" type="text/javascript"> te
Fra syd 2
Fra syd 2
Rygge Hotel - gammelt bilde
Rygge Hotel - gammelt bilde
Fra syd
Fra syd
Fasade
Fasade
Fra siden
Fra siden
Page_00001
Page_00001
Tiltenkt fasade mot vei / syd - øst
Tiltenkt fasade mot vei / syd - øst
Tiltenkt
Tiltenkt

Viken
Ryggeveien 373

Eierform Selveier
Boligtype Næringsbygg
BTA 150m²
Tomteareal 0m² (Fellestomt)
Energimerke Selger har ikke energimerket boligen

Velkommen til Ryggeveien 373

Tidligere Rygge Hotel er et kjent ''landemerket'' på Halmstad og område rundt. Her har det vært drevet hoteldrift fra 1953 og frem til 1993.
Etter dette har Forsvaret eid bygget mesteparten av tiden og drevet for det meste med opplæring / kursvirksomhet.

Mer info finnes på: https://mossbyleksikon.no/index.php?title=Rygge_hotell

Beliggenhet

Søker seriøs aktør for drift av kafe / restaurant evnt annet. Garantier må stilles. Eier vil strekke seg langt med tanke på tilpasninger osv for riktig konsept.

Tidligere Rygge Hotel ligger sentralt på Halmstad, kommunesenteret i tidligere Rygge kommune. (Moss og Rygge kommune slo seg sammen januar 2020)
Mye skjer i Halmstad. Flere hundre boenheter er under bygging og planlegging, og gir et sterkt økende behov for service- og handelstilbud.
Rygge Hotel ligger inntil Fv118 (flott eksponeering). Ca 9000 passeringer daglig (årsdøgnpasseringer) .
Ca. 10 km til Moss sentrum og ca. 7 km til Karlshus (Sentrum av Råde)


Tidligere Rygge Hotel drives i dag som et arbeidshotel med rundt 17 rom. Det er planlagt at det totalt skal bli 35 rom + 3 - 4 leiligheter.
Tanken er at evnt leietakere vil kunne tilby hotellets gjester og Halmstads befolking generelt et godt tilbud med evnt cafe med fin beliggenhet på bakkeplan.
Bygget skal igjennom omfattende fasadeendringer slik at bygget vil fremstå som mer attraktivt.
Gode parkeringsmuligheter i umiddelbar nærhet.

Kort om eiendommen

Tidligere Rygge Hotel er et kjent ''landemerket'' på Halmstad og område rundt. Her har det vært drevet hoteldrift fra 1953 og frem til 1993.
Etter dette har Forsvaret eid bygget mesteparten av tiden og drevet for det meste med opplæring / kursvirksomhet.

Mer info finnes på: https://mossbyleksikon.no/index.php?title=Rygge_hotell

Energimerking

Alle eiendommer som selges/leies ut skal ha energiattest. Unntak gjelder blant annet for frittstående bygninger med bruksareal mindre enn 50 m². Det er eier som plikter å fremlegge energiattest og er selv ansvarlig for at opplysningene er riktig. For ytterligere informasjon se www.energimerking.no. Dersom eier har energimerket eiendommen vil komplett energiattest fås ved henvendelse til megler.

Vei, vann og avløp

Offentlig tilknyttet.

Leie

Etter avtale.

Felleskostnader

Tilkommer leien.

Leietid

Etter avtale.

Partenes oppsigelsesadgang

Etter avtale.

Krav til sikkerhet / betalingsbetingelser

Depositum/bankgaranti må påregnes.

Overtakelse

Etter nærmere avtale.

Lov om hvitvasking

Eiendomsmeglerforetak er forpliktet til å gjennomføre kundetiltak ovenfor både kjøper og selger. Begge partene må derfor bl.a. fremlegge gyldig legitimasjon og redegjøre for formålet med salget eller kjøpet. For ikke-fysiske personer må det i tillegg redegjøres for hvem som eventuelt er reelle rettighetshavere. Dersom slike kundetiltak ikke kan gjennomføres vil vi være pålagt å avstå fra å gjennomføre handelen. Vi er også forpliktet til å melde fra til Økokrim dersom handelen fremstår som mistenkelig.
Eiendomsmeglingsforetaket fraskriver seg ansvar for eventuelle økonomiske krav som følge av ovennevnte forhold.

Trenger du vurdering av egen bolig før du kan by på denne?
Kontakt oss!

Takk for din interesse!

Du hører fra oss så snart som mulig

Sist oppdatert: 02.10.2020 13:21. Saksnr. 17-20-0068