" type="text/javascript"> te
Torgperspektiv ps
Torgperspektiv ps
Gateperspektiv ps
Gateperspektiv ps
Oversikt næringsarealer
Oversikt næringsarealer
Plantegning A1
Plantegning A1
Plantegning A2
Plantegning A2
Plantegning A3
Plantegning A3
Plantegning A4
Plantegning A4

Viken
Kirkegata 58

Prisantydning
Kr 1 700 000

Eierform Selveier
Boligtype Næringsbygg
Byggeår 2020
BTA 83m²
Tomteareal 0m² (Fellestomt)
Energimerke Selger har ikke energimerket boligen

Velkommen til Kirkegata 58

- Nytt og moderne bygg med topp beliggenhet.

- Seksjonene selges eller leies ut som rålokaler. Lokalene leveres med eget tavleskap og strømmåler for belysning, varme og ventilasjon, ventilasjonsopplegg til vegg, lavtbyggende radiatorer foran vinduer i hver seksjon i tillegg til sprinkler- og brannvarslingsanlegg. Kjøper tar selv innvendig el-kabling inkl. belysning, innvendig føring av ventilasjonskanaler, gulvbelegg på avrettet betong, behandling av vegger, himling mm.

- Man tilpasser selv lokalene til sin virksomhet - alt fra romløsning, interiør og møblering.

- Universell utforming, det er lagt opp til god ventilasjonskapasitet.

- Mulighet for uteplass med uteservering for noen av lokalene.

- Det er mulighet for drop off-/pick up-sone langs Glengsgata.

Matrikkel

Gnr. 1 Bnr. 285 i Sarpsborg kommune

Beliggenhet

Seksjonene ligger i 1. etasje i flotte Kulås Hage, vis-a-vis Sarpsborg kirke og rådhuset, i kvartalet mellom Glengsgata, Kirkegata og Jernbanegata.
Det er gangavstand til det aller meste - det er bare ett kvartal til gågata, torget og restaurantkvartalet og bare 100 meter til Kulåsparken.
God eksponering mot tilliggende, trafikkerte gater.

Nærområdet

Nærområdet består av forretninger, kontorer og boliger.
Sarpsborg Torg er kun et par minutters gåtur unna. Her finner man kjøpesenter, gågate med butikker/restauranter.
I umiddelbar nærhet finner man også hotell, kulturhuset Gleng, bibliotek, ærverdige Festiviteten og naturskjønne Kulåsparken for rekreasjon.

Adkomst

Fra E6: Ta av ved avkjøring 6 - Alvimkrysset. Kjør så Fv 109 retning Sarpsborg og følg denne til du kommer til Sarpsborg kirke. Seksjonene er da beliggende på høyre side i krysset Glengsgata/Kirkegata.

Kort om eiendommen

- Nytt og moderne bygg med topp beliggenhet.

- Seksjonene selges eller leies ut som rålokaler. Lokalene leveres med eget tavleskap og strømmåler for belysning, varme og ventilasjon, ventilasjonsopplegg til vegg, lavtbyggende radiatorer foran vinduer i hver seksjon i tillegg til sprinkler- og brannvarslingsanlegg. Kjøper tar selv innvendig el-kabling inkl. belysning, innvendig føring av ventilasjonskanaler, gulvbelegg på avrettet betong, behandling av vegger, himling mm.

- Man tilpasser selv lokalene til sin virksomhet - alt fra romløsning, interiør og møblering.

- Universell utforming, det er lagt opp til god ventilasjonskapasitet.

- Mulighet for uteplass med uteservering for noen av lokalene.

- Det er mulighet for drop off-/pick up-sone langs Glengsgata.

Type, eierform og byggeår

Næringsseksjoner oppført i 2020.

Drift av seksjonene

Hver seksjon driftes som selvstendig enhet.

- Eget tavleskap i arealet med egen strømmåler.

- Ventilasjonsaggregat for hver seksjon plassert i p-kjeller med tilkobling til eget tavleskap.

- Andel av felleskostnader som kun berører seksjonen, f eks renhold og snørydding av fortau utenfor seksjonen, vindusvask, serviceavtale sprinkler og brannvarsling og eget ventilasjonsanlegg mv.

Åpningstider etter avtale. Virksomheten skal ikke være til sjenanse for beboere eller lokalmiljøet, men bygge opp under Kulås Hage som bosted.

Det er utarbeidet utkast til vedtekter som regulerer forholdet mellom sameierne, herunder fordeling av fellesutgifter, vedlikeholdsansvar, stemmerettsregler og arealer med enerett til bruk for henholdsvis bolig og næring.

Om seksjonene

Næringsdel 1 (A1):
- Beliggenhet mot Glengsgata (torget).
- Gulvflate 96 kvm.
- Takhøyde 3,1 meter.
- Tilhørende utedel.
- God plass rundt fasade mot vest og sør (torget).

Næringsdel 2 (A2):
- Beliggenhet mot Glengsgata (torget).
- Gulvflate 83 kvm.
- Takhøyde 3,1 meter.
- Tilhørende utedel foran fasade mot vest (torget).

Ovennevnte lokaler (A1 og A2) kan selges samlet ved forespørsel.

Næringsdel 3 (A3):
- Beliggenhet mot Kirkegata.
- Gulvflate 78 kvm, hvorav 71 kvm i hoveddel.
- Takhøyde 3,5 meter i hoveddel.

Næringsdel 4 (A4):
- Beliggenhet mot Kirkegata/Jernbanegata (skrått ovenfor kinoen)
- Gulvflate 131 kvm (inkl. opphøyd del på 4 kvm)
- Takhøyde 4,3 meter.
- Tilhørende utedel langs fasade nordøst ved inntrukket vegg fra Kirkegata.

Areal

Næringsdel 1 (A1): 98,5 kvm BTA.
Næringsdel 2 (A2): 83,5 kvm BTA.
Næringsdel 3 (A3): 78,5 kvm BTA.
Næringsdel 4 (A4): 131 kvm BTA.

Standard

Lokalene overleveres som rålokale som beskrevet over.

Oppvarming

Vannbåren varme via lavtbyggende radiatorer foran vinduer.

Energimerking

Alle eiendommer som selges/leies ut skal ha energiattest. Det er eier som plikter å fremlegge energiattest og er selv ansvarlig for at opplysningene er riktig.

Selveier

Prosjektet vil bli organisert som et eierseksjonssameie etter Eierseksjonsloven av 16.06.2017. Som seksjonseier i et sameie vil kjøper bli sameier i eiendommen med tilhørende enerett til bruk av sin enhet.

Tomt og hage

Tomten utenfor seksjonene vil bli opparbeidet.

Parkering

Det er lagt opp til at næringsseksjonene kan kjøpe eller leie en p-plass i p-kjelleren.

Vei, vann og avløp

Offentlig tilknyttet.

Reguleringsmessige forhold

Reguleringsbestemmelser til reguleringsplan: Kvartal 261, datert 05.05.2017 - revidert 09.11.2017.

Tinglyste rettigheter og forpliktelser

Kommunen har legalpant som sikkerhet for betaling av kommunale avgifter. Legalpant er pant som følger av loven, og som ikke tinglyses. Legalpant følger derfor eiendommen ved salg. På eiendommen kan det være tinglyst erklæringer som f.eks. rett for kommunen til å vedlikeholde rørsystemer for vann- og kloakk.
Disse erklæringene vil følge eiendommen ved salg.

Kontakt megler for nærmere informasjon.

Heftelser / rettigheter

Det finnes tinglyste rettigheter på eiendommen, de vil dog ikke være av betydning for en kjøper av en næringsseksjon.

Eiendommen overdras fri for pengeheftelser, med unntak av eventuelle erklæringer, avtaler eller heftelser som fremgår av salgsoppgaven og skal følge med eiendommen ved salg. Kjøpers bank vil få prioritet etter disse.

Prisantydning

Lokale 1: kr 2.500.000,-
Lokale 2: kr 2.000.000,-
Lokale 3: kr 1.700.000,-
Lokale 4: kr 3.300.000,-

Det tilkommer offentlige avgifter. Det er lav dokumentavgift ved prosjektsalg.

Leieforhold

Det kan være muligheter for å leie lokalene i stedet for kjøp. Leievilkår vil være avhengig av ferdigstillelse mm.
En kjøper vil få full råderett over seksjonene og kan fritt leie ut en eller flere av disse (dog i samsvar med vedtektene).

Overtakelse

Etter nærmere avtale.

Andre opplysninger

Kulås Hage ligger særdeles flott til med Kulåsparken, Kirkeparken og rådhuset som de nærmeste naboene. Seksjonene kan tas i bruk til sin virksomhet i juni i 2021 og kan overtas og innredes i forkant av dette. Kulås Hage bli et nytt "landemerke" i Sarpsborg sentrum. Næringsseksjonene vi bli prosjektets ansikt utad på gateplan. Vi søker derfor leietagere/kjøpere som vil bidra til at prosjektet får den standard og totalløsning som prosjektet og bygget fortjener. Foreslåtte virksomheter kan være spisesteder, bakeri/konditori, blomstersalg og serviceytende næringer (f.eks helse, hud/hår ol) men også andre virksomheter som arkitekt, advokat, revisor, megler mm er interessante aktører.

Se gjerne www.kulashage.no for en beskrivelse av hele prosjektet. Her finner man ytterligere informasjon om løsninger, nærområdet, arkitektens vurderinger, opparbeidelse av tomt, materialvalg osv.

Solgt "som den er"

Eiendommen og dens tilbehør selges/leies "as is".

Salget forutsettes gjennomført mellom profesjonelle parter. Befaring av seksjonene kan avtales med megler. Budgivere oppfordres til å gjennomgå dokumentasjonen grundig, samt å gjennomføre en grundig teknisk besiktigelse av eiendommen med fagfolk. Budgivere gjøres oppmerksom på at kjøpekontrakten bygger på at kjøper skal stå i stilling som om forsvarlige undersøkelser er gjort, uavhengig av hvilke undersøkelser kjøper faktisk har foretatt.

Prospektet er basert på opplysninger gitt av selger, av selgers rådgivere eller offentlige instanser. Det forutsettes at innholdet er korrekt. Megler fraskriver seg for ansvaret for et hvert tap som følge av opplysninger som er misvisende, feilaktige eller ufullstendige.

Oppdragstaker har foretatt de undersøkelser og den tilrettelegging og formidling av informasjon som anses formålstjenlig.

Meglers kjøpekontrakt for næringseiendom vil bli benyttet. Denne tilsier bla 1 års reklamasjonsfrist. Konferer megler for evt. ytterligere info. Bestemmelsene i § 6-4, §6-5, §7-1, §7-2 første til tredje ledd, §7-4 første og tredje ledd og §8-8 i lov om eiendomsmegling er fraveket helt eller delvis da salget ikke er i forbrukerforhold.

Opplysningene i salgsoppgaven er godkjent av selger. Alle interessenter oppfordres imidlertid til grundig besiktigelse av eiendommen, gjerne sammen med fagmann før bud inngis.

Lov om hvitvasking

Eiendomsmeglerforetak er forpliktet til å gjennomføre kundetiltak ovenfor både kjøper og selger. Begge partene må derfor bl.a. fremlegge gyldig legitimasjon og redegjøre for formålet med salget eller kjøpet. For ikke-fysiske personer må det i tillegg redegjøres for hvem som eventuelt er reelle rettighetshavere. Dersom slike kundetiltak ikke kan gjennomføres vil vi være pålagt å avstå fra å gjennomføre handelen. Vi er også forpliktet til å melde fra til Økokrim dersom handelen fremstår som mistenkelig.
Eiendomsmeglingsforetaket fraskriver seg ansvar for eventuelle økonomiske krav som følge av ovennevnte forhold.

Trenger du vurdering av egen bolig før du kan by på denne?
Kontakt oss!

Takk for din interesse!

Du hører fra oss så snart som mulig

Sist oppdatert: 16.04.2021 07:41. Saksnr. 17-20-0081