" type="text/javascript"> te
OH-gate-8-23
OH-gate-8-23
OH-gate-8-24
OH-gate-8-24
OH-gate-8-14
OH-gate-8-14
OH-gate-8-9
OH-gate-8-9
OH-gate-8-10
OH-gate-8-10
OH-gate-8-11
OH-gate-8-11
OH-gate-8-6
OH-gate-8-6
Oscar-Pedersensvei-2a-1
Oscar-Pedersensvei-2a-1
Oscar-Pedersensvei-2a-2
Oscar-Pedersensvei-2a-2
Oscar-Pedersensvei-2a-3
Oscar-Pedersensvei-2a-3
OH-gate-8-1
OH-gate-8-1
OH-gate-8-13
OH-gate-8-13
OH-gate-8-3
OH-gate-8-3
OH-gate-8-4
OH-gate-8-4
OH-gate-8-5
OH-gate-8-5
OH-gate-8-12
OH-gate-8-12
OH-gate-8-2
OH-gate-8-2
OH-gate-8-8
OH-gate-8-8
OH-gate-8-7
OH-gate-8-7
OH-gate-8-15
OH-gate-8-15
OH-gate-8-22
OH-gate-8-22
OH-gate-8-18
OH-gate-8-18
OH-gate-8-17
OH-gate-8-17
OH-gate-8-16
OH-gate-8-16
OH-gate-8-21
OH-gate-8-21
Nye Vatvedt Torg
Nye Vatvedt Torg
Nye Vatvedt Torg
Nye Vatvedt Torg
OH-gate-8-20
OH-gate-8-20
OH-gate-8-19
OH-gate-8-19

Østfold
Oscar Pedersens vei 2A

Prisantydning
Kr 28 000 000

Eierform Selveier
Boligtype Næringsbygg
Byggeår 1990
BTA 803m²
Tomteareal 608m² (Eiet tomt)
Energimerke Selger har ikke energimerket boligen

Velkommen til Oscar Pedersens vei 2A

Bygningen var opprinnelig et moderne kontorbygg som i 2014 ble totalt ombygget innvendig slik at det nå fremstår som et topp moderne legesenter. Bygget har egen fullverdig operasjonsavdeling med operasjonsstue og oppvåkning i relasjon til steriliseringsrommet, vask for kirurgisk håndvask, dikteringsrom og toalett. Operasjonsstuen er prosjektert og kontrollert av NorConsult (som også har prosjektert operasjonsstuene på Kalnes sykehus). Den er godkjent for dagkirurgisk virksomhet, og for tiden utføres forskjellig type kirurgi, inkludert avansert kikkhullskirurgi som krever narkose, på stuen. Oppvåkningsenheten har 2 senger, og har kapasitet til flere senger evt hvilestoler.

Eiendommen er i sin helhet utleid til Sarpsborg Spesialistsenter frem til 01.01.24 med årsleie NOK 2.4 millioner.

Matrikkel

Gnr. 1 Bnr. 633 i Sarpsborg kommune

Beliggenhet

Sarpsborg Spesialistsenter beliggende i Sarpsborg sentrum, mellom Olav Haraldssonsgate (O.H. gt) og Oscar Pedersens vei (O.P. vei), se kart. Ca 300m gangavstand til jernbanestasjonen og 500m til Sarpsborg torg. Kort avstand til bussholdeplass med kommunikasjon ut av byen og inn til sentrum.

Nærområdet

Naboeiendom til tidligere Vatvedt Mekaniske, et helt bykvartal som skal bygges om til forretninger og leiligheter. Se www.vatvedttorg.no for mer informasjon om naboprosjektet.

Adkomst

Adkomst via O.P. vei som stopper ved eiendommen uten gjennomfart til O.H gt.

Kort om eiendommen

Bygningen var opprinnelig et moderne kontorbygg som i 2014 ble totalt ombygget innvendig slik at det nå fremstår som et topp moderne legesenter. Bygget har egen fullverdig operasjonsavdeling med operasjonsstue og oppvåkning i relasjon til steriliseringsrommet, vask for kirurgisk håndvask, dikteringsrom og toalett. Operasjonsstuen er prosjektert og kontrollert av NorConsult (som også har prosjektert operasjonsstuene på Kalnes sykehus). Den er godkjent for dagkirurgisk virksomhet, og for tiden utføres forskjellig type kirurgi, inkludert avansert kikkhullskirurgi som krever narkose, på stuen. Oppvåkningsenheten har 2 senger, og har kapasitet til flere senger evt hvilestoler.

Eiendommen er i sin helhet utleid til Sarpsborg Spesialistsenter frem til 01.01.24 med årsleie NOK 2.4 millioner.

Type, eierform og byggeår

Relativt ny og moderne kontoreiendom sentralt beliggende i Sarpsborg. Eiendommen er oppført i 1990 og senere påbygd i 2005. Ombygget til legesenter i 2014.

Byggemåte

Se avholdt takst

Innhold

Kontorbygg på totalt ca 803 kvm bta:

1. etg: ca 327 kvm fordelt på hovedinngang, ventesone, ekspedisjon, laboratorium, bøttekott, akuttrom, 6 legekontorer, personalinngang, toaletter for handicap, toaletter for ansatte, mellomgang, båreheis.

2. etg: ca 327 kvm fordelt på trapperom, operasjon sal, oppvåkning, kirurgisk vaskerom, klargjøringsrom, steriliseringsrom, toaletter, heisrom, spesialistrom, resepsjon, 5 behandlingsrom/kontorer.

3. etg: ca 149 kvm fordelt på trapperom, spiserom/kantine, ett kontor, garderober damer og herrer, 2 x WC, ventilasjonsrom.

Areal

803 kvm BTA.

Standard

Eiendommen har gjennomgående god standard.

Oppvarming

I hovedbygget er det et relativt moderne ventilasjonsanlegg for friskluft og varme. I tilbygget er det et nytt anlegg som også er utstyrt med kjøling. Oppvarming er hovedsakelig fra elektriske panelovner.

Energimerking

Alle eiendommer som selges/leies ut skal ha energiattest. Unntak gjelder blant annet for frittstående bygninger med bruksareal mindre enn 50 m². Det er eier som plikter å fremlegge energiattest og er selv ansvarlig for at opplysningene er riktig. For ytterligere informasjon se www.energimerking.no. Dersom eier har energimerket eiendommen vil komplett energiattest fås ved henvendelse til megler.

Areal og eierform

608 kvm eiet tomt.

Tomt og hage

Relativt flat asfaltert tomt som grenser mot trafikkert vei.

Parkering

Parkering på egen asfaltert plass, samt i tilliggende gater.

Vei, vann og avløp

Offentlig tilknyttet.

Reguleringsmessige forhold

Eiendommen ligger i uregulert område og omhandles av Kommunedelplan Sarpsborg sentrum 2013-20123.

Delutredningene Verneverdivurdering og Estetiske retningslinjer gjelder for hele sentrumsområdet.

Annet:
Sentrumsplanen er under rullering. Vedtak av ny sentrumsplan forventes 2019. I tillegg må det påregnes at det løpende utarbeides reguleringsplaner for mindre områder innenfor sentrumsplanområdet.

Innenfor foreslått plangrense for KDP med KU for IC dobbeltspor Fredrikstad-Sarpsborg, Rv 110, Fv 118, Ny Sarpsbru/Rv 111 Hafslund.

Eiendommen ligger innenfor et aktsomhetsområde med mulighet for marin leire, og grunnen kan derfor bestå av løsmasser, herunder kvikkleire. Kommunens aktsomhetskart er imidlertid svært grovmasket.

For ordens skyld; arealplanene inneholder ikke alle opplysninger knyttet til kulturminner. Tiltakshaver oppfordres til å sjekke kulturminnebaser.

Tinglyste rettigheter og forpliktelser

Kommunen har legalpant som sikkerhet for betaling av kommunale avgifter. Legalpant er pant som følger av loven, og som ikke tinglyses. Legalpant følger derfor eiendommen ved salg. På eiendommen kan det være tinglyst erklæringer som f eks rett for kommunen til å vedlikeholde rørsystemer for vann- og kloakk. Disse erklæringene vil følge eiendommen ved salg. Kontakt megler for nærmere informasjon.

Heftelser / rettigheter

Følgende er tinglyst på eiendommen:

- Ingen heftelser eller rettigheter registrert.

Eiendommen overdras fri for pengeheftelser, med unntak av eventuelle erklæringer, avtaler eller heftelser som fremgår av salgsoppgaven og skal følge med eiendommen ved salg. Kjøpers bank vil få prioritet etter disse.

Prisantydning

Kr. 28 000 000,-

Kommunale avgifter

Kr 59 450,- for 2018. Eiendomsskatt utgjør kr 24 124 av dette beløpet.

Det er vannmåler på eiendommen. Oppgitte sum for kommunale avgifter vil derfor variere avhengig av forbruk. De kommunale avgiftene omfatter vann- og avløpsgebyr, renovasjonsgebyr samt feie- og tilsynsavgift. Det gjøres oppmerksom på at det kan forekomme variasjon i avgiftene som følge av forbruk og eventuelle kommunale endringer av gebyr/avgift.

Leieforhold

Eiendommen er i sin helhet utleid til Colloseum Mann frem til 01.01.24. Årsleie NOK 2.4 millioner.

Overtakelse

Etter nærmere avtale.

Solgt "som den er"

Eiendommen og dens tilbehør selges "as is" i form av alle aksjene i Sarpsborg Spesialistsenter Eiendom AS.

Salget forutsettes gjennomført mellom profesjonelle parter. Budgivere oppfordres til å gjennomgå dokumentasjonen grundig, samt å gjennomføre en grundig teknisk besiktigelse av eiendommen med fagfolk. Budgivere gjøres oppmerksom på at kjøpekontrakten bygger på at kjøper skal stå i stilling som om forsvarlige undersøkelser er gjort, uavhengig av hvilke undersøkelser kjøper faktisk har foretatt.

Prospektet er basert på opplysninger gitt av selger, av selgers rådgivere eller offentlige instanser. Det forutsettes at innholdet er korrekt. Megler fraskriver seg for ansvaret for et hvert tap som følge av opplysninger som er misvisende, feilaktige eller ufullstendige.

Oppdragstaker har foretatt de undersøkelser og den tilrettelegging og formidling av informasjon som anses formålstjenlig.

Meglers kjøpekontrakt for salg av AS vil bli benyttet.
Bestemmelsene i § 6-4, §6-5, §7-1, §7-2 første til tredje ledd, §7-4 første og tredje ledd og §8-8 i lov om eiendomsmegling er fraveket helt eller delvis da salget ikke er i forbrukerforhold.

Opplysningene i salgsoppgaven er godkjent av selger. Alle interessenter oppfordres imidlertid til grundig besiktigelse av eiendommen, gjerne sammen med fagmann før bud inngis.

Lov om hvitvasking

Eiendomsmegleren er underlagt Lov om hvitvasking. Dette innebærer at eiendomsmegleren har plikt til å melde fra til Økokrim om eventuelle mistenkelige transaksjoner.
Kjøper og selger er forpliktet til å bidra til at eiendomsmegler kan gjennomføre tilfredsstillende kundekontroll i henhold til hvitvaskingsregelverket og må derfor blant annet fremlegge gyldig legitimasjon. Dersom eiendomsmegler ikke får utført slik kontroll, plikter eiendomsmegler å avstå fra å gjennomføre oppdraget/handelen. Eiendomsmeglingsforetaket fraskriver seg ansvar for eventuelle økonomiske krav som følge av ovennevnte forhold.

Trenger du vurdering av egen bolig før du kan by på denne?
Kontakt oss!

Takk for din interesse!

Du hører fra oss så snart som mulig

Sist oppdatert: 10.01.2020 12:11. Saksnr. 17-19-0013