" type="text/javascript"> te
Skjebergveien-36-4806
Skjebergveien-36-4806
Skjebergveien-36-4798
Skjebergveien-36-4798
Skjebergveien-36-4796
Skjebergveien-36-4796
corona
corona
Skjebergveien-36-4786
Skjebergveien-36-4786
Skjebergveien-36-4790
Skjebergveien-36-4790
Skjebergveien-36-4789
Skjebergveien-36-4789
Skjebergveien-36-4792
Skjebergveien-36-4792
Skjebergveien-36-4787
Skjebergveien-36-4787
Skjebergveien-36-4788
Skjebergveien-36-4788
Skjebergveien-36-4791
Skjebergveien-36-4791
Skjebergveien-36-4804
Skjebergveien-36-4804
Skjebergveien-36-4803
Skjebergveien-36-4803
Skjebergveien-36-4793
Skjebergveien-36-4793
Skjebergveien-36-4799
Skjebergveien-36-4799
Skjebergveien-36-4800
Skjebergveien-36-4800
Skjebergveien-36-4801
Skjebergveien-36-4801
Skjebergveien-36-4802
Skjebergveien-36-4802
Skjebergveien-36-4807
Skjebergveien-36-4807
Skjebergveien-36-4808
Skjebergveien-36-4808
Skjebergveien-36-4809
Skjebergveien-36-4809
Skjebergveien-36-4810
Skjebergveien-36-4810

Viken
Skjebergveien 36

Prisantydning
Kr 4 000 000

Eierform Selveier
Boligtype Næringsbygg
Byggeår 1920
BTA 680m²
Tomteareal 1 142m² (Eiet tomt)
Energimerke Selger har ikke energimerket boligen

Velkommen til Skjebergveien 36

Eiendommen ligger med enkel adkomst og god eksponering mot hovedvei. Eiendommen benyttes i dag som fargehandel med oversiktlig og åpen butikk i 1. etasje, kontorer og sosiale rom i 2. etasje. Kjelleren benyttes som lagerareal og er i all hovedsak med god takhøyde og har varemottaksordning.

Matrikkel

Gnr. 1048 Bnr. 397 i Sarpsborg kommune

Beliggenhet

Eiendommen ligger sentralt på Borgenhaugen, langs Skjebergveien som er hovedfartsåren til Sarpsborg fra øst. God eksponering mot trafikkert vei. Det er ca 3 km til Sarpsborg sentrum og ca 4 km til av-/påkjøring til E6.

Nærområdet

Eiendommen ligger i et område som består av bolig, næringsvirksomhet og friluftsområder.

Adkomst

Fra E6 fra Oslo: kjør over Sandesundbroen og ta av mot Sarpsborg. Ta til høyre ved rundkjøringen ved Hafslund hovedgård og deretter til høyre i den andre rundkjøringen (mot Klavestadhaugen ved tidligere Tine meierier). Eiendommen ligger på venstre side etter ca 350 meter.

Kort om eiendommen

Eiendommen ligger med enkel adkomst og god eksponering mot hovedvei. Eiendommen benyttes i dag som fargehandel med oversiktlig og åpen butikk i 1. etasje, kontorer og sosiale rom i 2. etasje. Kjelleren benyttes som lagerareal og er i all hovedsak med god takhøyde og har varemottaksordning.

Type, eierform og byggeår

Næringsbygg Selveier, oppført i 1920

Byggemåte

Eiendommen har opprinnelig vært et bolighus som senere er utviklet med større forretningslokale som er bygget inn på tomten i flere etapper.

Eldste bygningskropp har ringmur i betong og granitt, støpte kjellergulv. Reisverk og bindingsverk med utvendig fasadepanel. Trebjelkelag. Saltak i tre meg betongtakstein.

Nyeste bygningskropper er oppført i lettklinkerblokker og med støpte gulv. Oppført i lettklinkerblokker som er pusset. Lecadekke eller tilsvarende. Saltak i tre tekket med papptekke.

Opplysninger om byggemåte er hentet fra vedlagte verditakst utført av Terje Westby.

Innhold

1. etasje: Forretning, lager, ekspedisjon, showrom, trapperom og bakrom. Det er lasterampe og port til lager i enden av bygget.
2. etasje: Trappegang, wc, kontorer, lagerrom, spiserom og mellomgang.
Kjeller: Trapperom, trappegang og lagerrom. Det er i all hovedsak god takhøyde i kjeller og med lasteanordning fra bakkeplan.

Areal

680 kvm BTA. Arealene er fordelt slik:
Kjeller: 173 kvm
1.etg: 422 kvm
2.etg: 85 kvm

Standard

Eiendommen har i all hovedsak normal til enkel standard i forhold til byggetid.

Oppvarming

Elektrisk oppvarming. Pipestokk i eldste bygningskropp med anboring.

Energimerking

Selger har ikke energimerket eiendommen.

Areal og eierform

1142 kvm. Eiet tomt.

Tomt og hage

Tomten er opparbeidet med asfalterte uteområder med biloppstillingsmuligheter for mange enheter.

Parkering

Godt med parkeringsmuligheter på tomten.

Vei, vann og avløp

Offentlig tilknyttet.

Reguleringsmessige forhold

Eiendommen ligger i et uregulert område og omhandles av Kommuneplanens arealdel 2015-2026, datert 18.06.2015, med formål bebyggelse og anlegg.

Plan under arbeid: Rv 22 Hafslund-Dondern.

Arealplanene er under rullering. Rulleringen kan resultere i endringer av både kart og bestemmelser.

Eiendommen ligger innenfor et aktsomhetsområde med mulighet for marin leire, og grunnen kan derfor bestå av løsmasser, herunder kvikkleire. Kommunens aktsomhetskart er imidlertid svært grovmasket.

For ordens skyld; arealplanene inneholder ikke alle opplysninger knyttet til kulturminner. Tiltakshaver oppfordres til å sjekke kulturminnebaser.

Dersom det er ønskelig med ytterligere opplysninger knyttet til reguleringsforhold så oppfordrer vi interessenter til å kontakte Sarpsborg kommune.

Tinglyste rettigheter og forpliktelser

Kommunen har legalpant som sikkerhet for betaling av kommunale avgifter. Legalpant er pant som følger av loven, og som ikke tinglyses. Legalpant følger derfor eiendommen ved salg. På eiendommen kan det være tinglyst erklæringer som f.eks. rett for kommunen til å vedlikeholde rørsystemer for vann- og kloakk. Disse erklæringene vil følge eiendommen ved salg. Kontakt megler for nærmere informasjon.

Heftelser / rettigheter

Følgende er tinglyst på eiendommen:

- Bestemmelse om vann/kloakkledning/stikkrenne - vegvesenets betingelser vedtatt. Avtalen er datert 18.12.1997.

Eiendommen overdras fri for pengeheftelser, med unntak av eventuelle erklæringer, avtaler eller heftelser som fremgår av salgsoppgaven og skal følge med eiendommen ved salg. Kjøpers bank vil få prioritet etter disse.

Ferdigattest/Midlertidig brukstillatelse

Kopi av midlertidig brukstillatelse eller ferdigattest kan ikke leveres, da dette ikke finnes i kommunens arkiver.

Prisantydning

Kr. 4 000 000,-

Beregnet totalkostnad

4 000 000,- (Prisantydning)

Omkostninger
172,- (Pantattest kjøper)
585,- (Tingl.gebyr pantedokument)
585,- (Tingl.gebyr skjøte)
100 000,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 4 000 000,-))

101 342,- (Omkostninger totalt)

4 101 342,- (Totalpris inkl. omkostninger)

Kommunale avgifter

Prognose for kommunale avgifter 2020 er kr 25 294,- fordelt over 4 terminer.
Eiendomsskatt utgjør kr 21 008,- av dette beløpet.

Det er vannmåler på eiendommen. Oppgitte sum for kommunale avgifter vil derfor variere avhengig av forbruk. De kommunale avgiftene omfatter vann- og avløpsgebyr, renovasjonsgebyr samt feie- og tilsynsavgift. Det gjøres oppmerksom på at det kan forekomme variasjon i avgiftene som følge av forbruk og eventuelle kommunale endringer av gebyr/avgift.

Leieforhold

Eiendommen selges tom for leietakere.

Overtakelse

Etter nærmere avtale.

Solgt "som den er"

Eiendommen og dens tilbehør selges "as is".

Salget forutsettes gjennomført mellom profesjonelle parter. Budgivere oppfordres til å gjennomgå dokumentasjonen grundig, samt å gjennomføre en grundig teknisk besiktigelse av eiendommen med fagfolk. Budgivere gjøres oppmerksom på at kjøpekontrakten bygger på at kjøper skal stå i stilling som om forsvarlige undersøkelser er gjort, uavhengig av hvilke undersøkelser kjøper faktisk har foretatt.

Prospektet er basert på opplysninger gitt av selger, av selgers rådgivere eller offentlige instanser. Det forutsettes at innholdet er korrekt. Megler fraskriver seg for ansvaret for et hvert tap som følge av opplysninger som er misvisende, feilaktige eller ufullstendige.

Oppdragstaker har foretatt de undersøkelser og den tilrettelegging og formidling av informasjon som anses formålstjenlig.

Meglers kjøpekontrakt for næringseiendom vil bli benyttet. Denne tilsier bl.a 1 års reklamasjonsfrist. Konferer megler for evt. ytterligere info. Bestemmelsene i § 6-4, §6-5, §7-1, §7-2 første til tredje ledd, §7-4 første og tredje ledd og §8-8 i lov om eiendomsmegling er fraveket helt eller delvis da salget ikke er i forbrukerforhold.

Opplysningene i salgsoppgaven er godkjent av selger. Alle interessenter oppfordres imidlertid til grundig besiktigelse av eiendommen, gjerne sammen med fagmann før bud inngis.

Lov om hvitvasking

Eiendomsmeglerforetak er forpliktet til å gjennomføre kundetiltak ovenfor både kjøper og selger. Begge partene må derfor bl.a. fremlegge gyldig legitimasjon og redegjøre for formålet med salget eller kjøpet. For ikke-fysiske personer må det i tillegg redegjøres for hvem som eventuelt er reelle rettighetshavere. Dersom slike kundetiltak ikke kan gjennomføres vil vi være pålagt å avstå fra å gjennomføre handelen. Vi er også forpliktet til å melde fra til Økokrim dersom handelen fremstår som mistenkelig.
Eiendomsmeglingsforetaket fraskriver seg ansvar for eventuelle økonomiske krav som følge av ovennevnte forhold.

Trenger du vurdering av egen bolig før du kan by på denne?
Kontakt oss!

Takk for din interesse!

Du hører fra oss så snart som mulig

Sist oppdatert: 13.03.2020 15:41. Saksnr. 17-20-0007