01Fasade_10
01Fasade_10
01Fasade_13
01Fasade_13
01Fasade
01Fasade
01Fasade_11
01Fasade_11
01Fasade_1
01Fasade_1
01Fasade_14
01Fasade_14
01Fasade_15
01Fasade_15
01Fasade_16
01Fasade_16
01Fasade_17
01Fasade_17
01Fasade_18
01Fasade_18
01Fasade_2
01Fasade_2
01Fasade_3
01Fasade_3
01Fasade_4
01Fasade_4
01Fasade_5
01Fasade_5
01Fasade_6
01Fasade_6
01Fasade_7
01Fasade_7
01Fasade_8
01Fasade_8
01Fasade_9
01Fasade_9
01Fasade_12
01Fasade_12

Østfold
Underhaugsgata 1

Prisantydning
Kr 11 900 000

Eierform Selveier
Boligtype Forretning
Byggeår 1892
BTA 565m²
Tomteareal 467m² (Fellestomt)
Energimerke Selger har ikke energimerket boligen

Velkommen til Underhaugsgata 1

Sentralt beliggende forretningseiendom i Fredrikstad sentrum. Årsleie 947 844,-. Selges som aksjeselskap.

Matrikkel

Gnr. 300 Bnr. 1063 i Fredrikstad kommune

Informasjon
Salg av aksjene i eiendomsselskapet Underhaugsgata 1 AS som eier Underhaugsgata 1, en sentralt beliggende forretningseiendom i Fredrikstad sentrum. Årsleie 947 844,-

Beliggenhet

Eiendommen er beliggende på hjørnet av Farmannsgate og Underhaugsgata sentralt i Fredrikstad sentrum. Dette er rett ved "Glade hjørne" som er begynnelsen til byens gågate.

Det er således kort vei til alle nødvendige fasiliteter og offentlig transport.

Nærområdet

Bymessig beliggenhet med både bolig- og næringsvirksomhet.

Adkomst

Se kartskisse.

Kort om eiendommen

Sentralt beliggende forretningseiendom i Fredrikstad sentrum. Årsleie 947 844,-. Selges som aksjeselskap.

Type, eierform og byggeår

Forretning, selveier, oppført i 1892.

Byggemåte

Eiendommen er fundamentert på ringmur av granittblokker og støpt mur.
Yttervegger i trekonstruksjon med utvendig nyere trepanel. Fasader er vernet.
Yttertaket er oppført i trekonstruksjon og er tekket med takstein. Nytt undertak, sløyfer og takstein i 2009.
Vinduer med karmer og ramme i tre med 2-lags isolerglass.
Etasjeskiller i trekonstruksjon.

Opplysninger om byggemåte er hentet fra takstrapport utført 2011.

Innhold

1. etg næringslokaler
2. etg næringslokaler
3. etg loft.

Det er prosjektert ombygging av 2. etg og loftsetasje til leiligheter og hybel, se skisser fra Østavind arkitekter.

Areal

Totalt bruttoareal: 565 m2

Standard

Eiendommen fremstår i god stand og vedlikeholdt. Elektrisk anlegg skiftet i 2008 i følge opplysninger fra eier.

Oppvarming

Elektrisk oppvarming.

Energimerking

Alle eiendommer som selges/leies ut skal ha energiattest. Unntak gjelder blant annet for frittstående bygninger med bruksareal mindre enn 50 m². Det er eier som plikter å fremlegge energiattest og er selv ansvarlig for at opplysningene er riktig. For ytterligere informasjon se www.energimerking.no. Dersom eier har energimerket eiendommen vil komplett energiattest fås ved henvendelse til megler.

Areal og eierform

467 kvm fellestomt.

Tomt og hage

Bakgård med kjøreadkomst fra Underhaugsgata. Biloppstillingsplass for flere kjøretøy.

Parkering

Biloppstillingsmuligheter på tomten.

Vei, vann og avløp

Offentlig tilknyttet.

Reguleringsmessige forhold

Eiendommen ligger i uregulert område og omhandles av kommunedelplan for Fredrikstad byområde 2011-2023.

Vi oppfordrer interessenter til å gjøre seg godt kjent med dette. Dersom det er ønskelig med ytterligere opplysninger knyttet til reguleringsforhold så oppfordrer vi interessenter til å kontakte Fredrikstad kommune.

Tinglyste rettigheter og forpliktelser

Kommunen har legalpant som sikkerhet for betaling av kommunale avgifter. Legalpant er pant som følger av loven, og som ikke tinglyses. Legalpant følger derfor eiendommen ved salg. På eiendommen kan det være tinglyst erklæringer som f eks rett for kommunen til å vedlikeholde rørsystemer for vann- og kloakk. Disse erklæringene vil følge eiendommen ved salg. Kontakt megler for nærmere informasjon.

Heftelser / rettigheter

Følgende er tinglyst på eiendommen:
Eiendommen overdras fri for pengeheftelser, med unntak av eventuelle erklæringer, avtaler eller heftelser som fremgår av salgsoppgaven og skal følge med eiendommen ved salg. Kjøpers bank vil få prioritet etter disse.

Ferdigattest/Midlertidig brukstillatelse

Kopi av midlertidig brukstillatelse eller ferdigattest kan ikke leveres, da dette ikke finnes i kommunens arkiver.

Prisantydning

Kr. 11 900 000,-

Kommunale avgifter

Kr. 55 740,- for 2018. Eiendomsskatt utgjør kr 17 066,- av dette beløpet.

Det er vannmåler på eiendommen. Oppgitte sum for kommunale avgifter vil derfor variere avhengig av forbruk. De kommunale avgiftene omfatter vann- og avløpsgebyr, renovasjonsgebyr samt feie- og tilsynsavgift. Det gjøres oppmerksom på at det kan forekomme variasjon i avgiftene som følge av forbruk og eventuelle kommunale endringer av gebyr/avgift.

Leieforhold

Eiendommen er utleid i sin helhet til 5 leietakere.
Årsleie kr. 947 844,-
Leieavtaler kan oversendes på forespørsel.

Overtakelse

Etter nærmere avtale.

Solgt "som den er"

Eiendommen og dens tilbehør selges "as is" som aksjer i hjemmelselskap.

Salget forutsettes gjennomført mellom profesjonelle parter. Det er utarbeidet dokumentasjon knyttet til eiendommen som interessenter bes sette seg inn i. Budgivere oppfordres til å gjennomgå dokumentasjonen grundig, samt å gjennomføre en grundig teknisk besiktigelse av eiendommen med fagfolk. Budgivere gjøres oppmerksom på at kjøpekontrakten bygger på at kjøper skal stå i stilling som om forsvarlige undersøkelser er gjort, uavhengig av hvilke undersøkelser kjøper faktisk har foretatt.

Prospektet er basert på opplysninger gitt av selger, av selgers rådgivere eller offentlige instanser. Det forutsettes at innholdet er korrekt, men samtidig fraskrives ansvaret for et hvert tap som følge av opplysninger som er misvisende, feilaktige eller ufullstendige.

Eiendomsmeglingsloven § 6 - 7 fravikes. Oppdragstaker har foretatt de undersøkelser og den tilrettelegging og formidling av informasjon som anses formålstjenlig. Ansvar for tap som skyldes øvrige forhold enn det som fremkommer av salgsoppgaven kan ikke gjøres gjeldende mot oppdragstaker.

Meglers kjøpekontrakt "Meglerstandard" for salg av AS vil bli benyttet, med unntak av kontraktens punkt 2.1 e, det vil ikke gis kompensasjon for differansen mellom Eiendomsverdien (fratrukket omforent tomteverdi) og Eiendommens skattemessige avskrivningsgrunnlag. Budgiver må derfor ta høyde for dette i sin budgiving. Bestemmelsene i § 6-4, §6-5, §7-1, §7-2 første til tredje ledd, §7-4 første og tredje ledd og §8-8 i lov om eiendomsmegling er fraveket helt eller delvis da salget ikke er i forbrukerforhold. Aksjene, Eiendommen og øvrige eiendeler i Selskapet overtas som de er, jf. kjøpsloven § 19 (1). Kjøper fraskriver seg herved så langt gjeldende rett tillater det, enhver rett til å gjøre krav gjeldende mot Selger i medhold av kjøpsloven § 19 (1) bokstav c, avhendingsloven § 3-7, § 3-8 og § 3-9 og ethvert annet lovfestet eller ulovfestet grunnlag, herunder regler om ansvar for uriktige og manglende opplysninger etter avtaleloven.

Opplysningene i salgsoppgaven er godkjent av selger. Alle interessenter oppfordres imidlertid til grundig besiktigelse av eiendommen, gjerne sammen med fagmann før bud inngis.

Lov om hvitvasking

Eiendomsmegleren er underlagt Lov om hvitvasking. Dette innebærer at eiendomsmegleren har plikt til å melde fra til Økokrim om eventuelle mistenkelige transaksjoner.
Kjøper og selger er forpliktet til å bidra til at eiendomsmegler kan gjennomføre tilfredsstillende kundekontroll i henhold til hvitvaskingsregelverket og må derfor blant annet fremlegge gyldig legitimasjon. Dersom eiendomsmegler ikke får utført slik kontroll, plikter eiendomsmegler å avstå fra å gjennomføre oppdraget/handelen. Eiendomsmeglingsforetaket fraskriver seg ansvar for eventuelle økonomiske krav som følge av ovennevnte forhold.

Trenger du vurdering av egen bolig før du kan by på denne?
Kontakt oss!

Takk for din interesse!

Du hører fra oss så snart som mulig

Sist oppdatert: 14.06.2019 10:11. Saksnr. 17-19-0022

empty