" type="text/javascript"> te
Kalnes Næringspark med E6 forbi og Sykehuset Østfold i bakgrunn
Kalnes Næringspark med E6 forbi og Sykehuset Østfold i bakgrunn
Kalnes Næringspark med E6 forbi og Vestvannet i bakgrunn
Kalnes Næringspark med E6 forbi og Vestvannet i bakgrunn
Kalnes Næringspark, Brødrene Dahl er etablert
Kalnes Næringspark, Brødrene Dahl er etablert
Kalnes Næringspark, Sørby Utleie er etablert
Kalnes Næringspark, Sørby Utleie er etablert
Ideskisse Kalnes Næringspark
Ideskisse Kalnes Næringspark
Ideskisse Kalnes Næringspark
Ideskisse Kalnes Næringspark
Ideskisse Kalnes Næringspark
Ideskisse Kalnes Næringspark
Ideskisse Kalnes Næringspark
Ideskisse Kalnes Næringspark
Ideskisse Kalnes Næringspark
Ideskisse Kalnes Næringspark
Ideskisse Kalnes Næringspark
Ideskisse Kalnes Næringspark
Ideskisse Kalnes Næringspark
Ideskisse Kalnes Næringspark
Ideskisse Kalnes Næringspark
Ideskisse Kalnes Næringspark
Ideskisse Kalnes Næringspark
Ideskisse Kalnes Næringspark
Ideskisse Kalnes Næringspark
Ideskisse Kalnes Næringspark
Ideskisse Kalnes Næringspark
Ideskisse Kalnes Næringspark
Ideskisse Kalnes Næringspark
Ideskisse Kalnes Næringspark
Ideskisse Kalnes Næringspark
Ideskisse Kalnes Næringspark

Viken
Kalnes Næringspark

Eierform Selveier
Boligtype Næringsbygg
BTA 1000m²
Tomteareal 50 000m² (Fellestomt)
Energimerke Selger har ikke energimerket boligen

Velkommen til Kalnes Næringspark

Kalnes Næringspark består av ca 60 mål ubebygget næringstomt med profileringsmulighet mot E6 som kan bebygges med formål kontor / industri med vekt på kompetansekrevende virksomheter, servicebedrifter og lettere industri. Området er i utgangspunktet fordelt på 11 ulike felt med 12/15,5 meter maksimal gesims. Planområdet skal ha en høy utnyttelse. Brødrene Dahl og Sørby Utleie har etablert seg med nye bygg som nærmeste naboer, og flere er på vei inn. Lenger syd på området finner du bedrifter som Heidenreich, VVS Kupp, Lyn Elektro, Østfold Elektro, Østlandske Bildemontering, Betongbygg m.fl.

Beliggenhet

Kalnes Næringspark er den nordlige, ubebyggede delen av det etablerte næringsområdet Bjørnstadmyra. Beliggenheten er meget sentral - tett på og synlig fra E6, mellom Sykehuset Østfold på Kalnes og næringsområdet på Grålum. Beliggenheten er et sentralt stedet å drive eller etablere næringsvirksomhet for hele østlandsområdet. Enten en henvender seg til Osloregionen eller jobber ut mot kontinentet, gir nærheten til E6 et godt utgangspunktet for rask og effektiv forflytting.
Hvorfor Sarpsborg?
Stort nedslagsfelt av arbeidskraft
Store næringsarealer rett ved E6
35 minutter fra riksgrensen
50 minutter fra Oslo
Kompetent arbeidskraft
Attraktivt bosted
Jernbane
Borg havn (den største havnen, i volum, mellom Oslo og Uddevalla)

Med nærmere 55 000 innbyggere er Sarpsborg en av Norges ti største byer. Sarpsborg er en del av regionen Nedre Glomma, hvor Fredrikstad/Sarpsborg har vokst sammen til Norges sjette største tettsted.
I dag er Sarpsborg en moderne bykommune. Arbeidsmarkedet er dominert av handel- og tjenesteyting, industri og sekundærnæring og helse- og sosialtjenester. Kommunens største arbeidsplasser er Sykehuset Østfold, Sarpsborg kommune, Østfold fylkeskommune og Borregaard.
I Sarpsborg har næringslivet tilgang til et raskt voksende nærmarked med 125.000 mennesker i byområdet og hele Østfold innenfor en reiseavstand på under en time. Sarpsborg har en stabil og kompetent arbeidsstyrke med erfaring og kompetanse særlig innen offentlig og privat tjenesteyting, handel, industri og teknologi. Det gir tilgang til både markeder, partnere og gode vekstvilkår for de som velger å etablere seg i kommunen.

Nærområdet

Nærområdet er veletablert og består av virksomheter innen VVS, entreprenørskap, elektrofag, lett industr mm.

Adkomst

Smidig adkomst fra E6 nord ved avkjøring Kalnes, eller fra E6 syd ved avkjøring Grålum, videre inn på "gamle E6" og inn til næringsparken.

Kort om eiendommen

Kalnes Næringspark består av ca 60 mål ubebygget næringstomt med profileringsmulighet mot E6 som kan bebygges med formål kontor / industri med vekt på kompetansekrevende virksomheter, servicebedrifter og lettere industri. Området er i utgangspunktet fordelt på 11 ulike felt med 12/15,5 meter maksimal gesims. Planområdet skal ha en høy utnyttelse. Brødrene Dahl og Sørby Utleie har etablert seg med nye bygg som nærmeste naboer, og flere er på vei inn. Lenger syd på området finner du bedrifter som Heidenreich, VVS Kupp, Lyn Elektro, Østfold Elektro, Østlandske Bildemontering, Betongbygg m.fl.

Innhold

Ferdig oppført næringsbygg tilpasset virksomhetens behov.

Areal

Området åpner for fleksible arealløsninger. Ved spesielle arealbehov kan tiltak som f.eks. reguleringsendring eller sammenføyning vurderes.

Energimerking

Alle eiendommer som selges/leies ut skal ha energiattest. Unntak gjelder blant annet for frittstående bygninger med bruksareal mindre enn 50 m². Det er eier som plikter å fremlegge energiattest og er selv ansvarlig for at opplysningene er riktig. For ytterligere informasjon se www.energimerking.no. Dersom eier har energimerket eiendommen vil komplett energiattest fås ved henvendelse til megler.

Reguleringsforhold

Eiendommen er regulert, ref nasjonal planID: 010521058.
Innenfor planområdet legges det til rette for utvikling av næringsbebyggelse til formålet
kontor/industri, med vekt på kompetansekrevende virksomheter, servicebedrifter og
lettere industri. Til sammen er det regulert 63 206 m² byggeområder for kontor/industri
fordelt på 11 ulike felt med 12/15,5 meter maksimal gesims. Planområdet skal ha en høy
utnyttelse. Vær obs på at de offentlige plan- og reguleringsdokumentene benytter betegnelsen Bjørnstad næringspark om dette området.

Vei, vann og avløp

Offentlig tilknyttet.

Leie

Etter avtale.

Felleskostnader

Tilkommer leien.

Leietid

Etter avtale.

Partenes oppsigelsesadgang

Etter avtale.

Krav til sikkerhet / betalingsbetingelser

Depositum/bankgaranti må påregnes.

Overtakelse

Etter nærmere avtale.

Lov om hvitvasking

Eiendomsmeglerforetak/Remax er forpliktet til å gjennomføre kundetiltak ovenfor både kjøper og selger. Begge partene må derfor bl.a. fremlegge gyldig legitimasjon og redegjøre for formålet med salget eller kjøpet. For ikke-fysiske personer må det i tillegg redegjøres for hvem som eventuelt er reelle rettighetshavere. Dersom slike kundetiltak ikke kan gjennomføres vil vi være pålagt å avstå fra å gjennomføre handelen. Vi er også forpliktet til å melde fra til Økokrim dersom handelen fremstår som mistenkelig.
Eiendomsmeglingsforetaket fraskriver seg ansvar for eventuelle økonomiske krav som følge av ovennevnte forhold.

Trenger du vurdering av egen bolig før du kan by på denne?
Kontakt oss!

Takk for din interesse!

Du hører fra oss så snart som mulig

Sist oppdatert: 06.09.2021 07:41. Saksnr. 17-20-0042