" type="text/javascript"> te
INFOGRAFIC 1D
INFOGRAFIC 1D
A
A
B
B
corona
corona
C
C
D
D
E
E
LOE - 120 - Fasader Nord - Sør
LOE - 120 - Fasader Nord - Sør
LOE - 121 - Fasader Vest - Øst
LOE - 121 - Fasader Vest - Øst
0737_001
0737_001

Viken
Huggenesskogen

Eierform Selveier
Boligtype Kontorlokale
BTA 250m²
Tomteareal 7 921m² (Fellestomt)
Energimerke Selger har ikke energimerket boligen

Velkommen til Huggenesskogen

Loe Rørprodukter AS skal etablere nye kontorarealer og nye lagerarealer på Rygge og har plass til overs. Det tilbys med dette samlokalisering i samme bygg med egne kontor og lagerarealer, se skisse vedlagt.

Beliggenhet

Eiendommen ligger på næringsområdet Rygge Næringspark sammen med flere andre bedtifter nylig etablert på området som Volmax, Tesla, Cirkle K, McDonalds. Avkjøring fra E6 ved Rygge. Besøk gjerne hjemmesiden www.ryggepark.no

Adkomst

Eiendommen har adkomst til E6, se kartskisse.

Kort om eiendommen

Loe Rørprodukter AS skal etablere nye kontorarealer og nye lagerarealer på Rygge og har plass til overs. Det tilbys med dette samlokalisering i samme bygg med egne kontor og lagerarealer, se skisse vedlagt.

Energimerking

Alle eiendommer som selges/leies ut skal ha energiattest. Unntak gjelder blant annet for frittstående bygninger med bruksareal mindre enn 50 m². Det er eier som plikter å fremlegge energiattest og er selv ansvarlig for at opplysningene er riktig. For ytterligere informasjon se www.energimerking.no. Dersom eier har energimerket eiendommen vil komplett energiattest fås ved henvendelse til megler.

Tomt

Lokalene kan disponere deler av utendørsarealet etter nærmere avtale.

Parkering

Parkering på egen tomt.

Vei, vann og avløp

Offentlig tilknyttet.

Leie

Etter avtale.

Felleskostnader

Tilkommer leien.

Leietid

Etter avtale.

Partenes oppsigelsesadgang

Etter avtale.

Krav til sikkerhet / betalingsbetingelser

Sikkerhet må påregnes.

Overtakelse

Etter nærmere avtale.

Lov om hvitvasking

Eiendomsmeglerforetak er forpliktet til å gjennomføre kundetiltak ovenfor både kjøper og selger. Begge partene må derfor bl.a. fremlegge gyldig legitimasjon og redegjøre for formålet med salget eller kjøpet. For ikke-fysiske personer må det i tillegg redegjøres for hvem som eventuelt er reelle rettighetshavere. Dersom slike kundetiltak ikke kan gjennomføres vil vi være pålagt å avstå fra å gjennomføre handelen. Vi er også forpliktet til å melde fra til Økokrim dersom handelen fremstår som mistenkelig.
Eiendomsmeglingsforetaket fraskriver seg ansvar for eventuelle økonomiske krav som følge av ovennevnte forhold.

Trenger du vurdering av egen bolig før du kan by på denne?
Kontakt oss!

Takk for din interesse!

Du hører fra oss så snart som mulig

Sist oppdatert: 13.03.2020 15:41. Saksnr. 17-20-0013