" type="text/javascript"> te
Brusemyrløkka-0028
Brusemyrløkka-0028
Brusemyrløkka-0022
Brusemyrløkka-0022
Brusemyrløkka-0025
Brusemyrløkka-0025
Brusemyrløkka-0031
Brusemyrløkka-0031
Brusemyrløkka-0033
Brusemyrløkka-0033
Brusemyrløkka-0036
Brusemyrløkka-0036
Brusemyrløkka-0039
Brusemyrløkka-0039
Brusemyrløkka-0042
Brusemyrløkka-0042
Brusemyrløkka-0045
Brusemyrløkka-0045
Brusemyrløkka-0049
Brusemyrløkka-0049

Viken
Brusemyrløkka

Prisantydning
Kr 12 000 000

Eierform Selveier
Boligtype Boligtomt
BTA 0m²
Tomteareal 44 511m² (Fellestomt)
Energimerke Selger har ikke energimerket boligen

Velkommen til Brusemyrløkka

Matrikkel

Gnr. 1049 Bnr. 331 og Gnr. 1049 Bnr. 332 i Sarpsborg kommune

Beliggenhet

Tomten har beliggenhet på Brusemyrløkka, ca. 5 km fra Sarpsborg sentrum.

Området er stille, barnevennlig og har forholdsvis lite trafikk. Herfra er det gangavstand til handlesenter, postkontor, legesenter og idrettshall.

Det er barnehage, lekeplass og golfbane i nærområdet, ellers er området preget av boligbebyggelse.

Området gir mulighet for offentlig kommunikasjon via buss, hvorav nærmeste bussholdeplasser i gangavstand fra boligområdet.

Eiendommen har gangavstand til Borgen barneskole, samt Hafslund ungdomsskole.


Det finnes flere videregående skoler i nærliggende områder, samt et godt utvalg av både private og kommunale barnehager.

Det er også kort vei til fine tur- og rekreasjonsområder.

Adkomst

Fra Sarpsborg: Følg veien ut av Sarpsborg sentrum over Sarpebrua og mot Rakkestad. Ta til venstre i rundkjøringen inn på Tors gate (ved det gamle meieriet) og så til høyre inn Gamle Isevei. Følg veien ca. 500 meter og hold venstre inn på Brusemyrveien. Etter ca. 200 meter, ta til høyre inn i Brusmemyrløkka og tomtene ligger på begge sider av veien.

Areal og eierform

Totalt 44511 kvm eiet tomt.
Tomt 1: Gnr. 1049 Bnr. 331: 28 462 kvm.
Tomt 2: Gnr. 1049 Bnr. 332: 16 049 kvm.

Tomtebeskrivelse

Tomtene er ikke opparbeidet og krever full opparbeidelse. Videre går det kraftlinjer over tomtene som må hensyntas i forhold til kommende utbygging og utnyttelse. Det er nylig lagt ned en større vannledning over den sørligste tomten (tomt 1). Det ligger ved kart i denne salgsoppgave som viser dette.

Vei, strøm, vann og avløp

Det ligger vann/avløp i tomtegrensen, men interessenter må selv gjøre seg kjent med kapasitet og muligheter for påkobling mm.
Interessenter må selv gjøre seg kjent med strømforsyning med de muligheter og evt. begrensninger dette gir for området.
Utbygger må selv opparbeide gang/veiareal mm.

Reguleringsmessige forhold

Regulert område med reguleringsbestemmelser til reguleringsplan for Nygårdshaugen 1977. Formål: byggeområde/boliger.

Reguleringsplan med bestemmelser ligger vedlagt i denne salgsoppgave. Vi oppfordrer interessenter til å gjøre seg kjent med disse. Dersom det er ønskelig med ytterligere opplysninger knyttet til reguleringsforhold så oppfordrer vi interessenter til å kontakte Sarpsborg kommune.

Heftelser / rettigheter

Følgende er tinglyst på eiendommen:
- dok. 310091/310092, datert 06.12.1982: Bestemmelse om vann/kloakkledning, anlegg og vedlikehold.
- dok. 2989, datert 28.04.1998: Bestemmelse om signalkabel.

Eiendommen overdras fri for pengeheftelser, med unntak av eventuelle erklæringer, avtaler eller heftelser som fremgår av salgsoppgaven og skal følge med eiendommen ved salg. Kjøpers bank vil få prioritet etter disse.

Prisantydning

Kr. 12 000 000,-

Selger er åpen for å selge tomtene samlet eller splittet.
Tomt 1: kr 4.500.000,-
Tomt 2: kr 7.500.000,-

Beregnet totalkostnad

12 000 000,- (Prisantydning)

Omkostninger
300 000,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 12 000 000,-))
172,- (Pantattest kjøper)
585,- (Tingl.gebyr pantedokument)
585,- (Tingl.gebyr skjøte)

301 342,- (Omkostninger totalt)

12 301 342,- (Totalpris inkl. omkostninger)

Kommunale avgifter

Kommunale avgifter er ikke beregnet da dette er en ubebygd tomt. Kontakt evt. Sarpsborg kommune for ytterligere informasjon.

Overtakelse

Etter nærmere avtale.

Andre opplysninger

Interessenter må selv gjøre seg kjent med grunnforhold og de eventuelle utfordringene og kostnader ved opparbeidelse dette medfører.

Solgt "som den er"

Eiendommen og dens tilbehør selges "as is".

Salget forutsettes gjennomført mellom profesjonelle parter. Budgivere oppfordres til å gjennomgå dokumentasjonen grundig, samt å gjennomføre en grundig teknisk besiktigelse av eiendommen med fagfolk. Budgivere gjøres oppmerksom på at kjøpekontrakten bygger på at kjøper skal stå i stilling som om forsvarlige undersøkelser er gjort, uavhengig av hvilke undersøkelser kjøper faktisk har foretatt.

Prospektet er basert på opplysninger gitt av selger, av selgers rådgivere eller offentlige instanser. Det forutsettes at innholdet er korrekt. Megler fraskriver seg for ansvaret for et hvert tap som følge av opplysninger som er misvisende, feilaktige eller ufullstendige.

Oppdragstaker har foretatt de undersøkelser og den tilrettelegging og formidling av informasjon som anses formålstjenlig.

Meglers kjøpekontrakt for næringseiendom vil bli benyttet. Denne tilsier bl.a 1 års reklamasjonsfrist. Konferer megler for evt. ytterligere info. Bestemmelsene i § 6-4, §6-5, §7-1, §7-2 første til tredje ledd, §7-4 første og tredje ledd og §8-8 i lov om eiendomsmegling er fraveket helt eller delvis da salget ikke er i forbrukerforhold.

Opplysningene i salgsoppgaven er godkjent av selger. Alle interessenter oppfordres imidlertid til grundig besiktigelse av eiendommen, gjerne sammen med fagmann før bud inngis.

Lov om hvitvasking

Eiendomsmeglerforetak er forpliktet til å gjennomføre kundetiltak ovenfor både kjøper og selger. Begge partene må derfor bl.a. fremlegge gyldig legitimasjon og redegjøre for formålet med salget eller kjøpet. For ikke-fysiske personer må det i tillegg redegjøres for hvem som eventuelt er reelle rettighetshavere. Dersom slike kundetiltak ikke kan gjennomføres vil vi være pålagt å avstå fra å gjennomføre handelen. Vi er også forpliktet til å melde fra til Økokrim dersom handelen fremstår som mistenkelig.
Eiendomsmeglingsforetaket fraskriver seg ansvar for eventuelle økonomiske krav som følge av ovennevnte forhold.

Trenger du vurdering av egen bolig før du kan by på denne?
Kontakt oss!

Takk for din interesse!

Du hører fra oss så snart som mulig

Sist oppdatert: 03.02.2021 10:31. Saksnr. 17-20-0100