" type="text/javascript"> te
Olaf-Eidsæthersvei-23-4053
Olaf-Eidsæthersvei-23-4053
Olaf-Eidsæthersvei-23-0025
Olaf-Eidsæthersvei-23-0025
Olaf-Eidsæthersvei-23-0012
Olaf-Eidsæthersvei-23-0012
Olaf-Eidsæthersvei-23-0028
Olaf-Eidsæthersvei-23-0028
Olaf-Eidsæthersvei-23-0005
Olaf-Eidsæthersvei-23-0005
Olaf-Eidsæthersvei-23-0007
Olaf-Eidsæthersvei-23-0007
Olaf-Eidsæthersvei-23-0016
Olaf-Eidsæthersvei-23-0016
Olaf-Eidsæthersvei-23-4030
Olaf-Eidsæthersvei-23-4030
Olaf-Eidsæthersvei-23-4032
Olaf-Eidsæthersvei-23-4032
Olaf-Eidsæthersvei-23-4033
Olaf-Eidsæthersvei-23-4033
Olaf-Eidsæthersvei-23-4035
Olaf-Eidsæthersvei-23-4035
Olaf-Eidsæthersvei-23-4037
Olaf-Eidsæthersvei-23-4037
Olaf-Eidsæthersvei-23-4039
Olaf-Eidsæthersvei-23-4039
Olaf-Eidsæthersvei-23-4040
Olaf-Eidsæthersvei-23-4040
Olaf-Eidsæthersvei-23-4041
Olaf-Eidsæthersvei-23-4041
Olaf-Eidsæthersvei-23-4042
Olaf-Eidsæthersvei-23-4042
Olaf-Eidsæthersvei-23-4043
Olaf-Eidsæthersvei-23-4043
Olaf-Eidsæthersvei-23-4044
Olaf-Eidsæthersvei-23-4044
Olaf-Eidsæthersvei-23-4045
Olaf-Eidsæthersvei-23-4045
Olaf-Eidsæthersvei-23-4046
Olaf-Eidsæthersvei-23-4046
Olaf-Eidsæthersvei-23-4047
Olaf-Eidsæthersvei-23-4047
Olaf-Eidsæthersvei-23-4048
Olaf-Eidsæthersvei-23-4048
Olaf-Eidsæthersvei-23-4049
Olaf-Eidsæthersvei-23-4049
Olaf-Eidsæthersvei-23-4050
Olaf-Eidsæthersvei-23-4050
Olaf-Eidsæthersvei-23-4051
Olaf-Eidsæthersvei-23-4051
Olaf-Eidsæthersvei-23-4052
Olaf-Eidsæthersvei-23-4052

Viken
Olaf Eidsæthers vei 23

Prisantydning
Kr 6 500 000

Eierform Selveier
Boligtype Annet
Byggeår 1915
BTA 355m²
Tomteareal 3 493m² (Fellestomt)
Energimerke Selger har ikke energimerket boligen

Velkommen til Olaf Eidsæthers vei 23

Eiendommen ligger i et rolig boligstrøk med lite trafikk.

Matrikkel

Gnr. 2076 Bnr. 329 i Sarpsborg kommune

Beliggenhet

Eiendommen ligger i et etablert område på Greåker, med kort vei til Greåker sentrum med skole, barnehage, idrettsanlegg, pub, legesenter, apotek og diverse butikker. Det er gode bussforbindelser til både Sarpsborg og Fredrikstad sentrum. I tillegg er det grei adkomst til E6 med kjøring til Oslo, Inspiria, nytt sykehus og mot Sverige.

Nærområdet

Området består hovedsakelig av boligbebyggelse.

Adkomst

Fra Sarpsborg sentrum, følg 109-veien mot Greåker. Ta av inn til venstre på Orebekkveien ved 109-senteret. Etter ca. 200 meter, sving til høyre inn Olaf Eidsæthers vei og følg veien oppover ca. 400 meter og eiendommen er beliggende på høyre side.

Kort om eiendommen

Eiendommen ligger i et rolig boligstrøk med lite trafikk.

Type, eierform og byggeår

Eiendommen er registrert under bygningstype 13662738, som er betegnet som annet/sykehjem eller bygninger som har tilknytning til slike tjenester. Oppført i 1915 og rehabilitert over tid.
Det er søkt om bruksendring for eiendommen, og svar forventes av kommunen innen kort tid, I takst legges til grunn godkjennelse som "hybelhhus", men dette foreligger ikke pr dags dato.

Pr i dag er eiendommen fult utleid til boligformål. Konf. megler for mer informasjon.

Byggemåte

Leiregrunn. Sålefundamenter av betong. Ringmur i betong med sparestein.
Trebjelkelag. Yttervegger i kombinasjon reisverk og bindingsverk. Utvendig trekledning som er overflatebehandlet.
Vinduer med rammer og karmer i tre og isolerglass.
Saltak i tre tekket med profilerte stålplater.
Bygningen har setningsskader som antakelig stammer fra langt tilbake i tid.

Det er gjennomført tiltak av betydning som blant annet skifte av taktekke, oppgradering av det elektriske anlegget og utbedring av våtrom og kjøkken.
Det er ikke gjort tiltak av stor betydning på selve kjernekonstruksjonen.

Innhold

Eiendommen går over 3 plan og inneholder:

1. etasje:
Vindfang, hall/trapperom, kjøkken, oppholdsrom, dusj/wc, 4 soverom og 2 x wc.

2. etasje:
Trapperom, oppholdsrom, 6 soverom og dusj/wc.

Kjeller: Trapperom og diverse disponible rom (lav takhøyde).

Areal

355 kvm BTA.

Standard

Eiendommen har vært benyttet som et overnattingstilbud for blant annet håndverkere som har et langsiktig arbeidsoppdrag i området og innvendig standard fremstår på det jevne.
Det er flere mulige bruksområder som kan tenkes for eiendommen, alt fra privat barnehage til annen privat institusjonsdrift. Eventuelt ved bruksendringsgodkjennelse omdisponering til boenheter.

Oppvarming

Elektrisk oppvarming.

Energimerking

Alle eiendommer som selges/leies ut skal ha energiattest. Unntak gjelder blant annet for frittstående bygninger med bruksareal mindre enn 50 m². Det er eier som plikter å fremlegge energiattest og er selv ansvarlig for at opplysningene er riktig. For ytterligere informasjon se www.energimerking.no. Dersom eier har energimerket eiendommen vil komplett energiattest fås ved henvendelse til megler.

Annet

Eiendommen var opprinnelig en direktørbolig, for senere å bli benyttet til institusjonsdrift og fra 2016 room-to-rent.

Det er flere mulige bruksområder som kan tenkes for eiendommen, alt fra privat barnehage til annen privat institusjonsdrift. Eventuelt ved bruksendringsgodkjennelse omdisponering til boenheter. Dette er søkepliktig. Det er eventuelt kjøpers hele og fulle ansvar/risiko for en gjennomføring av dette.

Areal og eierform

3 493,8 kvm eiet tomt.

Tomt og hage

Tomten er flat mot Olaf Eidsæthers vei, men skråner ned mot Greåkerveien. Opparbeidet med biloppstillingsplasser for flere enheter i fremkant av bygget. For øvrig opparbeidet med plen og enkel beplantning.

Parkering

Biloppstillingsplasser på tomten.

Vei, vann og avløp

Offentlig tilknyttet.

Reguleringsmessige forhold

Reguleringsbestemmelser til reguleringsplan: RV 108 - Storveien (kartblad A,B,C,D). Megler besitter kopi av denne.

Plan under arbeid: Fv 109 Alivm-Rolvsøysund bru.

Kommuneplanens arealdel 2015-2026, datert 18.06.2015.

Eiendommen ligger innenfor et aktsomhetsområde med mulighet for marin leire, og grunnen kan derfor bestå av løsmasser, herunder kvikkleire. Kommunens aktsomhetskart er imidlertid svært grovmasket.

Eiendommen ligger innenfor et område med mulige verneverdier.

Tinglyste rettigheter og forpliktelser

Kommunen har legalpant som sikkerhet for betaling av kommunale avgifter. Legalpant er pant som følger av loven, og som ikke tinglyses. Legalpant følger derfor eiendommen ved salg. På eiendommen kan det være tinglyst erklæringer som f.eks. rett for kommunen til å vedlikeholde rørsystemer for vann- og kloakk. Disse erklæringene vil følge eiendommen ved salg. Kontakt megler for nærmere informasjon.

Heftelser / rettigheter

Følgende er tinglyst på eiendommen:
- Erklæring/avtale, datert 18.03.1969: Bestemmelse om benyttelse av eiendommen.

Eiendommen overdras fri for pengeheftelser, med unntak av eventuelle erklæringer, avtaler eller heftelser som fremgår av salgsoppgaven og skal følge med eiendommen ved salg. Kjøpers bank vil få prioritet etter disse.
Megler besitter kopi av erklæring.

Ferdigattest/Midlertidig brukstillatelse

Kopi av midlertidig brukstillatelse eller ferdigattest kan ikke leveres, da dette ikke finnes i kommunens arkiver.

Prisantydning

Kr. 6 500 000,-

Beregnet totalkostnad

6 500 000,- (Prisantydning)

Omkostninger
172,- (Pantattest kjøper)
585,- (Tingl.gebyr pantedokument)
585,- (Tingl.gebyr skjøte)
162 500,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 6 500 000,-))

163 842,- (Omkostninger totalt)

6 663 842,- (Totalpris inkl. omkostninger)

Kommunale avgifter

Kr. 27 162,45 for 2020, fordelt over 4 terminer.
Eiendomsskatt bolig utgjør kr. 6 202,20 av dette beløpet.

De kommunale avgiftene omfatter vann- og avløpsgebyr, renovasjonsgebyr samt feie- og tilsynsavgift. Det gjøres oppmerksom på at det kan forekomme variasjon i avgiftene som følge av forbruk og eventuelle kommunale endringer av gebyr/avgift.

Leieforhold

Kontakt Remax

Overtakelse

Etter nærmere avtale.

Solgt "som den er"

Eiendommen og dens tilbehør selges "as is".

Salget forutsettes gjennomført mellom profesjonelle parter. Budgivere oppfordres til å gjennomgå dokumentasjonen grundig, samt å gjennomføre en grundig teknisk besiktigelse av eiendommen med fagfolk. Budgivere gjøres oppmerksom på at kjøpekontrakten bygger på at kjøper skal stå i stilling som om forsvarlige undersøkelser er gjort, uavhengig av hvilke undersøkelser kjøper faktisk har foretatt.

Prospektet er basert på opplysninger gitt av selger, av selgers rådgivere eller offentlige instanser. Det forutsettes at innholdet er korrekt. Megler fraskriver seg for ansvaret for et hvert tap som følge av opplysninger som er misvisende, feilaktige eller ufullstendige.

Oppdragstaker har foretatt de undersøkelser og den tilrettelegging og formidling av informasjon som anses formålstjenlig.

Meglers kjøpekontrakt for næringseiendom vil bli benyttet. Denne tilsier bl.a 1 års reklamasjonsfrist. Konferer megler for evt. ytterligere info. Bestemmelsene i § 6-4, §6-5, §7-1, §7-2 første til tredje ledd, §7-4 første og tredje ledd og §8-8 i lov om eiendomsmegling er fraveket helt eller delvis da salget ikke er i forbrukerforhold.

Opplysningene i salgsoppgaven er godkjent av selger. Alle interessenter oppfordres imidlertid til grundig besiktigelse av eiendommen, gjerne sammen med fagmann før bud inngis.

Lov om hvitvasking

Remax er forpliktet til å gjennomføre kundetiltak ovenfor både kjøper og selger. Begge partene må derfor bl.a. fremlegge gyldig legitimasjon og redegjøre for formålet med salget eller kjøpet. For ikke-fysiske personer må det i tillegg redegjøres for hvem som eventuelt er reelle rettighetshavere. Dersom slike kundetiltak ikke kan gjennomføres vil vi være pålagt å avstå fra å gjennomføre handelen. Vi er også forpliktet til å melde fra til Økokrim dersom handelen fremstår som mistenkelig.
Eiendomsmeglingsforetaket fraskriver seg ansvar for eventuelle økonomiske krav som følge av ovennevnte forhold.

Trenger du vurdering av egen bolig før du kan by på denne?
Kontakt oss!

Takk for din interesse!

Du hører fra oss så snart som mulig

Sist oppdatert: 22.06.2021 11:31. Saksnr. 17-20-0089