" type="text/javascript"> te
Igsiveien-22-0013
Igsiveien-22-0013
Kart gnr 834, bnr 11 49295,3 kvm
Kart gnr 834, bnr 11 49295,3 kvm
Kart gnr 834, bnr 4 5608,5 kvm
Kart gnr 834, bnr 4 5608,5 kvm
Kart gnr 834, bnr 9 1222,3 kvm
Kart gnr 834, bnr 9 1222,3 kvm
corona
corona
Igsiveien-22-0009
Igsiveien-22-0009
Igsiveien-22-0005
Igsiveien-22-0005
Igsiveien-22-0003
Igsiveien-22-0003
Igsiveien-22-0017
Igsiveien-22-0017
Igsiveien-22-0021
Igsiveien-22-0021
Igsiveien-22-0023
Igsiveien-22-0023
Igsiveien-22-0025
Igsiveien-22-0025
Igsiveien-22-0027
Igsiveien-22-0027
Igsiveien-22-0031
Igsiveien-22-0031
Igsiveien-22-5684
Igsiveien-22-5684
Igsiveien-22-5683
Igsiveien-22-5683
Igsiveien-22-5672
Igsiveien-22-5672
Igsiveien-22-5673
Igsiveien-22-5673
Igsiveien-22-5674
Igsiveien-22-5674
Igsiveien-22-5675
Igsiveien-22-5675
Igsiveien-22-5676
Igsiveien-22-5676
Igsiveien-22-5677
Igsiveien-22-5677
Igsiveien-22-5678
Igsiveien-22-5678
Igsiveien-22-5679
Igsiveien-22-5679
Igsiveien-22-5680
Igsiveien-22-5680
Igsiveien-22-5681
Igsiveien-22-5681
Igsiveien-22-5682
Igsiveien-22-5682
Igsiveien-22-5685
Igsiveien-22-5685
Igsiveien-22-5686
Igsiveien-22-5686
Igsiveien-22-0029
Igsiveien-22-0029
Igsiveien-22-0019
Igsiveien-22-0019
Kartoversikt næringsområdet
Kartoversikt næringsområdet

Viken
Igsiveien

Prisantydning
Kr 0

Eierform Selveier
Boligtype Næringstomt
BTA 0m²
Tomteareal 56 126m² (Fellestomt)
Energimerke Selger har ikke energimerket boligen

Velkommen til Igsiveien

Salgsobjektet består av gnr 834, bnr 4,9 og 11 tilsammen 56 126 kvm. Eiendommen er regulert og reguleringsplan oversendes på forespørsel.
Bnr 4 og 11 er ubebygget, bnr. 9 er bebygget med en enebolig og frittstående garasje.

Matrikkel

Gnr. 834 Bnr. 11 og Gnr. 834 Bnr. 4 i Indre Østfold kommune

Beliggenhet

Eiendommen ligger langs Knapstadveien, Spydeberg, i et område med etablert næringsvirksomhet.

Nærområdet

Eiendommen ligger i et område med etablert næringsvirksomhet.

Adkomst

Adkomst direkte fra Spydebergveien.

Kort om eiendommen

Salgsobjektet består av gnr 834, bnr 4,9 og 11 tilsammen 56 126 kvm. Eiendommen er regulert og reguleringsplan oversendes på forespørsel.
Bnr 4 og 11 er ubebygget, bnr. 9 er bebygget med en enebolig og frittstående garasje.

Type, eierform og byggeår

Næringstomt Selveier

Areal og eierform

Eiet tomt.
Bnr 4 er ubebygget, tomtestørrelse 5 608,5 kvm
Bnr 9 er bebygget, tomtestørrelse 1 222,3 kvm
Bnr 11 er ubebygget, tomtestørrelse 49 295,3 kvm
TIlsammen tomtestørrelse 56 126 kvm.

Tomt og hage

Planområdet er foreslått inndelt i 5 områder hvor det legges opp til etappevis utbygging. Det er tillatt etablert virksomheter i forhold til kontor, næring, lager, industri. Det åpnes også for at det innenfor områdene kan etableres varehus / utsalgssteder for type virksomheter som ikke er i strid med RPR for kjøpesentra. Gradert tomteutbyttelse, varierende BYA 35-55% innenfor planområdet, max byggehøyde varierende 9-11 meter.

Reguleringsforhold

Reguleringsplan for Hollebøltangen Næringspark. Kontakt oppdragsansvarlig for oversendelse av denne.

Vei, vann og avløp

Offentlig tilknyttet.

Tinglyste rettigheter og forpliktelser

Kommunen har legalpant som sikkerhet for betaling av kommunale avgifter. Legalpant er pant som følger av loven, og som ikke tinglyses. Legalpant følger derfor eiendommen ved salg. På eiendommen kan det være tinglyst erklæringer som f.eks. rett for kommunen til å vedlikeholde rørsystemer for vann- og kloakk. Disse erklæringene vil følge eiendommen ved salg. Kontakt megler for nærmere informasjon.

Heftelser / rettigheter

Følgende er tinglyst på eiendommen:
Eiendommen overdras fri for pengeheftelser, med unntak av eventuelle erklæringer, avtaler eller heftelser som fremgår av salgsoppgaven og skal følge med eiendommen ved salg. Kjøpers bank vil få prioritet etter disse.

Overtakelse

Etter nærmere avtale.

Solgt "som den er"

Eiendommen og dens tilbehør selges "as is".

Salget forutsettes gjennomført mellom profesjonelle parter. Budgivere oppfordres til å gjennomgå dokumentasjonen grundig, samt å gjennomføre en grundig teknisk besiktigelse av eiendommen med fagfolk. Budgivere gjøres oppmerksom på at kjøpekontrakten bygger på at kjøper skal stå i stilling som om forsvarlige undersøkelser er gjort, uavhengig av hvilke undersøkelser kjøper faktisk har foretatt.

Prospektet er basert på opplysninger gitt av selger, av selgers rådgivere eller offentlige instanser. Det forutsettes at innholdet er korrekt. Megler fraskriver seg for ansvaret for et hvert tap som følge av opplysninger som er misvisende, feilaktige eller ufullstendige.

Oppdragstaker har foretatt de undersøkelser og den tilrettelegging og formidling av informasjon som anses formålstjenlig.

Meglers kjøpekontrakt for næringseiendom vil bli benyttet. Denne tilsier bl.a 1 års reklamasjonsfrist. Konferer megler for evt. ytterligere info. Bestemmelsene i § 6-4, §6-5, §7-1, §7-2 første til tredje ledd, §7-4 første og tredje ledd og §8-8 i lov om eiendomsmegling er fraveket helt eller delvis da salget ikke er i forbrukerforhold.

Opplysningene i salgsoppgaven er godkjent av selger. Alle interessenter oppfordres imidlertid til grundig besiktigelse av eiendommen, gjerne sammen med fagmann før bud inngis.

Lov om hvitvasking

Eiendomsmeglerforetak er forpliktet til å gjennomføre kundetiltak ovenfor både kjøper og selger. Begge partene må derfor bl.a. fremlegge gyldig legitimasjon og redegjøre for formålet med salget eller kjøpet. For ikke-fysiske personer må det i tillegg redegjøres for hvem som eventuelt er reelle rettighetshavere. Dersom slike kundetiltak ikke kan gjennomføres vil vi være pålagt å avstå fra å gjennomføre handelen. Vi er også forpliktet til å melde fra til Økokrim dersom handelen fremstår som mistenkelig.
Eiendomsmeglingsforetaket fraskriver seg ansvar for eventuelle økonomiske krav som følge av ovennevnte forhold.

Trenger du vurdering av egen bolig før du kan by på denne?
Kontakt oss!

Takk for din interesse!

Du hører fra oss så snart som mulig

Sist oppdatert: 13.03.2020 15:41. Saksnr. 17-20-0012