" type="text/javascript"> te
Dronebilde
Dronebilde
Tuneveien-4-1
Tuneveien-4-1
Tuneveien-4-2
Tuneveien-4-2
corona
corona
Tuneveien-4-3
Tuneveien-4-3
Tuneveien-4-4
Tuneveien-4-4
Tuneveien-4-11
Tuneveien-4-11
Tuneveien-4-5
Tuneveien-4-5
Tuneveien-4-6
Tuneveien-4-6
Tuneveien-4-15
Tuneveien-4-15
Tuneveien-11
Tuneveien-11
Tuneveien-4-7
Tuneveien-4-7
Tuneveien-4-8
Tuneveien-4-8
Tuneveien-4-9
Tuneveien-4-9
Tuneveien-4-10
Tuneveien-4-10
Tuneveien-4-12
Tuneveien-4-12
Tuneveien-4-13
Tuneveien-4-13
Tuneveien-4-14
Tuneveien-4-14
Tuneveien-4-17
Tuneveien-4-17
Tuneveien-4-18
Tuneveien-4-18
Tuneveien-7
Tuneveien-7
Fasade bakside
Fasade bakside
Fasade bakside og parkering
Fasade bakside og parkering
Tuneveien-2
Tuneveien-2
Tuneveien-3
Tuneveien-3
Fasade
Fasade
Parkeringsplass
Parkeringsplass

Viken
Tuneveien 4

Prisantydning
Kr 9 500 000

Eierform Selveier
Boligtype Forretning
Byggeår 1963
BTA 1156m²
Tomteareal 1 444m² (Eiet tomt)
Energimerke Selger har ikke energimerket boligen

Velkommen til Tuneveien 4

Eiendommen ligger lett tilgjengelig rett ved trafikkerte Tuneveien.
God eksponering.
Parkering rett i front og i tilliggende bakgård.
Både salg og utleie vurderes.

Matrikkel

Gnr. 2063 Bnr. 196 i Sarpsborg kommune.

Beliggenhet

Eiendommen ligger meget sentralt på Øvre Lande rett vest for Sarpsborg sentrum. Det er kun få minutters gåtur til Sarpsborg sentrum med alle byens fasiliteter samtidig som det er kun få minutters gange til idylliske Tunevannet med flotte bade- og rekreasjonsområder eller til handelssentra på Tunejordet (Obs, Stopp, Sørlitorvet m.m.). Beliggende ved meget godt trafikkert vei på Valaskjold og således stort kundegrunnlag og med parkering rett utenfor lokalene.

Nærområdet

Eiendommen ligger bymessig i et område som består av bolig og næringsvirksomhet.

Adkomst

Fra Oslo: Ta av ved Quality Hotell/badeland og følg veien mot Sarpsborg sentrum. Eiendommen ligger på venstre side ved Uno-X bensinstasjon.

Kort om eiendommen

Eiendommen ligger lett tilgjengelig rett ved trafikkerte Tuneveien.
God eksponering.
Parkering rett i front og i tilliggende bakgård.
Både salg og utleie vurderes.

Viktig informasjon

Dette oppdraget forutsetter salg av Tuneveien 4 AS, org.nr. 922 349 223. Dette er hjemmelshaver til eiendommen. Kjøper vil dermed overta balansen i selskapet og evt. interessenter oppfordres til å sette seg grundig inn i selskapets regnskap, samt gjøre sine skattemessige vurderinger som endel av et evt. bud. Konf. megler for årsregnskap, skattemelding mm. Selger kan være åpen for å vurdere salg av eiendommen istedet for selskapet.

Type, eierform og byggeår

Forretningsbygg som er oppført i 1963. Det ble i 1978 tilbygget større arealer i første etasje og kjeller i bakkant av den opprinnelige bygningen.

Byggemåte

Det er støpte fundamenter på faste masser. Ringmur i støpt betong.

Ytterveggene i den eldste delen er oppført av teglstein som hullsteinsmur. Tilbygget er oppført med vegger av isolert bindingsverk.
Utvendige fasader er dels pusset og dels kledd med trepanel. Fasadene har blitt overflatebehandlet og fornyet over tid og fremstår med normal slitasje.

Taket er oppført som sperrekonstruksjoner, dels som saltak og dels med ensidig svakt fall.
Yttertaket er tekket dels med korrugerte plater og dels med papp.
Taktekkene har blitt fornyet over tid og fremstår med normal slitasje.

Vinduer er hovedsakelig med karm og rammer i tre og med 2-lags isolerglass.

Ytterdøren ved hovedinngang er med karm og ramme i aluminium - øvrige ytterdører er i tre.

Opplysninger om byggemåte er hentet fra takstrapport utført av Pål-Henning Degnes, datert 02.12.2019.

Innhold

Eiendommen går over 2 plan. samt kjeller og inneholder:

1. etasje:
Hovedinngang, trappegang, kontorlandskap, fellesareal, to pauserom/kjøkken, to møterom, mellomgang, ni kontorer, disponibelt rom, sideinngang, tre toalett med wc og servant, ett bad med wc, servant og dusj, varemottak og trappegang til kjeller.

2. etasje:
Trappegang, gang, fem kontorer, pauserom/kjøkken, to toaletter med wc og servant, arkiv/lagerrom.

Kjeller:
Fire lagerrom, toalett med wc og servant, innredet rom, møterom, fem lagerrom, mellomgang, fyrrom og trappegang til lasterampe i 1. etasje.

Areal

Totalt 1 156 kvm BTA.

1. etasje: 506 kvm.
2. etasje: 144 kvm.
Kjeller: 506 kvm.

Standard

Innvendige overflater har blitt fornyet og pusset opp over tid og fremstår med relativt god standard.

På gulvene er det hovedsakelig laminat, parkett, belegg og fliser. På vegger er det malt glassfiberstrie og andre malte overflater. Himlinger har malte overflater og systemhimlinger.

Bygget har balansert ventilasjon og aircondition. Det er varmegjenvinning og muligheter for forvarming av friskluft.

Oppvarming

Til oppvarming er det sentralfyr med vannbåren varme til radiatorer i flere rom i u.etg, samt 2 stk i inngangspartiet. For øvrig elektrisk oppvarming.

Fyrkjelen ble produsert i 1963, men oljebrenneren har blitt skiftet de senere år. En tank på ca. 3 000 liter ligger nedgravd i terrenget.

Fyren er bygget om til å kunne benytte biobrensel.

Energimerking

Selger har ikke energimerket eiendommen.

Alle eiendommer som selges/leies ut skal ha energiattest. Unntak gjelder blant annet for frittstående bygninger med bruksareal mindre enn 50 m². Det er eier som plikter å fremlegge energiattest og er selv ansvarlig for at opplysningene er riktig. For ytterligere informasjon se www.energimerking.no. Dersom eier har energimerket eiendommen vil komplett energiattest fås ved henvendelse til megler.

Areal og eierform

Ca. 1444 kvm. Eiet tomt

Tomt og hage

Tomten er flatt arrondert og de delene av tomten som ikke er bebygget består i hovedsak av asfalterte trafikkarealer og parkeringsplasser.

Parkering

Gode parkeringsmuligheter på tomten, antatt ca. 25 plasser.

Reguleringsforhold

Eiendommen ligger i et uregulert område, men er i kommuneplanens arealdel 2015-2026, datert 18.06.2015, avsatt til bebyggelse og anlegg.

Kommuneplan under arbeid: InterCity Fredrikstad - Sarpsborg.

Reguleringsplan i området: Fv 118 Tuneveien, oppgradering av kollektivholdeplasser, datert 27.02.2020. Formål: Annen veggrunn - tekniske anlegg.

Eiendommen ligger innenfor et aktsomhetsområde med mulighet for marin leire, og grunnen kan derfor bestå av løsmasser, herunder kvikkleire. Kommunens aktsomhetskart er imidlertid svært grovmasket.

Megler besitter kopi av reguleringsplaner med bestemmelser. Vi oppfordrer interessenter til å gjøre seg kjent med disse.

Dersom det er ønskelig med ytterligere opplysninger knyttet til reguleringsforhold så oppfordrer vi interessenter til å kontakte Sarpsborg kommune.

Vei, vann og avløp

Offentlig tilknyttet.

Tinglyste rettigheter og forpliktelser

Kommunen har legalpant som sikkerhet for betaling av kommunale avgifter. Legalpant er pant som følger av loven, og som ikke tinglyses. Legalpant følger derfor eiendommen ved salg. På eiendommen kan det være tinglyst erklæringer som f.eks. rett for kommunen til å vedlikeholde rørsystemer for vann- og kloakk. Disse erklæringene vil følge eiendommen ved salg. Kontakt megler for nærmere informasjon.

Heftelser / rettigheter

Følgende er tinglyst på eiendommen:
- ingen servitutter registrert.

Eiendommen overdras fri for pengeheftelser, med unntak av eventuelle erklæringer, avtaler eller heftelser som fremgår av salgsoppgaven og skal følge med eiendommen ved salg. Kjøpers bank vil få prioritet etter disse.

Ferdigattest/Midlertidig brukstillatelse

Det foreligger ferdigattest på tilbygg av eiendommen, datert 21.12.1978. Megler besitter kopi av denne.

Prisantydning

Kr. 9 500 000,-

Det er eiendomselskapet Tuneveien 4 AS som ønskes solgt. Regnskapet fås utlevert av megler. Interessenter må selv gjøre seg kjent med fordeler og ulemper ved kjøp av eiendomselskapet istedet for et kjøp av eiendommmen.

Beregnet totalkostnad

9 500 000,- (Prisantydning)

Omkostninger
172,- (Pantattest kjøper)
585,- (Tingl.gebyr pantedokument)
585,- (Tingl.gebyr skjøte)
237 500,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 9 500 000,-))

238 842,- (Omkostninger totalt)

9 738 842,- (Totalpris inkl. omkostninger)

Ved salg aksjeselskap påløper ikke dokumentavgift.

Kommunale avgifter

Kommunale avgifter har en årsprognose for 2020 på kr 36 808,46.

Eiendomsskatt næring utgjør kr 32 084,- av dette beløpet. Eier er i samtaler med kommunen om lavere eiendomsskatt.

Det er vannmåler på eiendommen. Oppgitte sum for kommunale avgifter vil derfor variere avhengig av forbruk.
De kommunale avgiftene omfatter vann- og avløpsgebyr, samt feie- og tilsynsavgift. Det gjøres oppmerksom på at det kan forekomme variasjon i avgiftene som følge av forbruk og eventuelle kommunale endringer av gebyr/avgift.

Leieforhold

Bygget har i dag 3 leieforhold med en leieinntekt på totalt ca. kr 220.000,- pr. år. De leide lokalene ligger i 2.etg samt arealer i bakkant av bygget i 1.etg.
Leiekontraktene kan videreføres eller tilpasses for nye eier.

Totalt ca. 950 kvm BTA er ledige for utleie:

Areal A: 300 kvm i 1. etasje, samt 450 kvm i u. etasje.
Areal B: 200 kvm i 1. etasje.

Man kan se nærmere på en deling/tilpasning av lokalene.

Overtakelse

Arealene kan overtas raskt om ønskelig.

Andre opplysninger

Selger ønsker gjerne å ha en teknisk gjennomgang med budgiver/kjøper for å bistå til at relevant informasjon blir gitt.

Solgt "som den er"

Eiendommen og dens tilbehør selges "as is".

Salget forutsettes gjennomført mellom profesjonelle parter. Budgivere oppfordres til å gjennomgå dokumentasjonen grundig, samt å gjennomføre en grundig teknisk besiktigelse av eiendommen med fagfolk. Budgivere gjøres oppmerksom på at kjøpekontrakten bygger på at kjøper skal stå i stilling som om forsvarlige undersøkelser er gjort, uavhengig av hvilke undersøkelser kjøper faktisk har foretatt.

Prospektet er basert på opplysninger gitt av selger, av selgers rådgivere eller offentlige instanser. Det forutsettes at innholdet er korrekt. Megler fraskriver seg for ansvaret for et hvert tap som følge av opplysninger som er misvisende, feilaktige eller ufullstendige.

Oppdragstaker har foretatt de undersøkelser og den tilrettelegging og formidling av informasjon som anses formålstjenlig.

Meglers kjøpekontrakt for næringseiendom vil bli benyttet. Denne tilsier bl.a 1 års reklamasjonsfrist. Konferer megler for evt. ytterligere info. Bestemmelsene i § 6-4, §6-5, §7-1, §7-2 første til tredje ledd, §7-4 første og tredje ledd og §8-8 i lov om eiendomsmegling er fraveket helt eller delvis da salget ikke er i forbrukerforhold.

Opplysningene i salgsoppgaven er godkjent av selger. Alle interessenter oppfordres imidlertid til grundig besiktigelse av eiendommen, gjerne sammen med fagmann før bud inngis.

Lov om hvitvasking

Eiendomsmegleren er underlagt Lov om hvitvasking. Dette innebærer at eiendomsmegleren har plikt til å melde fra til Økokrim om eventuelle mistenkelige transaksjoner.
Kjøper og selger er forpliktet til å bidra til at eiendomsmegler kan gjennomføre tilfredsstillende kundekontroll i henhold til hvitvaskingsregelverket og må derfor blant annet fremlegge gyldig legitimasjon. Dersom eiendomsmegler ikke får utført slik kontroll, plikter eiendomsmegler å avstå fra å gjennomføre oppdraget/handelen. Eiendomsmeglingsforetaket fraskriver seg ansvar for eventuelle økonomiske krav som følge av ovennevnte forhold.

Trenger du vurdering av egen bolig før du kan by på denne?
Kontakt oss!

Takk for din interesse!

Du hører fra oss så snart som mulig

Sist oppdatert: 11.01.2021 15:41. Saksnr. 17-20-0062