" type="text/javascript"> te
Front mot vei
Front mot vei
Dronebilde mot syd
Dronebilde mot syd
Dronebilde mot nord
Dronebilde mot nord
Dronebilde 3
Dronebilde 3
Oversiktsbilde mot nord
Oversiktsbilde mot nord
Oversiktsbilde mot syd
Oversiktsbilde mot syd
Front
Front
Front 2
Front 2
Iddeveien-47-1547
Iddeveien-47-1547
Iddeveien-47-1539
Iddeveien-47-1539
Iddeveien-47-1540
Iddeveien-47-1540
Iddeveien-47-1542
Iddeveien-47-1542
Iddeveien-47-1504
Iddeveien-47-1504
Iddeveien-47-1505
Iddeveien-47-1505
Iddeveien-47-1503
Iddeveien-47-1503
Iddeveien-47-1506
Iddeveien-47-1506
Iddeveien-47-1510
Iddeveien-47-1510
Iddeveien-47-1511
Iddeveien-47-1511
Iddeveien-47-1509
Iddeveien-47-1509
Iddeveien-47-1525
Iddeveien-47-1525
Felles veranda 2
Felles veranda 2
Felles veranda
Felles veranda
Iddeveien-47-1517
Iddeveien-47-1517
Iddeveien-47-1516
Iddeveien-47-1516
Iddeveien-47-1519
Iddeveien-47-1519
Iddeveien-47-1520
Iddeveien-47-1520
Iddeveien-47-1524
Iddeveien-47-1524
Iddeveien-47-1522
Iddeveien-47-1522
Iddeveien-47-1521
Iddeveien-47-1521
wngetbilde[4]
wngetbilde[4]
Iddeveien-47-1529
Iddeveien-47-1529
Iddeveien-47-1530
Iddeveien-47-1530
Iddeveien-47-1531
Iddeveien-47-1531
Iddeveien-47-1532
Iddeveien-47-1532
Iddeveien-47-1533
Iddeveien-47-1533
Iddeveien-47-1538
Iddeveien-47-1538
Iddeveien-47-1534
Iddeveien-47-1534
Iddeveien-47-1535
Iddeveien-47-1535
Iddeveien-47-1537
Iddeveien-47-1537
Iddeveien-47-1528
Iddeveien-47-1528
Iddeveien-47-1527
Iddeveien-47-1527
Iddeveien-47-1526
Iddeveien-47-1526

Viken
Iddeveien 47

Prisantydning
Kr 6 400 000

Eierform Selveier
Boligtype Næringsbygg
Byggeår 1949
BTA 862m²
Tomteareal 2 982m² (Fellestomt)
Energimerke Selger har ikke energimerket boligen

Velkommen til Iddeveien 47

Kombinert bolig/næringseiendom (Bensinstasjon/verksted) med beliggenhet ved trafikkert vei (Fv22)
Eiendommen er seksjonert i en boligdel og en næringsdel. Eiendommen ligger i et eiendomsselskap(AS) og det er dette selskapet som selges.
Det er en leilighet i andre etasje, samt en utleie leilighet.

Matrikkel

Gnr. 168 Bnr. 32 og Gnr. 168 Bnr. 32 Snr. 2 i Halden kommune

Beliggenhet

Eiendommen ligger langs Iddeveien ca. 3 km øst for Halden sentrum, forbi festningen på vei mot Enningdalen.
Godt profilert til hovedveien (Fv 22) hvor det er mye trafikk. Eiendommen har en strategisk god beliggenhet både
med tanke på bensinstasjon, gatekjøkken og boenhet.

Nærområdet

Området er utbygget med både næring, bolig og landbruk.

Adkomst

Fra Halden sentrum: Følg skilting mot Fredriksten Festning på Fv 22 Iddeveien. Ca. 1,5 km etter festningen ligger eiendommen på høyre side.

Kort om eiendommen

Kombinert bolig/næringseiendom (Bensinstasjon/verksted) med beliggenhet ved trafikkert vei (Fv22)
Eiendommen er seksjonert i en boligdel og en næringsdel. Eiendommen ligger i et eiendomsselskap(AS) og det er dette selskapet som selges.
Det er en leilighet i andre etasje, samt en utleie leilighet.

Type, eierform og byggeår

Næringsbygg som er oppført i 1949.

Byggemåte

Sålefundamenter av betong på antatt sandholdig grunn. Ringmur i betong eller betongblokker samt noe teglstein. Støpte kjellergulv.

I hoved plan er utvendige vegger mest sannsynlig oppført i betongblokker eller tilsvarende med støpt dekke mot kjeller og fasekledning med plater. I etasjeplan er det antatt trebjelkelag med liggende trekledning.

Vinduer med rammer og karmer i tre og isolerglass.

Saltak i tre tekket med betongtakstein. Svakt saltak tekket med profilerte plater på verksteddelen.

Innhold

Eiendommen er en kombinasjonseiendom bestående av næringsdel i 1. etasje og kjeller, samt boligdel i 2. etasje.

1. etasje er delt inn i tre:
- Vaskehall med vaskemaskin.
- Smørehall, kontor og wc.
- Kjøkken/spiseavdeling/gatekjøkken, butikk, lager, kjølerom, fryserom, wc og kontor.

Kjeller i tilknytning næringsdel:
- Trapperom, boder/lagerrom (relativt begrenset takhøyde).

2. etasje er delt inn i 2 boligdeler:
- Hovedleilighet på 138 kvm som inneholder trapperom, mellomgang, kjøkken, stue, spisestue, soverom, kontor, bad, wc og bod.
- Sekunderærleilighet på 53 kvm som inneholder kjøkken/spisestue/ste, soverom og bad/wc. Adkomst via trapp på vestsiden.
(Sekunderleiligheten er ikke registrert eller godkjent iflg mottatt informasjon fra Halden Kommune)

Loft:
- Trapperom og 2 innredet rom.

Areal

Totalt 862 kvm BTA.

Standard

Eiendommen fremstår med normal standard både boligdel og næringsdel.

Oppvarming

Hovedoppvarming i bygget er oljefyr med nedgravd tank. Dette må konverteres til biodiesel.

Boligen oppvarmes hovedsakelig med elektrisitet. Det er varmekabler i badet på utleiedelen.

Fra 01.01.2020 vil oppvarming med fossil olje eller parafin bli forbudt. Alle som bruker fossil fyringsolje og parafin til oppvarming i boliger må bytte til en annen oppvarmingskilde innen gitt dato. Det blir ikke forbudt å eie en oljefyr, parafinkamin eller oljetank, men du kan ikke lenger bruke fossilt brensel til oppvarming. Kjøper overtar ansvaret og risikoen, herunder må bære kostnadene, for dette.

Energimerking

Eiendommen er ikke energimerket.

Tomt og hage

2 982 kvm.

Tomten er flat og hovedsakelig asfaltert. Ellers er tomten delvis gruset og plenlagt, samt noe beplantning.

Parkering

Gode parkeringsmuligheter på tomten.

Vei, vann og avløp

Offentlig tilknyttet.

Reguleringsmessige forhold

Eiendommen ligger i uregulert område og omhandles av kommuneplanen.

Dersom det er ønskelig med ytterligere opplysninger knyttet til reguleringsforhold så oppfordrer vi interessenter til å kontakte Halden kommune.

Tinglyste rettigheter og forpliktelser

Kommunen har legalpant som sikkerhet for betaling av kommunale avgifter. Legalpant er pant som følger av loven, og som ikke tinglyses. Legalpant følger derfor eiendommen ved salg. På eiendommen kan det være tinglyst erklæringer som f.eks. rett for kommunen til å vedlikeholde rørsystemer for vann- og kloakk. Disse erklæringene vil følge eiendommen ved salg. Kontakt megler for nærmere informasjon.

Det jobbes med å fjerne overflødige heftelser i grunnboka.
Konf. med megler for kopi av reelle heftelser.

Det gjøres oppmerksom på at det er hjemmelselskapet til eiendommen, Hovland M Eiendom AS, som selges. Interessenter oppfordres til å sette seg inn i skattemessige verdier og andre økonomisk konsekvenser vedr. kjøp av selskapet. Regnskaper mm kan fåes av megler på forespørsel. Selger er åpen for å se nærmere på salg av eiendommen i stedet for selskapet dersom det er ønskelig.

Beregnet totalkostnad
Det tilkommer ingen dokumentavgift da det er eiendomsselskapet som selges.

Prisantydning

Kr. 6 400 000,-

Kommunale avgifter

Kr 46 244,- pr år.

Det er vannmåler på eiendommen. Oppgitte sum for kommunale avgifter vil derfor variere avhengig av forbruk. De kommunale avgiftene omfatter vann- og avløpsgebyr, renovasjonsgebyr samt feie- og tilsynsavgift. Det gjøres oppmerksom på at det kan forekomme variasjon i avgiftene som følge av forbruk og eventuelle kommunale endringer av gebyr/avgift.

Overtakelse

Etter nærmere avtale.

Andre opplysninger

Leiekontrakter pr i dag (pr mnd.)
Verksted kr 8 000,- + mva
Container plass kr 3 500,- + mva
Utleie leilighet kr 6 500,-

Hovedleiligheten blir pr i dag brukt av nåværende eier. Estimert kr 10 - kr 12.000 i inntekter ved utleie pr mnd.

Pr i dag er det ingen leietaker på næringsdelen gatekjøkken / kiosk.

Det er inntekter på drivstoffsalg (pumpe). Provisjon av salget har utgjort kr 19.000,- i snitt pr mnd. i 2020.(inkl mva).
Siste kvartal 2020 utgjorde provisjon av drivstoffsalg kr 13.300,- i snitt pr mnd. Nedgang i trafikk pga Covid-19 er nok grunn for dette.

Det er også en utgift på vaskeautomat på kr 16.250,- pr mnd. (leie). Denne avtalen går ut august 2023.
Ved bemannet stasjon/kiosk kan det forventes inntekt på denne. I dag blir den ikke brukt.

Solgt "som den er"

Eiendommen og dens tilbehør selges "as is".

Salget forutsettes gjennomført mellom profesjonelle parter. Budgivere oppfordres til å gjennomgå dokumentasjonen grundig, samt å gjennomføre en grundig teknisk besiktigelse av eiendommen med fagfolk. Budgivere gjøres oppmerksom på at kjøpekontrakten bygger på at kjøper skal stå i stilling som om forsvarlige undersøkelser er gjort, uavhengig av hvilke undersøkelser kjøper faktisk har foretatt.

Prospektet er basert på opplysninger gitt av selger, av selgers rådgivere eller offentlige instanser. Det forutsettes at innholdet er korrekt. Megler fraskriver seg for ansvaret for et hvert tap som følge av opplysninger som er misvisende, feilaktige eller ufullstendige.

Oppdragstaker har foretatt de undersøkelser og den tilrettelegging og formidling av informasjon som anses formålstjenlig.

Meglers kjøpekontrakt for næringseiendom vil bli benyttet. Denne tilsier bl.a 1 års reklamasjonsfrist. Konferer megler for evt. ytterligere info. Bestemmelsene i § 6-4, §6-5, §7-1, §7-2 første til tredje ledd, §7-4 første og tredje ledd og §8-8 i lov om eiendomsmegling er fraveket helt eller delvis da salget ikke er i forbrukerforhold.

Opplysningene i salgsoppgaven er godkjent av selger. Alle interessenter oppfordres imidlertid til grundig besiktigelse av eiendommen, gjerne sammen med fagmann før bud inngis.

Lov om hvitvasking

Remax er forpliktet til å gjennomføre kundetiltak ovenfor både kjøper og selger. Begge partene må derfor bl.a. fremlegge gyldig legitimasjon og redegjøre for formålet med salget eller kjøpet. For ikke-fysiske personer må det i tillegg redegjøres for hvem som eventuelt er reelle rettighetshavere. Dersom slike kundetiltak ikke kan gjennomføres vil vi være pålagt å avstå fra å gjennomføre handelen. Vi er også forpliktet til å melde fra til Økokrim dersom handelen fremstår som mistenkelig.
Eiendomsmeglingsforetaket fraskriver seg ansvar for eventuelle økonomiske krav som følge av ovennevnte forhold.

Trenger du vurdering av egen bolig før du kan by på denne?
Kontakt oss!

Takk for din interesse!

Du hører fra oss så snart som mulig

Sist oppdatert: 09.07.2021 12:31. Saksnr. 17-20-0064