" type="text/javascript"> te
Hafslundsgate-30-8632
Hafslundsgate-30-8632
Hafslundsgate-30-8633
Hafslundsgate-30-8633
Hafslundsgate-30-8634
Hafslundsgate-30-8634
Hafslundsgate-30-8635
Hafslundsgate-30-8635
Hafslundsgate-30-8636
Hafslundsgate-30-8636
Hafslundsgate-30-8637
Hafslundsgate-30-8637
Hafslundsgate-30-8638
Hafslundsgate-30-8638
Hafslundsgate-30-8639
Hafslundsgate-30-8639
Hafslundsgate-30-8640
Hafslundsgate-30-8640
Hafslundsgate-30-8641
Hafslundsgate-30-8641
Hafslundsgate-30-8642
Hafslundsgate-30-8642
Hafslundsgate-30-8643
Hafslundsgate-30-8643
Hafslundsgate-30-8644
Hafslundsgate-30-8644
Hafslundsgate-30-8645
Hafslundsgate-30-8645
Hafslundsgate-30-8646
Hafslundsgate-30-8646
Hafslundsgate-30-8647
Hafslundsgate-30-8647
Hafslundsgate-30-8648
Hafslundsgate-30-8648
Hafslundsgate-30-8649
Hafslundsgate-30-8649
Hafslundsgate-30-8650
Hafslundsgate-30-8650
Hafslundsgate-30-8651
Hafslundsgate-30-8651
Hafslundsgate-30-8652
Hafslundsgate-30-8652
Hafslundsgate-30-8653
Hafslundsgate-30-8653
Hafslundsgate-30-8654
Hafslundsgate-30-8654

Viken
Hafslunds gate 30

Prisantydning
Kr 4 300 000

Eierform Selveier
Boligtype Annet
Byggeår 1961
BTA 360m²
Tomteareal 1 093m² (Eiet tomt)
Energimerke Selger har ikke energimerket boligen

Velkommen til Hafslunds gate 30

Dette er en robust eiendommen av eldre dato. Det betyr at eiendommen i all hovedsak har behov for oppgraderingen/modernisering, men den er vedlikeholdt over tid.
Bygget består av både en næringsdel og en boligdel. Næringsdelen består av en verksted/lagerdel med kjøreport og egen smøregrav. Videre er deler av 1.etg leid ut på løpende leiekontrakt til en frisørsalong.
Deler av 2.etg har tidligere vært benyttet til solstudio, mens resten har vært benyttet til bolig (leilighet).

Matrikkel

Gnr. 1048 Bnr. 685 i Sarpsborg kommune

Beliggenhet

Eiendommen er beliggende på sentrale Hafslund
knappe 3 km øst for Sarpsborg sentrum. Meget god eksponering da den ligger rett inntil trafikkerte Rv 22.
Kort vei til alle fasiliteter både for bolig- og næringsvirksomhet.

Nærområdet

Området er utbygget med både næring og bolig.

Adkomst

Følg hovedveien ut av Sarpsborg over Sarpefossen (Fv 118).
Følg veien videre forbi Hafslund Hovedgård (Rv 22) og mot Rakkestad. Eiendommen ligger på venstre side av veien etter Hafslund barneskole og rett før Esso bensinstasjon.

Kort om eiendommen

Dette er en robust eiendommen av eldre dato. Det betyr at eiendommen i all hovedsak har behov for oppgraderingen/modernisering, men den er vedlikeholdt over tid.
Bygget består av både en næringsdel og en boligdel. Næringsdelen består av en verksted/lagerdel med kjøreport og egen smøregrav. Videre er deler av 1.etg leid ut på løpende leiekontrakt til en frisørsalong.
Deler av 2.etg har tidligere vært benyttet til solstudio, mens resten har vært benyttet til bolig (leilighet).

Type, eierform og byggeår

Kombinasjonsbygg, selveier, oppført i 1961.

Byggemåte

Oppsatt på morenegrunn.

Sålefundamenter av betong. Ringmur i betong med sparesten og støpt dekke.

Yttervegger i Siporex og Ytongblokker som er utvendig pusset.

Saltak i tre tekket med betongtakstein.

Det vises til vedlagte tilstandsrapport utført av Terje Westby for en mer detaljert beskrivelse av eiendommens byggemåte og stand.

Innhold

Bygget består av en næringsdel i 1.etg og en boligdel i 2.etg.

1. etasje:
180 kvm bta:
Garasje/verksted med kjøreport og smøregrav, trapperom, frisørsalong, wc, venterom og bøttekott.

2. etasje:
180 kvm bta:
Leilighet på ca. 95 kvm som inneholder kjøkken, stue, 2 soverom, bad og vaskerom, samt stor solrik balkong mot vest.
Øvrige areal har vært tidligere solstudio med venterom, felles trapperom og wc.

Areal

Totalt bruttoareal: 360 m2
Totalt bruksareal: 310 m2

Standard

En robust eiendom av eldre dato med varierende standard, f.eks så er frisørsalongen modernisert og har bla ventilasjonsanlegg. Eiendommen har generelt behov for modernisering.

Oppvarming

Luft-luft varmepumper og elektrisk oppvarming. Frisørsalongen har balansert ventilasjon.

Energimerking

Alle eiendommer som selges/leies ut skal ha energiattest. Unntak gjelder blant annet for frittstående bygninger med bruksareal mindre enn 50 m². Det er eier som plikter å fremlegge energiattest og er selv ansvarlig for at opplysningene er riktig. For ytterligere informasjon se www.energimerking.no. Dersom eier har energimerket eiendommen vil komplett energiattest fås ved henvendelse til megler.

Selger har ikke energimerket eiendommen.

Areal og eierform

1093 kvm. Eiet tomt.

Tomt og hage

Tomten er flat og asfaltert.

Parkering

Godt med parkeringsmuligheter rundt bygget.

Vei, vann og avløp

Offentlig tilknyttet.

Reguleringsmessige forhold

Eiendommen ligger i uregulert område og omhandles av kommuneplanens arealdel 2015-2026.

Reguleringsplan under arbeid: Rv 22 Hafslund-Dondern. Det gjøres spesielt oppmerksomt på eiendommen vil bli berørt av ny RV 22. Kjøper må selv gjøre sine undersøkelser og omfang av dette. Dette kan bety at eiendommen på sikt kan bli kjøpt/ekspropriert av Statens Vegvesen.
Det forefinnes brev fra Statens vegvesen om saken, konf. megler for kopi.

Arealplanene er under rullering. Rulleringen kan resultere i endringer av både kart og bestemmelser.

Eiendommen ligger innenfor et aktsomhetsområde med mulighet for marin leire, og grunnen kan derfor bestå av løsmasser, herunder kvikkleire. Kommunens aktsomhetskart er imidlertid svært grovmasket.

Dersom det er ønskelig med ytterligere opplysninger knyttet til reguleringsforhold så oppfordrer vi interessenter til å kontakte Sarpsborg kommune.

Tinglyste rettigheter og forpliktelser

Kommunen har legalpant som sikkerhet for betaling av kommunale avgifter. Legalpant er pant som følger av loven, og som ikke tinglyses. Legalpant følger derfor eiendommen ved salg. På eiendommen kan det være tinglyst erklæringer som f.eks. rett for kommunen til å vedlikeholde rørsystemer for vann- og kloakk. Disse erklæringene vil følge eiendommen ved salg. Kontakt megler for nærmere informasjon.

Heftelser / rettigheter

Følgende er tinglyst på eiendommen:
- ingen heftelser registrert.

Eiendommen overdras fri for pengeheftelser, med unntak av eventuelle erklæringer, avtaler eller heftelser som fremgår av salgsoppgaven og skal følge med eiendommen ved salg. Kjøpers bank vil få prioritet etter disse.

Ferdigattest/Midlertidig brukstillatelse

Kopi av midlertidig brukstillatelse eller ferdigattest kan ikke leveres, da dette ikke finnes i kommunens arkiver.

Prisantydning

Kr. 4 300 000,-

Beregnet totalkostnad

4 300 000,- (Prisantydning)

Omkostninger
172,- (Pantattest kjøper)
585,- (Tingl.gebyr pantedokument)
585,- (Tingl.gebyr skjøte)
107 500,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 4 300 000,-))

108 842,- (Omkostninger totalt)

4 408 842,- (Totalpris inkl. omkostninger)

Kommunale avgifter

Kr 25 847,- for 2019. Eiendomsskatt inneværende år utgjør kr 9 620,- for næringsdel og kr 5 900,40 for boligdelen.

Det er vannmåler på eiendommen. Oppgitte sum for kommunale avgifter vil derfor variere avhengig av forbruk. De kommunale avgiftene omfatter vann- og avløpsgebyr, renovasjonsgebyr samt feie- og tilsynsavgift. Det gjøres oppmerksom på at det kan forekomme variasjon i avgiftene som følge av forbruk og eventuelle kommunale endringer av gebyr/avgift.

Leieforhold

Eiendommen har et løpende leieforhold med en frisørsalong i 1.etg. konf. megler for info.

Overtakelse

Etter nærmere avtale.

Andre opplysninger

Salget skjer fra et dødsbo, og selger har derfor liten kjennskap til eiendommens tilstand. Det oppfordres interessenter til å kjøre seg godt kjent med eiendommens tilstand gjerne sammen med fagmann.

Det er tegnet boligselgerforsikring på eiendommen. Dette gjelder dog kun for boligdelen.

Det er for kjøper mulig å tegne boligkjøperforsikring på eiendommen. Dette gjelder dog også kun for boligdelen.

Solgt "som den er"

Eiendommen og dens tilbehør selges "as is".

Salget forutsettes gjennomført mellom profesjonelle parter. Budgivere oppfordres til å gjennomgå dokumentasjonen grundig, samt å gjennomføre en grundig teknisk besiktigelse av eiendommen med fagfolk. Budgivere gjøres oppmerksom på at kjøpekontrakten bygger på at kjøper skal stå i stilling som om forsvarlige undersøkelser er gjort, uavhengig av hvilke undersøkelser kjøper faktisk har foretatt.

Prospektet er basert på opplysninger gitt av selger, av selgers rådgivere eller offentlige instanser. Det forutsettes at innholdet er korrekt. Megler fraskriver seg for ansvaret for et hvert tap som følge av opplysninger som er misvisende, feilaktige eller ufullstendige.

Oppdragstaker har foretatt de undersøkelser og den tilrettelegging og formidling av informasjon som anses formålstjenlig.

Meglers kjøpekontrakt for næringseiendom vil bli benyttet. Denne tilsier bl.a 1 års reklamasjonsfrist. Konferer megler for evt. ytterligere info. Bestemmelsene i § 6-4, §6-5, §7-1, §7-2 første til tredje ledd, §7-4 første og tredje ledd og §8-8 i lov om eiendomsmegling er fraveket helt eller delvis da salget ikke er i forbrukerforhold.

Opplysningene i salgsoppgaven er godkjent av selger. Alle interessenter oppfordres imidlertid til grundig besiktigelse av eiendommen, gjerne sammen med fagmann før bud inngis.

Lov om hvitvasking

Eiendomsmeglerforetak er forpliktet til å gjennomføre kundetiltak ovenfor både kjøper og selger. Begge partene må derfor bl.a. fremlegge gyldig legitimasjon og redegjøre for formålet med salget eller kjøpet. For ikke-fysiske personer må det i tillegg redegjøres for hvem som eventuelt er reelle rettighetshavere. Dersom slike kundetiltak ikke kan gjennomføres vil vi være pålagt å avstå fra å gjennomføre handelen. Vi er også forpliktet til å melde fra til Økokrim dersom handelen fremstår som mistenkelig.
Eiendomsmeglingsforetaket fraskriver seg ansvar for eventuelle økonomiske krav som følge av ovennevnte forhold.

Trenger du vurdering av egen bolig før du kan by på denne?
Kontakt oss!

Takk for din interesse!

Du hører fra oss så snart som mulig

Sist oppdatert: 24.05.2020 22:41. Saksnr. 17-20-0018