Delingsrudveien-3
Delingsrudveien-3
Delingsrudveien-1
Delingsrudveien-1
Delingsrudveien-34
Delingsrudveien-34
Delingsrudveien-14
Delingsrudveien-14
Delingsrudveien-13
Delingsrudveien-13
Delingsrudveien-8
Delingsrudveien-8
Delingsrudveien-17
Delingsrudveien-17
Delingsrudveien-23
Delingsrudveien-23
Delingsrudveien-18
Delingsrudveien-18
Delingsrudveien-12
Delingsrudveien-12
Delingsrudveien-11
Delingsrudveien-11
Delingsrudveien-16
Delingsrudveien-16
Delingsrudveien-19
Delingsrudveien-19
Delingsrudveien-7
Delingsrudveien-7
Delingsrudveien-24
Delingsrudveien-24
Delingsrudveien-5
Delingsrudveien-5
Delingsrudveien-21
Delingsrudveien-21
Delingsrudveien-10
Delingsrudveien-10
Delingsrudveien-20
Delingsrudveien-20
Delingsrudveien-22
Delingsrudveien-22
Delingsrudveien-25
Delingsrudveien-25
Delingsrudveien-26
Delingsrudveien-26
Delingsrudveien-9
Delingsrudveien-9
Delingsrudveien-6
Delingsrudveien-6
Delingsrudveien-15
Delingsrudveien-15
Delingsrudveien-27
Delingsrudveien-27
Delingsrudveien-32
Delingsrudveien-32
Delingsrudveien-29
Delingsrudveien-29
Delingsrudveien-30
Delingsrudveien-30
Delingsrudveien-28
Delingsrudveien-28
Delingsrudveien-33
Delingsrudveien-33
Delingsrudveien-31
Delingsrudveien-31
Delingsrudveien-35
Delingsrudveien-35
Delingsrudveien-4
Delingsrudveien-4
Delingsrudveien-2
Delingsrudveien-2
Kartskisse gnr 94, bnr 6, Trøgstad Kommune
Kartskisse gnr 94, bnr 6, Trøgstad Kommune

Østfold
Delingsrudveien 7, 9, 11 og 15

Prisantydning
Kr 5 400 000

Eierform Selveier
Boligtype Næringsbygg
Byggeår 1965
Soverom 12
BTA 364m²
Tomteareal 7 532m² (Fellestomt)
Energimerke G

Velkommen til Delingsrudveien 7, 9, 11 og 15

Eiendommen består av 1 matrikkel med tomtestørrelse 7 532 kvm og 4 eneboliger med oppgraderingsbehov. Reguleringsplanen tilsier utnyttelsesgrad på 15%. Det er gode muligheter for å dele opp eiendommen slik at eneboligene får sine respektive tomter med egne matrikkelnumre, og bebygge ytterligere tomteareal. Eiendommen eies av Statsbygg og boligene har vært benyttet til ansatte ved Indre Østfold fengsel.

Matrikkel

Gnr. 94 Bnr. 6 i Trøgstad kommune

Beliggenhet

Eiendommen har en relativ landlig beliggenhet ved tettstedet Havnås i Trøgstad kommune. Det er nærhet til landbruksområder, bebyggelse, Havnås Oppvekstsenter med barneskole, barnehage og SFO, samt at det er et lite utvalg av forretninger.

Det er ca. 8,5 km til Skjønhaug kommunesenter, der det finnes ytterligere skoler og barnehager, butikker, aldershjem, kirke, bibliotek, idrettshall og stadion, samt kommunehuset for Trøgstad.

For øvrig er det ca. 50 minutters kjøring til Oslo, ca. 10 minutter til Mysen og ca. 7 minutter til nye E18.

Adkomst

Fra Oslo E18: ta av kjøringen mot Havnåsveien/Fv123. Ta til venstre i rundkjøring, over brua og rett frem i neste rundkjøring. Følg så Havnåsveien/Kroksundveien (Fv123) i ca. 7 km og sving så til høyre inn på Delingsrudveien. Eiendommen er da beliggende på venstre side.

Det vil bli skiltet ved fellesvisning.

Kort om eiendommen

Eiendommen består av 1 matrikkel med tomtestørrelse 7 532 kvm og 4 eneboliger med oppgraderingsbehov. Reguleringsplanen tilsier utnyttelsesgrad på 15%. Det er gode muligheter for å dele opp eiendommen slik at eneboligene får sine respektive tomter med egne matrikkelnumre, og bebygge ytterligere tomteareal. Eiendommen eies av Statsbygg og boligene har vært benyttet til ansatte ved Indre Østfold fengsel.

Type, eierform og byggeår

Eneboliger, selveier, som er oppført i 1965.

Byggemåte

Boligene antas å være fundamentert på oppfylte masser med ringmur i forskalingsmur som er utvendig malt. Yttervegger i antatt isolert bindingsverk og utvendig kledd med panel. Yttervegger er lukket konstruksjon. Boligen er utvendig kledd med stående panel og liggende panel i gavler. Saltak oppført med prefabrikkerte w-takstoler og er tekket med stålplater på underliggende konstruksjoner av treverk.

Det vises til vedlagte tilstandsrapporter for en mer utfyllende beskrivelse av eiendommens byggemåte og stand.

Innhold

Eiendommen består totalt av 4 boliger.

Delingsrudveien 7:
Vindfang, entre, stue, spisestue, kjøkken, bad og 3 soverom. I tillegg er det en frittstående carport og bod.

Delingsrudveien 9:
Vindfang, entre, stue, spisestue, kjøkken, bad og 3 soverom. I tillegg er det en frittstående carport og bod.

Delingsrudveien 11:
Vindfang, entre, stue, spisestue, kjøkken, bad og 3 soverom. I tillegg er det en frittstående carport og bod.

Delingsrudveien 15:
Vindfang, entre, stue, spisestue, kjøkken, bad og 3 soverom. I tillegg er det en frittstående carport og bod.

Areal

Totalt BTA: 364 kvm.
Totalt BRA: 348 kvm.
Totalt P-ROM: 336 kvm.

Delingsrudveien 7:
BTA: 91 kvm. BRA: 87 kvm. P-ROM: 84 kvm.
Carport /bod på 37 kvm BTA.

Delingsrudveien 9:
BTA: 91 kvm. BRA: 87 kvm. P-ROM: 84 kvm.
Carport /bod på 37 kvm BTA.

Delingsrudveien 11:
BTA: 91 kvm. BRA: 87 kvm. P-ROM: 84 kvm.
Carport /bod på 37 kvm BTA.

Delingsrudveien 15:
BTA: 91 kvm. BRA: 87 kvm. P-ROM: 84 kvm.
Carport /bod på 37 kvm BTA.

Standard

Boligene må påregnes rehabilitering/oppgradering for å tilfredsstille dagens krav til bostandard.

Innvendige overflater består hovedsakelig av vinyl og laminat på gulv. Det er tapet, malt strie og respatexplater på vegger. Takess i himlinger.

Oppvarming

Elektrisitet og ved.

Energimerking

Alle eiendommer som selges/leies ut skal ha energiattest. Unntak gjelder blant annet for frittstående bygninger med bruksareal på mindre enn 50 m². Det er eier som plikter å fremlegge energiattest og er selv ansvarlig for at opplysningene er riktig. For ytterligere informasjon se www.energimerking.no. Dersom eier har energimerket eiendommen vil komplett energiattest fås ved henvendelse til megler.

Selger har energimerket boligene og de har alle fått Oppvarmingskarakter Oransje og Energikarakter G.

Annet

Boligen har enkle byggkonstruksjoner i utgangspunktet og tilfredsstiller ikke dagens krav til isolasjon osv. Noen av vinduene bør skiftes. Bad bør oppgraderes før bruk, da det kan komme fukt i konstruksjonen. Takrenner og nedløp bør skiftes, så vann ikke samles i krypkjeller og at vann ledes vekk fra yttervegg. Røropplegg er av eldre dato og bør skiftes ved en oppgradering av bolig og bad.
Selger er selvassurandør, eiendommen er ikke forsikret.

Vedlegg:
- Vedlegg 1: Grunnbok
- Vedlegg 2: Grunnkart
- Vedlegg 3: Megleropplysninger
- Vedlegg 4: Kommunale avgifter
- Vedlegg 5: Målebrev
- Vedlegg 6: Matrikkelrapport
- Vedlegg 7: Reguleringsplan
- Vedlegg 8: Bygningstegninger
- Vedlegg 9: Energiattester
- Vedlegg 10: Takstrapporter
- Vedlegg 11: Kjøpekontrakt gjeldende salget

Areal og eierform

Totalt ca. 7 532 kvm eiet tomt.

Tomt og hage

Tomten er relativt flat og er opparbeidet med store plenområder, gårdsplasser og noe naturtomt. Reguleringsplan tilsier 15% utnyttelsesgrad, det er dermed potensiale for utvikling av tomten.

Parkering

Det medfølger carport til alle boligene, samt at det er biloppstillingsmuligheter på tomten.

Vei, vann og avløp

Offentlig tilknyttet.

Reguleringsmessige forhold

Reguleringsbestemmelser i tilknytning til reguleringsplan for Lieråsen, Havnås, Trøgstad kommune. Regulert til boligformål.

Tinglyste rettigheter og forpliktelser

Kommunen har legalpant som sikkerhet for betaling av kommunale avgifter. Legalpant er pant som følger av loven, og som ikke tinglyses. Legalpant følger derfor eiendommen ved salg. På eiendommen kan det være tinglyst erklæringer som f eks rett for kommunen til å vedlikeholde rørsystemer for vann- og kloakk. Disse erklæringene vil følge eiendommen ved salg. Kontakt megler for nærmere informasjon.

Heftelser / rettigheter

Følgende er tinglyst på eiendommen:
- ingen heftelser/rettigheter registrert på eiendommen.

Eiendommen overdras fri for pengeheftelser, med unntak av eventuelle erklæringer, avtaler eller heftelser som fremgår av salgsoppgaven og skal følge med eiendommen ved salg. Kjøpers bank vil få prioritet etter disse.

Ferdigattest/Midlertidig brukstillatelse

Kopi av midlertidig brukstillatelse eller ferdigattest kan ikke leveres, da dette ikke finnes i kommunens arkiver.

Prisantydning

Kr. 5 400 000,-

Beregnet totalkostnad

5 400 000,- (Prisantydning)

Omkostninger
172,- (Panteattest kjøper)
525,- (Tingl.gebyr pantedokument)
525,- (Tingl.gebyr skjøte)
135 000,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 5 400 000,-))

136 222,- (Omkostninger totalt)

5 536 222,- (Totalpris inkl. omkostninger)

Kommunale avgifter

Kr 33 640,- pr år fordelt over 4 terminer. Eiendomsskatt utgjør kr 6 120,- av dette beløpet.

Det er vannmåler på eiendommen. Oppgitte sum for kommunale avgifter vil derfor variere avhengig av forbruk. De kommunale avgiftene omfatter vann- og avløpsgebyr, renovasjonsgebyr samt feie- og tilsynsavgift. Det gjøres oppmerksom på at det kan forekomme variasjon i avgiftene som følge av forbruk og eventuelle kommunale endringer av gebyr/avgift.

Overtakelse

Etter nærmere avtale.

Andre opplysninger

Selger er selvassurandør.

Solgt "som den er"

Eiendommen og dens tilbehør selges "as is". Kjøper har en selvstendig undersøkelsesplikt. Interessenter og budgivere oppfordres derfor til å gjennomgå dokumentasjonen ekstra grundig, samt å gjennomføre en grundig teknisk besiktigelse av eiendommen med fagfolk. Budgivere gjøres oppmerksom på at kjøpekontrakten bygger på at kjøper skal stå i stilling som om forsvarlige undersøkelser er gjort, uavhengig av hvilke undersøkelser kjøper faktisk har foretatt. Selger kjenner ikke til at det er forurensing i tomtegrunnen m.v.
Kjøper skal, dersom forurensing i ettertid skulle bli oppdaget, bære det fulle ansvar for all forurensing som eksisterer på eiendommen, med unntak av forurensing forårsaket av selger.

Prospektet er basert på opplysninger gitt av selger, av selgers rådgivere eller offentlige instanser. Det forutsettes at innholdet er korrekt. Megler fraskriver seg for ansvaret for et hvert tap som følge av opplysninger som er misvisende, feilaktige eller ufullstendige.

Oppdragstaker har foretatt de undersøkelser og den tilrettelegging og formidling av informasjon som anses formålstjenlig.

Meglers kjøpekontrakt for næringseiendom vil bli benyttet. Denne tilsier bl.a 1 års reklamasjonsfrist. Konferer megler for evt. ytterligere info. Bestemmelsene i § 6-4, §6-5, §7-1, §7-2 første til tredje ledd, §7-4 første og tredje ledd og §8-8 i lov om eiendomsmegling er fraveket helt eller delvis da salget ikke er i forbrukerforhold.

Skjøte utstedes kun til den som står som kjøper i budskjema og kontrakt. Blancoskjøte aksepteres ikke.

Opplysningene i salgsoppgaven er godkjent av selger. Alle interessenter oppfordres imidlertid til grundig besiktigelse av eiendommen, gjerne sammen med fagmann før bud inngis.

Eiendommen selges som den er. Eiendommen selges som den er på visning og vil ikke bli ytterligere rengjort før overtakelse. Salget forutsettes gjennomført mellom profesjonelle parter. Eiendommen har vært utleid og Statsbygg har selv ikke bebodd eiendommen. Statsbygg har begrenset kjennskap til eiendommens stand.Det foreligger kun mangel hvis Selger før signeringen av denne avtalen gir en uriktig eller mangelfulle opplysninger. Selger plikter ikke å rydde eller rengjøre Eiendommen forut for Overtakelse. Eiendommen blir overtatt slik den fremsto på visning, og ikke ytterligere ryddet eller rengjort.

Statsbygg har innhentet en tilstandsvurdering av eiendommen, den følger som vedlegg til salgsoppgaven . Kjøper har en selvstendig undersøkelsesplikt. Interessenter og budgivere oppfordres derfor til å gjennomgå dokumentasjonen ekstra grundig, samt å gjennomføre en grundig teknisk besiktigelse av eiendommen med fagfolk. Budgivere gjøres oppmerksom på at kjøpekontrakten bygger på at kjøper skal stå i stilling som om forsvarlige undersøkelser er gjort, uavhengig av hvilke undersøkelser kjøper faktisk har foretatt. Selger kjenner ikke til at det er forurensing i tomtegrunnen m.v.
Kjøper skal, dersom forurensing i ettertid skulle bli oppdaget, bære det fulle ansvar for all forurensing som eksisterer på eiendommen, med unntak av forurensing forårsaket av selger.

Budinstruksjon
Bud på Eiendommen avgis på basis av den informasjon som følger av dette prospekt med vedlegg, samt befaring av Eiendommen. Det forutsettes at interessenter har lest og satt seg inn i all informasjon tilgjengelig før det eventuelt legges inn bud.
Kjøpekontrakten skal baseres på vedlagte mal fra Statsbygg. Det kan ikke påregnes at det gjøres endringer/justeringer i denne.
Bud skal sendes skriftlig og inneholde opplysninger om Eiendommens adresse, matrikkelnummer, budsum, budgivers navn, adresse og telefonnr, redegjørelse for finansieringsplan, akseptfrist og overtakelsesdato.
Budet skal lyde på et bestemt kronebeløp. Avgitt bud skal være bindende inntil angitt frist for vedståelse.
Ingen konfidensielle bud vil bli vurdert. Under budrunden vil høyeste bud refereres til samtlige budgivere.
Selger vil ikke akseptere bud med forbehold knyttet til Eiendommen. Eventuell risiko knyttet til eiendommens tilstand eller øvrige forhold må være hensyntatt i eventuelle bud.
Budgivere uten finansieringsforbehold vil bli foretrukket. I den grad budgivere tar forbehold om fremmedkapitalfinansiering, så skal dette forbeholdet løftes 14 dager etter inngåelse av budaksept.
Ved forbehold om fremmedkapitalfinansiering, skal budgiver dokumentere at finansieringsprosess mot bank (eller annen kapitalkilde) er initiert, og oppgi kontaktinformasjon til en saksbehandler i banken som kan bekrefte en positiv innstilling til å yte finansiering til prosjektet.
Omkostninger til det offentlige herunder bl.a. dokumentavgift, knyttet til kjøpet dekkes av kjøper.
Megleren kan ikke binde oppdragsgiveren overfor tredjemann uten særskilt fullmakt, jfr. Lov om Eiendomsmegling av 29. juni 2007, nr. 73, § 6 - 6.
Selger er ikke forbruker, og regelen om akseptfrist kl. 1200 første påfølgende virkedag får ikke anvendelse ved dette salget. Selger vil trenge mer tid til å bekrefte en budaksept da mann skal ha godkjennelse fra leder, dvs. Statsbygg trenger budfrist på 1 ekstra dag fra de mottar budet.

Prospektet er basert på opplysninger gitt av selger, av selgers rådgivere eller offentlige instanser. Det forutsettes at innholdet er korrekt. Megler fraskriver seg for ansvaret for et hvert tap som følge av opplysninger som er misvisende, feilaktige eller ufullstendige.
Oppdragstaker har foretatt de undersøkelser og den tilrettelegging og formidling av informasjon som anses formålstjenlig.
Skjøte utstedes kun til den som står som kjøper i budskjema og kontrakt. Blancoskjøte aksepteres ikke.
Opplysningene i salgsoppgaven er godkjent av selger. Alle interessenter oppfordres til grundig besiktigelse av eiendommen, gjerne sammen med fagmann før bud inngis.

Lov om hvitvasking

Eiendomsmegleren er underlagt Lov om hvitvasking. Dette innebærer at eiendomsmegleren har plikt til å melde fra til Økokrim om eventuelle mistenkelige transaksjoner.
Kjøper og selger er forpliktet til å bidra til at eiendomsmegler kan gjennomføre tilfredsstillende kundekontroll i henhold til hvitvaskingsregelverket og må derfor blant annet fremlegge gyldig legitimasjon. Dersom eiendomsmegler ikke får utført slik kontroll, plikter eiendomsmegler å avstå fra å gjennomføre oppdraget/handelen. Eiendomsmeglingsforetaket fraskriver seg ansvar for eventuelle økonomiske krav som følge av ovennevnte forhold.

Trenger du vurdering av egen bolig før du kan by på denne?
Kontakt oss!

Takk for din interesse!

Du hører fra oss så snart som mulig

Sist oppdatert: 06.06.2019 08:41. Saksnr. 17-19-0015

empty