" type="text/javascript"> te
forside
forside
Markert
Markert
0014 Tunevannet www.thomasfoto.com_lr
0014 Tunevannet www.thomasfoto.com_lr
0057 Borgaarsyssel drone 081016 www.thomasfoto.com_LR
0057 Borgaarsyssel drone 081016 www.thomasfoto.com_LR
0076 Borgaarsyssel drone 081016 www.thomasfoto.com_LR-2
0076 Borgaarsyssel drone 081016 www.thomasfoto.com_LR-2
260516 Drone_0055lr
260516 Drone_0055lr
DJI_0013-Editlr-2
DJI_0013-Editlr-2
DJI_0056lr
DJI_0056lr
DJI_0173_lr
DJI_0173_lr
DJI_0655_LR
DJI_0655_LR
Kvartal-270-0003
Kvartal-270-0003
Kvartal-270-0005
Kvartal-270-0005
Kvartal-270-0007
Kvartal-270-0007
Kvartal-270-0010
Kvartal-270-0010
Kvartal-270-0014
Kvartal-270-0014
Kvartal-270-0016
Kvartal-270-0016
Kvartal-270-0019
Kvartal-270-0019
Kvartal-270-0022
Kvartal-270-0022

Viken
Kvartal 270

Prisantydning
Kr 0

Eierform Selveier
Boligtype Næringstomt
BTA 3207m²
Tomteareal 3 207m² (Eiet tomt)
Energimerke Selger har ikke energimerket boligen

Velkommen til Kvartal 270

Det er et helt kvartal som i dag fungerer som en parkeringsplass som selges fra Sarpsborg kommune. Det er et krav om at det oppføres et komplett parkeringsanlegg/hus med minimum 160 plasser som skal leveres tilbake til kommunen som et vederlag for hele kvartalet. Det er utarbeidet en egen funksjons- og ytelsesbeskrivelse for dette p-huset, se alle vedlegg til prosjektet på Doffin.no - referanse: 2020-348354.

Matrikkel

Gnr. 1 Bnr. 522 og Gnr. 1 Bnr. 530 og Gnr. 1 Bnr. 531 og Gnr. 1 Bnr. 532 og Gnr. 1 Bnr. 586 og Gnr. 1 Bnr. 794 og Gnr. 1 Bnr. 615 og Gnr. 1 Bnr. 627 i Sarpsborg kommune

Beliggenhet

Sarpsborg har som mål å bli Norges mest attraktive by innen 2027. Det skal kommune, næringsliv og innbyggere skape sammen. Byen har 57.000 innbyggere, feiret 1000 år i 2016, og ligger sentralt plassert inntil E6 og med en 80 kilometer lang kystlinje mot Oslofjorden.

Sarpsborg har veldig god befolkningsvekst og det er investeringsvilje. Det ser vi blant annet i betydelig utvikling i sentrum. Kommunen har investert i store og betydelige fritids- og rekreasjonsområder, og opprusting av ei ny gågate og torg, og det bygges store og spennende leilighetsprosjekter mange steder midt i sentrum.

Nærområdet

Kvartalet som skal selges ligger litt midt i Sarpsborg sentrum. Det er således kort avstand til alt av byens fasiliteter. Kvartalet er nesten nabo til Kulåsparken som er Sarpsborg stolte parkområde. Rett ved Kulåsparken ligger Sarpsborg tennisklubb med sine baner og anlegg. Parken har eget nyoppført amfi hvor det arrangeres konserter ol, lekeområder, paviljonger, turstier osv. For byens innbyggere er dette en perle, her er det mulighet til å oppleve ro og harmoni samtidig som det er bare få hundre meter fra byens torg og gågate hvor aktiviteten generelt er mye større. Sarpsborg by har en flott gågate med et kjøpesenter i enden ved byens Torg. Her finner man, i tillegg til butikker og spisesteder, også byens bussterminal. Det er gåavstand fra omtalte kvartal til jernbanestasjonen som ligger rett ved Hølen som også er et fint rekreasjonsområde med bla den nyoppførte bryggestien som går langs Glommas elvebredd.

Videre ligger kvartalet med kort avstand til byens museum; Borgarsyssel som bla har et utsiktstårn med flott utsikt over hele byen og området. Det er gåavstand til Sarpsborg stadion hvor det spilles eliteseriefotball i sommerhalvåret og bandy på vinterstid. Her har man selv mulighet til å gå skøyter på vinterstid i tillegg til at det er stort fri- og aktivitetsområde, skatepark mm rett i nærheten.

Kort om eiendommen

Det er et helt kvartal som i dag fungerer som en parkeringsplass som selges fra Sarpsborg kommune. Det er et krav om at det oppføres et komplett parkeringsanlegg/hus med minimum 160 plasser som skal leveres tilbake til kommunen som et vederlag for hele kvartalet. Det er utarbeidet en egen funksjons- og ytelsesbeskrivelse for dette p-huset, se alle vedlegg til prosjektet på Doffin.no - referanse: 2020-348354.

Areal

Arealet på tomten er anslått til 3.207 kvm.

Annet

Sarpsborg kommune ønsker å få bud på tomten med de forutsetningene som er satt for salget. Det betyr at en budgiver må sette seg grundig inn i de dokumenter som er utarbeidet og holde seg oppdatert underveis om det skulle komme innspill/forandring. Alle dokumenter ligger på Doffin.no og interessenter må registrere seg der for å være sikret fullstendig informasjon. Meglers rolle er å bidra til at eiendommen blir presentert i de viktigste markedskanalene samt være en aktiv sparringspartner for selger i forhold til de henvendelsene som vil komme. Alle avtaler/dokumenter er utarbeidet av selger og interessenter må forholde seg til disse, se Doffin.no - referanse: 2020-348354

Reguleringsforhold

Eiendommen ligger som en del av den nye sentrumsplanen for Sarpsborg by. En kjøper må selv stå for en detaljregulering av eiendommen/området.

Prisantydning

Prisen er satt til oppføring av et parkeringshus for 160 biler, ref alle dokumentene til saken på Doffin.no - referanse: 2020-348354. Det ønskes bud på et kontantvederlag utover dette.

Lenke til Doffin - dokumentene

https://tendsign.no/doc.aspx?UniqueId=affbsrphwq&GoTo=Docs

Oppgjør

Oppgjøret skjer ihht Avtale om kjøp av tomt.

Overtakelse

Ihht dokumentet på Doffin.no - referanse: 2020-348354

Andre opplysninger

Interessenter MÅ registrere sin interesse på Doffin.no - referanse: 2020-348354. Videre må de gjøre seg godt kjent med grunnlaget for ervervelsen av omtalte kvartal og må sette seg godt inn i alle saksdokumenter som er tilgjengelige der.

Lov om hvitvasking

Eiendomsmeglerforetak er forpliktet til å gjennomføre kundetiltak ovenfor både kjøper og selger. Begge partene må derfor bl.a. fremlegge gyldig legitimasjon og redegjøre for formålet med salget eller kjøpet. For ikke-fysiske personer må det i tillegg redegjøres for hvem som eventuelt er reelle rettighetshavere. Dersom slike kundetiltak ikke kan gjennomføres vil vi være pålagt å avstå fra å gjennomføre handelen. Vi er også forpliktet til å melde fra til Økokrim dersom handelen fremstår som mistenkelig.
Eiendomsmeglingsforetaket fraskriver seg ansvar for eventuelle økonomiske krav som følge av ovennevnte forhold.

Trenger du vurdering av egen bolig før du kan by på denne?
Kontakt oss!

Takk for din interesse!

Du hører fra oss så snart som mulig

Sist oppdatert: 21.09.2020 09:41. Saksnr. 17-20-0032