftelser som fremgår av salgsoppgaven og skal følge med eiendommen ved salg. Kjøpers bank vil få prioritet etter disse.

Ferdigattest/Midlertidig brukstillatelse

Kopi av midlertidig brukstillatelse eller ferdigattest kan ikke leveres, da dette ikke finnes i kommunens arkiver.

Prisantydning

Kr. 16 800 000,-

Beregnet totalkostnad

16 800 000,- (Prisantydning)

Omkostninger
172,- (Panteattest kjøper)
525,- (Tingl.gebyr pantedokument)
525,- (Tingl.gebyr skjøte)
420 000,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 16 800 000,-))

421 222,- (Omkostninger totalt)

17 221 222,- (Totalpris inkl. omkostninger)

Kommunale avgifter

Det ble fakturert kr 14 615,22 i 2018 på denne eiendommen.
Det er vannmåler på eiendommen. Oppgitte sum for kommunale avgifter vil derfor variere avhengig av forbruk. De kommunale avgiftene omfatter vann- og avløpsgebyr, renovasjonsgebyr samt feie- og tilsynsavgift. Det gjøres oppmerksom på at det kan forekomme variasjon i avgiftene som følge av forbruk og eventuelle kommunale endringer av gebyr/avgift.

Overtakelse

Etter nærmere avtale.

Solgt "som den er"

Eiendommen selges som den er. Det foreligger kun mangel hvis Selger før signeringen av denne avtalen gir en uriktig eller mangelfulle opplysninger. Selger plikter ikke å rydde eller rengjøre Eiendommen forut for Overtakelse. Eiendommen blir overtatt slik den fremsto på visning, og ikke ytterligere ryddet eller rengjort.

Statsbygg overtok eiendommen i forbindelse med at staten overtok det fylkeskommunale barne- og familievernet fra 1/1-2004. Etter overtakelsen avsluttet Bufetat sitt leieforhold med Statsbygg i midten av 2018, har kun deler av eiendommen (Verkstedbygget) har vært utleid til stiftelsen Mental Helse.

Statsbygg har innhentet en tilstandsvurdering av eiendommen, den følger som vedlegg til salgsoppgaven . Kjøper har en selvstendig undersøkelsesplikt. Interessenter og budgivere oppfordres derfor til å gjennomgå dokumentasjonen ekstra grundig, samt å gjennomføre en grundig teknisk besiktigelse av eiendommen med fagfolk. Budgivere gjøres oppmerksom på at kjøpekontrakten bygger på at kjøper skal stå i stilling som om forsvarlige undersøkelser er gjort, uavhengig av hvilke undersøkelser kjøper faktisk har foretatt. Selger kjenner ikke til at det er forurensing i tomtegrunnen m.v.
Kjøper skal, dersom forurensing i ettertid skulle bli oppdaget, bære det fulle ansvar for all forurensing som eksisterer på eiendommen, med unntak av forurensing forårsaket av selger.

Budinstruksjon
Bud på Eiendommen avgis på basis av den informasjon som følger av dette prospekt med vedlegg, samt befaring av Eiendommen. Det forutsettes at interessenter har lest og satt seg inn i all informasjon tilgjengelig før det eventuelt legges inn bud.

Kjøpekontrakten skal baseres på vedlagte mal fra Statsbygg. Det kan ikke påregnes at det gjøres endringer/justeringer i denne.

Bud skal sendes skriftlig og inneholde opplysninger om Eiendommens adresse, matrikkelnummer, budsum, budgivers navn, adresse og telefonnr, redegjørelse for finansieringsplan, akseptfrist og overtakelsesdato.

Budet skal lyde på et bestemt kronebeløp. Avgitt bud skal være bindende inntil angitt frist for vedståelse.

Ingen konfidensielle bud vil bli vurdert. Under budrunden vil høyeste bud refereres til samtlige budgivere.

Selger vil ikke akseptere bud med forbehold knyttet til Eiendommen. Eventuell risiko knyttet til eiendommens tilstand eller øvrige forhold må være hensyntatt i eventuelle bud.

Budgivere uten finansieringsforbehold vil bli foretrukket. I den grad budgivere tar forbehold om fremmedkapitalfinansiering, så skal dette forbeholdet løftes 14 dager etter inngåelse av budaksept.
Ved forbehold om fremmedkapitalfinansiering, skal budgiver dokumentere at finansieringsprosess mot bank (eller annen kapitalkilde) er initiert, og oppgi kontaktinformasjon til en saksbehandler i banken som kan bekrefte en positiv innstilling til å yte finansiering til prosjektet.

Omkostninger til det offentlige herunder bl.a. dokumentavgift, knyttet til kjøpet dekkes av kjøper.

Megleren kan ikke binde oppdragsgiveren overfor tredjemann uten særskilt fullmakt, jfr. Lov om Eiendomsmegling av 29. juni 2007, nr. 73, § 6 - 6.

Tentativ tidslinje
- Uke 21: Befaringer avholdes etter nærmere avtale med megler.
- Uke 26: Budfrist: 25. juni kl. 12.00.
- Alle bud må ha vedståelsesfrist til 28. juni. kl. 12.00.
- Det er Selgers intensjon at bud-aksept konkluderes innen ovennevnte frist.

Prospektet er basert på opplysninger gitt av selger, av selgers rådgivere eller offentlige instanser. Det forutsettes at innholdet er korrekt. Megler fraskriver seg for ansvaret for et hvert tap som følge av opplysninger som er misvisende, feilaktige eller ufullstendige.

Oppdragstaker har foretatt de undersøkelser og den tilrettelegging og formidling av informasjon som anses formålstjenlig.

Skjøte utstedes kun til den som står som kjøper i budskjema og kontrakt. Blancoskjøte aksepteres ikke.

Opplysningene i salgsoppgaven er godkjent av selger. Alle interessenter oppfordres til grundig besiktigelse av eiendommen, gjerne sammen med fagmann før bud inngis.

Lov om hvitvasking

Eiendomsmegleren er underlagt Lov om hvitvasking. Dette innebærer at eiendomsmegleren har plikt til å melde fra til Økokrim om eventuelle mistenkelige transaksjoner.
Kjøper og selger er forpliktet til å bidra til at eiendomsmegler kan gjennomføre tilfredsstillende kundekontroll i henhold til hvitvaskingsregelverket og må derfor blant annet fremlegge gyldig legitimasjon. Dersom eiendomsmegler ikke får utført slik kontroll, plikter eiendomsmegler å avstå fra å gjennomføre oppdraget/handelen. Eiendomsmeglingsforetaket fraskriver seg ansvar for eventuelle økonomiske krav som følge av ovennevnte forhold.

Trenger du vurdering av egen bolig før du kan by på denne?
Kontakt oss!

Takk for din interesse!

Du hører fra oss så snart som mulig

Sist oppdatert: 26.07.2019 09:11. Saksnr. 17-19-0011

empty