" type="text/javascript"> te
Fasadebilder-2
Fasadebilder-2
Fasadebilder-3
Fasadebilder-3
Fasadebilder-4
Fasadebilder-4
Fasadebilder-1
Fasadebilder-1
Fasadebilder-9
Fasadebilder-9
alt 1 leietakerplan
alt 1 leietakerplan
alt 2 leietakerplan
alt 2 leietakerplan
alt 3 leietakerplan
alt 3 leietakerplan
1
1
2
2
3
3
4
4

Viken
Smørbøttaveien 5

Eierform Selveier
Boligtype Kontorlokale
BTA 305m²
Tomteareal 0m² (Fellestomt)
Energimerke Selger har ikke energimerket boligen

Velkommen til Smørbøttaveien 5

2019

Beliggenhet

Eiendommen ligger ved Glemmen Gård, synlig og med god adkomst fra RV 109, på et område med relativt nye og moderne bygg, i Fredrikstad kommune, men mellom bysentrum Fredrikstad og Sarpsborg. Området henvender seg således godt til begge byer og en stor befolkingsmengde.

Nærområdet

Nærområdet består av grossisthandel, bilforretninger og bilrelatert virksomhet.

Adkomst

Adkomst direkte fra Smørbøttaveien, som igjen har god adkomst fra RV 109.

Kort om eiendommen

Eiendommen er ny og tatt i bruk av Brødrene Dahl som forretning mot proffmarkedet.
I 2. etg. er et ledig lokale på ca 300 kvm som egner seg godt til kontor, showroom o.l.

Innhold

Lokalene fremstår som rålokaler og kan således tilpasses etter ønske. Store vinduer gir godt med lysinslipp. Lokalene vender mot nord og øst slik at soloppvarming gjennom dagen er redusert. Moderne klimaanlegg.

Forslag til alternative planløsninger;
ALTERNATIV 1 med 1 leietaker, 19 arbeidsplasser
Arbeidsplasser er fordelt på to åpne kontorlandskap samt et kontor ved inngangen, med totalt 19 arbeidsplasser. To stillerom og et minikjøkken/sosialt rom adskiller de to åpne kontorlandskapene. Stillerommene kan både brukes til mindre møter, telefonsamtaler og samarbeidsoppgaver. Arbeidsplassene ligger alle med direkte tilgang til vinduer/dagslys. Kontoret er noe trukket inn fra korridoren. I tillegg til de to stillerommene er det lagt opp til et stort spiserom med kjøkkenbenk og et noe mindre møterom. Spiserommet kan ha møteromsfunksjon utenom lunsj. Spiserom skal ha direkte tilgang til vinduer/dagslys. Møterommet ligger i tilknytning til korridor slik at møteaktivitet ledes utenom arbeidsplassene. Print og rekvisita er lagt i midten av lokalet slik at det er lett tilgjengelig for alle arbeidstakerne. Korridoren har ulik bredde slik at mindre møte-/forbipasseringssoner skapes. Dette åpner også for variasjon i møblering, og rommet oppleves mindre langstrakt. Da det kun er vinduer/tilgang på dagslys fra to retninger er det viktig å sikre lys og åpenhet i resten av lokalet. Dette kan man oppnå ved bruk av overlys, transparente vegger (med f.eks. foliering) og dører med glassfelt. Dette sikrer også god visuell kontakt mellom de ulike sonene på arbeidsplassen, og lokalet oppleves luftigere. Bruk av kontrasterende farger på vegg anbefales for å skille de ulike sonene fra hverandre samt skape ledelinjer.

ALTERNATIV 2 med 2 leietakere, 18 arbeidsplasser
Dette arealet fungerer også godt for én leietaker der de ansatte er fordelt på to åpne kontorlandskap.
Leietaker 1 disponerer alene et åpent kontorlandskap til 8 personer, et stille-/møterom, og et print/ og rekvisitarom. Leietakers arealer er tilgjengelige fra felles korridor. Arbeidsplassene ligger alle med direkte tilgang til vinduer/dagslys. Inngang til det åpne kontorlandskapet og møterommet/stillerommet er lagt mellom de to arbeidsplassgruppene. Mindre møter mindre møter/konsultasjoner kan finne sted uten å nevneverdig forstyrre de øvrige ansatte. Leietaker 2 disponerer alene et åpent landskap, til 8 personer, et kontor og et print/rekvisitarom. Arbeidsplassene ligger alle med direkte tilgang til vinduer/dagslys. Dersom det ikke skulle være ønskelig med kontorer, kan disse enkelt utgjøre en del av det åpne kontorlandskapet. Om dette skulle være tilfelle kan det bli nødvendig med et ekstra stillerom. Delt mellom leietakerne er et stort spiserom med kjøkken, et møterom og toaletter samt et minikjøkken/tekjøkken plassert i korridoren mellom leietakerne. Møterommet ligger i tilknytning til korridor slik at møteaktivitet ledes utenom arbeidsplassene. Spiserom skal ha direkte tilgang til vinduer/dagslys. Da det kun er vinduer/tilgang på dagslys fra to retninger er det viktig å sikre lys og åpenhet i resten av lokalet. Dette kan man oppnå ved bruk av overlys, transparente vegger (med f.eks. foliering) og dører med glassfelt. Dette sikrer også god visuell kontakt mellom de ulike sonene på arbeidsplassen, og lokalet oppleves luftigere. Bruk av kontrasterende farger på vegg anbefales for å skille de ulike sonene fra hverandre samt skape ledelinjer.


ALTERNATIV 3 med 2 leietakere, 20 arbeidsplasser
Dette arealet fungerer også godt for én leietaker der de ansatte er fordelt på tre åpne kontorlandskap.
Leietaker 1 disponerer et kontor, et åpent kontorlandskap med 8 arbeidsplasser, et tekjøkken med minglesone, et stillerom og et lite møterom. Det avsettes ikke egne arealer til print/rekvisita. Møterommet vil også fungere som spiserom, og har derfor direkte tilgang til dagslys. Møterommet ligger i tilknytning til tekjøkkenet. Alle arbeidsplassene ligger med direkte tilgang til vinduer/dagslys. Leietaker 2 disponerer et kontor og to åpne kontorlandskap med til sammen 12 arbeidsplasser. Leietaker 2 disponerer et stort møterom samt to stillerom og et spiserom med tilgang til dagslys. Spiserommet kan også benyttes til møterom som tillegsfunksjon. Arbeidsplassene ligger alle med direkte tilgang til vinduer/dagslys. Et eget rom er avsatt til print/rekvisita. Da det kun er vinduer/tilgang på dagslys fra to retninger er det viktig å sikre lys og åpenhet i resten av lokalet. Dette kan man oppnå ved bruk av overlys, transparente vegger (med f.eks. foliering) og dører med glassfelt. Dette sikrer også god visuell kontakt mellom de ulike sonene på arbeidsplassen, og lokalet oppleves luftigere. Bruk av kontrasterende farger på vegg anbefales for å skille de ulike sonene fra hverandre samt skape ledelinjer.

Standard

Bygget holder høy standard hvor alt er nytt.

Energimerking

Alle eiendommer som selges/leies ut skal ha energiattest. Unntak gjelder blant annet for frittstående bygninger med bruksareal mindre enn 50 m². Det er eier som plikter å fremlegge energiattest og er selv ansvarlig for at opplysningene er riktig. For ytterligere informasjon se www.energimerking.no. Dersom eier har energimerket eiendommen vil komplett energiattest fås ved henvendelse til megler.

Parkering

Rikelig med parkering på egen tomt, også med elbilladere.

Vei, vann og avløp

Offentlig tilknyttet.

Leie

Etter avtale.

Felleskostnader

Tilkommer leien.

Leietid

Etter avtale.

Partenes oppsigelsesadgang

Etter avtale.

Krav til sikkerhet / betalingsbetingelser

Depositum/bankgaranti må påregnes.

Overtakelse

Etter nærmere avtale.

Lov om hvitvasking

Eiendomsmeglerforetak er forpliktet til å gjennomføre kundetiltak ovenfor både kjøper og selger. Begge partene må derfor bl.a. fremlegge gyldig legitimasjon og redegjøre for formålet med salget eller kjøpet. For ikke-fysiske personer må det i tillegg redegjøres for hvem som eventuelt er reelle rettighetshavere. Dersom slike kundetiltak ikke kan gjennomføres vil vi være pålagt å avstå fra å gjennomføre handelen. Vi er også forpliktet til å melde fra til Økokrim dersom handelen fremstår som mistenkelig.
Eiendomsmeglingsforetaket fraskriver seg ansvar for eventuelle økonomiske krav som følge av ovennevnte forhold.

Trenger du vurdering av egen bolig før du kan by på denne?
Kontakt oss!

Takk for din interesse!

Du hører fra oss så snart som mulig

Sist oppdatert: 04.06.2020 07:41. Saksnr. 17-20-0035