" type="text/javascript"> te
DNB bygget i ny drakt med minibanken på hjørnet. Nybygget i bak-kant
DNB bygget i ny drakt med minibanken på hjørnet. Nybygget i bak-kant
Bygården plasseres på dagens parkeringsplass nabo til DNB
Bygården plasseres på dagens parkeringsplass nabo til DNB
Fasade med balkonger mot Torggata
Fasade med balkonger mot Torggata
Fasade med balkonger mot Torggata
Fasade med balkonger mot Torggata
Fasade
Fasade
Fasade
Fasade
Oversiktsbilde
Oversiktsbilde
Oversiktsbilde
Oversiktsbilde
Oversiktsbilde med lekeplass
Oversiktsbilde med lekeplass
Street view
Street view

Viken
Torggata 4

Prisantydning
Kr 16 000 000

Eierform Selveier
Boligtype Annet
BTA 0m²
Tomteareal 1 545m² (Fellestomt)
Energimerke Selger har ikke energimerket boligen

Velkommen til Torggata 4

Det er gitt rammetillatelse på oppføring av en boligblokk i 6 etasjer. 1. etasje vil inneholde 2 næringsdeler i tillegg til 4 leiligheter, mens de resterende 5 etasjene vil inneholde ytterligere 24 leiligheter, se vedlagte plantegninger.
Eiendommen består i dag av et tomteareal, som er leid ut til Europark som parkeringsareal, samt et underjordisk garasjeanlegg hvor endel p-plasser er leid ut til DNB. Konferer megler for leiekontraktene. Garasjeanlegget vil medfølge prosjektet/kjøpet. Etter ny fundamentering til nytt bygg over garasjeanlegget vil det ihht beregninger bli 16 ledige garasjeplasser i parkeringskjeller. Se vedlagt takst.

Matrikkel

Gnr. 1 Bnr. 1846 i Sarpsborg kommune

Beliggenhet

Prosjektet ligger midt i Sarpsborg by, på et av byens høyeste punkter, ca. 100 meter fra byens torg (ved DNB/Bankgården bygget).

Nærområdet

Nærområdet består av forretninger, kontorer og boliger. Sarpsborg Torg er kun et par minutters gåtur unna. Her finner man kjøpesenter, gågate med butikker/restauranter og et godt servicetilbud til Sarpsborgs innbyggere. Videre i sentrum finner man hotell, kulturhuset Gleng, bibliotek, ærverdige Festiviteten og naturskjønne Kulåsparken for rekreasjon.

Sarpsborg feiret sitt 1000 års jubileum i 2016 og er en av Norges 10 største byer med over 57.000 innbyggere. Kommunen har ca. 80 km kystlinje i Oslofjorden som grenser mot Hvaler og Sverige. Det er utvikling i sentrum både i privat og kommunal regi. Kommunen har investert i store og betydelige fritids- og rekreasjonsområder, opprusting av ei gågate og torg. Byen har en sentral beliggenhet i Østfold med nærhet til E6 som gir under en times kjøretid fra Oslo.

Beliggenheten til Torggata 4 er i selve kjernen av Sarpsborg Sentrum med kort avstand og direkte tilgang til alt byen har å by på - både kino, treningssenter, restauranter og kjøpesenter. For de som er opptatt av friluftsliv ligger det flere flotte turområder i nærheten. Gangavstand til jernbanestasjonen og bussterminal.

Kort om eiendommen

Det er gitt rammetillatelse på oppføring av en boligblokk i 6 etasjer. 1. etasje vil inneholde 2 næringsdeler i tillegg til 4 leiligheter, mens de resterende 5 etasjene vil inneholde ytterligere 24 leiligheter, se vedlagte plantegninger.
Eiendommen består i dag av et tomteareal, som er leid ut til Europark som parkeringsareal, samt et underjordisk garasjeanlegg hvor endel p-plasser er leid ut til DNB. Konferer megler for leiekontraktene. Garasjeanlegget vil medfølge prosjektet/kjøpet. Etter ny fundamentering til nytt bygg over garasjeanlegget vil det ihht beregninger bli 16 ledige garasjeplasser i parkeringskjeller. Se vedlagt takst.

Areal

BRA S 1882 kvm boligareal. I tillegg 2 næringslokaler på gateplan på tilsammen ca 94 kvm samt parkeringskjeller.

Annet

Tomten fungerer i dag som en parkeringsplass som er leid ut til Europark med 3 måneders gjensidig oppsigelse. Avtalen videreføres til kjøper.
Konferer megler for kopi av avtalen.

Det er innhentet tilbud fra Nettpartner vedrørende strømleveranse til bygget.

Tomt og hage

1 545 kvm eiet

Parkering

Det vil medfølge en eksisterende parkeringskjeller med tilsammen ca 40 biloppstillingsplasser i salget (endelig antall avhenger av detaljprosjektering av søyler). 11 p-plasser i parkeringskjelleren er solgt for kr. 230.000 pr plass, tilsammen kr 2 530 000,-. Dette oppgjøret vil tilfalle kjøper av dette prosjektet. En andel plasser er også reservert til leiligheter i Torggata 6. Resterende er utleid (ca kr. 1000,- pr plass pr mnd). Videre er det leieavtale med Europark for p-plassene på tomteplan. Disse plassene bortfaller når prosjektet bygges.

Reguleringsforhold

Sentrumsplanen for Sarpsborg kommune. Prosjektet har rammetillatelse i forhold til denne presentasjonen.

Vei, vann og avløp

Offentlig tilknyttet.

Tinglyste rettigheter og forpliktelser

Kommunen har legalpant som sikkerhet for betaling av kommunale avgifter. Legalpant er pant som følger av loven, og som ikke tinglyses. Legalpant følger derfor eiendommen ved salg. På eiendommen kan det være tinglyst erklæringer som f.eks. rett for kommunen til å vedlikeholde rørsystemer for vann- og kloakk. Disse erklæringene vil følge eiendommen ved salg. Kontakt megler for nærmere informasjon.

Heftelser / rettigheter

Eiendommen overdras fri for pengeheftelser, med unntak av eventuelle erklæringer, avtaler eller heftelser som fremgår av salgsoppgaven og skal følge med eiendommen ved salg. Kjøpers bank vil få prioritet etter disse.

Leieforhold

Det eksisterer 2 leieforhold på eiendommen, ett til Europark på eksisterende asfaltert tomt og ett til DNB for p-plasser i parkeringskjeller under nevnte tomt. Totalt så innbringer dette ca. kr 512 000,- pr. år. Eier har årlig hatt noe ekstrainntekter fra Europark utover dette.
Selger har lave kostnader for å drifte parkeringskjeller/tomt. Leieforholdene vil følge salget.

Overtakelse

Etter nærmere avtale.

Andre opplysninger

Eiendommen ligger i et eget AS. Selger er åpen for å selge selskapet i stedet for eiendommen. Dette vil vurderes nærmere ved konkrete forhandlinger.

Solgt "som den er"

Eiendommen og dens tilbehør selges "as is", enten som eiendomstransaksjon eller som salg av aksjer i hjemmelselskapet.

Salget forutsettes gjennomført mellom profesjonelle parter. Budgivere oppfordres til å gjennomgå dokumentasjonen grundig, samt å gjennomføre en grundig teknisk besiktigelse av eiendommen med fagfolk. Budgivere gjøres oppmerksom på at kjøpekontrakten bygger på at kjøper skal stå i stilling som om forsvarlige undersøkelser er gjort, uavhengig av hvilke undersøkelser kjøper faktisk har foretatt.

Prospektet er basert på opplysninger gitt av selger, av selgers rådgivere eller offentlige instanser. Det forutsettes at innholdet er korrekt. Megler fraskriver seg for ansvaret for et hvert tap som følge av opplysninger som er misvisende, feilaktige eller ufullstendige.

Oppdragstaker har foretatt de undersøkelser og den tilrettelegging og formidling av informasjon som anses formålstjenlig.

Meglers kjøpekontrakt for næringseiendom vil bli benyttet. Denne tilsier bl.a 1 års reklamasjonsfrist. Konferer megler for evt. ytterligere info. Bestemmelsene i § 6-4, §6-5, §7-1, §7-2 første til tredje ledd, §7-4 første og tredje ledd og §8-8 i lov om eiendomsmegling er fraveket helt eller delvis da salget ikke er i forbrukerforhold.

Opplysningene i salgsoppgaven er godkjent av selger. Alle interessenter oppfordres imidlertid til grundig besiktigelse av eiendommen, gjerne sammen med fagmann før bud inngis.

Lov om hvitvasking

Eiendomsmeglerforetak er forpliktet til å gjennomføre kundetiltak ovenfor både kjøper og selger. Begge partene må derfor bl.a. fremlegge gyldig legitimasjon og redegjøre for formålet med salget eller kjøpet. For ikke-fysiske personer må det i tillegg redegjøres for hvem som eventuelt er reelle rettighetshavere. Dersom slike kundetiltak ikke kan gjennomføres vil vi være pålagt å avstå fra å gjennomføre handelen. Vi er også forpliktet til å melde fra til Økokrim dersom handelen fremstår som mistenkelig.
Eiendomsmeglingsforetaket fraskriver seg ansvar for eventuelle økonomiske krav som følge av ovennevnte forhold.

Trenger du vurdering av egen bolig før du kan by på denne?
Kontakt oss!

Takk for din interesse!

Du hører fra oss så snart som mulig

Sist oppdatert: 06.10.2020 13:21. Saksnr. 17-20-0020